Centrum wiadomości


Centrum wiadomości to miejsce komunikowania się kupujących i sprzedających. To połączenie czata i poczty elektronicznej, w którym znajdziesz korespondencję prowadzoną w ramach Allegro, jak i wiadomości od kupujących.

Więcej informacji na temat Centrum wiadomości znajdziesz w Pomocy Allegro.

Lista wątków na koncie

Za pomocą GET /messaging/threads, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz wszystkie wątki (czyli całą korespondencję z kupującymi) na danym koncie. Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz 20 wątków.

Aby zawęzić listę wyszukiwania, możesz skorzystać z parametrów:

limit - by określić liczbę wiadomości na liście (min. 1, max. 20),

offset - by wskazać miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych (min. 0).

Np. GET /messaging/threads?limit=4&offset=5


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/messaging/threads' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "threads": [
{ "id": "4lN1A6WTKM8AcfP1bLiumXuJ14Es1fiCguyqRvj3qDf", - identyfikator wątku "read": false, - informacja czy wątek został odczytany "lastMessageDateTime": "2021-07-13T19:53:05.051Z", - data ostatniej wiadomości "interlocutor": { - dane rozmówcy "login": "client:44300444", - login "avatarUrl": - adres URL avataru użytkownika "https://a.allegroimg.allegro.pl/ovwcolormcolorgreen300/1dbab0/8e6f13624ac8a4fd24764646cd48 " } }, { "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf", "read": false, "lastMessageDateTime": "2021-07-13T19:49:48.899Z", "interlocutor": { "login": "allegrofan", "avatarUrl": "https://a.allegroimg.allegro.pl/ovwcolormcolorteal300/1dbab0/8e6f13624ac8a4fd24764646cd48 " } } ], "offset": 0, "limit": 20 }

Szczegółowe informacje o danym wątku

Za pomocą GET /messaging/threads/{threadId}, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz szczegółowe informacje o danym wątku.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/messaging/threads/dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf", - identyfikator wątku
  "read": false,                    - informacja czy wątek został odczytany
  "lastMessageDateTime": "2021-07-13T19:49:48.899Z",  - data ostatniej wiadomości
  "interlocutor": {                   - dane rozmówcy
    "login": "allegrofan",              - login
    "avatarUrl":                   - adres URL avataru użytkownika
    "https://a.allegroimg.allegro.pl/ovwcolormcolorteal300/1dbab0/8e6f13624ac8a4fd24764646cd48 "
  }
}

Lista wiadomości dla wybranego wątku

Za pomocą GET /messaging/threads/{threadId}/messages, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz listę wiadomości dla wybranego wątku. Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz 20 wiadomości.

Aby zawęzić listę wyszukiwania, możesz skorzystać z parametrów:

 • limit - by określić liczbę wiadomości na liście (min. 1, max. 20),

 • offset - by wskazać miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych (min. 0).

Np. GET /messaging/threads/{threadId}/messages?limit=4&offset=5

 • before - by wskazać wiadomości utworzone przed wskazaną datą,

 • after - by wskazać wiadomości utworzone po wskazanej dacie.

Np. GET /messaging/threads/{threadId}/messages/?before=2021-07-14T08:00:00.000Z


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/messaging/threads/dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf/messages' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "messages": [
    {
      "id": "3793aee2-7fd5-48b0-9de1-cfc804fbf002",  - identyfikator wiadomości
      "status": "DELIVERED",             - status wiadomości
      "type": "MESSAGE_CENTER",            - rodzaj wiadomości
      "createdAt": "2021-07-13T19:49:48.899Z",    - data wiadomości
      "thread": {
        "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf" - identyfikator wątku
      },
      "author": {                   - autor wiadomości
        "login": "allegro",             - login
        "isInterlocutor": true           - informacja czy autor jest rozmówcą
      },
      "text": "Jaki jest rok wydania?",        - treść wiadomości
      "subject": null,                - tytuł wiadomości
      "relatesTo": {                 - powiązanie wiadomości
        "offer": {
          "id": "7680560734"           - numer oferty
        },
        "order": null                - identyfikator zamówienia
      },
      "hasAdditionalAttachments": false,       - czy wiadomość posiada dodatkowe załączniki
      "attachments": []                - załączniki
    },
    {
      "id": "12fe4125-fca9-400a-8363-1739e86fe787",
      "status": "DELIVERED",
      "type": "MESSAGE_CENTER",
      "createdAt": "2021-07-13T19:37:52.571Z",
      "thread": {
        "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf"
      },
      "author": {
        "id": "43544040",
        "isInterlocutor": true
      },
      "text": "Czy telefon jest nowy?",
      "subject": null,
      "relatesTo": {
        "offer": {
          "id": "7680560740"
        },
        "order": null
      },
      "hasAdditionalAttachments": false,
      "attachments": []
    }
  ],
  "offset": 0,
  "limit": 20
}
information Ważne! Identyfikator wątku (threadId) uzyskasz poprzez GET /messaging/threads w polu “threads.id”.

Szczegółowe informacje o wiadomości

Za pomocą GET /messaging/messages/{messageId}, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz szczegółowe informacje o wiadomości.

Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/messaging/messages/3793aee2-7fd5-48b0-9de1-cfc804fbf002' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "3793aee2-7fd5-48b0-9de1-cfc804fbf002",  - identyfikator wiadomości
  "status": "DELIVERED",              - status wiadomości
  "type": "MESSAGE_CENTER",            - rodzaj wiadomości
  "createdAt": "2021-07-13T19:49:48.899Z",     - data wiadomości
  "thread": {
    "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf" - identyfikator wątku
  },
  "author": {                   - autor wiadomości
    "login": "allegro",             - login
    "isInterlocutor": true            - informacja czy autor jest rozmówcą
  },
  "text": "Jaki jest rok wydania?",        - treść wiadomości
  "subject": null,                 - tytuł wiadomości
  "relatesTo": {                  - powiązanie wiadomości 
    "offer": {    
      "id": "7680560734"            - numer oferty
    },
    "order": null                - identyfikator zamówienia
  },
  "hasAdditionalAttachments": false,        - czy wiadomość posiada dodatkowe załączniki
  "attachments": []                - załączniki
}
information Ważne! Identyfikator wiadomości (messageId) uzyskasz za pomocą GET /messaging/threads/{threadId}/messages w polu “messages.id”.

Dodatkowo za pomocą PUT /messaging/threads/{threadId}/read oznaczysz wybrany wątek jako odczytany (“read”: true). Jeżeli pojawi się kolejna wiadomość w wątku, to zmienimy wartość pola na “read”: false.

Przykładowy request:

 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/messaging/threads/dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf/read' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
 "read": true
 }'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf", - identyfikator wątku
  "read": true,                    - informacja czy wątek został odczytany
  "lastMessageDateTime": "2021-07-13T19:49:48.899Z",  - data ostatniej wiadomości
  "interlocutor": {                  - dane rozmówcy
    "login": "allegrofan",              - login
    "avatarUrl":                   - adres URL avataru użytkownika 
    "https://a.allegroimg.allegro.pl/ovwcolormcolorteal300/1dbab0/8e6f13624ac8a4fd24764646cd48"
  }
}
information Ważne! Identyfikator wątku (threadId) uzyskasz poprzez GET /messaging/threads w polu “threads.id”.

Nowa wiadomość

Możesz utworzyć nową wiadomość i wysłać ją:

Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/messaging/messages' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
 "recipient": {
  "login": "allegrofan"
 },
 "text": "Proszę o kontakt",
 "attachments": []
 }'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "b58e920b-4d1d-46d1-815a-702311a784c3",  - identyfikator wiadomości
  "status": "VERIFYING",              - status wiadomości
  "type": "MESSAGE_CENTER",            - rodzaj wiadomości
  "createdAt": "2021-07-13T21:15:26.700Z",     - data wiadomości
  "thread": {
    "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf" - identyfikator wątku
  },
  "author": {                   - autor wiadomości
    "id": "44190193",              - identyfikator użytkownika
    "isInterlocutor": false           - informacja czy autor jest rozmówcą
  },
  "text": "Proszę o kontakt",           - treść wiadomości
  "subject": null,                 - tytuł wiadomości
  "relatesTo": {                  - powiązanie wiadomości
    "offer": null,                - numer oferty
    "order": null                - identyfikator zamówienia
  },
  "hasAdditionalAttachments": false,        - czy wiadomość posiada dodatkowe załączniki
  "attachments": []                - załączniki
}

Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl /messaging/threads/dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf/messages' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \ 
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
 "text": "Hello",
 "attachments": []
 }'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "669a15f6-4f14-4a65-958f-268d628f796f", - identyfikator wiadomości
  "status": "VERIFYING",             - status wiadomości
  "type": "MESSAGE_CENTER",           - rodzaj wiadomości
  "createdAt": "2021-07-14T05:03:54.598Z",    - data wiadomości
  "thread": {
    "id": "dpYCg9auts9xpSojwC6DWPvyVKHraqDCZCiT70j6pcf" - identyfikator wątku
  },
  "author": {                  - autor wiadomości
    "id": "44190193",             - identyfikator użytkownika
    "isInterlocutor": false          - informacja czy autor jest rozmówcą
  },
  "text": "Hello",                - tekst wiadomości
  "subject": null,                - tytuł wiadomości
  "relatesTo": {                 - powiązanie wiadomości
    "offer": null,               - numer oferty
    "order": null               - identyfikator zamówienia
  },
  "hasAdditionalAttachments": false,       - czy wiadomość posiada dodatkowe załączniki
  "attachments": []               - załączniki
}
information Ważne! W polu “text” możesz użyć do 2000 znaków. Możesz również dodać numer oferty.

Usunięcie wiadomości

Za pomocą DELETE /messaging/messages/{messageId} usuniesz wybraną wiadomość. Pamiętaj jednak, że wiadomość nadal będzie widoczna dla odbiorcy.

Przykładowy request:

 curl -X DELETE \
 'https://api.allegro.pl/messaging/meesages/3793aee2-7fd5-48b0-9de1-cfc804fbf002' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \

Przykładowy response:

status 204 No Content

Załączniki

W naszym API udostępniamy trzy zasoby odpowiedzialne za zarządzanie załącznikami w Centrum wiadomości:

information Ważne! Możesz dodać załączniki tylko w formacie .pdf oraz w formatach graficznych, takich jak: gif, bmp, tiff, jpeg, png.

Pobranie załącznika

Za pomocą GET /messaging/message-attachments/{attachmentId} pobierzesz załącznik z Centrum wiadomości.

Wartość: “attachmentId” znajdziesz w polu “attachment.url”, gdy skorzystasz z jednego z wymienionych zasobów:

Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/messaging/message-attachments/97dc0b60-2da4-4247-92ba-b748630ba0f6' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: */*'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
 …
 "attachments": [
    {
      "fileName": "image.png",      - nazwa pliku
      "mimeType": "image/png",      - typ pliku
      "url": "https://upload.allegro.pl/message-center/message-attachments/97dc0b60-2da4-4247-92ba-b748630ba0f6 ", - adres URL pliku
      "status": "SAFE"          - status pliku
    }
  ]
 …
}

Deklaracja załącznika

Za pomocą POST /messaging/message-attachments prześlesz deklarację załącznika, czyli zdefiniujesz jego rozmiar (w bajtach) i nazwę. W odpowiedzi otrzymasz “attachmentId”, czyli id załącznika.

Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/messaging/message-attachments' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
 "filename": "image.png",      - nazwa pliku
 "size": 21876            - rozmiar pliku
 }'

Przykładowy response:

 {
  "id": "97dc0b60-2da4-4247-92ba-b748630ba0f6"  - identyfikator załącznika
 }

Dodanie załącznika

Skorzystaj z PUT /messaging/message-attachments/{attachmentId}, aby przesłać załącznik na nasze serwery. W wywołaniu podaj id załącznika {attachmentId}. Otrzymasz go za pomocą POST /messaging/message-attachments. Jako content-type podaj rodzaj pliku jaki chcesz dodać:

 • image/png,

 • image/gif,

 • image/bmp,

 • image/tiff,

 • image/jpeg,

 • application/pdf.

information Ważne! Załącznik musisz przesłać w postaci binarnej.

Przykładowy request:

 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/messaging/message-attachments/97dc0b60-2da4-4247-92ba-b748630ba0f6' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: image/png'

Przykładowy response:

 {
  "id": "97dc0b60-2da4-4247-92ba-b748630ba0f6"
 }

Lista zasobów


Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku: