1. Dlaczego wiązanie oferty z produktem jest ważne

Od początku 2019 roku grupujemy oferty z tym samym produktem, dzięki czemu klient łatwiej znajdzie oferty, które spełniają jego oczekiwania.

Jeśli nie wskażesz produktu w ofercie - wyświetlimy ją dopiero na końcu listy produktów w danej kategorii. Zalecamy zatem wiązanie oferty z produktem. Dzięki temu ofertę zgrupujemy do produktu, uwzględnimy ją na liście produktów i na liście ofert z danym produktem. To najlepszy sposób na to, by klient znalazł i dotarł do oferty.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

2. Jak wyszukać produkt

GET /sale/products to zasób, którym możesz wyszukać produkty w bazie danych Allegro. W efekcie uzyskasz identyfikator produktu oraz podstawowe dane jego o kategorii i parametrach. Dla tego zasobu obowiązuje Dodatkowy limit liczby zapytań dla użytkownika.

Cały czas pracujemy nad rozbudową naszej bazy produktów - aktualizujemy dane o produktach i rozszerzamy ją o kolejne kategorie.

W których kategoriach możesz powiązać ofertę z produktem

Opcja powiązania oferty z produktem dostępna jest w wybranych kategoriach. Tylko w nich otrzymasz dane o produktach. Kategorie oznaczyliśmy “offersWithProductPublicationEnabled”: true w odpowiedzi dla GET /sale/categories.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/categories?parent.id=435' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 {
  "categories": [
    {
      "id": "251462",
      "name": "Galaxy S6",
      "parent": {
        "id": "435"
      },
      "leaf": true,
      "options": {            
        "offersWithProductPublicationEnabled": true,  -- czy w w danej kategorii możesz
                                powiązać ofertę z produktem
        "productCreationEnabled": true,         -- czy w w danej kategorii możesz
                                dodać nowy produkt
      ...
 ]}

Jak znaleźć produkt

EAN

Wykorzystaj GET /sale/products i podaj w nim EAN produktu jako parametr wyszukiwania.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/products?ean=888462600712' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
   {
 "products": [
 {
  "id": "5272069b-0759-4283-8ba7-7f05b416f1d9",    -- identyfikator produktu - użyj go w ofercie,
                            by powiązać ją z produktem
  "name": "Smartfon Apple iPhone 6S srebrny 128 GB",  -- nazwa produktu
  "category": {
  "id": "253002"                   -- kategoria produktu
  },
  "parameters": [                   -- parametry produktu
  {
   "id": "224017",                  -- identyfikator parametru
   "name": "Kod producenta",             -- nazwa parametru
   "valuesLabels": [                 -- etykieta wartości parametru
   "MKQU2PM/A"
   ],
   "values": [
   "MKQU2PM/A"                    -- wartość parametru - dla typu string
   ],
   "unit": null,                   -- jednostka wartości parametru. Jeśli
                            dany parametr nie ma jednostki,
                            zwracamy wartość null
   "options": {
   "identifiesProduct": true             -- pole będzie miało znacznie w procesie
   }                         dodawania produktów do bazy,
  },                         nad którym pracujemy
  {
   "id": "127448",                  -- identyfikator parametru
   "name": "Kolor",                  -- nazwa parametru
   "valuesLabels": [                 -- etykieta wartości parametru
   "srebrny"
   ],
   "valuesIds": [                   -- identyfikator wartości parametru,
   "127448_8"                    dla typu słownikowego
   ],
   "unit": null,                   -- jednostka wartości parametru. Jeśli
                            dany parametr nie ma jednostki,
                            zwracamy wartość null
   "options": {
   "identifiesProduct": true
   }
  },
  {
   "id": "202733",                  -- identyfikator parametru
   "name": "Funkcje aparatu",             -- nazwa parametru
   "valuesLabels": [                 -- etykiety wartości parametrów
   "HDR",
   "autofocus",
   "lampa błyskowa",
   "panorama",
   "samowyzwalacz",
   "wykrywanie twarzy",
   "zdjęcia seryjne"
   ],
   "valuesIds": [                   -- identyfikatory wartości parametru,
   "202733_1024",                  dla typu słownikowego wielowartościowego
   "202733_2",
   "202733_1",
   "202733_4",
   "202733_128",
   "202733_32",
   "202733_64"
   ],
   "unit": null,                   -- jednostka wartości parametru. Jeśli
                            dany parametr nie ma jednostki,
                            zwracamy wartość null
   "options": {
   "identifiesProduct": false
   }
  },
  {
  "id": "225693",                   -- identyfikator parametru
  "name": "EAN",                   -- nazwa parametru
  "valuesLabels": [
    "888462600712"                 -- etykieta wartości parametru
  ],
  "values": [
    "888462600712"                 -- wartość parametru
  ],
  "unit": null,
  "options": {
    "identifiesProduct": true,
    "isGTIN": true                 -- pole ma znaczenie przy sugerowaniu nowego
  }                          produktu, jeśli parametr ma wiele wartości,
                            możesz przekazać tylko jedną z nich 
  },
 ...
  ],
  "images": [                     -- zdjęcia produktu
  {
   "url": "https://a.allegroimg.com/original/00e0c9/1d7c95614fd6a7c713b075d0251a/
   Smartfon-Apple-iPhone-6S-srebrny-128-GB"
  }  
  ]}]}

Fraza

Wykorzystaj GET /sale/products i podaj jako parametr frazę, która dotyczy szukanego produktu.

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=Harry Potter i Książę Półkrwi


Kategoria - w odpowiedzi, w sekcji “categories” znajdziesz informacje, ile wyników wyszukiwania znajduje się w danej kategorii. Możesz wykorzystać identyfikator danej kategorii, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=Harry Potter i Książę Półkrwi&category.id=66781


Kategorie podobne - część kategorii posiada zbiór kategorii podobnych. Aby rozszerzyć wyszukiwanie produktów o zbiór kategorii podobnych, w parametrze searchFeatures przekaż wartość SIMILAR_CATEGORIES. Parametr możesz użyć tylko wtedy, gdy w tym samym requeście przekazujesz także parametr category.id.

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=karta pamięci&category.id=16242&searchFeatures=SIMILAR_CATEGORIES

Liczbę wyników ze wszystkich kategorii zsumujemy dla kategorii podanej w parametrze category.id w polu categories.subcategories.count.

information Jeżeli rozszerzysz swoje wyszukiwania o zbiór kategorii podobnych, nie otrzymasz w odpowiedzi filtrów. W związku z tym - nie skorzystasz z opcji filtrowania wyników.


Stronicowanie - jeśli warunki wyszukiwania spełnia więcej niż 30 produktów, odpowiedź podzielimy na strony. W pierwszej odpowiedzi otrzymasz identyfikator kolejnej strony, którą możesz otrzymać tworząc odpowiedni request:

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=iphone%206s&category.id=253002&202869=214189


Filtry - gdy szukasz produktu w danej kategorii, otrzymasz listę filtrów, które pozwalają ci zawęzić wyniki wyszukiwania:

 • Przekazujemy ją w sekcji Filters.

 • Otrzymasz ją dla wskazanej kategorii. Im niższy poziom drzewa, tym więcej filtrów możesz użyć.

 • Filtry działają tylko w tych kategoriach, dla których zostały zwrócone. Nie skorzystasz z filtrów bez podania kategorii.

 • W zapytaniu możesz podać wiele filtrów, traktujemy je jako połączone operatorem AND. W odpowiedzi zwrócimy produkty, które zawierają wszystkie wartości wskazane dla podanych filtrów.

 • Ignorujemy niepoprawnie użyte filtry - otrzymasz wyniki wyszukiwania, tak jakby błędny filtr nie został użyty.

 • Dla wartości filtrów słownikowych podajemy “count” - czyli liczbę produktów z daną wartością parametru:

  • Dla filtrów wykorzystanych w zapytaniu - “count” pozostaje bez zmian, czyli otrzymujesz liczbę przedmiotów dla każdej wartości filtra tak, jakby dany filtr nie był użyty.

  • Dla filtrów niewykorzystanych w zapytaniu - “count” przeliczymy, czyli otrzymasz liczbę produktów dla każdej wartości, która jest sumą spełniających aktualne warunki wyszukiwania i spełniających warunki wyszukiwania z użyciem konkretnej wartości.


Przykłady filtrów

 • SINGLE - filtr dla parametrów pojedynczego wyboru
  MULTI - filtr dla parametrów wielokrotnego wyboru
  Filtr tworzysz podając identyfikator filtra i identyfikator szukanej wartości, na zasadzie {filter.id}={filter.value}.

Np. wyniki dla frazy iphone 6s chcesz zawęzić wg wbudowanej pamięci (filter.id=202869) o wartości 128 GB (filter.value=214189):

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=iphone%206s&category.id=253002&202869=214189

Możesz podać wiele wartości dla wybranego filter.id, traktujemy je wtedy jako połączone operatorem OR - czyli zwracamy wszystkie produkty, które mają choć jedną ze wskazanych wartości.

 • NUMERIC - filtr dla parametrów liczbowych
  Filtr tworzysz podając identyfikator filtra i zakres wartości w przyrostkach from i to, dla których chcesz otrzymać wyniki wyszukiwania, na zasadzie {filter.id}.from={value}&{filter.id}.to={value}.

Np. wyniki dla frazy Harry Potter chcesz zawęzić wg roku wydania (filter.id=74) od 2017 do 2019 roku:

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=Harry%20Potter&category.id=66781&
 74.from=2017&74.to=2019

Nie podawaj wielu zakresów dla wybranego filter.id, nie otrzymasz wtedy poprawnych wyników.

 • NUMERIC_SINGLE - filtr dla parametrów zakresowych
  Filtr tworzysz podając identyfikator filtra i szukaną wartość, na zasadzie {filter.id}={value}.

Np. wyniki dla frazy “Kosiarka spalinowa” chcesz zawęzić do modeli z wysokością koszenia (filter.id=1117823) równą 5 cm:

 GET https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=Kosiarka%20spalinowa&category.id=85213&1117823=5

Nie podawaj wielu wartości dla wybranego filter.id, nie otrzymasz wtedy poprawnych wyników.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/products?phrase=Harry%20Potter&category.id=66781' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
 "products": [                   – lista produktów, które spełniają
 {                         warunki wyszukiwania
  "id": "05662917-d96a-47c3-ac36-26a178f0395f",  – identyfikator produktu - użyj go
                          w ofercie, by powiązać ofertę z produktem
  "name": "Harry Potter i więzień Azkabanu     – nazwa produktu
  ilustrowany J. K. Rowling",
  "category": {
  "id": "91436"                  – kategoria produktu
  },
  "parameters": [                 – parametry produktu
  {
   "id": "223545",                – identyfikator parametru
   "name": "Tytuł",                – nazwa parametru
   "valuesLabels": [               – etykieta wartości parametru
   "Harry Potter i więzień Azkabanu ilustrowany"
   ],
   "values": [                  – wartość parametru
   "Harry Potter i więzień Azkabanu ilustrowany"
   ],
   "unit": null,                 – jednostka wartości parametru. Jeśli
                          dany parametr nie ma jednostki,
                          zwracamy wartość null
   "options": {
   "identifiesProduct": true           – pole będzie miało znacznie w
   }                       procesie dodawania produktów do bazy,
  },                       nad którym jeszcze pracujem
 …
  ],
  "images": [                   – zdjęcia produktu
  {
   "url": "https://0.allegroimg.com/original/
   0030ae/89c1446a4cadab5b4e144092be30/
   Harry-Potter-i-wiezien-Azkabanu-ilustrowany-J-K-Rowling"
  }
  ]
 },
 {
  "id": "2d91816e-2b18-46e0-85f6-8f54838db73c",  – kolejny produkt,
  "name": "Harry Potter i Zakon Feniksa      który spełnia wyniki wyszukiwania
  J. K. Rowling",
 …
   }
  ]
  }
 ],
 "categories": {
 "subcategories": [                – lista podkategorii dla kategorii
  {                        użytej w zapytaniu. Jeśli nie podasz category.id,
  "id": "66784",                 otrzymasz tu listę kategorii głównych Allegro
  "name": "Bajki i wierszyki",
  "count": 1
  },
  {
  "id": "66791",                 – identyfikator kategorii. Możesz go użyć,
                          by zawęzić wyniki wyszukiwania
  "name": "Literatura dziecięca",         – nazwa kategorii
  "count": 54                   – liczba produktów w danej kategorii,
  },                        które spełniają wyniki wyszukiwania
  {
  "id": "260531",
  "name": "Bohaterowie telewizyjni",
  "count": 0
  },

… ], "path": [ – ścieżka wyszukiwania - informacja { w jakiej kategorii i na jakim poziomie drzewa "id": "954b95b6-43cf-4104-8354-dea4d9b10ddf", zostało wykonane "name": "Allegro" }, { "id": "38d588fd-7e9c-4c42-a4ae-6831775eca45", "name": "Kultura i rozrywka" }, { "id": "7", "name": "Książki i Komiksy" }, { "id": "66781", "name": "Książki dla dzieci" } ] }, "filters": [ – filtry, których możesz użyć { by zawęzić wyniki wyszukiwania "id": "7773", "name": "Okładka", "type": "SINGLE", "values": [ { "name": "miękka", "value": "1", "idSuffix": null, "count": 35, "selected": false }, … { "name": "zintegrowana", "value": "5", "idSuffix": null, "count": 0, "selected": false } ], "minValue": null, "maxValue": null, "unit": null }, { "id": "74", "name": "Rok wydania", "type": "NUMERIC", "values": [ { "name": "from", "value": null, "idSuffix": ".from", "count": null, "selected": false }, { "name": "to", "value": null, "idSuffix": ".to", "count": null, "selected": false } ], "minValue": 1400, "maxValue": 2099, "unit": null }], "nextPage": { – identyfikator kolejnej strony "id": wyników wyszukiwania "AoIIRL1bQT8FNDRhOWVjNTktOWEyYy00YjMxLWE4N2YtYjFmZTRhOThkY2Q3" }}

3. Jak pobrać pełne dane o produkcie

Dzięki GET /sale/products/{productId} pobierzesz szczegółowe informacje o danym produkcie. W efekcie również uzyskasz identyfikator produktu oraz pełne dane o kategorii i parametrach, które wprowadzisz w ofercie. Dla tego zasobu obowiązuje Dodatkowy limit liczby zapytań dla użytkownika.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 https://api.allegro.pl/sale/products/634238b1-4385-4de7-9c00-dfa49fce16ab \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
 "id": "634238b1-4385-4de7-9c00-dfa49fce16ab",   -- identyfikator produktu - użyj go w ofercie,
                          by powiązać ją z produktem
 "name": "Harry Potter i Książę Półkrwi",      -- nazwa produktu
 "category": {
 "id": "91447",                   -- kategoria produktu
 "similar": [                    -- lista kategorii podobnych
     {
    "id": "12345"                -- id kategorii podobnej
   }
  ]                   
 },
 "parameters": [                  -- parametry produktu
 {
 "id": "245669",                  -- parametr GTIN
 "name": "ISBN",
 "valuesLabels": [
   "9788380082434"
       ],
 "values": [
   "9788380082434"
       ],
 "unit": null,
 "options": {
   "identifiesProduct": true,
   "isGTIN": true
 }
 },
 {
  "id": "7773",
  "name": "Okładka",
  "valuesLabels": [
  "twarda"
  ],
  "valuesIds": [
  "7773_3"
  ],
  "unit": null,                  -- jednostka wartości parametru. Jeśli
                          dany parametr nie ma jednostki,
                          zwracamy wartość null
  "options": {
  "identifiesProduct": true
  }
 },
 ...
 ],
 "images": [                    -- zdjęcia produktu
 {
  "url": "https://e.allegroimg.com/original/05239b/a708a8864b2bb2c9b23e450bd98e/
  Harry-Potter-i-Ksiaze-Polkrwi-J-K-Rowling-a708a8864b2bb2c9b23e450bd98e"
 },
 {
  "url": "https://5.allegroimg.com/original/00cc55/670c94c04db19158b020d827c715/
  Harry-Potter-i-Ksiaze-Polkrwi-J-K-Rowling"
 }
 ],
 "offerRequirements": {               -- jakie wymagania musi spełniać oferta,
 "parameters": [                  by można ją było powiązać z danym produktem np. Stan = Nowy
  {
  "id": "11323",
  "name": "Stan",
  "valuesLabels": [
   "Nowy"
  ],
  "valuesIds": [
   "11323_1"
  ],
  "options": {
   "identifiesProduct": false
  }
  }
 ]
 },
 "compatibilityList": {
 "id": "d04e8a0c-40a1-4c53-8902-ffee7261845e-cf5b236d0f72d0abc0418669fe6569d73432b49250032a21f044696eed7e7d70-2",
                          -- identyfikator sekcji Pasuje do
 "type": "PRODUCT_BASED",             -- typ sekcji Pasuje do
 "items": [                    -- tekstowa reprezentacja sekcji Pasuje do
  {
  "text": "ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) 2001/01-2010/03120KM/88kW"
  },
 ...  
  {
  "text": "SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 2012/07-105KM/77kW"
  }
 ]
 },
 "tecdocSpecification": {
 "id": "e3725f4b-1b4b-4e39-ad7f-331a2c858a7f",   -- identyfikator specyfikacji technicznej TecDoc
 "items": [                    -- tekstowa reprezentacja specyfikacji technicznej TecDoc
  {
  "name": "Wysokość [mm]",
  "values": [
   "51"
  ]
  },
 ...  
  {
  "name": "Wersja TecDoc",
  "values": [
   "TecDoc 0619"
   ]
  }
  ]
 }
 }


Jeżeli na liście category.similar zwróciliśmy zbiór kategorii podobnych - oznacza to, że możesz powiązać ten produkt również z ofertą w jednej tych kategorii podobnych.

Aby uzyskać parametry produktu w dla kategorii podobnej, skorzystaj z GET ​/sale​/products​/{productId}?category.id={similarCategoryId}. W parametrze category.id podaj identyfikator ze zwróconego w produkcie zbioru kategorii podobnych, aby filtrować uzupełnione w produkcie parametry dla wybranej kategorii podobnej.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/products/b2b61e23-b580-4471-b653-6ed25fd179f7?category.id=261573’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "b2b61e23-b580-4471-b653-6ed25fd179f7",
  "name": "BIO pochodnia",
  "category": {
    "id": "261573",
    "similar": [
      {
        "id": "110914"
      },
      {
        "id": "305121"
      }
    ]
  },
  "parameters": [
    {
      "id": "237190",
      "name": "Marka",
      "valuesLabels": [
        "Marka"
      ],
      "values": [
        "Marka"
      ],
      "unit": null,
      "options": {
        "identifiesProduct": true
      }
    },
    {
      "id": "24231",
      "name": "Długość/wysokość",
      "valuesLabels": [
        "111 cm"
      ],
      "values": [
        "111"
      ],
      "unit": "cm",
      "options": {
        "identifiesProduct": true
      }
    },
    {
      "id": "219809",
      "name": "Kod produktu",
      "valuesLabels": [
        "test1"
      ],
      "values": [
        "test1"
      ],
      "unit": null,
      "options": {
        "identifiesProduct": true
      }
    },
    {
      "id": "225693",
      "name": "EAN",
      "valuesLabels": [
        "0000000909099"
      ],
      "values": [
        "0000000909099"
      ],
      "unit": null,
      "options": {
        "identifiesProduct": false,
        "isGTIN": true
      }
    }
  ],
  "images": [
    {
      "url": "https://c.allegroimg.com/original/0587c4/1a7a1b46438da3de2cf8a328791a"
    }
  ],
  "offerRequirements": {
    "parameters": []
  },
  "compatibilityList": null,
  "tecdocSpecification": null
}

4. Jak zarządzać produktem w ofercie

Gdy wyszukasz produkt, pobierz pełen zestaw jego danych przez GET /sale/products/{productId}. W odpowiedzi otrzymasz dane o kategorii i parametrach produktu, które następnie przekaż w requestach dotyczących tworzenia lub edycji oferty.

Jeżeli chcesz uzyskać pełen zestaw danych produktu dla jednej z kategorii podobnych, skorzystaj z GET ​/sale​/products​/{productId}?category.id={similarCategoryId}, a w parametrze category.id podaj identyfikator kategorii podobnej.

Ważne! Jeśli w produkcie znajdziesz kilka wartości parametru GTIN (EAN, ISBN lub ISSN), pamiętaj, że w ofercie możesz podać jedną wybraną wartość.

Jak wystawić nową ofertę z produktem

 1. Utwórz draft oferty - podaj:

  • tytuł oferty

  • identyfikator produktu (product.id)

  • zgodny z wybranym produktem identyfikator kategorii lub identyfikator kategorii podobnej

  • zgodne z wybranym produktem parametry i ich wartości parametrów (w przypadku, gdy w produkcie występuje kilka numerów EAN, przekaż tylko jeden z nich)

  • zgodną z wybranym produktem pojedynczą wartość parametru GTIN

  • zgodną z wybranym produktem zawartość sekcji Pasuje do (compatibilityList)

  • zgodną z wybranym produktem specyfikację techniczną TecDoc (tecdocSpecification).

 2. Uzupełnij pozostałe parametry i dane niezbędne do wystawienia oferty. Postępuj zgodnie z poradnikiem - Jak wystawić ofertę.


Przykładowy request, którym tworzysz draft oferty powiązanej z produktem:

 curl -X POST \
 https://api.allegro.pl/sale/offers \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
 "product": {
  "id": "634238b1-4385-4de7-9c00-dfa49fce16ab"    -- identyfikator produktu {product.id}
 },
 "name": "Harry Potter i Książę Półkrwi J.K. Rowling", -- tytuł oferty, może być inny niż nazwa produktu
 "category": {                     -- kategoria, zgodna z danymi o produkcie
 "id": "91447"
 },
 "parameters": [                    -- parametry i ich wartości,
 {                           zgodne z danymi o produkcie
  "id": "11323",
  "name": "Stan",
  "valuesLabels": [
  "Nowy"
  ],
  "valuesIds": [
  "11323_1"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
 "id": "245669",                    -- parametr GTIN
 "name": "ISBN",
 "valuesLabels": [
   "9788380082434"
 ],
 "values": [
   "9788380082434"
       ],
 "unit": null,
 "options": {
   "identifiesProduct": true,
   "isGTIN": true
 }
 },
 {
  "id": "7773",
  "name": "Okładka",
  "valuesLabels": [
  "twarda"
  ],
  "valuesIds": [
  "7773_3"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
  "id": "74",
  "name": "Rok wydania",
  "valuesLabels": [
  "2016"
  ],
  "values": [
  "2016"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
  "id": "223493",
  "name": "Liczba stron",
  "valuesLabels": [
  "704"
  ],
  "values": [
  "704"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
  "id": "223489",
  "name": "Autor",
  "valuesLabels": [
  "J.K. Rowling"
  ],
  "values": [
  "J.K. Rowling"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
  "id": "223541",
  "name": "Wydawnictwo",
  "valuesLabels": [
  "Media Rodzina"
  ],
  "valuesIds": [
  "223541_303353"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 },
 {
  "id": "223545",
  "name": "Tytuł",
  "valuesLabels": [
  "Harry Potter i Książę Półkrwi"
  ],
  "values": [
  "Harry Potter i Książę Półkrwi"
  ],
  "options": {
  "identifiesProduct": false
  }
 }
 ],
 "compatibilityList": {
 "id": "d04e8a0c-40a1-4c53-8902-ffee7261845e-cf5b236d0f72d0abc0418669fe6569d73432b49250032a21f044696eed7e7d70-2",
                          -- identyfikator sekcji Pasuje do
                          zgodny z danymi o produkcie
 "type": "PRODUCT_BASED"              -- typ sekcji Pasuje do
 },
 "tecdocSpecification": {
 "id": "e3725f4b-1b4b-4e39-ad7f-331a2c858a7f    -- identyfikator specyfikacji technicznej TecDoc
 }                         zgodny z danymi o produkcie
 }'

Jak dodać produkt do istniejącej oferty

Możesz dodać produkt do oferty w każdym stanie: Draft, Aktywna, Zakończona.

W requeście PUT /sale/offers/{offerId} przekaż:

 • identyfikator produktu (product.id)

 • zgodny z wybranym produktem identyfikator kategorii lub identyfikator kategorii podobnej

 • zgodne z wybranym produktem parametry i ich wartości parametrów (w przypadku, gdy w produkcie występuje kilka numerów EAN, przekaż tylko jeden z nich)

 • zgodną z wybranym produktem pojedynczą wartość parametru GTIN

 • zgodną z wybranym produktem zawartość sekcji Pasuje do (compatibilityList)

 • zgodną z wybranym produktem specyfikację techniczną TecDoc (tecdocSpecification).

Ważne! Kategorię możesz zmienić do 12 godzin po pierwszym wystawieniu oferty. Oznacza to, że po 12 godzinach nie przypiszesz do oferty produktu z innej kategorii, niż ta, w której wystawiłeś ofertę.

Jak zaktualizować informacje o produkcie w ofercie

Produkty w Allegro działają na podobnej zasadzie, jak kategorie i parametry. Nieustannie pracujemy nad bazą danych o produktach. Uzupełniamy brakujące parametry lub aktualizujemy istniejące. Dlatego, gdy wprowadzasz zmiany w ofercie, sprawdź, czy nie zaktualizowaliśmy danych o produkcie. Jeśli tak się stało - popraw informacje o produkcie w ofercie.

Dane o produkcie możesz zmienić dla oferty w każdym stanie: Draft, Aktywna, Zakończona.

W requeście PUT /sale/offers/{offerId} przekaż:

 • identyfikator produktu (product.id)

 • zgodny z wybranym produktem identyfikator kategorii lub identyfikator kategorii podobnej

 • zgodne z wybranym produktem parametry i ich wartości parametrów (w przypadku, gdy w produkcie występuje kilka numerów EAN, przekaż tylko jeden z nich)

 • zgodną z wybranym produktem pojedynczą wartość parametru GTIN

 • zgodną z wybranym produktem zawartość sekcji Pasuje do (compatibilityList)

 • zgodną z wybranym produktem specyfikację techniczną TecDoc (tecdocSpecification).

Ważne! Kategorię możesz zmienić do 12 godzin po pierwszym wystawieniu oferty. Oznacza to, że po 12 godzinach nie przypiszesz do oferty produktu z innej kategorii, niż ta, w której wystawiłeś ofertę. W takiej sytuacji możesz wystawić nową ofertę z tym produktem.

Jak usunąć produkt z oferty

Ważne! Jeśli usuniesz produkt z oferty, nie zgrupujemy jej do produktu i kupujący nie dotrze do niej bezpośrednio z listy produktów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

W requeście PUT /sale/offers/{offerId} przekaż wartość “null” w polu product.id (identyfikator produktu).

5. Jak powiązać ofertę z produktem w środowisku testowym

Allegro Sandbox działa na tej samej zasadzie, co środowisko produkcyjne. Aby korzystać ze środowiska testowego użyj odpowiednich adresów:

Produkcja Sandbox
Adres wywołania metod https://api.allegro.pl/ https://api.allegro.pl.allegrosandbox.pl/
Rejestracja aplikacji https://apps.developer.allegro.pl/ https://apps.developer.allegro.pl.allegrosandbox.pl/
Adres do autoryzacji https://allegro.pl/auth/oauth/ https://allegro.pl.allegrosandbox.pl/auth/oauth/


Aby przetestować cały proces wiązania oferty z produktem, stwórz swój produkt za pomocą POST /sale/product-proposals lub, gdy wystawiasz nową ofertę przez naszą stronę internetową. Produkt będzie dostępny w wyszukiwarce GET /sale/products kilka minut po utworzeniu.

6. Jak dodać produkt

Sprawdź, czy w danej kategorii możesz dodać produkt

Wywołaj GET /sale/categories/{categoryId}, jeśli w odpowiedz otrzymasz “productCreationEnabled”=true, w danej kategorii możesz dodać produkt.

Pamiętaj, że produkt możesz dodać w kategorii najniższego rzędu, którą oznaczamy “leaf”: true.

Pobierz parametry, które możesz podać w produkcie

Gdy wiesz już, w jakiej kategorii chcesz dodać produkt, wykorzystaj GET /sale/categories/{categoryId}/parameters, by pobrać parametry dla tworzonego produktu. Wartość true w polu:

 • options.describesProduct - oznacza, że dany parametr jest produktowy i możesz go użyć,

 • requiredForProduct - oznacza, że musisz przekazać wartość dla danego parametru.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/categories/165/parameters' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'


Przykładowy response:

 {
 …
 {
  "id": "224017",
  "name": "Kod producenta",
  "type": "string",
  "required": false,
  "unit": null,
  "requiredForProduct": true
  "options": {
    "variantsAllowed": false,
    "variantsEqual": false,
    "ambiguousValueId": null,
    "dependsOnParameterId": null,
    "describesProduct": true
  },
  "restrictions": {
    "minLength": 2,
    "maxLength": 35,
    "allowedNumberOfValues": 1
  }
 },
 {
  "id": "202685",
  "name": "Typ",
  "type": "dictionary",
  "required": true,
  "unit": null,
  "requiredForProduct": true
  "options": {
    "variantsAllowed": true,
    "variantsEqual": false,
    "ambiguousValueId": "202685_385861",
    "dependsOnParameterId": null,
    "describesProduct": true
  },
  "dictionary": [
    {
      "id": "202685_212929",
      "value": "Smartfon",
      "dependsOnValueIds": []
    },
    {
      "id": "202685_212933",
      "value": "Telefon komórkowy",
      "dependsOnValueIds": []
    },
    {
      "id": "202685_385861",
      "value": "inny",
      "dependsOnValueIds": []
    }
    ],
  "restrictions": {
    "multipleChoices": false
  }
 },
 ...
 }

Aby pobrać parametry potrzebne do utworzenia produktu, możesz także skorzystać z GET /sale/categories/{categoryId}/product-parameters.


Przykładowy request dla kategorii 79153 - Fantasy

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/categories/79153/product-parameters' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'


Przykładowy response

 {
 "parameters": [            -- parametry dostępne dla produktu
  {
   "id": "223545",          -- identyfikator parametru
   "name": "Tytuł",         -- nazwa parametru
   "type": "string",         -- typ parametru - przykład dla typu string
   "required": true,         -- czy parametr jest wymagany, by utworzyć produkt
   "unit": null,           -- jednostka dla wartości parametru
   "restrictions": {         -- ograniczenia dla parametru typu string
    "minLength": 1,         -- minimalna liczba znaków
    "maxLength": 200,        -- maksymalna liczba znaków
    "allowedNumberOfValues": 1   -- ile wartości można podać dla danego parametru
   }
  },
 ...
  {
   "id": "75",            -- identyfikator parametru
   "name": "Okładka",        -- nazwa parametru
   "type": "dictionary",       -- typ parametru - przykład dla typu słownikowego
   "required": true,         -- czy parametr jest wymagany, by utworzyć produkt
   "unit": null,           -- jednostka dla wartości parametru
   "dictionary": [          -- wartości parametru słownikowego
    {
     "id": "75_1",         -- identyfikator wartości
     "value": "miękka"       -- wartość
    },
    {
     "id": "75_314838",
     "value": "inna"
    }
   ],
   "restrictions": {         -- ograniczenia dla parametru typu słownikowego
    "multipleChoices": false    -- czy dla danego parametru można przekazać wiele wartości
   }
  },
  {
   "id": "74",            -- identyfikator parametru
   "name": "Rok wydania",      -- nazwa parametru
   "type": "integer",        -- typ parametru - przykład dla typu integer
   "required": true,         -- czy parametr jest wymagany, by utworzyć produkt
   "unit": null,           -- jednostka dla wartości parametru
   "restrictions": {         -- ograniczenia dla parametru typu integer
    "min": 1400,          -- minimalna wartość
    "max": 2099,          -- maksymalna wartość
    "range": false         -- czy dla danego parametru można przekazać zakres wartości
   }
  },
 ...
  {
   "id": "223333",          -- identyfikator parametru
   "name": "Szerokość produktu",   -- nazwa parametru
   "type": "float",         -- typ parametru - przykład dla typu float
   "required": false,        -- czy parametr jest wymagany, by utworzyć produkt
   "unit": "cm",           -- jednostka dla wartości parametru
   "restrictions": {         -- ograniczenia dla parametru typu float
    "min": 1.0,           -- minimalna wartość
    "max": 250.0,          -- maksymalna wartość
    "range": false,         -- czy dla danego parametru można przekazać zakres wartości
    "precision": 2         -- określa dopuszczalną liczbę miejsc po przecinku,
                    które można przekazać w wartości dla tego parametru
 }}]}

Dodaj własną wartość dla parametru z wartością niejednoznaczną

Wartości niejednoznaczne parametru to wartości typu: “inne”, “pozostałe”, etc. np. “inna” w parametrze “Marka”. Identyfikator takiej wartości zwracamy w polu ‘ambiguousValueId’ w sekcji options w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Więcej informacji na temat ambiguousValueId znajdziesz w naszym komunikacie.

Sprawdź wartość pola ambiguousValueId w wybranej kategorii za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters:

  {
  "parameters": [
  {
    "id": "129033",
    "name": "Marka",
    "type": “dictionary”,
    "required":true,
    "unit": null,
    "requiredForProduct": true
    "options": {
        "variantsAllowed": false,
        "variantsEqual": true,
        "ambiguousValueId": "129033_13",    -- id wartości niejednoznacznej,
                            w tym przypadku jest to wartość “inna”
        "dependsOnParameterId": null,
        "requiredDependsOnValueIds": null,
        "displayDependsOnValueIds": null,
        "describesProduct": false,
        "customValuesEnabled": false      -- czy w danym parametrze możesz 
                            przekazać własną wartość
   },
    ...
   }

Przekaż poniższą strukturę w sekcji parameters, aby dodać własną wartość. Na stronie dla sprzedających znajdziesz aktualną listę parametrów, do których możesz dodać własną wartość. Jeżeli w polu valuesIds przekażesz identyfikator wartości niejednoznacznej ambiguousValueId, to uzupełnienie własnej wartości w polu values będzie obowiązkowe:

  {
    "id": "129033",                  -- id parametru
    "valuesIds": [
     "129033_13"                    -- id wartości niejednoznacznej
    ],
    "values": [ "Nazwa brakującej marki" ],      -- wartość, którą chcesz przekazać,
                              uzupełnij to pole.
    "rangeValue": null
  }

Dodaj zdjęcia produktu

Przy pomocy POST /sale/images prześlesz zdjęcie na nasze serwery protokołem HTTP lub HTTPS. Zdjęcia możesz przesłać na dwa sposoby:

 • w postaci linku

 • w postaci binarnej.

W odpowiedzi otrzymasz adres zdjęcia, który dodasz do tworzonego produktu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poradniku Jak wystawić ofertę.

information
 • Do produktu musisz dodać co najmniej jedno zdjęcie, maksymalnie możesz dodać 16 zdjęć.
 • Obowiązują te same zasady, jak dla zdjęć w ofercie.

Opisz produkt

Podobnie jak dla oferty, dla produktu możesz przesłać również opis. Dla opisu obowiązują te same zasady, jak dla oferty. Tworzysz go też w identyczny sposób. Szczegółowe informacje o tym, jaka jest struktura opisu, z jakich elementów utworzyć opis oraz jakich znaków możesz użyć w opisie, znajdziesz w poradniku Jak wystawić ofertę.

Dodaj propozycję produktu

information

Za pomocą zasobu POST /sale/product-proposals przesyłasz propozycję produktu. Przesłane dane weryfikujemy, a zaakceptowane przez nas dane produktu są dostępne na platformie. Część danych może być weryfikowana automatycznie, część po pewnym czasie.

Gdy chcesz powiązać produkt z ofertą, skorzystaj z GET /sale/products/{product.id} i sprawdź, które dane produktu zaakceptowaliśmy i dzięki temu możesz je wykorzystać w ofercie.

Przygotuj następujące dane, by zaproponować produkt:

 • sugerowaną nazwę produktu

 • kategorię

 • parametry i wartości parametrów

 • zdjęcia

 • (opcjonalnie) opis produktu

i prześlij je za pomocą POST /sale/product-proposals. W odpowiedzi otrzymasz identyfikator produktu.


Pole name to sugerowana nazwa produktu. W zależności od kategorii i podanych wartości parametrów nazwę produktu:

 • albo stworzymy automatycznie, na podstawie wartości przekazanych parametrów;

 • albo stworzymy na podstawie wartości podanej w polu name.

Nazwę utworzonego produktu otrzymasz w response. Przykładowy request i response znajdziesz pod Warunkami i zasadami dodawania produktu.

information

Jak identyfikujemy duplikaty

Gdy tworzysz produkt sprawdzamy jego parametry i kod EAN. Jeśli zidentyfikujemy duplikat, w odpowiedzi otrzymasz status HTTP 409 - Conflict. Adres istniejącego produktu otrzymasz w nagłówku location.

Warunki i zasady dodawania produktu

Każde wywołanie zasobu POST /sale/product-proposals oznacza zgodę na poniższe warunki i zasady dodawania produktu. Wkrótce dodamy je również do Regulaminu Allegro.

 1. Produkt można dodać tylko na kontach w pełni aktywowanych.
 2. Dane produktu są weryfikowane przez Allegro.pl w zakresie oczywistych błędów lub niedozwolonych treści.
 3. Użytkownik dodaje produkt w dobrej wierze oraz z należytą starannością. Jednocześnie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy dane produktu są zgodne z rzeczywistością i prawidłowo opisują daną rzecz.
 4. Gdy użytkownik dodał produkt, udziela Allegro.pl, w odniesieniu do wszelkich wprowadzonych treści oraz elementów, uprawnień i zgód określonych w art. 5.1 i 5.5 Regulaminu Allegro stosowanych odpowiednio. Traci także możliwość edycji danych produktu. W razie potrzeby zmiany w danych produktu może zgłosić przez formularz kontaktowy.
 5. Allegro.pl nie jest zobowiązane do korzystania z produktu i nie musi go udostępniać. Produkt może usunąć, poprawić jego dane lub zastąpić innym produktem. Użytkownik, który wprowadził produkt nie uzyskuje żadnych uprawnień względem produktu.


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
{
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/product-proposals’
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-d '{ "name": "Świat Lodu i Ognia George R. R. Martin i inni", – wymagane, sugerowana nazwa produktu (max. 50 znaków) "category": {
"id": "79157" – wymagane, identyfikator kategorii }, "parameters": [ – wymagane, tablica parametrów produktu { "id": "223545", – wymagane, identyfikator parametru "values": "Świat Lodu i Ognia" – wartość parametru typu string }, { "id": "223489", "values": [ – wartości parametru typu string "Elio M. García. Jr.", z wieloma wartościami (na przykładzie autora) "George R. R. Martin", – "Linda Antonsson" ] }, { "id": "75", "valuesIds": "75_2" – wartość parametru typu słownikowego }, { "id": "74", "values": "2014" – wartość parametru typu integer }, { "id": "24648", "valuesIds": [ – wartość parametru typu słownikowego "24648_1", wielowartościowego (na przykładzie wydania) "24648_2" ] },
{ "id": "223333", "values": [ – wartość parametru typu float "20.5" (na przykładzie szerokości produktu) ] }, { "id": "245669", – parametr GTIN "name": "ISBN", "valuesLabels": [ "9788380082434" ], "values": [ "9788380082434" – wartość parametru GTIN (za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters sprawdź w polu requiredForProduct w parametrze GTIN, czy musisz podać przynajmniej jeden numer GTIN) ], "unit": null, "options": { "identifiesProduct": true, "isGTIN": true } } ], "images": [ – wymagane conajmniej 1, zdjęcia produktu { "url": "https://a.allegroimg.com/original/03d68a/6092f8024506a01087c820e58f0c&#34; } ], "description": { – opis produktu "sections": [ { "items": [ { "type": "TEXT", "content": "<p>Opis produktu</p>" } ] } ] }}'

FAQ

Nie znalazłem odpowiedniego produktu, jak mogę powiązać ofertę z produktem, który w niej sprzedaję?

 • Upewnij się, że podałeś odpowiednie i poprawne dane wejściowe w wywołaniu GET /sale/products.

 • Bazę danych o produktach cały czas rozbudowujemy - powtórz wyszukiwanie za jakiś czas i sprawdź, czy produkt jest już dostępny w naszej bazie.

 • Dodaj produkt przez POST /sale/product-proposals.


Co, jeśli przekażę inne wartości parametrów w ofercie niż otrzymałem dla produktu?

Otrzymasz błąd w polu “validation”, który wskaże wartość parametru oferty niezgodą z danymi produktu.


Czy sprzedawca może dane o produkcie pobrane z Allegro przez GET /sale/products/{productId} wykorzystać również w innych miejscach np w swoim sklepie?

Nie - wynika to z praw autorskich do informacji zawartych w naszej bazie danych. Można je wykorzystać tylko i wyłącznie w serwisie Allegro.


Czy kategorie, w których mogę stworzyć produkt będą różne od tych, w których mogę powiązać ofertę z produktem?

Tak, może się tak zdarzyć. W danej kategorii może być dostępna tylko opcja dodawania produktów, gdyż dopiero uzupełniamy w niej bazę produktów. Może też wystąpić sytuacja odwrotna - w danej kategorii korzystamy tylko z zamkniętej bazy produktów - w efekcie możesz powiązać ofertę z produktem, ale nie możesz utworzyć produktu.


Co, jeśli potrzebuję zmienić lub zaktualizować dane produktu?

Zmiany w danych produktu możesz zgłosić przez formularz kontaktowy. Docelowo udostępnimy osobny zasób, który pozwoli zgłaszać zmiany w produkcie. Takie zgłoszenia są przez nas weryfikowane i - jeśli uznamy je za zasadne - odpowiednie zmiany wprowadzamy w danych produktu.


Czy mogę usunąć produkt?

Nie, i nie planujemy takiej możliwości.

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku:

Lista zasobów wspierających opisanych w poradniku: