Wielowariantowość w REST API

Za pomocą wielowariantowości połączysz oferty tego samego produktu, ale w różnych wariantach, w ofertę wielowariantową, np. buty w różnym kolorze i rozmiarze. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w naszym artykule.

Dla wielowariantowości w REST API przygotowaliśmy poniższe zasoby:


Dodatkowo, zaktualizowaliśmy poniższe zasoby o informacje o wielowariantowości:

W zasobie sale/categories/{categoryId}/parameters dodaliśmy pole ‘variantsAllowed’ w tablicy ‘options’. Informujemy w nim, czy dany parametr możesz wykorzystać w wielowariantowości:

information Ważne! Zanim połączysz oferty przy pomocy wielowariantowości poprzez REST API, zapoznaj się z poradnikami o wielowariantowości - jak połączyć oferty i dobre praktyki. Pamiętaj, że możesz łączyć tylko aktywne oferty.

Sprawdź kategorie

Sprawdź najpierw, czy w danej kategorii możesz korzystać z wielowariantowości.

Pobierz informacje o wybranej kategorii przy pomocy GET /sale/categories/{categoryId}.

Informacje o tym, czy w danej kategorii możesz utworzyć ofertę wielowariantową z wykorzystaniem parametru kolor/wzór znajdziesz w polu ‘variantsByColorPatternAllowed’ w obiekcie ‘options’.

information Ważne! Jeśli wywołasz GET /sale/categories i nie podasz kategorii, otrzymasz identyfikatory głównych kategorii na Allegro. Takie identyfikatory możesz następnie użyć w wywołaniu zasobu, aby dotrzeć do kategorii najniższego rzędu. Pamiętaj, że ofertę wystawisz tylko w kategorii najniższego rzędu, która jest oznaczona “leaf”: true.


Przykładowy request:

curl -X GET \
  'https://api.allegro.pl/sale/categories/{categoryId}
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
  -H ‘Accept-Language: pl' \                      
  -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "id": "87913",                – identyfikator kategorii
  "name": "T-shirty",              – nazwa kategorii
  "parent": {                  – identyfikator kategorii nadrzędnej;
                          dla kategorii głównych parent, ma wartość null

"id": "1455" }, "leaf": true, – informacja, czy dana kategoria jest kategorią najniższego rzędu; dostępne są dwie wartości: false (nie jest) i true (jest) "options": { "variantsByColorPatternAllowed": true, – informacja, czy w tej kategorii można łączyć po kolor/wzór w wielowariantowości "advertisement": false,
"advertisementPriceOptional": false
} }

Sprawdź parametry

Następnie sprawdź, jakich parametrów możesz użyć by łączyć oferty. Pobierzesz je za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.

Tym zasobem pobierzesz listę parametrów, które są dostępne w kategorii, którą wskazałeś. Informacje o tym, czy z danym parametrem możesz utworzyć ofertę wielowariantową znajdziesz w polu ‘variantsAllowed’ w obiekcie ‘options’. Dodatkowo w polu ‘variantsEqual’ sprawdzisz, czy dany parametr we wszystkich wariantach ofert musi mieć tę samą wartość.

Przykładowy request:

curl -X GET \
  'https://api.allegro.pl/sale/categories/{categoryId}/parameters
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \                      
  -H 'Authorization: Bearer {token}'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
"parameters": [               – lista dostępnych parametrów dla
                      wskazanej kategorii
  {
    "id": "11323",           – unikalny identyfikator parametru
    "name": "Stan",           – nazwa parametru
    "type": "dictionary",
    "required": true,
    "unit": null,
    "options": {
      "variantsAllowed": false,    – informacja, czy parametr można
wykorzystać w wielowariantowości. dostępne są dwie wartości: true (tak) i false (nie). "variantsEqual": true – informacja, czy parametr we wszystkich wariantach ofert musi mieć tę samą wartość dostępne są dwie wartości: true (tak) i false (nie). Jeśli otrzymamy wartość true (tak) to wszystkie warianty oferty muszą mieć tą samą wartość w tym parametrze }, "dictionary": [ { "id": "11323_1", "value": "Nowy" – wartość parametru }, { "id": "11323_2", "value": "Używany" }, { "id": "11323_246510", "value": "Nowy bez metki" }, { "id": "11323_246514", "value": "Nowy z defektem" } ] }


Jeżeli będziesz próbował tworzyć/modyfikować ofertę wielowariantową z ofertami, które posiadają różne wartości w parametrach, które przyjmują wartość “variantsEqual”: true, to wyświetlimy ci błąd:


{
  "errors": [
    {
      "code": "VALIDATION_ERROR",
      "message": "Wszystkie aktywne oferty muszą posiadać identyczne
            wartości w ramach parametrów: 127995, 128010.",
      "details": null,
      "path": null,
      "userMessage": "Wszystkie aktywne oferty muszą posiadać identyczne
              wartości w ramach parametrów: 127995, 128010."
    }
  ]
}


information Ważne! Jeżeli wszystkie oferty nie mają ustawionej wartości parametru weryfikującego, możesz połączyć takie oferty. Jeżeli część ofert ma ustawioną wartość takiego parametru, a część nie, to nie możesz połączyć takich ofert.

Utwórz ofertę wielowariantową

Użyj POST /sale/offer-variants, aby utworzyć nową ofertę wielowariantową.


Parametr kolor/wzór w wielowariantowości

Parametru kolor/wzór możesz używać w wielowariantowości w polu colorPattern. Za pomocą tego parametru połączysz wybrane oferty w ofertę wielowariantową - np. taki sam model telefonu w różnych kolorach.

Jeżeli podasz taką samą wartość w polu colorPattern dla wybranych ofert, wskazujesz, że chcesz połączyć te oferty po parametrze kolor/wzór. Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, w jaki sposób łączymy oferty według tego parametru.

 1. Posiadasz cztery oferty w tej samej kategorii:

  • Czarny Samsung Galaxy S8 z 1GB RAM

  • Czarny Samsung Galaxy S8 z 2GB RAM

  • Niebieski Samsung Galaxy S8 z 1GB RAM

  • Niebieski Samsung Galaxy S8 z 2GB RAM

 2. Każdy wariant kolorystyczny różni się zdjęciem głównym (miniaturką) - czarne telefony posiadają identyczne zdjęcie główne, analogicznie niebieskie. Dlatego aby połączyć oferty z takim samym zdjęciem, według parametru kolor/wzór, dla czarnych telefonów w polu colorPattern przekaż wartość “black”, dla niebieskich “blue”.

 3. Identyczna wartość dla wszystkich ofert , np. “black”, zwróci w odpowiedzi błąd o treści “Offers must have unique values of parameters.”.


Jak połączyć oferty po parametrach ‘kolor/wzór’ i ‘pamięć RAM’:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/offer-variants -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H 'Content-type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H ‘Accept-Language: pl'
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-d ‘{ "offers": [ – obiekt z ofertami, które chcesz połączyć wielowariantowością { "id": "7436547561", – identyfikator oferty "colorPattern": "blue" – pole string. maks. 50 znaków. Sam nadajesz tę wartość. Na tej podstawie łączymy oferty po parametrze kolor/wzór. }, { "id": "7436547581",
"colorPattern": "blue"
}, { "id": "7436347561", "colorPattern": "black" }, { "id": "7436347561", "colorPattern": "black" } ], "name": "Telefony", – wymagane, nazwa oferty wielowariantowej, nadajesz ją we własnym zakresie, maks. 50 znaków. Możesz jej później użyć jako wartość parametru query, aby znaleźć odpowiednią ofertę wielowariantową za pomocą zasobu GET /sale/offer-variants. "parameters": [ – tablica z parametrami, którymi łączysz oferty. Możesz podać maksymalnie 2 parametry. Identyfikator parametru dla wybranej kategorii możesz pobrać przy pomocy GET /sale/categories/{categoryId}/parameters - wartość true w polu options.variantsAllowed wskazuje, że możesz użyć w tym miejscu wybranego parametru.
{ "id": "202865" – identyfikator parametru,
którym chcesz połączyć oferty }, { "id": "color/pattern" – wartość, którą łączysz oferty - kolor/wzór } ] }'


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/offer-variants -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H 'Content-type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H ‘Accept-Language: pl'
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-d ‘{ "offers": [ – obiekt z ofertami, które chcesz połączyć wielowariantowością { "id": "7436547561", – identyfikator oferty "colorPattern": "blue" – pole string. maks. 50 znaków. Sam nadajesz tę wartość. Na tej podstawie łączymy oferty po parametrze kolor/wzór. }, { "id": "7436547581",
"colorPattern": "blue"
}, { "id": "7436347561", "colorPattern": "black" }, { "id": "7436347561", "colorPattern": "black" } ], "name": "Telefony", – wymagane, nazwa oferty wielowariantowej, nadajesz ją we własnym zakresie, maks. 50 znaków. Możesz jej później użyć jako wartość parametru query, aby znaleźć odpowiednią ofertę wielowariantową za pomocą zasobu GET /sale/offer-variants. "parameters": [ – tablica z parametrami, którymi łączysz oferty. Możesz podać maksymalnie 2 parametry. Identyfikator parametru dla wybranej kategorii możesz pobrać przy pomocy GET /sale/categories/{categoryId}/parameters - wartość true w polu options.variantsAllowed wskazuje, że możesz użyć w tym miejscu wybranego parametru.
{ "id": "202865" – identyfikator parametru,
którym chcesz połączyć oferty }, { "id": "color/pattern" – wartość, którą łączysz oferty - kolor/wzór } ] }'


Dzięki takiemu requestowi uzyskasz poniższy efekt:

oferta


Przykład - jak połączyć oferty po parametrach ‘Wielkość pamięci RAM’ i ‘Liczba rdzeni procesora’:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/offer-variants
-H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H ‘Accept-Language: pl'
-H 'Authorization: Bearer {token}'

-d '{ "offers": [
{ "id": "7440434493"
}, { "id": "7440434632" }, { "id": "7440434772" }, { "id": "7440434909" } ], "name": "Laptops",
"parameters": [
{ "id": "200941"
}, { "id": "4329"
} ] }'


Dzięki takiemu requestowi uzyskasz poniższy efekt:

oferta2

W kategoriach, w których oferty połączyliśmy automatycznie

Automatycznie łączymy oferty w dziale Moda, w kategoriach odzieżowych i obuwniczych spoza działu Moda, a także w kategorii Biżuteria i zegarki. Pełną listę znajdziesz w naszym regulaminie. Tworzymy je z ofert, które posiadają identyczne zdjęcia i różne wartości parametru rozmiar (lub innego parametru określającego rozmiar).

Jeżeli wystawiłeś pojedyncze oferty np. t-shirt w rozmiarach S, M i L w kolorach niebieskim i czerwonym (pkt 1), na ich podstawie automatycznie utworzymy dwie oferty wielowariantowe, które powiążemy według parametru kolor/wzór (pkt 2). Automatycznie połączone oferty wielowariantowe rozpoznasz po nazwie - w tym przypadku nie nadajesz jej we własnym zakresie, będzie to odziedziczony tytuł jednej z ofert, która wchodzi w skład oferty wielowariantowej. Nazwa może się zmienić, jeśli automatycznie utworzoną ofertę wielowariantową połączymy z kolejnymi ofertami.

Automatycznie połączoną ofertę możesz edytować oraz rozłączać. Jeśli ją rozłączysz, nie połączymy ofert ponownie.

wielowariantowość

Przykładowe struktury ofert wielowariantowych, które utworzyliśmy automatycznie:

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
{
    "id" : "97f4696e-937d-4f73-aafa-6266f85c41e5",    – identyfikator oferty
                              wielowariantowej
    "offers" : [                    – oferty, które wchodzą
                              w skład oferty wielowariantowej
      {
        "id": "1",
}, { "id": "2", }, { "id": "3", }, ], "name" : "t-shirt S niebieski", – nazwa oferty wielowariantowej. W przypadku automatycznie połączonych ofert będzie to tytuł jednej z ofert, która wchodzi w skład oferty wielowariantowej. "parameters": [ { "id": "54" – parametr, który określa różne warianty w ofercie wielowariantowej, w tym przypadku jest to rozmiar } ] } { "id" : "495b4825-7f45-4ea8-826f-f71e795f6daf", "offers" : [ { "id": "4", }, { "id": "5", }, { "id": "6", }, ], "name" : "t-shirt S czerwony", "parameters": [ { "id": "54" } ] }


Jeżeli chcesz na podstawie ofert połączonych automatycznie utworzyć nową ofertę wielowariantową - przekaż w strukturze kilka lub wszystkie identyfikatory ofert z ofert połączonych automatycznie (pkt 3). Nowa oferta wielowymiarowa będzie zawierać wszystkie oferty, z których składa się automatycznie utworzony zestaw.

wielowariantowość2


information Ważne! Pamiętaj, jeżeli tworzysz ofertę wielowariantową, która składa się z więcej niż jednej automatycznie połączonej oferty wielowariantowej - przekaż dwa parametry, które będą decydować o różnych wariantach produktu. Jedną z wartości pola id musi być color/pattern (kolor/wzór).


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/ -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Accept-Language: pl'
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-d '{ "name": "Koszulki", – wymagane, nazwa oferty wielowariantowej "offers": [ { "id": "1", "colorPattern": "blue" – wartość, którą łączymy oferty według parametru kolor/wzór. Oferty z tym samym zdjęciem muszą mieć identyczną wartość. }, { "id": "4", "colorPattern": "red" } ], "parameters": [ – w przypadku gdy tworzysz ofertę wielowariantową na podstawie ofert połączonych automatycznie, przekaż dwa parametry, z czego jednym z nich musi być color/pattern. Na podstawie tych parametrów utworzymy różne warianty produktu w ofercie wielowariantowej. { "id": "color/pattern" – kolor/wzór }, { "id": "54" – rozmiar } ]

}'

W odpowiedzi otrzymasz nową ofertę wielowariantową, w skład której wejdą wszystkie oferty z wcześniej utworzonych automatycznie ofert wielowariantowych, które są powiązane z identyfikatorami, przesłanymi w żądaniu (pkt 4). Oferty wielowariantowe, które utworzyliśmy automatycznie, usuniemy podczas tworzenia nowej oferty wielowariantowej.

wielowariantowość2


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X POST 
https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/ -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Accept-Language: pl'
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-d '{ "id": "ae9818d7-f747-4900-9d16-adee2664f183", "offers": [ { "id": "1", "colorPattern": "blue" }, { "id": "2", "colorPattern": "blue" }, { "id": "3", "colorPattern": "blue" }, { "id": "4", "colorPattern": "red" }, { "id": "5", "colorPattern": "red" }, { "id": "6", "colorPattern": "red" } ], "name": "Koszulki", "parameters": [ { "id": "54" }, { "id": "color/pattern" } ] }


Jeżeli wystawisz nową ofertę, którą da się połączyć według parametru kolor/wzór, ale która posiada inny rozmiar, automatycznie dołączymy ją do oferty wielowariantowej, którą utworzyłeś w pkt 4.

Obsługa duplikatów

Duplikatem określamy ofertę, dla której istnieje inna oferta, którą utworzył ten sam sprzedający, z identycznym:

 • pierwszym zdjęciem,

 • parametrami,

 • kategorią.

Jeżeli wystawisz poniższe oferty, które są koszulkami:

 • ID 1, niebieska S,

 • ID 2, niebieska L,

 • ID 3, niebieska S (duplikat),

 • ID 4, czerwona S,

 • ID 5, czerwona M.

Oferty o ID 1 i 2 oraz 4 i 5 automatycznie połączymy w oferty wielowariantowe. W przypadku, gdy spróbujesz utworzyć ofertę wielowariantową, która ma się składać z ofert o ID: 1, 3 (duplikat) i 4, zakończy się to błędem 422.

Edytuj ofertę wielowariantową

Za pomocą GET /sale/offer-variants/{setId} pobierz dane oferty wielowariantowej, do której chcesz dodać nową ofertę. Jeżeli nie znasz setId, możesz go otrzymać za pomocą GET /sale/offer-variants?query={query}:

 • Jako query - nazwę oferty wielowariantowej lub identyfikator jednej z ofert, która wchodzi w jej skład.


Przykładowy request:

curl -X GET \
  'https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \                      
  -H 'Authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

{
  "id": "351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b",
  "offers": [
    {
      "id": "8569901198",
      "colorPattern": null
    },
    {
      "id": "8569899104",
      "colorPattern": null
    }
  ],
  "name": "Koszulki",
  "parameters": [
    {
      "id": "54"
    }
  ]
}


Strukturę, którą otrzymałeś, wraz z danymi nowej oferty, przekaż za pomocą PUT /sale/offer-variants/{setId}. Pamiętaj, aby jako setId przekazać identyfikator oferty wielowariantowej, którą chcesz zaktualizować.


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X PUT 
'https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H 'Authorization: Bearer {token}' -d ‘{ "id": "351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b", "offers": [ { "id": "8569901198", "colorPattern": null }, { "id": "8569899104", "colorPattern": null }, { "id": "8569909931", "colorPattern": null } ], "name": "Koszulki", "parameters": [ { "id": "54" } ] }’

W odpowiedzi otrzymasz zaktualizowaną ofertę wielowariantową.

Pamiętaj! Jeżeli do oferty wielowariantowej dodasz pojedynczą ofertę, która wchodzi w skład innej - automatycznie połączonej - oferty wielowariantowej, do edytowanej oferty dodamy wszystkie oferty połączone automatycznie. Poniżej znajdziesz przykładowy opis takiej sytuacji.

 1. Za pomocą GET /sale/offer-variants/{setID} pobieram ofertę wielowariantową, którą chcę edytować. W odpowiedzi otrzymuję:

  Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
     curl -X PUT 
  'https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -H 'Authorization: Bearer {token}' -d ‘{ "id": "351e65c3-74c0-4644-91c8-eeb4da291d3b", "offers": [ { "id": "8569901198", "colorPattern": null }, { "id": "8569899104", "colorPattern": null }, { "id": "8569909931", "colorPattern": null } ], "name": "Koszulki", "parameters": [ { "id": "54" } ] }’

 2. Odpowiedź, którą otrzymałem w poprzednim punkcie, przekazuję w strukturze za pomocą PUT /sale/offer-variants/{setId}, dodatkowo dodaję nową ofertę (lub oferty):

  Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
     {
     "id": "bcf32fe3-5c7a-4b4e-95b0-290287d6f36f",
  "offers": [
  { "id": "8947219936", "colorPattern": "blue" }, { "id": "8947219485", "colorPattern": "blue" }, { "id": "8947220125", "colorPattern": "green" }, { "id": "8947220126", "colorPattern": "green" } { "id": "8947220127",
  "colorPattern": "yellow" } ], "name": "oferta_testowa",
  "parameters": [ { "id": "54" }, { "id": "color/pattern" } ] }

 3. W odpowiedzi otrzymuję zaktualizowaną ofertę wielowariantową. Zwróć uwagę, że dodaliśmy wszystkie oferty z automatycznie utworzonej oferty wielowariantowej, z której pochodziła oferta 8947220127:

  Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
     {
     "id": "bcf32fe3-5c7a-4b4e-95b0-290287d6f36f",
  "offers": [
  { "id": "8947219936", "colorPattern": "blue" }, { "id": "8947219485", "colorPattern": "blue" }, { "id": "8947220125", "colorPattern": "green" }, { "id": "8947220126", "colorPattern": "green" } { "id": "8947220127",
  "colorPattern": "yellow" }, { "id": "8947220157",
  "colorPattern": "yellow" }, { "id": "8947220128",
  "colorPattern": "yellow" } ], "name": "oferta_testowa",
  "parameters": [ { "id": "54" }, { "id": "color/pattern" } ] }

Pobierz listę ofert wielowariantowych

Przy pomocy GET /sale/offer-variants pobierzesz wcześniej utworzone połączenia ofert, dla konta na którym jesteś zautoryzowany.

Możesz również pobrać listę ofert wielowariantowych dostosowaną do twoich potrzeb używając parametrów:

 • limit - określ liczbę ofert wielowariantowych, jaką mamy zwrócić w odpowiedzi (przyjmuje wartości od 10 - 50),

 • offset - wskaż miejsce, od którego chcesz pobrać kolejną porcję danych,

 • query - przekaż nazwę oferty wielowariantowej lub identyfikator jednej z ofert, która wchodzi w jej skład.

np. GET /sale/offer-variants?limit=50&offset=50 - zwróci listę 50 ofert wielowariantowych od podanego punktu.


Przykładowy request:

curl -X GET \
  'https://api.allegro.pl/sale/offer-variants
  -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \                      
  -H 'Authorization: Bearer {token}'


Przykładowy response:

{
  "count": 2,                             -- liczba ofert wielowariantowych
                                    utworzonych na koncie.
  "offerVariants": [
    {
      "id": "ac3ed08b-966a-47ce-9886-f5dc790b59f8",        -- UUID oferty wielowariantowej
      "name": "Bicycles"                     -- nazwa, którą nadałeś ofercie
                                    wielowariantowej
    },
    {
      "id": "b6d83e16-b9d2-45a7-a20e-4b6971cbb0e2",
      "name": "Red shirts"
    }
  ]
}

Usuń ofertę wielowariantową

Ofertę wielowariantową rozłączysz za pomocą zasobu DELETE /sale/offer-variants/{setId}. Po rozłączeniu automatycznie utworzonej oferty wielowariantowej, nie połączymy ofert ponownie.

FAQ

1. Czy do oferty wielowariantowej mogę dodać oferty, które składają się na inną, utworzoną przeze mnie wcześniej, ofertę wielowariantową?

Nie, w takim przypadku otrzymasz błąd, który informuje o tym, że oferty znajdują się już w innej ofercie wielowariantowej. Możesz dodać pojedyncze oferty lub oferty, które wchodzą w skład automatycznie utworzonej oferty wielowariantowej.

2. Jak dodać oferty z utworzonej przeze mnie oferty wielowariantowej do innej, również utworzonej przeze mnie?

W tym przypadku rozłącz jedną z ofert wielowariantowych za pomocą DELETE /sale/offer-variants/{setId}. Następnie użyj PUT sale/offer-variants/{setId} i dodaj do oferty wielowariantowej oferty, które przed chwilą rozłączyłeś.

3. Czy mogę utworzyć ofertę wielowariantową zanim oferty zostaną połączone automatycznie?

Tak, pod warunkiem, że przed wysłaniem żądania zdążyliśmy przetworzyć informacje o nowych ofertach, decydujące o tym, że mogą zostać połączone według wskazanych parametrów. W przeciwnym wypadku otrzymasz błąd wraz z informacją, że trwa jeszcze przetwarzanie ofert, z których chciałeś utworzyć ofertę wielowariantową.

4. Czy mogę utworzyć ofertę wielowariantową przed aktywacją ofert?

Nie, otrzymasz wtedy odpowiedź z błędem i informacją, że nie znaleziono ofert, które przekazałeś w strukturze. Oferty muszą być w statusie ACTIVE.

5. Nie zapisałem identyfikatora oferty wielowariantowej, którą utworzyłem. Czy i w jaki sposób mogę poznać jej identyfikator?

Tak, możesz pobrać identyfikator takiej oferty. Skorzystaj w tym celu z parametru query dla zasobu GET /sale/offer-variants?query={query}. Jako wartość przekaż nazwę oferty wielowariantowej lub identyfikator jednej z ofert, która wchodzi w jej skład.

6. Co się stanie, jeśli zakończę ofertę, która wchodziła w skład oferty wielowariantowej, a następnie znów ją aktywuję?

Oferta ponownie wejdzie w skład oferty wielowariantowej.

7. Dlaczego w odpowiedzi na GET /sale/offer-variants/{id} w niektórych przypadkach uwzględnione są zakończone oferty, a w innych nie?

Nie zwracamy ofert zakończonych dla ofert wielowariantowych w kategoriach zarządzanych automatycznie - ich pełną listę można znaleźć w regulaminie. W pozostałych kategoriach oferty wielowariantowe są zarządzane ręcznie i dla nich zwracamy oferty zakończone.

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku:

Lista zasobów wspierających opisanych w poradniku: