1. Informacje o użytkowniku

Za pomocą GET /me pobierzesz podstawowe informacje o użytkowniku, którego token przesyłasz w requeście.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/me’ \
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’\
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 


Przykładowy response:

 {
  "id": "12345678",				   -- ID użytkownika
  "login": "test_account",			 -- login użytkownika
  "email": "test_account@allegro.pl",	 -- mail użytkownika
  "company": {
    "name": "Allegro.pl Sp. z o.o.", -- nazwa firmy
    "taxId": "123-123-12-12"		 -- numer NIP
  }
 }

2. Ocena sprzedaży

Jak pobrać informacje o ocenie sprzedaży

Skorzystaj w tym celu z GET /sale/user-ratings. W odpowiedzi otrzymasz oceny sprzedaży użytkownika, którego token przesyłasz w requeście. W żądaniu możesz użyć parametrów:

 • recommended - który przyjmuje wartość true lub false (oceny pozytywne lub negatywne). Jeżeli nie określisz tego parametru, domyślnie zwrócimy listę wszystkich ocen;
 • limit - w którym podajesz liczbę ocen, które mamy zwrócić. Domyślnie zwracamy 20 najnowszych ocen, a maksymalna wartość to 100;
 • offset - w którym określasz, od której oceny mamy zwrócić dane. Maksymalna wartość to 20000.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/user-ratings’ \
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 


Przykładowy response:

 {
  "ratings": [							      -- lista ocen
    {
      "id": "5f245afca39ce1004cb8fc37",			-- ID oceny
      "createdAt": "2021-07-30T19:55:08.555",		-- data utworzenia oceny
      "recommended": true,					  -- czy ocena jest pozytywna
      "buyer": {						      -- informacje o kupującym
        "id": "33811291",					  -- ID kupującego
        "login": "test_login"				  -- login kupującego
      },
      "comment": "Świetny kontakt, ekspresowa realizacja",  -- komentarz kupującego
      "rates": {						      -- oceny poszczególnych punktów
        "description": 5,					  -- zgodność z opisem
        "service": 5,						  -- obsługa kupującego
        "deliveryCost": 5					  -- koszty wysyłki
      },
      "order": {						      -- informacje o zamówieniu
        "id": "8b1664b2-c3bc-11ea-820a-db7a264e2a97", -- ID zamówienia
        "offers": [						    -- oferty, które wchodzą w skład 
								            zamówienia
          {
            "id": "8481327606",				-- ID oferty
            "title": "oferta testowa",		-- tytuł oferty
            "snapshot": 			 		-- ID zrzutu oferty w momencie 
								            zakupu
"MjAyMC0wNy0xMVQyMToyMjozMS4yMjhaO2J1eWVyOzgxNDc5MTU2OTBhMjhmNmEzMGM5ZThjMDUzNmE2YTBhNTY1ZTAwMTY3YWI4NWQ3ODMzNWQ0NGM3ZDU4NjJmZjI%3D"
          }
        ]
      },
      "removal": {						    -- informacje o prośbach o 
								            usunięcie oceny
        "possibleTo": "2021-08-13T19:55:08.555"	-- data, do kiedy sprzedawca
								            może wysłać prośbę o usunięcie
								            oceny
      },
      "excludedFromAverageRates": false			-- czy dana ocena jest wyłączona
								            z ogólnej średniej ocen
    }
  ]
 }

Jak dodać odpowiedź na ocenę

Skorzystaj w tym celu z PUT /sale/user-ratings/{ratingId}/answer. Jako ratingID przekaż ID konkretnej oceny sprzedaży - wartość pobierzesz za pomocą GET /sale/user-ratings.


Przykładowy request:

 curl -X PUT \ 
 'https://api.allegro.pl/sale/user-ratings/5f245afca39ce1004cb8fc37/answer' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept-Language: pl-PL'
 - d’{
 "message": "W tym przypadku jest to wina po stronie producenta - prosimy o 
  kontakt telefoniczny." 	      -- odpowiedź na ocenę (maksymalnie 500 znaków)
 }’


Przykładowy response:

 {
  "createdAt": "2021-08-02T08:46:35.790",
  "message": "W tym przypadku jest to wina po stronie producenta - prosimy kontakt telefoniczny."
 }

Jak wysłać prośbę o usunięcie oceny

Skorzystaj w tym celu z PUT /sale/user-ratings/{ratingId}/removal. Jako ratingID przekaż ID konkretnej oceny sprzedaży - zarówno tą wartość, jak i datę, do kiedy możesz wysłać prośbę o usunięcie oceny (pole possibleTo), otrzymasz w odpowiedzi dla GET /sale/user-ratings.


Przykładowy request:

 curl -X PUT \ 
 'https://api.allegro.pl/sale/user-ratings/5f245afca39ce1004cb8fc37/removal' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept-Language: pl-PL'
 - d’{
  "request": {
    "message": "Proszę o usunięcie oceny zgodnie z ustaleniami telefonicznymi."   
                           			-- prośba o usunięcie oceny   
                                (maksymalnie 500 znaków)
  }
 }’


Przykładowy response:

 {
  "request": {
    "createdAt": "2021-07-31T19:55:08.555",  -- data, od której kupujący ma 14 dni
                          na usunięcie oceny.
    "message": "Proszę o usunięcie oceny zgodnie z ustaleniami telefonicznymi."
  }
  "possibleTo": "2021-08-13T19:55:08.555"		  -- data, do kiedy sprzedawca może wysłać
          							  prośbę o usunięcie oceny
 }

3. Warunki ofert

Warunki zwrotów

Jak dodać informacje o warunkach zwrotów

Skorzystaj z POST /after-sales-service-conditions/return-policies, aby dodać nowe warunki zwrotów. W strukturze żądania przekaż pola:

 • name - wymagane, nazwa warunków zwrotu,
 • availability.range - wymagane, możliwość odstąpienia od umowy przez kupującego:
  • FULL - jest taka możliwość,
  • RESTRICTED - brak lub ograniczona możliwość,
 • availability.restrictionCause.name - wymagane, jeśli w polu availability.range wybrałeś wartość RESTRICTED. Poniżej znajdziesz listę dostępnych wartości wraz z opisem. Możesz wybrać tylko jedną wartość:
wartość Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy:
SEALED_MEDIA kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie nagrania dźwiękowego, wizualnego lub programu komputerowego (przepis z ustawy).
SEALED_ITEM_NO_RETURN_DUE_HEALTH_OR_HYGIENE kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (przepis z ustawy).
CUSTOM_ITEM kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy).
SHORT_SHELF_LIFE kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia (przepis z ustawy).
INSEPARABLY_LINKED dostarczony Towar ze względu na swój charakter został nierozłącznie połączony z innymi rzeczami (przepis z ustawy).
ALCOHOL kupuje napój alkoholowy, którego dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którego wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedający nie ma kontroli (przepis z ustawy).
PRESS kupuje dzienniki, periodyki lub czasopisma (przepis z ustawy).
FULLY_IMPLEMENTED_SERVICE oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (przepis z ustawy).
MEDICINAL_PRODUCT kupuje produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego - wydawany bez przepisu lekarza (przepis z ustawy).
BOOKED_SERVICE kupuje świadczenie usług w zakresie zakwaterowania do celów innych niż mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (przepis z ustawy).
NOT_RECORDED_DIGITAL_CONTENT dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (przepis z ustawy).
 • withdrawalPeriod - wymagane, jeśli w polu availability.range wybrałeś wartość FULL. Czas na odstąpienie umowy w formacie ISO 8601. Jako wartość możesz przekazać tylko dni, np. “P14D”,
 • returnCost.coveredBy - wymagane, jeśli w polu availability.range wybrałeś wartość FULL. Informacja o tym, kto pokrywa koszt przesyłki zwrotnej. Dostępne wartości to SELLER lub BUYER,
 • address - wymagane, adres do zwrotów,
 • description - niewymagane, dodatkowe informacje, które chcesz przekazać. Możesz także skorzystać z tagów HTML: <p>, <b>, <ul>, <ol>, <li>. Inne znaczniki zignorujemy.


 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/return-policies' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 -d ‘{
  "name": "Główne warunki zwrotu",			-- wymagane, nazwa warunków zwrotu
  "availability": {							-- wymagane, informacje o
												możliwości odstąpienia od
												umowy przez kupującego
    "range": "RESTRICTED",
    "restrictionCause": {					-- wymagane, jeśli wybrałeś RESTRICTED
      "name": "NOT_RECORDED_DIGITAL_CONTENT"
    }
  },
  "withdrawalPeriod": "P30D",					-- wymagane, czas na
												odstąpienie umowy
  "returnCost": {
    "coveredBy": "BUYER"					-- wymagane, informacja o
												tym, kto pokrywa koszty
												przesyłki zwrotnej
  },
  "address": {								-- wymagane, adres do
												zwrotów
    "name": "Testowa",
    "street": "100",
    "postCode": "61-132",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": 								-- niewymagane, dodatkowe
												informacje
 "<p>Czy mogę dokonać zwrotu produktu / odstąpić od umowy?
 <b>Tak, jeżeli kupiłeś produkt jako konsument&#xa0;</b></p>
 <p>Ile mam czasu na zwrot produktu? 30 dni od dnia otrzymania przesyłki</p>"
 }’

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": "a1552d88-2536-4fb3-8aea-7394266a4ea4",
  "seller": {
    "id": "6273997540"
  },
  "name": "Główne warunki zwrotów",
  "availability": {
    "range": "RESTRICTED",
    "restrictionCause": {
      "name": "NOT_RECORDED_DIGITAL_CONTENT",
      "description": "Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (<a href=&#34;https://allegro.pl/pomoc/faq/tresci-cyfrowe-eyD2m0RA3Im&#34; target=&#34;_blank&#34;>przepis z ustawy</a>)."
    }
  },
  "withdrawalPeriod": "P30D",
  "returnCost": {
    "coveredBy": "BUYER"
  },
  "attachment": {               – ustawowy wzór odstąpienia od umowy,
                        dodajemy automatycznie do każdego
                        requestu
    "id": "d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba",
    "name": "Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba&#34;
  },
  "address": {
    "name": "Testowa",
    "street": "100",
    "postCode": "61-132",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": "<p>Czy mogę dokonać zwrotu produktu / odstąpić od umowy? <b>Tak, jeżeli kupiłeś produkt jako konsument</b></p><p>Ile mam czasu na zwrot produktu?30 dni od dnia otrzymania przesyłki</p>"
}

Jak pobrać warunki zwrotów przypisane do konta

Za pomocą GET /after-sales-service-conditions/return-policies pobierzesz warunki zwrotów przypisane do zautoryzowanego konta. W odpowiedzi otrzymasz listę 60 warunków, która zawiera informacje o identyfikatorze oraz nazwie warunku. Możesz ją dostosować do własnych potrzeb za pomocą filtrów:

 • limit - liczba wyników w odpowiedzi. Domyślna i maksymalna wartość to 60,
 • offset - miejsce, od którego chcesz pobrać następną porcję danych.

Jeżeli chcesz pobrać szczegóły warunków zwrotu, przekaż ich identyfikator za pomocą GET /after-sales-service-conditions/return-policies/{returnPolicyId}.

Przykladowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/return-policies/bbbc9778-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": "a26da092-0e33-4b71-8a4a-e42592bad96a",
  "seller": {
    "id": "6279469754"
  },
  "name": "Ograniczone warunki zwrotów ",
  "availability": {
    "range": "RESTRICTED",
    "restrictionCause": {
      "name": "SEALED_ITEM_NO_RETURN_DUE_HEALTH_OR_HYGIENE",
      "description": "Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (<a href=&#34;https://allegro.pl/pomoc/faq/przedmioty-dostarczane-w-zapieczetowanym-opakowaniu-EYy4Vzom2uG&#34; target=&#34;_blank&#34;>przepis z ustawy</a>)."
    }
  },
  "withdrawalPeriod": "P30D",
  "returnCost": {
    "coveredBy": "SELLER"
  },
  "attachment": {
    "id": "d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba",
    "name": "Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba&#34;
  },
  "address": {
    "name": "test",
    "street": "test",
    "postCode": "11-111",
    "city": "testowo",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": "<p><b>Dodatkowe informacje</b></p><p>A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY czas na zwrot: 30 dni koszt zwrotu: bezpłatny formularz zwrotu: na.allegro.pl/zwroty (najszybszy sposób) adres do zwrotu: Prologis Park Błonie, DC 6, Kopytów 44, 05-870 Błonie, Polska</p>"
}

Jak edytować informacje o warunkach zwrotu

Aby edytować informacje o warunkach zwrotu:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
 curl -X PUT \
'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/return-policies/bbbc9778-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d ‘{
  "id": "bbbc9778-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d",
  "seller": {
    "id": "6275799754"
  },
  "name": "Główne warunki zwrotów",
  "availability": {
    "range": "FULL",
    "restrictionCause": null
  },
  "withdrawalPeriod": "P30D",
  "returnCost": {
    "coveredBy": "SELLER"
  },
  "attachment": {                   -- ustawowy wzór odstąpienia od
                            umowy, dodajemy automatycznie do
                            każdego requestu. Nie możesz
                            zmienić tego pola.
    "id": "d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba",
    "name": "Przykładowy formularz odstąpienia od umów.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8x0d-acf3ea02feba"
  },
  "address": {
    "name": "dluga ",
    "street": "100",
    "postCode": "61-132",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": "<p>Czy mogę dokonać zwrotu produktu / odstąpić od umowy?
  <b>Tak, jeżeli kupiłeś produkt jako konsument</b></p>
  <p>Ile mam czasu na zwrot produktu? <b>30 dni od dnia otrzymania przesyłki</b></p>"
}’

Warunki reklamacji

Jak dodać informacje o warunkach reklamacji

Skorzystaj z POST /after-sales-service-conditions/implied-warranties, aby dodać nowe warunki zwrotów. W strukturze żądania przekaż pola:

 • name - wymagane, nazwa dla warunków reklamacji,
 • individual.period - wymagane, czas na reklamację w formacie ISO 8601 z tytułu rękojmi. Jako wartość możesz wskazać tylko lata, np. “P3Y” oznacza 3 lata,
 • corporate.period - niewymagane, czas na reklamację w formacie ISO 8601 z tytułu rękojmi dla przedsiębiorców. Jeżeli chcesz ją wyłączyć, nie przekazuj tego pola lub przekaż wartość null,
 • address - wymagane, adres do reklamacji,
 • description - niewymagane, opis reklamacji. Możesz także skorzystać z tagów HTML: <p>, <b>, <ul>, <ol>, <li>. Inne znaczniki zostaną zignorowane.
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/implied-warranties' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d’{
  "name": "Główne warunki reklamacji",  -- wymagane, nazwa warunków
                      reklamacji
  "individual": {
    "period": "P1Y"           -- wymagane, czas na reklamację z
                      tytułu rękojmi
  },
  "corporate": {             -- niewymagane, czas na reklamację
                      z tytułu rękojmi dla przedsiębiorców.
                      Jeżeli chcesz ją wyłączyć, przekaż
                      wartość null.
    "period": "P1Y"
  },
  "address": {              -- wymagane, adres do reklamacji
    "name": "test",
    "street": "ul. Testowa 7",
    "postCode": "61-135",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description":             -- niewymagane, opis procedury
                      reklamacji
“<p>Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać:</p>
<ul><li>Twoje imię i nazwisko oraz adres</li>
<li>numer oferty na Allegro</li><li>numer zamówienia</li>
<li>przedmiot reklamacji</li>
<li>Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy, naprawa,
obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)</li></ul>”
}’

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": "1556c6f7-c6a9-469e-9b3f-8f01eafaedc4",
  "seller": {
    "id": "62799754"
  },
  "name": "Główne warunki reklamacji",
  "individual": {
    "period": "P1Y"
  },
  "corporate": {
    "period": "P1Y"
  },
  "address": {
    "name": "test",
    "street": "ul. Testowa 7",
    "postCode": "61-135",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": “<p>Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać:</p>
 <ul><li>Twoje imię i nazwisko oraz adres</li>
 <li>numer oferty na Allegro</li><li>numer zamówienia SO</li>
 <li>przedmiot reklamacji</li><li>Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy,
 naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)</li></ul>”
 }

Jak pobrać warunki reklamacji przypisane do konta

Za pomocą GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties pobierzesz warunki reklamacji przypisane do zautoryzowanego konta. W odpowiedzi otrzymasz listę 60 warunków, która zawiera informacje o identyfikatorze oraz nazwie warunku. Możesz ją dostosować do własnych potrzeb za pomocą filtrów:

 • limit - liczba wyników w odpowiedzi. Domyślna i maksymalna wartość to 60,
 • offset - miejsce, od którego chcesz pobrać następną porcję danych.

Jeżeli chcesz pobrać szczegóły warunków reklamacji, przekaż ich identyfikator za pomocą GET /after-sales-service-conditions/implied-warranties/{impliedWarrantyId}.

Przykladowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/implied-warranties/bbb2458-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": bbb2458-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d",
  "seller": {
    "id": "627909754"
  },
  "name": "Główne warunki reklamacji",
  "individual": {
    "period": "P6Y"
  },
  "corporate": {
    "period": "P6Y"
  },
  "address": {
    "name": "test",
    "street": "ul. Testowa 7",
    "postCode": "61-135",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": “<p>Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać:</p>
 <ul><li>Twoje imię i nazwisko oraz adres</li>
 <li>numer oferty na Allegro</li>
 <li>numer zamówienia SO</li><li>przedmiot reklamacji</li>
 <li>Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy, naprawa,
 obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)</li></ul>””
 }

Jak edytować informacje o warunkach reklamacji

Aby edytować informacje o warunkach zwrotu:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
 curl -X PUT \
'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/implied-warranties/bbbc9778-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d ‘{
  "id": "1556c6f7-c6a9-469e-9b3f-8f01eafaedc4",
  "seller": {
    "id": "279934754"
  },
  "name": "Główne warunki reklamacji",
  "individual": {
    "period": "P1Y"
  },
  "corporate": null,
  "address": {
    "name": "test",
    "street": "ul. Testowa 7",
    "postCode": "61-135",
    "city": "Poznań",
    "countryCode": "PL"
  },
  "description": “<p>Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać:</p>
 <ul><li>Twoje imię i nazwisko oraz adres</li>
 <li>numer oferty na Allegro</li><li>numer zamówienia SO</li>
 <li>przedmiot reklamacji</li><li>Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy,
 naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)</li></ul>””
 }’

Informacje o gwarancjach

Jak dodać załącznik do informacji o gwarancjach

Utwórz obiekt załącznika za pomocą POST /after-sales-service-conditions/attachments. W strukturze przekaż nazwę pliku w formacie .pdf.

Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/attachments' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d’
 {
	“name”: “warranty.pdf” 				-- nazwa pliku, który chcesz
										załączyć
 }’
Przykładowy response:
 {
  "id": "7c8f40bc-3e50-408b-a66b-48122e05d84e",
  "name": "warranty.pdf",
  "url": null
 }

Teraz użyj PUT /after-sales-service-conditions/attachments/{attachmentId} - jako attachmentId przekaż wartość id, którą otrzymałeś krok wcześniej. Pamiętaj, aby użyć adresu, który zwróciliśmy w nagłówku location.

Przykładowy request:

 curl -X PUT \
 'https://upload.allegro.pl/after-sales-service-conditions/attachments/7c8f40bc-3e50-408b-a66b-48122e05d84e' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 -H ‘Content-Type: application/pdf’
 --data-binary "@warranty.pdf"                -- wymagany, zawartość pliku z
                                załącznikiem w postaci binarnej
Przykładowy response:
 {
  "id": "7c8f40bc-3e50-408b-a66b-48122e05d84e",
  "name": "warranty.pdf",
  "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-5c/7c8f40bc-3e50-408b-a66b-48122e05d84e"
 }

Obiekt, który otrzymałeś, możesz dodać do informacji o gwarancjach w polu attachment. W dalszej części poradnika opisujemy ten proces.

Jak dodać informacje o gwarancjach

Skorzystaj z POST /after-sales-service-conditions/warranties, aby dodać nowe informacje o gwarancjach. W strukturze żądania przekaż pola:

 • name - wymagane, nazwa dla informacji o gwarancji,
 • type - wymagane, rodzaj gwarancji, dostępne wartości to MANUFACTURER (od producenta/dystrybutora) lub SELLER (od sprzedawcy),
 • individual.period - wymagane, okres gwarancji w formacie ISO 8601. Jako wartość możesz wskazać tylko miesiące, np. “P12M”, co oznacza 12 miesięcy. Jeżeli chcesz wskazać dożywotnią gwarancję, pozostaw to miejsce puste, a w polu individual.lifetime przekaż wartość true,
 • corporate.period - niewymagane, okres gwarancji w formacie ISO 8601 dla przedsiębiorców. Jako wartość możesz wskazać tylko miesiące, np. “P12M” oznacza 12 miesięcy. Jeżeli chcesz wskazać dożywotnią gwarancję, pozostaw to miejsce puste, a w polu individual.lifetime przekaż wartość true,
 • attachment - niewymagane, załącznik do gwarancji,
 • description - niewymagane, informacje dodatkowe np. gdzie szukać informacji, z kim i jak ma się kontaktować, jakie dokumenty będą potrzebne itp.
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/warranties' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d ‘{
 "name": "12 miesięcy",          -- wymagane, nazwa informacji o
                      gwarancjach
 "type": "MANUFACTURER",          -- wymagane, rodzaj gwarancji
 "individual": {
  "period": "P12M",            -- wymagane, okres gwarancji
  "lifetime": false            -- niewymagane, czy gwarancja jest
                      dożywotnia,
 },
 "corporate": {              -- niewymagane, okres gwarancji dla
                      przedsiębiorców
  "period": "P12M",
  "lifetime": false
 },
 "attachment": {              -- niewymagane, informacje o
                      załączniku
  "id": "54702c96-4ccd-4c0e-b4c7-382a71e810b5",
  "name": "warranty.pdf",
  "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-5c/7c8f40bc-3e50-408x-a66b-48122e05d84e"
}
 },
 "description":              -- niewymagane, informacje
                      dodatkowe
 "<p>Gwarancja producenta na 12 miesięcy</p>"
}’

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": "bce9e4ad-4e06-4478-8038-04f3cbed73f4",
  "seller": {
    "id": "6279923754"
  },
  "name": "12 miesięcy",
  "type": "MANUFACTURER",
  "individual": {
    "period": "P12M",
    "lifetime": false
  },
  "corporate": {
    "period": "P12M",
    "lifetime": false
  },
  "attachment": {
    "id": "54702c96-4ccd-4c0e-b4c7-382a71e810b5",
    "name": "warranty.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-00/54702c96-4ccd-4c0e-b4c7-382a71e810b5"
  },
  "description": "<p>Gwarancja producenta na 12 miesięcy</p>"
 }

Jak pobrać informacje o gwarancjach przypisanych do konta

Za pomocą GET /after-sales-service-conditions/warranties pobierzesz informacje o gwarancjach przypisanych do zautoryzowanego konta. W odpowiedzi otrzymasz listę 60 gwarancji, która zawiera informacje o identyfikatorze oraz nazwie warunków. Możesz ją dostosować do własnych potrzeb za pomocą filtrów:

 • limit - liczba wyników w odpowiedzi. Domyślna i maksymalna wartość to 60,
 • offset - miejsce, od którego chcesz pobrać następną porcję danych.

Jeżeli chcesz pobrać szczegóły informacji o gwarancji, przekaż ich identyfikator za pomocą GET /after-sales-service-conditions/warranties/{warrantyId}.

Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/warranties/bbb2458-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 {
  "id": "bbb2458-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d",
  "seller": {
    "id": "627120754"
  },
  "name": "default",
  "type": "MANUFACTURER",
  "individual": {
    "period": null,
    "lifetime": true
  },
  "corporate": {
    "period": null,
    "lifetime": true
  },
  "attachment": {
    "id": "564c8680-505c-4d34-a6d3-bd8e4d20b49d",
    "name": "uploaded_file.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-b5/564c8680-505c-4d34-a6d3-bd8e4d20b49d&#34;
  },
  "description": null,
}

Jak edytować informacje o gwarancjach

Aby edytować informacje o gwarancjach:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/after-sales-service-conditions/warranties/bbbc9712-54f1-4dff-a9d4-c9067554390d' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d ‘{
  "id": "62c9bede-82be-4d17-831d-af66270d1ade",
  "seller": {
    "id": "62799754"
  },
  "name": "default",
  "type": "MANUFACTURER",
  "individual": {
    "period": null,
    "lifetime": true
  },
  "corporate": {
    "period": null,
    "lifetime": true
  },
  "attachment": {
    "id": "564c8680-505c-4d34-a6d3-bd8e4d20b49d",
    "name": "uploaded_file.pdf",
    "url": "https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-b5/564c8680-505c-4d34-a6d3-bd8e4d20b49d"
  },
  "description": null,
}’

4. Czarna lista

Jak dodać kupującego do czarnej listy

Zrobisz to za pomocą POST /sale/blacklisted-users. Użytkownik, którego dodasz do czarnej listy, nie będzie mógł kupować w twoich ofertach. W każdej chwili możesz go z niej usunąć.


Przykładowy request:

 curl -X POST \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/blacklisted-users’ \
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’ \
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 -d ‘{
  “user”: {
    “id”: 123456,            	-- wymagane (jeśli nie przekazujesz loginu),
                        id kupującego
    “login”: “bad_buyer”        	-- wymagane (jeśli nie przekazujesz id),
                        login kupującego
  },
  “note”: “Rude person”            -- powód dodania do czarnej listy
 }’


Przykładowy response:

 {
  “user”: {
    “id”: 123456,
    “login”: “bad_buyer”
  },
  “note”: “Rude person”,
  “createdAt”: “2019-05-08T09:45:818Z”    -- data dodania do czarnej listy
 }

Jak pobrać czarną listą

Użyj GET /sale/blacklisted-users. Maksymalnie przy zapytaniu możesz wyświetlić do 25 wyników. Aby zwrócić kolejne, użyj parametru “offset”, gdzie jako wartość podaj wielokrotność limitu.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/blacklisted-users' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 {
  “blacklistedUsers”: [
    {
      “user”: {
        “id”: 123456,
        “login”: “bad_buyer”
      },
      “note”: “Rude person”,
      “createdAt”: “2019-07-04T10:41:31.135Z”
    },
    {
      “user”: {
        “id”: 012345,
        “login”: “bad_buyer1”
      },
      “note”: “Rude person”,
      “createdAt”: “2019-07-04T10:35:10.013Z”
    }
  ],
  “offset”: 0,
  “limit”: 25,              	-- limit wyświetlanych wyników przy
                        pojedynczym zapytaniu (max 100)
  “total”: 2               	-- liczba użytkowników przypisanych
                        do czarnej listy
 }

Jak usunąć użytkownika z czarnej listy

Zrobisz to za pomocą DELETE /sale/blacklisted-users/{excludedUserId}. Jako userID przekaż ID użytkownika, którego chcesz usunąć z czarnej listy.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE \
 'https://api.allegro.pl/sale/blacklisted-users/12345678' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 Status 204 OK

5. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe, które zdefiniujesz, wykorzystasz, gdy wystawisz ogłoszenie.


Pamiętaj!

 • nie możesz mieć więcej niż 50 kontaktów,
 • w jednym kontakcie możesz podać maksymalnie:
  • 1 adres e-mail,
  • 2 numery telefonu.

Jak utworzyć nowy kontakt

Zrobisz to za pomocą POST /sale/offer-contacts.


Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -d '{
  "name": "Auta terenowe",   -- nazwa kontaktu; wymagane, maksymalna liczba znaków - 250
  "emails": [          -- adresy e-mail; możesz podać 1
   {
    "address": "test@test.pl"
   }
  ],
  "phones": [          -- nr telefonów; możesz podać maksymalnie 2
   {
    "number": "555-555-666"
   },
   {
    "number": "555555667"
   }
  ]
 }’


Przykładowy response:

 {
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",  -- identyfikator kontaktu
  "name": "Auta terenowe",            -- nazwa kontaktu
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
   {
    "number": "555-555-666"
   },
   {
    "number": "555555667"
   }
  ]
 }

Jak pobrać listę kontaktów

Zrobisz to za pomocą GET /sale/offer-contacts.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  "contacts": [
    {
      "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",  -- identyfikator kontaktu
      "name": "Auta terenowe",           	-- nazwa kontaktu
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"			  -- adres mailowy
        }
      ],
      "phones": [
        {
          "number": "+48 788 788 788"			  -- numer telefonu
        },
        {
          "number": "+48 75 575 57 55"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "af1ccfd7-2753-4ed3-bdda-c78eb14442ab",
      "name": "Auta osobowe",
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"
        }
      ],
      "phones": [
        {
          "number": "+48 55 555 57 77"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "27869b31-048e-43a0-bdc0-52b922f278a5",
      "name": "Ciężarówki",
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"
        }
      ],
      "phones": []
    }
  ]
  }

Jak pobrać szczegóły danego kontaktu

Zrobisz to za pomocą GET /sale/offer-contacts/{id}. Jako id przekaż identyfikator danego kontaktu - pobierzesz go za pomocą GET /sale/offer-contacts.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts/0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}’


Przykładowy response:

 {
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",    -- identyfikator kontaktu
  "name": "Auta terenowe",              -- nazwa kontaktu
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "number": "+48 55 555 57 77"
    }
  ]
 }

Jak zmienić dane kontaktu

Zrobisz to za pomocą PUT /sale/offer-contacts/{id}. Jako id przekaż identyfikator danego kontaktu - pobierzesz go za pomocą GET /sale/offer-contacts.


Przykładowy request:

 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts/0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -d '{
 "name": "Auta terenowe",    -- nazwa kontaktu; wymagane, maksymalna liczba znaków - 250
 "emails": [           -- adresy e-mail; możesz podać 1
  {
   "address": "test@test.pl"
  }
 ],
 "phones": [           -- nr telefonów; możesz podać maksymalnie 2
  {
   "number": "555-555-666"
  }
 ]
 }’


Przykładowy response:

 {
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",
  "name": "Auta terenowe",
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "number": "555-555-666”
    }
  ]
 }

6. Adresy mailowe

Od 26 marca 2019 adres e-mail kupującego zwracamy jako ciąg znaków w domenie @allegromail.pl, np:

 • 8awgqyk6a5@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego,
 • 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego wraz z informacją o transakcji.

Zmianę wdrożyliśmy ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Adresy mailowe maskujemy w całym Allegro. Maskowany adres e-mail składa się z zakodowanej pary sprzedawca-kupujący i informacji o transakcji. Więcej informacji na temat maskowania maili znajdziesz w pomocy Allegro.

W związku z tą zmianą, użytkownik może wysłać do klienta e-mail tylko z takich adresów jakie przypisał do swojego konta. Dlatego przygotowaliśmy zasoby, które pozwolą ci zarządzać dodatkowymi adresami e-mail:

Jak dodać adres e-mail

Użyj POST /account/additional-emails, aby dodać do swojego konta dodatkowy adres e-mail. Musisz być zalogowany jako właściciel danego konta.


Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/account/additional-emails' \
 -H 'content-type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'authorization: Bearer {token}' \
 -d '{
 “email”: adresemail@gmail.com          -- wymagane, adres e-mail możesz podać 1.
                         Maksymalna długość maila to 64 znaki
                         przed adresem domeny.
 }'


Przykładowy response:

 {
  "id": "5c40a8fa7fae6f7613c2b560",
  “email”: “adresemail@gmail.com”,
  “createdAt”: "2019-04-02T17:03:00Z"
 }

Możliwe kody HTTP w odpowiedzi:

 • 201 Created - Odpowiedź prawidłowa,
 • 400 Bad request,
 • 401 Unauthorized,
 • 422 Unprocessable Entity.

Jak pobrać adresy e-mail

Użyj GET /account/additional-emails, aby pobrać adresy e-mail utworzone na Twoim koncie. Musisz być zalogowany jako właściciel danego konta.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/account/additional-emails' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 {
  “additional-emails”: [
    {
      "id": "5c40a8fa7fae6f7613c2b560",
      “email”: “adresemail@gmail.com”,
      “createdAt”: "2019-04-02T17:03:00Z"
    },
    {
      "id": "6c30a8ga9fsc6f8651c2b523",
      “email”: “adresemail2@gmail.com”,
      “createdAt”: "2019-04-03T13:12:33Z"
    },
  ]
 }

Możliwe kody HTTP w odpowiedzi:

 • 200 Odpowiedź prawidłowa,
 • 401 Unauthorized.

Jak pobrać szczegółowe informacje o adresie e-mail

Użyj GET /account/additional-emails/{emailID}, aby pobrać szczegółowe informacje o danym adresie e-mail. Musisz być zalogowany jako właściciel danego konta.


Przykładowy request:

 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/account/additional-emails/5c40a8fa7fae6f7613c2b560' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 {
  "id": "5c40a8fa7fae6f7613c2b560",
  “email”: “adresemail@gmail.com”,
  “createdAt”: "2019-04-02T17:03:00Z"
 }

Możliwe kody HTTP w odpowiedzi:

 • 200 Odpowiedź prawidłowa,
 • 401 Unauthorized,
 • 404 Not Found.

Jak usunąć adres e-mail

Użyj DELETE /account/additional-emails/{emailID}, aby usunąć podany adres e-mail. Musisz być zalogowany jako właściciel danego konta.


Przykładowy request:

 curl -X DELETE \
 'https://api.allegro.pl/account/additional-emails/5c40a8fa7fae6f7613c2b560' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

 status 204 No Content

Możliwe kody HTTP w odpowiedzi:

 • 204 - Email usunięty prawidłowo,
 • 401 Unauthorized,
 • 404 Not Found.

7. Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.