DyskusjeGłównym celem dyskusji jest pomoc kupującemu w rozwiązaniu problemu, przy jednoczesnym wsparciu sprzedającego. Umożliwiamy sprzedającym korzystanie z dyskusji za pomocą REST API. Dzięki temu sprzedający mogą łatwo nawiązać kontakt z kupującymi oraz wygodnie i szybko rozwiązać każdy problem transakcyjny.

Więcej informacji na temat dyskusji znajdziesz w Pomocy Allegro.

Dyskusje na koncie

Za pomocą GET /sale/disputes, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz wszystkie dyskusje na danym koncie.


Przykładowy request:

curl -X GET \
 https://api.allegro.pl/sale/disputes \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "disputes": [
    {
      "id": "a38812fa-6fef-4c9c-ac06-a0952b67ba78",    – identyfikator danej dyskusji
      "subject": {
        "name": "przedmiot jest uszkodzony"       – powód rozpoczęcia dyskusji,
                                dostępne wartości
}, "status": "ONGOING", – status dyskusji, dostępne wartości: “ONGOING” (w toku), “CLOSED” (zakończona), “UNRESOLVED” (nierozwiązana) "messagesStatus": "NEW", – status ostatniej wiadomości w dyskusji, dostępne wartości: “NEW” (nowa dyskusja), “BUYER_REPLIED” (nowa wiadomość od kupującego), “SELLER_REPLIED” (nowa wiadomość od sprzedającego), “ALLEGRO_ADVISOR_REPLIED” (nowa wiadomość od Allegro) "buyer": {
"id": "3952032", – identyfikator kupującego "login": "Buyer_login1" – login kupującego }, "checkoutForm": { "id": "31fc03c3-9ebc-11e8-8885-2bfbcd0aa7ab", – identyfikator zamówienia "createdAt": "2018-08-13T05:46:56.000Z" – data utworzenia zamówienia }, "message": { – pierwsza wiadomość w dyskusji "id": "e75d97ba-18a7-4d1b-a7ee-d02ba1a21bba", – identyfikator wiadomości "text": "Niestety towar jest uszkodzony.", – treść wiadomości "attachment": { – załącznik w dyskusji "fileName": "Zrzut ekranu.png", – nazwa pliku "url": "https://upload.allegro.pl/sale/ – adres pliku dispute-attachments/731f2401-7b79-4212-be9e-591464526cfe" }, "author": { "login": "Buyer_login1", "role": "BUYER" – rola autora wiadomości: BUYER, ADMIN }, "createdAt": "2018-09-14T06:34:24.258Z" – data utworzenia dyskusji }, "messagesCount": 5 – liczba wiadomości w dyskusji "lastMessageCreationDate": – data utworzenia ostatniej wiadomości "2018-09-14T06:34:24.258Z" }, { "id": "a6f45545-16a6-4ede-b689-aa105b184229", "subject": { "name": "przedmiot jest uszkodzony" }, "status": "UNRESOLVED", "messagesStatus": "BUYER_REPLIED" "buyer": { "id": "42334554", "login": "Buyer_login2" }, "checkoutForm": { "id": "3add96b0-734f-11e6-9999-2be182b71611", "createdAt": "2016-09-05T09:58:01.000Z" }, "message": { "id": "8de2dd79-75c6-4f35-ba5f-5ddf2c4f699a", "text": "dostałem nadgryziony produkt", "author": { "login": "Buyer_login2", "role": "BUYER" }, "createdAt": "2016-09-20T11:09:20.659Z" }, "messagesCount": 6 "lastMessageCreationDate": "2016-09-20T11:09:20.659Z" } ] }

Aby zawęzić listę wyszukiwania, możesz skorzystać z parametrów:

 • limit - by określić liczbę wiadomości na liście (min. 1, max. 100),

 • offset - by wskazać miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych (min. 0), np. GET /sale/disputes?limit=4&offset=5

 • checkoutForm.id - by pobrać dyskusję dla danego zamówienia, np. GET /sale/disputes?checkoutForm.id=31fc03c3-9ebc-11e8-8885-2bfbcd0aa7ab. Numer zamówienia uzyskasz metodą GET /order/checkout-forms.


Przykładowy request:

curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/sale/disputes?checkoutForm.id=31fc03c3-9ebc-11e8-8885-2bfbcd0aa7ab' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "disputes": [
    {
      "id": "a38812fa-6fef-4c9c-ac06-a0952b67ba78",    – identyfikator danej dyskusji
      "subject": {
        "name": "przedmiot jest uszkodzony"       – powód rozpoczęcia dyskusji,
                                dostępne wartości
}, "status": "ONGOING", – status dyskusji, dostępne wartości: “ONGOING” (w toku), “CLOSED” (zakończona), “UNRESOLVED” (nierozwiązana) "messagesStatus": "NEW", – status ostatniej wiadomości w dyskusji, dostępne wartości: “NEW”, “BUYER_REPLIED”, “SELLER_REPLIED”, “ALLEGRO_ADVISOR_REPLIED” "buyer": {
"id": "3952032", – identyfikator kupującego "login": "Buyer_login1" – login kupującego }, "checkoutForm": { "id": "31fc03c3-9ebc-11e8-8885-2bfbcd0aa7ab", – identyfikator zamówienia "createdAt": "2018-08-13T05:46:56.000Z" – data utworzenia zamówienia }, "message": { – pierwsza wiadomość w dyskusji "id": "e75d97ba-18a7-4d1b-a7ee-d02ba1a21bba", – identyfikator wiadomości "text": "Niestety towar jest uszkodzony.", – treść wiadomości "attachment": { – załącznik w dyskusji "fileName": "Zrzut ekranu.png", – nazwa pliku "url": "https://upload.allegro.pl/sale/ – adres pliku dispute-attachments/731f2401-7b79-4212-be9e-591464526cfe" }, "author": { "login": "Buyer_login1", "role": "BUYER" – rola autora wiadomości: BUYER, ADMIN }, "createdAt": "2018-09-14T06:34:24.258Z" – data utworzenia dyskusji }, "messagesCount": 5 – liczba wiadomości w dyskusji "lastMessageCreationDate": – data utworzenia ostatniej wiadomości "2018-09-14T06:34:24.258Z" } ] }

Szczegółowe informacje o dyskusji

Za pomocą GET /sale/disputes/{disputeId}, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz szczegółowe informacje o danej dyskusji.

information Ważne! Pole “disputeId” to identyfikator dyskusji, którą znajdziesz w zakładce Dyskusje z Kupującymi, lub pobierzesz metodą GET /sale/disputes


Przykładowy request:

curl -X GET \
 https://api.allegro.pl/sale/disputes/a38812fa-6fef-4c9c-ac06-a0952b67ba78 \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "a38812fa-6fef-4c9c-ac06-a0952b67ba78",    – identyfikator danej dyskusji
  "subject": {
    "name": "przedmiot jest uszkodzony"       – powód rozpoczęcia dyskusji,
                            dostępne wartości
}, "status": "ONGOING", – status dyskusji, dostępne wartości: “ONGOING” (w toku), “CLOSED” (zakończona), “UNRESOLVED” (nierozwiązana) "messagesStatus": "NEW", – status ostatniej wiadomości w dyskusji, dostępne wartości: “NEW” (nowa dyskusja), “BUYER_REPLIED” (nowa wiadomość od kupującego), “SELLER_REPLIED” (nowa wiadomość od sprzedającego), “ALLEGRO_ADVISOR_REPLIED” (nowa wiadomość od Allegro) "buyer": {
"id": "3952032", – identyfikator kupującego "login": "Buyer_login1" – login kupującego }, "checkoutForm": { "id": "31fc03c3-9ebc-11e8-8885-2bfbcd0aa7ab", – identyfikator zamówienia "createdAt": "2018-08-13T05:46:56.000Z" – data utworzenia zamówienia }, "message": { – pierwsza wiadomość w dyskusji "id": "e75d97ba-18a7-4d1b-a7ee-d02ba1a21bba", – identyfikator wiadomości "text": "Niestety towar jest uszkodzony.", – treść wiadomości "attachment": { – załącznik w dyskusji "fileName": "Zrzut ekranu.png", – nazwa pliku "url": "https://upload.allegro.pl/sale/ – adres pliku dispute-attachments/731f2401-7b79-4212-be9e-591464526cfe" }, "author": { "login": "Buyer_login1", "role": "BUYER" – rola autora wiadomości: BUYER, ADMIN }, "createdAt": "2018-09-14T06:34:24.258Z" – data utworzenia dyskusji }, "messagesCount": 5 – liczba wiadomości w dyskusji "lastMessageCreationDate": – data utworzenia ostatniej wiadomości "2018-09-14T06:34:24.258Z" }

Wiadomości z dyskusji

Za pomocą GET/sale/disputes/{disputeId}/messages, jako zalogowany sprzedawca, pobierzesz wszystkie wiadomości z dyskusji. Wiadomości zwracamy w kolejności od najnowszej do najstarszej.

Aby zawęzić listę wyszukiwania, możesz skorzystać z parametrów:

 • limit - by określić liczbę wiadomości na liście (min. 1, max. 100),

 • offset - by wskazać miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych (min. 0), np. GET /sale/disputes/{dispute.Id}/messages?limit=4&offset=5


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "messages": [
    {
      "id": "657fc2c1-addf-416a-8129-e2b55740248b",  – identyfikator wiadomości
      "text": "Vestibulum eu interdum ex, p…",   – treść wiadomości
      "author": {
        "login": "Seller_login1",        – login autora wiadomości
        "role": "SELLER"              – rola autora wiadomości:
                              BUYER, ADMIN, SELLER
      },
      "createdAt": "2018-09-14T06:36:55.332Z"     – data utworzeia
    },
    {
      "id": "8586fa58-ff19-4713-8b3e-9c0c3ff73e1b",
      "text": "Lorem ipsum …",
      "author": {
        "login": "Buyer_login1",
        "role": "BUYER"
      },
      "createdAt": "2018-09-14T06:36:40.100Z"
    },
    {
      "id": "3f730fe3-f2d4-4548-a722-b81c27acd282",
      "text": "Proszę o szczegóły…",
      "author": {
        "login": "Seller_login1",
        "role": "SELLER"
      },
      "createdAt": "2018-09-14T06:36:14.270Z"
    },
    {
      "id": "10d392e2-6ea7-4347-9baf-5fe54a9580e8",
      "text": "Czy mogę prosić o wymianę?",
      "author": {
        "login": "Buyer_login1",
        "role": "BUYER"
      },
      "createdAt": "2018-09-14T06:34:44.439Z"
    },
    {
      "id": "e75d97ba-18a7-4d1b-a7ee-d02ba1a21bba",
      "text": "Niestety towar jest uszkodzony.",
      "attachment": {                 – załącznik w dyskusji
        "fileName": "Zrzut ekranu.png",       – nazwa pliku
        "url": "https://upload.allegro.pl/sale/   – adres pliku
dispute-attachments/731f2401-7b79-4212-be9e-591464526cfe"
      },
      "author": {
        "login": "Buyer_login1",
        "role": "BUYER"
      },
      "createdAt": "2018-09-14T06:34:24.258Z"
    }
  ]
}

Nowa wiadomość w dyskusji

Skorzystaj z POST /sale/disputes/{disputeId}/messages, aby dodać wiadomość w dyskusji.

Wiadomość może mieć dwa typy:

 • REGULAR to standardowa wiadomość. Może zawierać tekst, załącznik lub oba.

 • END_REQUEST to odpowiednik opcji POPROŚ O ZAKOŃCZENIE DYSKUSJI.


Przykładowy request:

curl -X POST \
 https://api.allegro.pl/sale/disputes/a38812fa-6fef-4c9c-ac06-a0952b67ba78/messages \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
"text": "Lorem ipsum dolor sit amet,        -- wymagane (jeśli nie przesyłasz załącznika)
consectetur adipiscing elit.\n\n\n 
Pellentesque tincidunt, lacus nec interdum pellentesque.",
"attachment":{
  "id": "77b2f474-0b87-4b68-9297-56676bc84a6c"  -- wymagane (jeśli nie przesyłasz pola text);
                          id załącznika, który uzyskasz metodą
                          POST /sale/dispute-attachments/
},
"type": "REGULAR"                  -- wymagane, typ wiadomości:
                          REGULAR i END_REQUEST
}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "962e051e-2509-4ccf-910d-5e5179b975b9",
  "text": "Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetur adipiscing elit.\n\n\n
Pellentesque tincidunt, lacus nec interdum pellentesque.", "author": { "login": "Seller_login1", "role": "SELLER" }, "createdAt": "2018-09-17T05:20:56.692Z" }

Załączniki


W naszym API udostępniamy trzy zasoby odpowiedzialne za zarządzanie załącznikami w dyskusjach:

Pobranie załącznika

Za pomocą GET /sale/dispute-attachments/{attachmentId} pobierzesz załącznik z dyskusji. Wartość: “attachmentId” znajdziesz w polu “attachment.url”, gdy skorzystasz z jednego z wymienionych zasobów:


Przykładowy request:

curl -X GET \
 https://api.allegro.pl/sale/dispute-attachments/66377da8-eee2-4094-8dcf-3540e51c307f \
 -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
…
 "message": {
    "id": "657fc2c1-addf-416a-8129-e2b55740248b",
    "text": "Vestibulum eu interdum ex, p…",
    "attachment": {
      "fileName": "test.jpg",
      "url": "https://upload.allegro.pl/sale/dispute-attachments/95d066c1-ac44-4c7e-8a7f-0c074b848c6e"
    }
…
}

Deklaracja załącznika

Za pomocą POST /sale/dispute-attachments prześlesz deklarację załącznika, czyli zdefiniujesz jego rozmiar (w bajtach) i nazwę. W odpowiedzi otrzymasz:


Przykładowy request:

curl -X POST \
 https://api.allegro.pl/sale/dispute-attachments \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d '{
  "size": 2549,              -- wymagane, rozmiar pliku
  "fileName": "Zrzut_ekranu.png"     -- wymagane, nazwa pliku
}'


Przykładowy response:

{
  "id": "77b2f474-0b87-4b68-9297-56676bc84a6c"
}

Dodanie załącznika

Skorzystaj z PUT https://upload.allegro.pl/sale/dispute-attachments/{attachmentId}, aby przesłać załącznik na nasze serwery. W wywołaniu podaj id załącznika {attachmentId}. Otrzymasz go za pomocą POST /sale/dispute-attachments. Jako content-type podaj rodzaj pliku jaki chcesz dodać:

 • image/png,

 • image/gif,

 • image/bmp,

 • image/tiff,

 • image/jpeg,

 • application/pdf.

information Ważne! Załącznik musisz przesłać w postaci binarnej.


Przykładowy request:

curl -X PUT \
 https://upload.allegro.pl/sale/dispute-attachments/66377da8-eee2-4094-8dcf-3540e51c307f \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Content-Type: image/png'

Lista zasobów


Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku: