Jak wystawić ogłoszenie

Advertisement

1/ Przygotuj draft

Na początku tworzysz draft ogłoszenia przez POST /sale/offers. Takie ogłoszenie oznaczymy w polu status jako “INACTIVE”. Draft ogłoszenia musi być kompletny do opublikowania w serwisie. Draft może być zalążkiem do dalszej pracy nad ogłoszeniem. W każdym momencie będziesz mógł uzupełnić draft o więcej informacji za pomocą PUT /sale/offers/{offerId}.

Dzięki draftom możesz:

 • trzymać dane o ogłoszeniach na naszych serwerach
 • łatwo przygotować podgląd ogłoszenia


2/ Ustaw pakiet i opcje dodatkowe dla ogłoszenia

Do draftu ogłoszenia, który zawiera komplet danych przypisz pakiet i opcje dodatkowe.

Najpierw pobierz przez GET /sale/classifieds-packages?category.id={category-id} dostępne pakiety i opcje dodatkowe dla ogłoszenia, następnie do uzupełnionego draftu ogłoszenia przypisz za pomocą PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id} wybrane opcje do ogłoszenia.


3/ Wystaw ogłoszenie

Opublikuj ogłoszenie na Allegro.pl. Aby to zrobić, aktywuj je za pomocą akcji ACTIVATE w PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId}. Do momentu publikacji ogłoszenia w serwisie, oferta będzie miała status przejściowy - ACTIVATING. Status ACTIVATING dotyczy również ofert zaplanowanych do wystawienia w przyszłości.


4/ Sprawdź status ogłoszenia

Gdy wystawisz ogłoszenie w serwisie, wówczas jego status zmienimy na ACTIVE. Dokładny termin wystawienia takiego ogłoszenia wyświetlamy w polu scheduledAt w odpowiedzi dla GET /sale/offer-publication-commands/{commandId}/tasks. Tą samą metodą możesz również zakończyć ogłoszenie - wystarczy że wykonasz akcję END.

Wystaw ogłoszenie w kilku krokach

1. Niezbędne dane

Skorzystaj z metod pomocniczych, dzięki którym pobierzesz ID elementów niezbędnych do wystawienia ogłoszenia:

Dane kontaktowe

Do zarządzania kontaktami w REST API udostępniliśmy poniższe zasoby:

Pamiętaj!

 • nie możesz mieć więcej niż 50 kontaktów,
 • w jednym kontakcie możesz podać maksymalnie:
  • 1 adres e-mail,
  • 2 numery telefonu.

POST /sale/offer-contacts - tym zasobem utworzysz nowy kontakt. Musisz być zalogowany jako wystawiający ogłoszenie.

Przykładowy request:

 
 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -d '{
 "name": "Auta terenowe",   -- nazwa kontaktu; wymagane, maksymalna liczba znaków - 250
 "emails": [          -- adresy e-mail; możesz podać 1
  {
   "address": "test@test.pl"
  }
 ],
 "phones": [          -- nr telefonów; możesz podać maksymalnie 2
  {
   "number": "555-555-666"
  },
  {
   "number": "555555667"
  }
 ]
 }’
 

Przykładowy response:

 
 ‘{
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",  -- identyfikator kontaktu (contact.id)
  "name": "Auta terenowe",            -- nazwa kontaktu
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "number": "+48 55 555 57 77"
    }
  ]
 }’
 


GET /sale/offer-contacts/{contact.id} - tym zasobem pobierzesz szczegóły danego kontaktu. W URL podaj UUID danego kontaktu.

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts/0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}’
 

Przykładowy response:

 
 ‘{
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",    -- identyfikator kontaktu (contact.id)
  "name": "Auta terenowe",              -- nazwa kontaktu
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "number": "+48 55 555 57 77"
    }
  ]
 }’
 


GET /sale/offer-contacts - tym zasobem pobierzesz szczegóły wszystkich kontaktów przypisanych do konta danego usera.

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-contacts' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}’
 

Przykładowy response:

 
 ‘{
  "contacts": [
    {
      "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",  -- identyfikator kontaktu (contact.id)
      "name": "Auta terenowe",            -- nazwa kontaktu
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"
        }
      ],
      "phones": [
        {
          "number": "+48 788 788 788"
        },
        {
          "number": "+48 75 575 57 55"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "af1ccfd7-2753-4ed3-bdda-c78eb14442ab",
      "name": "Auta osobowe",
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"
        }
      ],
      "phones": [
        {
          "number": "+48 55 555 57 77"
        }
      ]
    },
    {
      "id": "27869b31-048e-43a0-bdc0-52b922f278a5",
      "name": "Ciężarówki",
      "emails": [
        {
          "address": "test@test.pl"
        }
      ],
      "phones": []
    }
  ]
  }’
 


PUT /sale/offer-contacts/{contact.id} - tym zasobem możesz zaktualizować informacje w kontakcie. W URL podaj UUID danego kontaktu.

Przykładowy request:

 
 curl -X PUT
 'https://api.allegro.pl//sale/offer-contacts/12f43efd-2369-480d-9f945178eeb9c663' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}’ \
 -d '{
  "name": "Auta terenowe",
  "emails": [
   {
    "address": "test@test.pl"
   }
  ],
  "phones": [
   {
    "number": "555-555-777"
   }
  ]
 }’
 

Przykładowy response:

 
 ‘{
  "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947",
  "name": "Auta terenowe",
  "emails": [
    {
      "address": "test@test.pl"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "number": "+48 55 555 57 77"
    }
  ]
 }’
 

Lista pakietów i opcji dodatkowych

Jeśli chcesz wystawić ogłoszenie, musisz wybrać z jakiego pakietu chcesz skorzystać i czy dodatkowo chcesz dokupić dodatkowe opcje promowania. Do zarządzania pakietami i opcjami dodatkowymi w REST API udostępniliśmy poniższe zasoby:

 • GET /sale/classifieds-packages?category.id={category-id} - chcę pobrać dostępne pakiety i opcje dodatkowe w danej kategorii,
 • GET /sale/classifieds-packages/{package-id} - chcę pobrać szczegóły danego pakietu / opcji dodatkowej.

Najpierw przez GET /sale/classifieds-packages?category.id={category-id} pobierz identyfikatory dostępnych pakietów i opcji dodatkowych w danej kategorii.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/classifieds-packages?category.id={category-id}’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 

Przykładowy response:

 
 '{
  "packages": [{
      "id": "6174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8",  -- identyfikator pakietu
      "type": "BASE"                 -- typ pakietu
      "name": "Podstawowy",              -- nazwa pakietu
      "publication": {
        "duration": "PT960H"            -- czas trwania ogłoszenia
      },
      promotions: [{                 -- rodzaje wyróżnień dostępnych
                              w danym pakiecie
          "name": "bold"
          "duration": "PT240H"
        },
        {
          "name": "emphasized"
          "duration": "PT120H"
        },
        ...
      ],
      "extensions": [{                -- dostępne rozszerzenia w ramach
                              danego pakietu
        "name": "autocentrumExport",
        "description": "Eksport ogłoszenia do autocentrum"
      }]
    },
    {
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8",
      "type": "EXTRA"                 -- typ opcji dodatkowej, którą możesz
                              dokupić do pakietu
      "name": "Dodatkowe wyróżnienie na 10 dni",
                              -- nazwa dostępnej opcji dodatkowej
      promotions: [{                 -- rodzaje wyróżnień dostępnych
                              w danej opcji dodatkowej do pakietu
          "name": "bold"
          "duration": "PT240H"
        },
        {
          "name": "emphasized"
          "duration": "PT120H"
        },
        ...
      ]
    }
  ]
 }'
 

Teraz wykorzystaj GET /sale/classifieds-packages/{package-id} i pobierz szczegółowe informacja na temat danego pakietu i dostępnych do niego opcji dodatkowych.

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 ‘https://api.allegro.pl/sale/classifieds-packages/6174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
    
 '{
  "id": "6174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8",  -- identyfikator pakietu
  "type": "BASE"                 -- typ pakietu
  "name": "Podstawowy",              -- nazwa pakietu
  "publication": {
    "duration": "PT960H"            -- czas trwania ogłoszenia
  },
  promotions: [{                 -- rodzaje promowań dostępnych
                          w danym pakiecie
      "name": "bold"
      "duration": "PT240H"
    },
    {
      "name": "emphasized"
      "duration": "PT120H"
    },
    ...
  ],
  "extensions": [{                -- dostępne rozszerzenia w
                          danym pakiecie
      "name": "autocentrumExport",
      "description": "Eksport ogłoszenia do autocentrum"
    }
  }]'
 

2. Kategorie i parametry

Skorzystaj z poniższych zasobów, dzięki którym pobierzesz identyfikator wybranej kategorii i parametry, jakie powinieneś uzupełnić:

Identyfikator kategorii

Za pomocą GET /sale/categories?parent.id={categoryId} pobierzesz listę kategorii, które należą do podanej kategorii nadrzędnej (lub listę kategorii głównych). Pamiętaj, że ogłoszenie wystawisz tylko w kategorii najniższego rzędu, która jest oznaczona “leaf”: true.

WAŻNE! Jeśli wywołasz GET /sale/categories bez podania kategorii, wówczas otrzymasz identyfikatory głównych kategorii na Allegro. Takie identyfikatory możesz następnie użyć w wywołaniu zasobu, aby dotrzeć do interesującej kategorii najniższego rzędu (pamiętaj, że ogłoszenie wystawisz tylko w kategorii najniższego rzędu, która jest oznaczona “leaf”: true.).

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/categories?parent.id=4032’ \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' 
 

Przykładowy response:

 
 '{
  "categories": [
    {
      "id": "249626",
      "name": "Seria 2",
      "parent": {
        "id": "4032"
      },
      "leaf": true,                -- informacja czy jest to kategoria
                            najniższego rzędu w której możesz
                            wystawić ogłoszenie
      "options": {
        "variantsByColorPatternAllowed": true, -- informacja, czy parametr można
                            wykorzystać w wielowariantowości.
                            dostępne są dwie wartości:
                            true (tak) i false (nie).
        "advertisement": true,         -- informacja, czy w danej kategorii
                            można wystawić ogłoszenie
        "advertisementPriceOptional": false   -- informacja, czy w danej kategorii
                            opcjonalnie można wystawić ogłoszenie
                            bez ceny
      }
    },
    {
  …
    },
    {
      "id": "146805",
      "name": "Seria 4",
      "parent": {
        "id": "4032"
      },
      "leaf": true,
      "options": {
        "variantsByColorPatternAllowed": true,
        "advertisement": true,
        "advertisementPriceOptional": false
      }
    }
  ]
 }'
 

Parametry

Za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters pobierzesz listę parametrów, które są dostępne w kategorii, którą wskazałeś. Każdorazowo zwracamy listę parametrów, które możesz ustawić w kategorii jaką podałeś w wywołaniu.

Ważne! Parametry pobieraj, sprawdzaj i aktualizuj, w szczególności te słownikowe, bo mogą zmieniać się ich wartości.

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/categories/57968/parameters’ \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'
 
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
 ‘{
  "parameters": [             -- lista dostępnych parametrów dla
                      wskazanej kategorii
    {
      "id": "11323",         -- identyfikator danego parametru
      "name": "Stan",         -- nazwa parametru
      "type": "dictionary",      -- typ parametru, obecnie mamy dostępne wartości:
                      dictionary (słownik wyboru, może być jednokrotnego,
                      bądź wielokrotnego wyboru, w zależności od wartości
                      w polu multipleChoices), integer (liczba całkowita),
                      float (liczby zmiennoprzecinkowe), string (możesz dodać
                      jedną lub wiele wartości)
      "required": true,        -- informacja, czy dany parametr jest obowiązkowy
      "unit": null,
      "options": {
        "variantsAllowed": true,  -- informacja, czy parametr można
                      wykorzystać w wielowariantowości.
        "variantsEqual": false   -- informacja, czy parametr jest weryfikujący.
                      Jeśli otrzymamy wartość true,to wszystkie warianty
                      oferty muszą mieć tą samą wartości w tym parametrze
      },
      "dictionary": [
        {
          "id": "11323_1",    -- wartość parametru jaką powinieneś przekazać w
                      modelu ogłoszenia
          "value": "Nowy"
        },
        {
          "id": "11323_2",
          "value": "Używany"
        },
        {
          "id": "11323_238062",
          "value": "Uszkodzony"
        }
      ],
      "restrictions": {
        "multipleChoices": false  -- parametr z możliwym wyborem jednej lub
                      wielu wartości
      }
    },
    {
      "id": "1",
      "name": "Rok produkcji",
      "type": "integer",
      "required": true,
      "unit": null,
      "options": {
        "variantsAllowed": true,
        "variantsEqual": false
      },
      "restrictions": {
        "min": 1900,
        "max": 2100,
        "range": false       -- parametr zakresowy. Sekcje range
                      min i max oznaczają minalną i maksymalna
                      wartość danego parametru.
      }
    },
    …
    {
      "id": "215898",
      "name": "Numer VIN",
      "type": "string",
      "required": false,
      "unit": null,
      "options": {
        "variantsAllowed": false,
        "variantsEqual": false
      },
      "restrictions": {
        "minLength": 12,
        "maxLength": 17,
        "allowedNumberOfValues": 1 -- informacja o tym, ile wartości możesz
                      podać w danym parametrze
      }
    }
  ]
 }’Ważne! Dla metod PUT lub POST podaj identyfikatory, a nie wartości parametru. Przykład poprawnej struktury parametrów podczas wystawiania ogłoszenia w zależności od jego typu:

 • dla parametrów słownikowych (wybór jednego lub wielu wartości z wielu)

   
   {
    "id": "209878",
    "valuesIds": [
    "209878_2",
    "209878_1"
    ],
    "values": [],
    "rangeValue": null
   }
   

 • dla parametrów zakresowych

   
   {
    "id": "212570",
    "valuesIds": [],
    "values": [],
    "rangeValue": {
      "from": "80",
      "to": "100"
     }
   }
   

 • dla parametrów w których samodzielnie uzupełniasz ich wartość

   
   {
    "id": "216325",
    "valuesIds": [],
    "values": [
      "zielony",
      "żółty",
      "czerwony"
    ],
    "rangeValue": null
   }
   

3. Zdjęcia

Przy pomocy POST /sale/images prześlesz zdjęcie na nasze serwery po protokole HTTP i HTTPS (tylko z ważnym certyfiaktem). W odpowiedzi otrzymasz link do grafiki, którą dodałeś. Ważne! Informacje odnośnie zasad dla zdjęć w galerii i opisie znajdziesz tutaj. Możesz przesłać zdjęcie na dwa sposoby:

 • w postaci linku

	
	curl -X POST \
  https://upload.allegro.pl/sale/images \
  -H 'Authorization: Bearer {token}' \
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
  -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
  -d '{
     "url":"https://imgur.com/1aOIvg3E.jpg"    -- wymagane, link do obrazka
    }'
		

- w postaci binarnej
  curl -X POST \
  'https://upload.allegro.pl/sale/images
  -H 'Authorization: Bearer {token}' \
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
  -H 'Content-Type: "image/jpeg", "image/png"' \
  -H 'Accept-Language: pl-PL', (albo en-EN) \
  --data-binary "@file_to_upload.png"				-- wymagane, zawartość pliku z
													obrazkiem w postaci binarnej

Przykładowy response:

 • 401 - unauthorized

 • 413 - za duży obrazek

 • 415 - nieodpowiedni typ obrazka

 • 201 - poprawnie dodany obrazek, response body:

	{
  	"expiresAt":"2018-04-06T16:38:04.930Z",			-- data, kiedy usuniemy grafikę z
														serwera. Nie usuniemy jej, jeśli
														wykorzystasz grafikę w ofercie.
  	"location":"https://1.allegroimg.com/original/110843/cd7d40b84968ab8d79ab8a2e47a1"
														-- link do zdjęcia, które przesłałeś
	}

4. Tytuł ogłoszenia

Dopuszczamy maksymalnie 50 znaków w tytule ogłoszenia. Listę liter, cyfr i znaków specjalnych jakie pozwalamy wprowadzić w tytule ogłoszenia znajdziecie poniżej.

	Litery: 'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','w','v','x','y','z',
	'ä','ö','ü','ø','ò','ß','0','á','č','ě','í','ř','š','ů','ú','ý','ž','œ','æ','à','â','ç','é','è','ê','ë','î',
	'ï','ô','û','ù','ü','ÿ','€','×','ą','ć','ę','ł','ń','ó','ś','ź','ż','µ','⌀',

 	Cyfry: '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',

 	Znaki specjalne:'!','@','[',']','#','$','%','^','&','*','{','}','(',')','.',',','/','\\','|','?',' ',';','~','²','³',
	'`','\'','’','´','\"','”','"','„','“','″','<','>','_','\t',':','-','=','+','0','…','–','°','°'
Ważne! Niektóre litery jak i znaki specjalne są zamieniane na encje, dlatego zajmują więcej niż jeden znak. Przykładowo znak & jest encjonowany jako &amp; dlatego zajmuje 5 miejsc w tytule.

5. Opis ogłoszenia

Szczegółowe informacje o zasadach dla ofert znajdziesz na stronie dla sprzedających.

Najważniejsze informacje

 • maksymalna wielkość całego opisu jaki możesz przesłać to 40000 bajtów

 • możesz korzystać tylko z określonych znaczników HTML:

  • h1 - tytuł

  • h2 - podtytuł

  • p - akapit

  • ul - wypunktowanie

  • ol - wylistowanie

  • li - element listy

  • b - pogrubienie.

 • możesz wykorzystać tylko zdjęcia z galerii w ofercie, które przesyłasz w tablicy images.

Sugerujemy, by pierwszy opis przygotować przez formularz wystawiania. Skorzystaj z wszystkich rodzajów sekcji i opcji formatowania i pobierz ofertę za pomocą GET /sale/offers/{offerId}. W ten sposób najłatwiej dowiesz się jak poprawnie przygotować opis.

Jak wygląda struktura opisu

Sekcje (sections)

Opis oferty składa się z przynajmniej jednej sekcji, które umieszczasz w tablicy sections. Opis może mieć max. 100 sekcji.

	{
  	"sections": [
    	{ section1 },
    	{ section2 },
     	...
    	]
	}

Elementy opisu (item)

Sekcje grupują elementy opisu (item) w widok kolumnowy:

 • jedna kolumna, która zajmuje całą szerokość ekranu

  	{
     	"items" : [
     	{ item1 }
     	]
  	}

 • dwie kolumny, z których każda zajmuje połowę ekranu

  	{
     	"items" : [
     	{ item1 }
     	{ item2 }
     	]
  	}

 • nie możesz utworzyć sekcji z większą liczbą kolumn. structure

Typy treści w opisie

Tekst

	{
   "type": "TEXT",
   "content": "<p>opis tekstowy</p>"
	}

Możesz tu użyć określonych znaczników HTML:

 • h1 - tytuł

 • h2 - podtytuł

 • p - akapit

 • ul - wypunktowanie

 • ol - wylistowanie

 • li - element listy

 • b - pogrubienie.

Najważniejsze zasady

 1. Treści musisz umieścić w znacznikach HTML. W znacznikach HTML używaj tylko małych liter.
  Poprawnie

  	{
     "type": "TEXT",
     "content": "<p>opis tekstowy</p>"
  	}
   
  Niepoprawnie
  	{
     "type": "TEXT",
     "content": "opis tekstowy"
  	}
   

 2. Nie możesz dodatkowo formatować tagów h1 i h2.
  Poprawnie

  	{
      "type": "TEXT",
      "content": "<h1>Tytuł sekcji</h1>"
    }
   
  Niepoprawnie
  	{
     "type": "TEXT",
     "content": "<h1><b>Tytuł sekcji<b></h1>"
  	}
   

 3. Możesz użyć pogrubienia < b > < /b > w znacznikach:

  • < p > < /p > - akapit
  • < ul > < /ul > - lista wypunktowana
  • < ol > < /ol > - lista numerowana
 4. Możesz użyć znacznika akapitu < p > < /p > w znacznikach:

  • < ul > < /ul > - lista wypunktowana
  • < ol > < /ol > - lista numerowana

Przykład, jak poprawnie łączyć znaczniki HTML:

	<h1>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit</h1>
  <p><b>Aliquam vitae nisi ac lectus gravida rhoncus</b>. Vivamus egestas, orci quis
  fermentum sollicitudin, leo urna pellentesque quam, ut mattis risus nisl sed dolor.</p>
  <ul>
    <li><b>Nulla eu justo ut velit pellentesque porta.</b></li>
    <li>Pellentesque eget arcu id ligula consequat fermentum at nec velit. Maecenas vitae nunc
    non ante aliquet facilisis nec id leo.</li>
    <li>Sed vitae metus vel lorem iaculis rhoncus.</li> <li>Nullam nec felis felis.</li>
  </ul>
  <ol>
    <li><p><b>In eget vulputate purus</b></p></li>
    <li><p>Integer a pharetra odio.</p></li>
    <li><p>Vestibulum ut vestibulum diam.</p></li>
    <li><p>Phasellus quis tempor ipsum, at tincidunt nibh.</p></li>
    <li><p>Nulla sollicitudin, libero sit amet fermentum iaculis.</p></li>
  </ol>

Zdjęcia

Możesz użyć tylko takich zdjęć, które wcześniej przesłałeś za pomocą POST /sale/images.

	{
  	"type": "IMAGE",
  	"url": "https://d.allegroimg.com/original/0313bd/338d11a74b059fea784beee0084d"
	}

Przykładowa struktura opisu

{
	[
		{
  		"sections": [{
    	"items": [{
      	"type": "TEXT",
      	"content": "<p>tekstowy opis przedmiotu</p>"
    	}]
  	}, {
    	"items": [{
      	"type": "IMAGE",
      	"url": "https://d.allegroimg.com/original/0313bd/338d11a74b059fea784beee0084d"
    	}]
  	}, {
    	"items": [{
      	"type": "TEXT",
      	"content": "<p>tekstowy opis przedmiotu</p>"
    	}, {
      	"type": "IMAGE",
      	"url": "https://f.allegroimg.com/original/037738/bc72c2f24784b50774d7d078c7ef"
    	}]
  	}, {
    	"items": [{
      	"type": "IMAGE",
      	"url": "https://0.allegroimg.com/original/032ac4/9c10035846bb970cf208f6982fc0"
    	}, {
      	"type": "IMAGE",
      	"url": "https://d.allegroimg.com/original/0313bd/338d11a74b059fea784beee0084d"
    	}]
  	}]
	}

6. Draft ogłoszenia

Zrobisz to za pomocą POST /sale/offers. Musisz być uwierzytelnionym i zautoryzowanym użytkownikiem. Gdy utworzysz DRAFT ogłoszenia, możesz go później opublikować w serwisie. Możesz przesłać częściowe dane (przynajmniej tytuł i kategorię ogłoszenia) - taki DRAFT ogłoszenia uzupełnisz później o wszystkie wymagane dane przez PUT /sale/offers/{offerId}. Jeśli prześlesz niekompletne dane, to w polu “validation” wyświetlimy:

 • co powinieneś uzupełnić
 • błędy, jakie pojawiły się w twoim ofercie

Przykładowy request:

 curl -X POST \
 'https://api.allegro.pl/sale/offers' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
  "name": "BMW X5 e53",              -- wymagane, tytuł ogłoszenia
  "category": {
    "id": "257150"               -- wymagane, kategoria najniższego rzędu,
                          w której znajduje się oferta. Aktualne
                          numery kategorii pobierzesz za pomocą
                          GET /sale/categories?parent.id={categoryId}
  }
 }'
 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{

'{ "id": "6206178738", "name": "BMW X5 e53", "category": { "id": "57968" }, "parameters": [], "ean": null, "description": null, "compatibilityList": { "items": null }, "images": [], "sellingMode": null, "stock": null, "publication": { "duration": null, "status": "INACTIVE", "startingAt": null, "endingAt": null }, "delivery": null, "payments": { "invoice": "NO_INVOICE" }, "afterSalesServices": null, "additionalServices": null, "sizeTable": null, "fundraisingCampaign": null, "promotion": null, "location": null, "external": null, "attachments": [], "contact": null, "validation": { "errors": [ { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Location may not be empty.", "details": "", "path": "", "userMessage": "Location may not be empty." }, { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Payments may not be empty.", "details": "", "path": "", "userMessage": "Payments may not be empty." }, { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Please describe your offer.", "details": "", "path": "", "userMessage": "Please describe your offer." }, { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "Missing required parameters: Stan, Rok produkcji, Przebieg [km], Pojemność silnika [cm3], Liczba drzwi, Kolor, Uszkodzony.", "details": "", "path": "", "userMessage": "Missing required parameters: Stan, Rok produkcji, Przebieg [km], Pojemność silnika [cm3], Liczba drzwi, Kolor, Uszkodzony." }, { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "You must select at least one selling mode and provide the required prices.", "details": "", "path": "", "userMessage": "You must select at least one selling mode and provide the required prices." }, { "code": "VALIDATION_ERROR", "message": "After sales service conditions (return policies, implied warranties) are required by company account.", "details": "", "path": "", "userMessage": "After sales service conditions (return policies, implied warranties) are required by company account." } ], "validatedAt": "2019-02-26T11:33:38.599Z" }, "b2b": { "buyableOnlyByBusiness": false }, "createdAt": "2019-02-26T11:33:38Z", "updatedAt": "2019-02-26T11:33:38.6Z" }'

7. Dane w ogłoszeniu

Za pomocą PUT /sale/offers/{offerId} uzupełnij dane w drafcie lub w wystawionym ogłoszeniu. Abyś mógł opublikować draft, prześlij kompletny zestaw informacji. Jeśli prześlesz niekompletne dane, to w polu validation wyświetlimy:

 • co powinieneś uzupełnić
 • błędy, jakie pojawiły się w twoim ogłoszeniu.


Uwaga! Jeżeli chcesz zaktualizować trwające ogłoszenie, pobierz jego dane przez GET /sale/offers/{offerId}. Następnie, gdy aktualizujesz ogłoszenie, prześlij pełną strukturę danych, jaką wcześniej otrzymałeś w odpowiedzi. Nawet jeśli aktualizujesz wartość tylko w jednym polu, to musisz przesłać pełną strukturę pól ogłoszenia.

Poniżej opisaliśmy tylko pola, które musisz uzupełnić, aby wystawić ogłoszenie. Z pozostałych pól skorzystaj jeśli chcesz wystawić ofertę, więcej na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X PUT 
'https://api.allegro.pl/sale/offers/6206178738’
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-d '{ "id": "6206178738", – numer identyfikacyjny ogłoszenia "name": "BMW X5 e53", – wymagane, tytuł ogłoszenia "category": { "id": "57968" – wymagane, kategoria najniższego rzędu, w której znajduje się oferta. Aktualne numery kategorii pobierzesz za pomocą GET /sale/categories?parent.id={categoryId} }, "parameters": [ – wymagane, parametry ogłoszenia, aktualne parametry dostępne w danej kategorii sprawdzisz za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters { "id": "11323", "valuesIds": [ "11323_2" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "1", "valuesIds": [], "values": [ "2003" ], "rangeValue": null }, { "id": "4", "valuesIds": [], "values": [ "370000" ], "rangeValue": null }, { "id": "5", "valuesIds": [], "values": [ "3000" ], "rangeValue": null }, { "id": "14", "valuesIds": [], "values": [ "189" ], "rangeValue": null }, { "id": "12", "valuesIds": [ "12_3" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "128789", "valuesIds": [], "values": [ "5" ], "rangeValue": null }, { "id": "3", "valuesIds": [ "3_246550" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "178", "valuesIds": [ "178_1" ], "values": [], "rangeValue": null } ], "ean": null, "description": { – wymagane, opis ogłoszenia; więcej o tym jak skonstruować poprawnie opis ogłoszenia znajdziesz tutaj "sections": [ { "items": [ { "type": "TEXT", "content": "<p>opis tekstowy</p>" } ] } ] }, "compatibilityList": null, "images": [ – wymagane ścieżki obrazków, zdjęcia prześlesz przy pomocy POST /sale/images. Pierwsze zdjęcie w tablicy jest jednocześnie pierwszym zdjęciem w ogłoszeniu (miniaturką). { "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/035b44/6932986c4333a35d8010bdd1993b&#34; }, { "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/03cea0/b7bff1db4deab57ad277891442aa&#34; } ], "sellingMode": { "format": "ADVERTISEMENT", – wymagane, format sprzedaży ADVERTISEMENT (ogłoszenie) "price": { "amount": "33000", – wymagane, cena dla ogłoszenia "currency": "PLN" }, "startingPrice": null, "minimalPrice": null }, "stock": null, "publication": { "duration": null, – zawsze null, nie edytuj tych wartości, zmienią się one automatycznie po przypisaniu odpowiedniego pakietu i opcji dodatkowych przy pomocy PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id}. "status": "INACTIVE", – status ogłoszenia, dostępne są obecnie dwie wartości: ACTIVE (ogłoszenie aktywne w serwisie), INACTIVE (ogłoszenie nieaktywne) "startingAt": null, – niewymagane, czas startu ogłoszenia, dotyczy ofert do publikacji w przyszłości "endingAt": null – niewymagane, data zakończenia ogłoszenia }, "delivery": { "shippingRates": null, "handlingTime": null, "additionalInfo": null, "shipmentDate": null }, "payments": { "invoice": "NO_INVOICE" – wymagane, informacja o fakturze; obecnie dostępne są 4 wartości: VAT (faktura VAT); VAT_MARGIN (faktura VAT marża); WITHOUT_VAT (faktura bez VAT); NO_INVOICE (nie wystawiam faktury) }, "afterSalesServices": null, "additionalServices": null, "sizeTable": null, "fundraisingCampaign": null, "promotion": null, – zawsze null, nie edytuj tych wartości, zmienią się one automatycznie po przypisaniu odpowiedniego pakietu i opcji dodatkowych przy pomocy PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id}. "location": { – wymagane, informacja o lokalizacji "countryCode": "PL", – wymagane, kod kraju zgodny ze standardem ISO 3166-1 alpha-2 "province": "WIELKOPOLSKIE", – wymagane dla countryCode “PL”, województwo, dostępne wartości: DOLNOSLASKIE; KUJAWSKO_POMORSKIE; LUBELSKIE; LUBUSKIE; LODZKIE; MALOPOLSKIE; MAZOWIECKIE; OPOLSKIE; PODKARPACKIE; PODLASKIE; POMORSKIE; SLASKIE; SWIETOKRZYSKIE; WARMINSKO_MAZURSKIE; WIELKOPOLSKIE; ZACHODNIOPOMORSKIE. Dla innych krajów nie należy podawać tej wartości. "city": "Poznań", – wymagane, miejscowość "postCode": "60-166" – wymagane dla adresów w Polsce, kod pocztowy }, "external": { – niewymagany, zewnętrzny ID / sygnatura, którą nadaje sprzedający, np. aby powiązać ogłoszenie z produktem w swoim magazynie. Możesz wprowadzić tutaj dowolny ciąg znaków - będzie on dostępny również po wznowieniu ogłoszenia. "id":"4131asdsad40011" }, "attachments": [], "contact": { – wymagane, identyfikator danych kontaktowych pobierzesz go za pomocą metody, GET /sale/offer-contacts "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947" }, "validation": { "errors": [], – informacje o ewentualnych błędach "validatedAt": "2019-02-26T11:33:38.599Z" – informacje, kiedy odbyła się ostatnia walidacja ogłoszenia }, "b2b": { "buyableOnlyByBusiness": false – oferta dla biznesu (true - tak, false - nie) }, "createdAt": "2019-02-26T11:33:38Z", – data utworzenia ogłoszenia "updatedAt": "2019-02-26T11:33:38.6Z" – data ostatniej aktualizacji ogłoszenia }’

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
‘{
  "id": "6206178738",
  "name": "BMW X5 e53",
  "category": {
    "id": "57968"
  },
  "parameters": [
    {
      "id": "11323",
      "valuesIds": [
        "11323_2"
      ],
      "values": [],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "1",
      "valuesIds": [],
      "values": [
        "2003"
      ],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "4",
      "valuesIds": [],
      "values": [
        "370000"
      ],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "5",
      "valuesIds": [],
      "values": [
        "3000"
      ],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "14",
      "valuesIds": [],
      "values": [
        "189"
      ],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "12",
      "valuesIds": [
        "12_3"
      ],
      "values": [],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "128789",
      "valuesIds": [],
      "values": [
        "5"
      ],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "3",
      "valuesIds": [
        "3_246550"
      ],
      "values": [],
      "rangeValue": null
    },
    {
      "id": "178",
      "valuesIds": [
        "178_1"
      ],
      "values": [],
      "rangeValue": null
    }
  ],
  "ean": null,
  "description": {
    "sections": [
      {
        "items": [
          {
            "type": "TEXT",
            "content": "<p>opis tekstowy</p>"
          }
        ]
      }
    ]
  },
  "compatibilityList": {
    "items": null
  },
  "images": [
    {
      "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/035b44/6932986c4333a35d8010bdd1993b&#34;
    },
    {
      "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/03cea0/b7bff1db4deab57ad277891442aa&#34;
    }
  ],
  "sellingMode": {
    "format": "ADVERTISEMENT",
    "price": {
      "amount": "33000",
      "currency": "PLN"
    },
    "startingPrice": null,
    "minimalPrice": null
  },
  "stock": null,
  "publication": {
    "duration": null,
    "status": "INACTIVE",
    "startingAt": null,
    "endingAt": null
  },
  "delivery": {
    "shippingRates": null,
    "handlingTime": null,
    "additionalInfo": null,
    "shipmentDate": null
  },
  "payments": {
    "invoice": "NO_INVOICE"
  },
  "afterSalesServices": null,
  "additionalServices": null,
  "sizeTable": null,
  "fundraisingCampaign": null,
  "promotion": null,
  "location": {
    "countryCode": "PL",
    "province": "WIELKOPOLSKIE",
    "city": "Poznań",
    "postCode": "60-166"
  },
  "external": {
    "id": "4131asdsad40011"
  },
  "attachments": [],
  "contact": {
    "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947"
  },
  "validation": {
    "errors": [],
    "validatedAt": "2019-02-26T11:57:05.352Z"
  },
  "b2b": {
    "buyableOnlyByBusiness": false
  },
  "createdAt": "2019-02-26T11:33:38Z",
  "updatedAt": "2019-02-26T11:57:05.352Z"
 }’

8. Pakiet i opcje dodatkowe

Wcześniej wybrany pakiet i opcje dodatkowe przypisz przy pomocy PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id} do danego draftu ogłoszenia wybrany pakiet i opcje dodatkowe. Musisz być zalogowany jako użytkownik, który utworzył dany draft ogłoszenia.

WAŻNE! Pakiety możesz zmieniać tylko do momentu opublikowania ogłoszenia. Do aktywnego ogłoszenia możesz dodawać tylko dodatkowe opcje promowania.

Przykładowy request:

 
 {
 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-classifieds-packages/6206178738’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
  "basePackage": {
    "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8"    -- identyfikator pakietu
  },
  "extraPackages": [{
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8"  -- identyfikator opcji dodatkowych,
                              które chcesz dokupić do danego pakietu
    },
    {
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e6"
    }
  ]
 }'
 

Przykładowy response:

 
 Status 200 OK
 

9. Koszt wystawienia

Jeśli masz już skompletowane pełne ogłoszenie z przypisanym pakietem, to możesz przy pomocy POST /pricing/offer-fee-preview sprawdzić koszt wystawienia takiego ogłoszenia. W body podaj całą strukturę jaką otrzymasz po pobraniu danego ogłoszenia przy pomocy GET /sale/offers/{offerId} , a także wybrane pakiety i opcje dodatkowe, które możesz pobrać przez GET /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id}.


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/pricing/fee-preview’
-H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-H 'Accept-Language: PL'
-d '{ “offer”: { "id": "6206178738", "name": "BMW X5 e53", "category": { "id": "57968" }, "parameters": [ { "id": "11323", "valuesIds": [ "11323_2" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "1", "valuesIds": [], "values": [ "2005" ], "rangeValue": null }, { "id": "4", "valuesIds": [], "values": [ "150000" ], "rangeValue": null }, { "id": "5", "valuesIds": [], "values": [ "3000" ], "rangeValue": null }, { "id": "14", "valuesIds": [], "values": [ "231" ], "rangeValue": null }, { "id": "12", "valuesIds": [ "12_3" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "128789", "valuesIds": [], "values": [ "5" ], "rangeValue": null }, { "id": "3", "valuesIds": [ "3_4" ], "values": [], "rangeValue": null }, { "id": "178", "valuesIds": [ "178_1" ], "values": [], "rangeValue": null } ], "ean": null, "description": { "sections": [ { "items": [ { "type": "TEXT", "content": "<p>opis tekstowy</p>" } ] } ] }, "compatibilityList": null, "images": [ { "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/035b44/6932986c4333a35d8010bdd1993b&#34; }, { "url": "https://a.allegroimg.allegrosandbox.pl/original/03cea0/b7bff1db4deab57ad277891442aa&#34; } ], "sellingMode": { "format": "ADVERTISEMENT", "price": { "amount": "33000", "currency": "PLN" }, "startingPrice": null, "minimalPrice": null }, "stock": null, "publication": { "duration": "PT720H", "status": "INACTIVE", "startingAt": null, "endingAt": null, }, "delivery": { "shippingRates": null, "handlingTime": null, "additionalInfo": null, "shipmentDate": null }, "payments": { "invoice": "NO_INVOICE" }, "afterSalesServices": null, "additionalServices": null, "sizeTable": null, "fundraisingCampaign": null, "promotion": { "emphasized": false, "bold": true, "highlight": true, "departmentPage": false, "emphasizedHighlightBoldPackage": false }, "location": { "countryCode": "PL", "province": "WIELKOPOLSKIE", "city": "Poznań", "postCode": "60-166" }, "external": { "id":"4131asdsad40011" }, "attachments": [], "contact": { "id": "0c046252-9559-4ecb-8ea3-879f60e46947" }, "validation": { "errors": [], "validatedAt": "2019-02-26T11:33:38.599Z" }, "b2b": { "buyableOnlyByBusiness": false }, "createdAt": "2019-02-26T11:33:38Z", "updatedAt": "2019-02-26T11:33:38.6Z", }, “classifiedsPackages”: { “basePackage”: { "id": "708a5240-0dc4-4573-8d50-4a32cdcc5823” }, “extraPackages”: [{ "id": "74bb1eef-28d3-443a-91ed-d39b0646f2c3" }, { "id": "45d1d9d2-0696-4326-9dd0-8d02120f8a1c" }]} }

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
'{
  "commissions": [],
  "quotes": [,
    {
      "name": "Opłata za pakiet Power",
      "fee": {
        "amount": "39.00",
        "currency": "PLN"
      }
      "cycleDuration": "PT1200H"
      "classifiedsPackage": {
        "id":"708a5240-0dc4-4573-8d50-4a32cdcc5823"
          }
    },
    {
      "name": "Opłata za wyróżnienie ogłoszenia",
      "fee": {
        "amount": "39.00",
        "currency": "PLN"
      }
      "cycleDuration": "PT240H"
      "classifiedsPackage": {
        "id":"74bb1eef-28d3-443a-91ed-d39b0646f2c3"
          }
    },
    {
      "name": "Promowanie na stronie działu - ogłoszenie",
      "fee": {
        "amount": "33.00",
        "currency": "PLN"
      }
      "cycleDuration": "PT120H"
      "classifiedsPackage": {
        "id":"45d1d9d2-0696-4326-9dd0-8d02120f8a1c"
          }
    },
    }
 …
  ]
 }'

10. Publikacja ogłoszenia

Jeśli ogłoszenie jest już kompletne i poprawnie zwalidowane, to za pomocą PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} możesz je opublikować w serwisie. Proces publikacji działa asynchronicznie. W polu commandId podaj wartość w formacie UUID (universally unique identifier). Jest to globalnie unikatowy identyfikator, który składa się z 32 liczb szesnastkowych (np.: 21ae4ed1-eab7-34ea-b605-cf2e22b5eed3).


WAŻNE! Przy pomocy tej metody możesz również:

 • zakończyć wybrane ogłoszenia - wystarczy, że w polu action podasz wartość END.
 • zaplanować wystawienie ogłoszenia w przyszłości - wystarczy, że w polu scheduleFor ustawisz datę planowanej publikacji ogłoszenia
 • wznowić zakończone oferty - w statusie ENDED. Przekaż dla takich ogłoszeń wartość ‘ACTIVATE’ w polu action. Udostępnimy je ponownie w serwisie.
information Przed wznowieniem ogłoszenia niezbędne jest ponowne przypisanie pakietu i opcji dodatkowych. Za wybrany pakiet i opcje dodatkowe w danym ogłoszeniu naliczymy ponownie opłaty.

Przykładowy request:

 
  curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-publication-commands/3380d97f-0d32-4747-8a17-1da38f9499de’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
  "publication": {
    "action": "ACTIVATE",        -- wymagane, dostępne są dwie wartości:
                      ACTIVATE (aktywowanie danych ogłoszeń) i
                      END (zakończenie danych ogłoszeń)
  "scheduledFor":"2018-03-28T12:00:00.000Z"  -- niewymagane, wysyłasz jeśli chcesz
                      zaplanować wystawienie ogłoszenia w
                      przyszłości
  },
  "offerCriteria": [
    {
      "offers":[           -- wymagane, tablica obiektów z
                      numerami identyfikacyjnymi ogłoszeń
        {
          "id": "7276377308"
        }
      ],
      "type": "CONTAINS_OFFERS"    -- wymagane, obecnie dostępna jest
                      jedna wartość: CONTAINS_OFFERS
                      (ogłoszenia, w których zmienimy status)
   }
  ]
 }’
 


WAŻNE! W odpowiedz otrzymasz puste zestawienie. Nie jesteśmy w stanie od razu zweryfikować ile ofert po przetworzeniu opublikuje się prawidłowo, a przy ilu wykryjemy braki. Aby sprawdzić status zadania skorzystaj z dedykowanych metod, które opisaliśmy w kolejnym kroku.

Przykładowy response:

 
  ‘{
  "id": "3380d97f-0d32-4747-8a17-1da38f9499de",
  "taskCount": {
    "total": 0,
    "success": 0,
    "failed": 0
  }’
 

11. Status ogłoszenia

Status zadania, jakie zleciłeś w poprzednim kroku sprawdzisz za pomocą:

Zestawienie zadań

GET /sale/offer-publication-commands/{commandId} pozwoli ci pobrać informacje o statusie zadania publikacji ogłoszeń. W odpowiedzi otrzymasz zestawienie, ile ogłoszeń wystawiło się poprawnie, a z ilomawystąpił jakiś problem.


Przykładowy request:

 
  curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-publication-commands/{commandId}’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 

Przykładowy response:

 
 '{
  "id": "3380d97f-0d32-4747-8a17-1da38f9499de",
  "taskCount": {
    "total": 1,
    "success": 1,
    "failed": 0
  }
  }'
 

Informacje o publikacji

GET /sale/offer-publication-commands/{commandId}/tasks pozwoli ci pobrać informacje o statusie publikacji ogłoszenia w serwisie. W odpowiedzi otrzymasz:

 • identyfikatory ogłoszenia, które chciałeś opublikować w serwisie,
 • status modyfikacji ogłoszenia - czy zakończyła się sukcesem,
 • datę zlecenia modyfikacji ogłoszenia,
 • datę wykonania danego zadania - wystawienia lub zakończenia ogłoszenia,
 • przy statusie FAIL w polu “message” informacje dlaczego nie udało się opublikować ogłoszenia w serwisie.

Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-publication-commands/{commandId}/tasks’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 

Przykładowy resposne:

 
 ‘{
      "offer": {
        "id": "7168735300"
      },
      "message": "",           -- opis dlaczego nie udało się opublikować
                        ogłoszenia w serwisie
      "status": "SUCCESS",        -- status publikacji ogłoszenia w serwisie,
                        dostępne są trzy wartości: SUCCESS (publikacja
                        zakończyła się pomyślnie); FAIL
                        (wystąpiły błędy przy publikacji i oferta nie
                        jest aktywna w serwisie); NEW (trwa publikacja
                        ogłoszenia w serwisie, akcja nie została jeszcze
                        zakończona)
      "scheduledAt": "2018-03-01T11:02:50.005+01:00",
      "finishedAt": "2018-03-01T11:02:51.691+01:00",
      "field": "publication"
  }’
 

Jak zarządzać ogłoszeniem

1. Dodatkowe opcje promowania

Do zarządzania dodatkowymi opcjami promowania w trwających ogłoszeniach przygotowaliśmy zasoby w Allegro REST API:

information WAŻNE! Pakiety możesz zmieniać tylko do momentu opublikowania ogłoszenia. Natomiast do aktywnego ogłoszenia dodasz tylko dodatkowe opcje promowania.

Przypisane pakiety

GET /sale/offer-classifieds-packages/{offerId} - pobierz informacje na temat przypisanych pakietów i opcji dodatkowych do ogłoszenia. Musisz być zalogowany jako użytkownik, który wystawił dane ogłoszenie.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-classifieds-packages/{offerId}’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json
 

Przykładowy response:

 
 ‘{
  "basePackage": {
    "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8"   -- identyfikator pakietu
  },
  "extraPackages": [{
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8", -- identyfikator opcji dodatkowych, 
                               które chcesz dodać do danego pakietu
      "republish": true               -- opcja automatycznego wznowienia 
                               (true - włączona, false - wyłączona)
    },
    {
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e6",
      "republish": false
    }
  ]
 }’
 

Edycja opcji promowania

PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offerId} - dodaj dodatkowe opcje promowania do ogłoszenia. Oprócz opcji dodatkowych, które chcesz dodać przekaż strukturę jaką pobrałeś za pomocą GET /sale/offer-classifieds-packages/{offerId}. Musisz być zalogowany jako użytkownik, który wystawił dane ogłoszenie.

Przykładowy request:

 
 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/sale/offer-classifieds-packages/{offerId}’’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 -d '{
  "basePackage": {
    "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8"
  },
  "extraPackages": [{
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e8",
      "republish": true
    },
    {
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e7",
      "republish": true
    },
    {
      "id": "3174be19-56f9-484b-b72c-43b0b00785e6",
      "republish": false
    }
  ]
 }'
 

Przykładowy response:

 
 Status 201 No Content
 

2. Edycja ogłoszenia

Jeśli chcesz zmienić dane w swoim ogłoszeniu, to wystarczy, że pobierzesz je przy pomocy GET /sale/offers/{offerId}. I całą strukturę jaką otrzymasz w odpowiedzi przekażesz w metodzie PUT /sale/offers/{offerId}. Pamiętaj, aby przed wysłaniem requesta odpowiednio zmienić dane w polach, które chcesz wyedytować. Musisz być uwierzytelniony i zautoryzowany jako użytkownik, który wystawił tę ogłoszenia.

WAŻNE! Nawet jeśli chcesz zmienić jedno pole, to musisz przekazać całą strukturę ogłoszenia jaką pobrałeś przy pomocy GET /sale/offers/{offerId}.

Wystaw podobne

Jeśli już wystawiłeś ogloszenie i chcesz na jego podstawie wystawić podobne, to wystarczy, że pobierzesz je przy pomocy GET /sale/offers/{offerId}. Przez GET /sale/offers/{offerId} pobierzesz wszystkie pola wskazanego ogłoszenia. Musisz być uwierzytelniony i zautoryzowany jako użytkownik, który wystawił tę ogłoszenia. Całą pobraną strukturę z wyłączeniem:

 • id - numeru identyfikacyjnego ogłoszenia
 • validatedAt - informacji, kiedy odbyła się ostatnia walidacja ogłoszenia
 • createdAt - daty utworzenia ogłoszenia
 • updatedAt - daty ostatniej aktualizacji ogłoszenia

prześlij metodą POST /sale/offers. Dzięki temu stworzysz nowy draft ogłoszenia na podstawie danych z ogłoszenia, którą wcześniej pobrałeś. Gdy uzupełniasz draft, możesz wprowadzić zmiany w strukturze, którą pobrałeś zasobem GET /sale/offers/{offerId}.

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku:

Lista zasobów wspierających opisanych w poradniku: