Jak utworzyć ofertę wielowariantową

Jak utworzyć ofertę wielowariantową w Allegro REST API