WebAPI i REST API

Czyli jak jednocześnie korzystać z REST API i WebAPI