Zasoby w ramach API Allegro udostępniamy w dwóch technologiach: REST i SOAP.

Podstawowym i rozwijanym API Allegro jest REST API. Skorzystaj z niego, jeśli tworzysz nową aplikację lub myślisz o rozwoju obecnej. WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już - zapoznaj się z harmonogramem jego wygaszania. Wszelkie nowe funkcjonalności wdrażamy tylko na REST API.

REST API zalecane

Allegro REST API działa w oparciu o protokół HTTP i jego metody (GET, POST, PUT, DELETE) oraz zasoby, które odzwierciedlają funkcjonalności serwisu. Autoryzacja realizowana jest w standardzie OAuth2. Zalecamy korzystanie z REST API.


Dokumentacja REST API

WebAPI

Allegro WebAPI to usługa sieciowa, która opiera swoje działanie na protokole SOAP, wykorzystuje język XML oraz protokół RPC. Usługa jest w pełni zgodna z obecnie obowiązującymi standardami SOAP. WebAPI nie jest już rozwijane - zapoznaj się z harmonogramem jego wygaszania.


Dokumentacja WebApi

Zacznij korzystać z API Allegro już dziś!