Allegro Developer Portal


Interfejs programistyczny (API) Allegro pozwala na wymianę informacji między zasobami Allegro a oprogramowaniem zewnętrznym. API umożliwia profesjonalizację biznesu, poprzez tworzenie na jego podstawie rozwiązań ułatwiających codzienną obsługę dużej sprzedaży i automatyzujących powtarzalne procesy.