Najbliższe zaplanowane zmiany:

13STY
2022

Od 20 stycznia 2022 zaczniemy scalać kolejne kategorie po stronie sprzedającego

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że od 20 stycznia 2022 zaczniemy scalać kolejne duplikaty kategorii po stronie sprzedającego.

Jak śledzić scalanie kategorii?

Skorzystaj z dziennika zmian w kategoriach - GET /sale/category-events. O usunięciu kategorii świadczy zdarzenie “CATEGORY_DELETED”, a w polu “redirectCategory” znajdziesz identyfikator działu, z którym została scalona usunięta kategoria.

Jaki wpływ scalenie kategorii ma na oferty i produkty?

Uspójnimy parametry we wszystkich scalanych kategoriach. Oferty i produkty będą zawierały najnowsze dane - sprzedawcy nie będą musieli wykonywać żadnych zmian. W związku z tym, że zmiana dotyczy łączenia kategorii tylko po stronie sprzedającego, kupujący będą mogli zobaczyć oferty w dwóch różnych działach.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz na stronie dla sprzedających.

12STY
2022

Udostępniliśmy nowe zasoby, dzięki którym sprawdzisz klasyfikację ofert i sprzedawcy w programie Allegro Smart!

Zależy nam na tym, aby sprzedający mogli samodzielnie sprawdzić, czy ich konto i oferty spełniają warunki programu Allegro Smart!, dlatego od dzisiaj udostępniliśmy:

Więcej informacji na temat nowych zasobów znajdziesz w naszym poradniku. Natomiast informacje dotyczące warunków, które sprzedający muszą spełnić, aby ich oferty były wyróżnione ikoną Allegro Smart! - znajdziesz w Pomocy Allegro.

12STY
2022

Zakończymy oferty bez cennika dostawy

22 lutego 2022 zakończymy wszystkie trwające oferty bez cenników dostawy. Przez REST API Allegro nie ma możliwości wystawienia oferty bez cennika, jednak sprzedający nadal mają takie oferty (wystawione w przeszłości przez formularz i WebAPI).

Aktywne oferty bez cennika wyszukasz za pomocą żądania GET /sale/offers?delivery.shippingRates.id.empty=true&publication.status=ACTIVE.

Harmonogram:

 • 8 lutego zablokujemy możliwość wznawiania ofert bez cennika,
 • 22 lutego zakończymy wszystkie trwające oferty bez cennika.
10STY
2022

Zestawy produktowe - dodaliśmy nowe funkcjonalności

Czym są zestawy produktowe?

Są to oferty sprzedaży zestawu, który składa się z:

 • kilku różnych produktów, np. konsola z dodatkową grą oraz dwoma padami,
 • wielu sztuk jednego produktu (tzw. wielopak).

Zestawy produktowe aktualnie utworzysz wyłącznie za pomocą zasobów API /sale/product-offers.

Więcej informacji na temat zestawów znajdziesz w naszym newsie.

Jakie zmiany wprowadziliśmy?

W początkowej fazie, gdy udostępniliśmy tworzenie zestawów produktowych, występowały pewne ograniczenia. Usunęliśmy część z nich i tym samym, od dziś:

 • produkty z bazy TecDoc mogą wchodzić w skład zestawów,
 • jeśli produkty z bazy TecDoc, które wchodzą w skład zestawu, posiadają różne wartości w sekcji Pasuje Do, to w szczegółach oferty zwrócimy wspólne pozycje - czyli te, które występują w każdym produkcie z zestawu.

W styczniu planujemy dodać specjalne oznaczenia zestawów produktowych na liście wyników wyszukiwania, dzięki czemu kupujący rozpoznają zestaw wśród innych ofert. Na przełomie lutego i marca chcemy także umożliwić sprzedającym tworzenie zestawów produktowych przez formularz wystawiania na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji o obsłudze zestawów produktowych znajdziesz w naszym poradniku.

3STY
2022

Rozpoczynamy cache’owanie zdjęć

Ze względu na bardzo dużą liczbę pobrań zdjęć z zewnętrznych serwerów (przy korzystaniu z pola “url” w metodzie do uploadu zdjęć POST /sale/images oraz zasobów /sale/product-offers) oraz różną ich wydajność rozpoczynamy proces cache’owania zdjęć.

Jak to wpłynie na upload zdjęć?

Gdy wyślesz kolejne żądanie z tym samym, zewnętrznym adresem URL, zdjęcia możemy pobrać z wewnętrznego cache Allegro, zamiast bezpośrednio z zewnętrznego serwera.

Jako serwis nie gwarantujemy cache’owania zdjęć po swojej stronie - wydajność zewnętrznych serwerów udostępniających zdjęcia, do których załączasz adresy URL, powinna być wystarczająca do obsłużenia pobrań podczas wystawiania ofert.

Obecnie zdjęcia cache’owane są przez 12 godzin. Docelowo, od 17.01.2022 wydłużymy ten czas do 7 dni.

Jak regulować czas cache’owania?

Jeżeli chcesz, aby czas cache’owania był krótszy, serwer powinien wysłać nagłówek Cache-Control z odpowiednią wartością parametru max-age.

Co zrobić, aby zdjęcia nie były cache’owane?

Jeżeli nie chcesz, abyśmy cache’owali zdjęcia, serwer powinien wysłać nagłówek Cache-Control z parametrem Private, No-Cache lub No-Store.

Dlaczego warto korzystać z cache’owania?

Zachęcamy, aby nie blokować możliwości cache’owania zdjęć po stronie Allegro - mechanizm ten wpływa pozytywnie na szybkość i niezawodność wystawiania ofert. Redukuje liczbę błędów w przypadku jakichkolwiek problemów serwerów zewnętrznych, z których pobierane są zdjęcia przy wystawianiu.

29GRU
2021

Sandbox - 10 stycznia 2022 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów oraz usuniemy wszystkie oferty

10 stycznia 2022 przeprowadzimy kolejną aktualizację listy kategorii i parametrów na Sandboxie. Dzięki temu zadbamy o spójność między środowiskiem testowym i produkcyjnym.

Ważne! W związku z aktualizacją usuniemy wszystkie oferty z Sandboxa.

29GRU
2021

Zwroty płatności - dodaliśmy opcjonalne pole do uzasadnienia powodu zwrotu

Dodaliśmy nowe pole “sellerComment” dla:

W nowym polu możesz wprowadzić oraz odczytać opcjonalny komentarz uzasadniający zwrot środków. Kupujący otrzyma ten komentarz w wiadomości potwierdzającej zlecenie zwrotu środków.

Więcej informacji jak obsługiwać zwroty środków znajdziesz w naszym poradniku.

28GRU
2021

Odroczona Płatność dla Firm - nie zwrócimy już terminu spłaty

Zmieniliśmy sposób działania Odroczonej Płatności dla Firm - od 17 listopada zamówienia z tą metodą płatności obsłużysz w łatwiejszy sposób.


Jak działa odroczona płatność w zamówieniach złożonych od 17 listopada?

 1. Sprzedający nie musi uzupełniać na fakturze VAT terminu spłaty i nie jest ona już weryfikowana przez PragmaGO - płatność zrealizowana zostanie przelewem zwykłym po sfinalizowaniu zakupu.
 2. Dla zamówienia nie zwrócimy już drugiego zdarzenia “READY_FOR_PROCESSING”.
 3. Typ operacji, który zwracamy w polu payment.type to wciąż EXTENDED_TERM.
 4. Zwiększyliśmy limit faktur, które możesz dodać do zamówień z odroczoną płatnością - wynosi on 5, tak jak dla każdego innego zamówienia.

Dla zamówień od 11 stycznia 2022 przestaniemy zwracać termin spłaty w polu invoice.dueDate w odpowiedzi dla GET /order/checkout-forms/{id}.


Jak działa odroczona płatność w zamówieniach złożonych do 16 listopada?

 1. Sprzedający musi na fakturze uzupełnić termin spłaty, który zwróciliśmy w polu invoice.dueDate w GET /order/checkout-forms/{id}.
 2. Sprzedający otrzyma płatność dopiero po załączeniu faktury do zamówienia i jej zaakceptowaniu przez PragmaGO - w naszym poradniku znajdziesz więcej informacji o dodawaniu faktury do zamówienia.
 3. w momencie przekazania środków przez dostawcę zwrócimy dla zamówienia drugie zdarzenie “READY_FOR_PROCESSING”.

Więcej informacji o Odroczonej Płatności dla Firm znajdziesz na stronie dla sprzedających.

28GRU
2021

POST /sale/images - dodaliśmy obsługę zdjęć w formacie webp

Do tej pory akceptowaliśmy zdjęcia wyłącznie w formacie jpeg lub png. Od dziś, za pomocą POST /sale/images, prześlesz obrazki także w formacie webp.

Więcej informacji o tym, jak przesłać zdjęcia, znajdziesz w naszym poradniku.

15GRU
2021

Zasoby /sale/product-offers - udostępniliśmy możliwość wystawiania ofert w ramach Allegro Biznes

W ostatnim czasie udostępniliśmy możliwość wystawiania ofert dla biznesu w działach Zdrowie (121882) i Uroda (1429) na zasobach /sale/offers. Natomiast dzisiaj wdrożyliśmy zmianę dla:

Dodaliśmy nowy obiekt “b2b”, dla którego w polu “buyableOnlyForBusiness” zwracamy wartości:

 • true - oferta dostępna do zakupu tylko dla kupujących z kontem firmowym,
 • false - oferta dostępna do zakupu dla każdego kupującego.

Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w naszej wcześniejszej zapowiedzi.

10GRU
2021

Nowe metody dostawy

Dzisiaj udostępniliśmy dwie nowe metody dostawy przesyłek gabarytowych na terenie Polski. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET /sale/delivery-methods:

 • Allegro No Limit - id: a129b958-356f-11eb-adc1-0242ac120002
 • Allegro No Limit pobranie - id: 2e3782e0-3579-11eb-adc1-0242ac120002

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

6GRU
2021

Od 13 grudnia 2021 nie pobierzesz listy moich nieaktywnych kupujących

13 grudnia 2021 usuniemy metodę GET na zasobie /sale/blacklisted-users, dzięki której możesz pobrać listę nieaktywnych kupujących na koncie danego sprzedającego. W dalszym ciągu będziesz mógł korzystać z metod:

Czym jest lista moich nieaktywnych kupujących?

Jest to narzędzie, jakie udostępniamy sprzedającym na naszej platformie, dzięki któremu mogą odmówić sprzedaży towaru użytkownikowi w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule.

Dlaczego wprowadzamy zmianę?

Każdy przypadek, gdy sprzedający wpisuje użytkownika na listę, musi być indywidualnie rozpatrywany przez sprzedającego i obiektywnie uzasadniony. Automatyczne wpisywanie użytkowników na listę moich nieaktywnych kupujących (w szczególności tych, którzy nie kupowali wcześniej u danego sprzedającego) za pomocą narzędzi korzystających z API Allegro oraz zbieranie danych w tym zakresie może stanowić naruszenie przepisów dot. ochrony danych osobowych, oraz ochrony praw konsumentów. Z tego powodu zdecydowaliśmy się usunąć możliwość pobierania listy moich nieaktywnych kupujących za pomocą API. Dodatkowo pracujemy także nad ograniczeniem możliwości wpisywania użytkowników przez sprzedającego na listę moich nieaktywnych kupujących tylko do tych, którzy zakupili przedmiot u tego konkretnego sprzedającego.

3GRU
2021

Tabele rozmiarów - usunęliśmy pola “image” i “orientation”

Zgodnie z zapowiedzią usunęliśmy pola “image” i “orientation”, które zwracaliśmy w strukturze GET /sale/size-tables/{tableId} i GET /sale/size-tables.

29LIS
2021

Udostępniliśmy możliwość wystawiania ofert w ramach Allegro Biznes

Zgodnie z naszą zapowiedzią, udostępniliśmy dzisiaj możliwość wystawiania ofert dla biznesu w działach Zdrowie (121882) i Uroda (1429). Lista kategorii będzie przez nas stopniowo rozszerzana.

Oferty dla biznesu będą widoczne dla wszystkich, ale dostępne do zakupu tylko przez konta firmowe.

Co zmieniliśmy?

Dla:

dodaliśmy nowy obiekt “b2b”, dla którego w polu “buyableOnlyForBusiness” zwracamy wartości:

 • true - oferta dostępna do zakupu tylko dla kupujących z kontem firmowym,
 • false - oferta dostępna do zakupu dla każdego kupującego.

Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w naszej wcześniejszej zapowiedzi.

24LIS
2021

W wybranych kategoriach będziemy tworzyć produkty tymczasowe

Na początku grudnia w wybranych kategoriach zaczniemy tworzyć produkty tymczasowe.

Czym są produkty tymczasowe?

Produkty tymczasowe utworzymy automatycznie wyłącznie na podstawie ofert, w których sprzedawca dla parametru “Stan” wybrał wartość inną niż “Nowy” oraz nie przekazał wszystkich parametrów, które identyfikują produkt (lub dla przynajmniej jednego z nich wskazał wartość niejednoznaczną), czyli np. numeru katalogowego części.

Ponadto:

 • zdjęcie, kategorię, nazwę i parametry w produkcie tymczasowym uzupełnimy na podstawie danych z oferty;
 • wartości parametrów w produktach tymczasowych aktualizujemy wyłącznie w wyniku edycji oferty przez sprzedawcę;
 • produktów tymczasowych nie zwrócimy w wyszukiwarce GET /sale/products, ale szczegóły takiego produktu pobierzesz za pomocą GET /sale/products/{productId}, jeśli znasz jego identyfikator;
 • produkt tymczasowy przypiszesz wyłącznie do oferty, z której go utworzyliśmy;
 • produkty tymczasowe usuniemy z Katalogu Produktów, gdy przeniesiemy ofertę do Archiwum Allegro po 60 dniach od daty zakończenia.
information Ważne! Produkty tymczasowe tworzymy i dołączamy do oferty asynchronicznie, nie zwrócimy identyfikatora takiego produktu w polu “product.id” od razu w odpowiedzi na żądanie - otrzymasz go dopiero po chwili, gdy sprawdzisz szczegóły oferty przez GET /sale/offers/{offerID}. Pamiętaj zatem, aby przy edycji oferty za pomocą PUT /sale/offers/{offerID} przekazywać jej najnowsze dane, tak aby uniknąć nadpisywania pola “product.id” wartością null, przez co usuniesz produkt tymczasowy z oferty.

Jak rozpoznasz produkt tymczasowy?

W szczegółach produktu, które otrzymasz za pomocą GET /sale/products/{productId}, dodaliśmy nowe pole “id” w sekcji “offerRequirements”. Zwrócimy w nim identyfikator oferty, na podstawie której go utworzyliśmy - produkt może zostać połączony wyłącznie ze wskazaną ofertą.

Dlaczego wprowadzamy produkty tymczasowe?

Dążymy do tego, aby wszystkie oferty w naszym serwisie były połączone z Katalogiem Produktów. Chcemy pomóc sprzedawcom, którzy oferują przedmioty ze stanem innym niż “Nowy” i z różnych przyczyn nie posiadają informacją o niektórych parametrach.

Więcej informacji o produktach tymczasowych znajdziesz w artykule na stronie dla sprzedających.

24LIS
2021

Kampanie - wyłączamy wersję beta

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że od 30.11.2021 przestaniemy wspierać wersję beta zasobów do obsługi zgłoszeń ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro.

Aby dalej korzystać z zasobów, niezwłocznie przejdź na wersję public - wystarczy, że w nagłówkach zmienisz:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

23LIS
2021

GET /me - dodaliśmy informację o Super Sprzedawcy

W odpowiedzi na sugestie, dodaliśmy dla GET /me nową tablicę “features” z cechami konta sprzedawcy. Aktualnie znajdziesz w niej informację, czy konto posiada status Super Sprzedawcy.

Przypominamy, że za pomocą GET /me pobierzesz dane użytkownika, którego token przesyłasz w requeście.

Przykładowy request:
curl -X GET
‘https://api.allegro.pl/me’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
Przykładowy response:
{
  “id”: “12345678”,
  “login”: “testowy_login”,
  “firstName”: “Jan”,
  “lastName”: “Kowalski”,
  “email”: “testowy.login@allegro.pl”,
  “company”: {
    “name”: “Allegro.pl Sp. z o.o.”,
    “taxId”: “525-267-47-98”
  },
  “features”: [       - cechy konta sprzedawcy
    “SUPER_SELLER”    - konto ma status Super Sprzedawcy
  ]
}
23LIS
2021

Nowe zasoby do zgłaszania sugestii zmian w produktach

Udostępniliśmy nowe zasoby, dzięki którym zgłosisz zmiany w produktach:

Możesz zgłosić sugestie zmiany dla:

 • nazwy produktu,
 • kategorii,
 • parametrów,
 • zdjęć.

Dodatkowo możesz dodać notatkę z informacjami, które mogą być pomocne podczas weryfikacji.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

15LIS
2021

Dostosowujemy API Allegro do Allegro Biznes

W ramach rozwoju projektu Allegro Biznes udostępniliśmy dzisiaj:


1. Dla GET /sale/offers - nowe pole “b2b.buyableOnlyByBusiness”, w którym zwracamy wartość true, informującą o tym, czy dana oferta jest ofertą dla biznesu (dostępną do zakupu tylko dla kont firmowych).

Dodatkowo udostępniliśmy nową opcję filtrowania takich ofert - GET /sale/offers?b2b.buyableOnlyByBusiness=true.

Więcej informacji na temat filtrowania ofert znajdziesz w naszym poradniku.


2. W drugiej połowie listopada 2021 udostępnimy możliwość wystawiania ofert dla biznesu. Początkowo w działach Zdrowie (121882) i Uroda (1429), natomiast z czasem lista kategorii będzie przez nas rozszerzana. Takie oferty będą widoczne dla wszystkich, ale dostępne do zakupu tylko przez konta firmowe.

Dla:

dodamy nowy obiekt “b2b”, dla którego w polu “buyableOnlyForBusiness” zwrócimy wartości:

 • true - oferta dostępna do zakupu tylko dla kupujących z kontem firmowym,
 • false - oferta dostępna do zakupu dla każdego kupującego.

Co musisz zrobić, aby wystawić ofertę dla biznesu?

Aby wystawić ofertę dla biznesu, musisz posiadać konto firmowe. Gdy edytujesz lub wystawiasz ofertę, przekaż w strukturze żądania uzupełnione pole: “payments.invoice” - wystawia fakturę VAT.

information

Ważne! Możesz zmienić ofertę zwykłą na ofertę dla biznesu, pod warunkiem, że przekażesz uzupełnione pole “payments.invoice” - wystawiam fakturę VAT. Taką zmianę wprowadzisz tylko w ofertach “Kup Teraz” ze statusem INACTIVE (draft).

Przykładowy request:

curl -X PUT
 ‘https://api.allegro.pl/sale/offers/7680865553'
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 -d ‘
…
{
 “payments”: {
  “invoice”: “VAT”
 }
 “b2b”: {
  “buyableOnlyByBusiness”: true  – oferta dla biznesu
 },
 …
}

Dlaczego wprowadzamy zmianę?

Otwieramy się na współpracę ze Sprzedawcami, którzy nie chcą sprzedawać w obrocie konsumenckim z uwagi na brak licencji, możliwości obsługi paragonów fiskalnych lub brak sprzedaży detalicznej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Allegro Biznes.

10LIS
2021

Na początku grudnia zaczniemy scalać kategorie po stronie sprzedającego

Na początku grudnia scalimy pierwsze duplikaty kategorii po stronie sprzedającego. Duplikaty to kategorie, które obejmują ten sam asortyment, jednak znajdują się w różnych miejscach struktury kategorii Allegro, np. kategoria “Termometry” (260405) w kategorii głównej “Dziecko” jest duplikatem kategorii “Termometry” (258798) w kategorii głównej “Zdrowie”. Chcemy zmniejszyć liczbę kategorii, w których sprzedający wystawiają oferty i dzięki temu ułatwić im wybór właściwej kategorii dla ich produktu oraz skrócić czas potrzebny na przygotowanie oferty.

Które kategorie scalimy?

Poniżej znajdziesz listę pierwszych kategorii, które scalimy na początku grudnia. Gwiazdką oznaczyliśmy kategorie, które usuniemy - oferty, które się w nich znajdują, przeniesiemy do kategorii wymienionej niżej:

 • Uroda -> Pielęgnacja -> Higiena intymna -> Tampony (259326)*
  Zdrowie -> Higiena osobista -> Higiena intymna -> Tampony (300409)
 • Uroda -> Pielęgnacja -> Higiena intymna -> Wkładki higieniczne (259325)*
  Zdrowie -> Higiena osobista -> Higiena intymna -> Wkładki higieniczne (300405)
 • Motoryzacja -> Chemia -> Mycie i pielęgnacja -> Nadwozie -> Konserwacja plastików (258901)*
  Motoryzacja -> Chemia -> Mycie i pielęgnacja -> Wnętrze -> Czyszczenie plastików (253270)

W II połowie stycznia 2022 roku scalimy kolejne kategorie po stronie sprzedającego, nie będziemy już o tym informować na naszej stronie. Zmiany możesz śledzić za pomocą dziennika zmian w kategoriach - GET /sale/category-events. O usunięciu kategorii świadczy zdarzenie “CATEGORY_DELETED”, a w polu “redirectCategory” znajdziesz identyfikator działu, z którym została scalona usunięta kategoria.

Przykładowy response:

{
 “id”: “MTEzMjQzODU3NA”,
“occurredAt”: “2021-06-26T15:26:43.891Z”, – data wystąpienia zdarzenia “type”: “CATEGORY_DELETED”,
“category”: { “id”: “258901”, – ID usuniętej kategorii “name”: “Plastics care”, “parent”: { “id”: “253233” }, “leaf”: false }, “redirectCategory”: { “id”: “253270” – ID nowej kategorii } }

Jaki wpływ scalenie kategorii ma na oferty i produkty?

Uspójnimy parametry we wszystkich scalanych kategoriach, oferty i produkty będą zawierały najnowsze dane - sprzedawcy nie będą musieli wykonywać żadnych zmian. W związku z tym, że zmiana dotyczy łączenia kategorii tylko po stronie sprzedającego, kupujący będą mogli zobaczyć oferty w dwóch różnych działach. Jeśli zatem sprzedawca wcześniej wystawił ofertę w kategorii “Czyszczenie plastików” (253270), to po scaleniu w modelu oferty zwrócimy nowy numer kategorii dla “Konserwacja plastików” (258901), a klienci zobaczą ofertę zarówno w jednym dziale, jak i drugim.

4LIS
2021

Cenniki dostawy - określ maksymalną wagę paczki

Dla wszystkich metod dostawy, które dodajesz do cenników dostawy, możesz określić:

 • cenę pierwszej sztuki w paczce,
 • maksymalną liczbę sztuk przedmiotu w paczce,
 • dopłatę za kolejne sztuki przedmiotu w paczce.

Co zmieniliśmy?

Od dziś przy wybranych metodach dostawy udostępniliśmy nową opcję, dzięki której możesz określić również maksymalną wagę jednej paczki.

Dlatego rozszerzyliśmy:

 • GET /sale/delivery-methods - o nową strukturę deliveryMethods[].shippingRatesConstraints.maxPackageWeight z polami:
  • supported - flaga określająca, czy możesz definiować maksymalną wagę paczki dla danej metody dostawy,
  • min - minimalna dopuszczalna waga paczki,
  • max - maksymalna dopuszczalna waga paczki,
  • unit - jednostka wagi.

  • Przykładowa struktura response’a:

   {
     “id”: “0e4c7d59-64b6-4b06-89c3-c1d941506dd0”,
     “name”: “Allegro Kurier UPS”,
     “paymentPolicy”: “IN_ADVANCE”,
     “allegroEndorsed”: false,
     “shippingRatesConstraints”: {
       …
       “maxPackageWeight”: {
         “supported”: true,   – czy dopuszczamy możliwość
                     zadeklarowania maksymalnej wagi
                     paczki,
         “min”: “15.000”,    – minimalna dopuszczalna wartość,
         “max”: “20.000”,    – maksymalna dopuszczalna wartość,
         “unit”: “KILOGRAM”   – jednostka wagi.
       },
       …
       }
     }
   }
 • POST /sale/shipping-rates oraz GET /sale/shipping-rates/{id} - o nową strukturę rates[].maxPackageWeight z polami:
  • value - wartość maksymalnej wagi paczki dla danej metody dostawy w cenniku dostawy,
  • unit - jednostka wagi.

  • Przykładowy request:

   curl -X POST 
   https://api.allegro.pl/sale/shipping-rates’
   -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
   -H ‘Authorization: {token}’
   -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
   -d ‘{ “id”: “74989fd0-0e91-47e6-b446-d77ebd2a6ac8”, “name”: “Cennik - elektronika”, “rates”: [{ “deliveryMethod”: { “id”: “0e4c7d59-64b6-4b06-89c3-c1d941506dd0” }, “maxQuantityPerPackage”: 5, “maxPackageWeight”: { “value”: “19.000”, – deklarowana maksymalna waga paczki, “unit”: “KILOGRAM” – jednostka wagi, obecnie obsługujemy tylko ‘KILOGRAM’. }, “firstItemRate”: { “amount”: “10.00”, “currency”: “PLN” }, “nextItemRate”: { “amount”: “0.00”, “currency”: “PLN” }, “shippingTime”: null } ], }’
information

Nie musisz podawać w cenniku maksymalnej wagi paczki – nie wymagamy tej wartości.

Uwzględnienie wagi przy wyliczeniu kosztu przesyłki w zamówieniu bazuje na parametrze “Waga produktu z opakowaniem jednostkowym” (id parametru: 17448).

Jeżeli chociaż jedna oferta w zamówieniu nie ma uzupełnionego parametru wagowego, wówczas koszt przesyłki wyliczymy na podstawie zadeklarowanej maksymalnej liczby sztuk w paczce.

Dodatkowo w przypadku, gdy ustawisz w cenniku dostawy dwie wartości: maksymalną liczbę sztuk w paczce oraz maksymalną wagę paczki, przy określeniu ostatecznej ceny dostawy weźmiemy pod uwagę każdą z nich. Jeśli kupujący przekroczy limit w przynajmniej jednej z tych wartości, naliczymy koszt kolejnej paczki.

information

Jeśli określisz maksymalną wagę dla metody dostawy z płatnością z góry i analogiczna pobraniowa metoda dostawy także dostępna będzie w danym cenniku - to obie metody muszą mieć określoną tą samą wartość w polu rates[].maxPackageWeight.value.

Aktualnie maksymalną wagę paczki określisz dla metod dostawy:

 • Allegro Kurier UPS (id: 0e4c7d59-64b6-4b06-89c3-c1d941506dd0),
 • Allegro Kurier UPS pobranie (id: 199d2a2a-7c90-4ca7-aaf3-c1d941506dd0).

W kolejnych miesiącach planujemy udostępnić tą możliwość również dla innych metod dostawy.

Więcej informacji na temat cenników dostawy znajdziesz w naszym poradniku oraz na stronie dla sprzedających.

3LIS
2021

Zwroty klienckie - dodaliśmy nowe pola

W strukturze odpowiedzi GET /order/customer-returns i GET /order/customer-returns/{customerReturnId} dodaliśmy:

 • dwa nowe pola w obiekcie “refund.bankAccount”, w którym zwracamy dane do zwrotu wpłaty:
  • “iban” - numer iban, czyli prefix kraju wraz z numerem konta,
  • “swift” - opcjonalnie, kod swift tylko dla zagranicznych numerów konta.
 • nowe pole w obiekcie “address” - “countryCode”, w którym zwrócimy kod kraju.

Więcej informacji na temat obsługi zwrotów klienckich znajdziesz w naszym poradniku.

29PAŹ
2021

Wprowadziliśmy zmiany w warunkach zwrotów

Od dziś obowiązuje nowa Polityka zwrotów na Allegro. Zmiany wdrożyliśmy również w API.

Na jakie zasoby mają wpływ te zmiany?

Co zmieniliśmy?

 1. Dodaliśmy walidację adresu dla “countryCode”: “PL”.
 2. Usunęliśmy pole “attachment”.
 3. Usunęliśmy pole “description” i zastąpimy opcjonalnym obiektem “contact”.
 4. Przesłanie pełnej struktury “options” jest obowiązkowe.
 5. Usunęliśmy 3 wartości z restrictionCause.name:
  • “ALCOHOL”,
  • “BOOKED_SERVICE”,
  • “FULLY_IMPLEMENTED_SERVICE”.

Co się stanie, gdy nie dostosujesz warunków zwrotów do wprowadzonych zmian?

W przyszłości nie będzie można wystawiać, ani edytować ofert przez API, które mają nieaktualne warunki zwrotów.

Wcześniejsze informacje:

- Zmiany w warunkach zwrotów (6.07.2021)

- Wprowadziliśmy zmiany w warunkach zwrotów (20.07.2021)

28PAŹ
2021

Od 8 listopada automatycznie wznowisz ogłoszenia oraz pakiety dodatkowe

Od 8 listopada 2021 umożliwimy automatyczne wznawianie ogłoszeń i pakietów dodatkowych.

Jakie zmiany wprowadzimy?

1. Dla:

udostępnimy możliwość automatycznego wznawiania ogłoszeń. Wystarczy, że podczas edycji lub wystawiania nowego ogłoszenia, w sekcji publication przekażesz “republish”: true.

Pełną listę kategorii, w których wdrożymy zmianę, znajdziesz na stronie dla sprzedających.

information

Ważne! Jeśli edytujesz ogłoszenie za pomocą PUT /sale/offers/{offerId} i przekażesz “republish”: true, to po zakończeniu ogłoszenia wystawimy je ponownie w ramach tego samego pakietu, z tymi samymi parametrami.

2. Zmodyfikujemy PUT /sale/offer-classifieds-packages/{offerId}.

W sekcji “extraPackages” dodamy nowe opcjonalne pole “republish”. Przekazując je, zdecydujesz o tym, czy pakiet dodatkowy przypisany do wybranego ogłoszenia ma zostać wznowiony (“republish”:“true”) czy nie (“republish”:“false”).

Przykładowy request po zmianie:

curl -X PUT
 ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-classifieds-packages/11081861122'
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
 -d ’{
  “basePackage”: {
   “id”: “e911c0b7-e88d-4ed0-9123-41fec478b39c”   – identyfikator pakietu
  },
  “extraPackages”: [
   {
     “id”: “091f7517-48f8-4dbd-8f0d-b7b21ea7c2a0”, – identyfikator opcji dodatkowych,
                             które chcesz dokupić do danego
                             pakietu
     “republish”: true               – opcja automatycznego wznowienia
                             (true - włączona, false - wyłączona)
   }
  ]
}

Pole “republish” zwrócimy również w odpowiedzi dla GET /sale/offer-classifieds-packages/{offerId}.

Przykładowy response po zmianie:

{
  “basePackage”: {
   “id”: “e911c0b7-e88d-4ed0-9123-41fec478b39c”
  },
  “extraPackages”: [
   {
     “id”: “091f7517-48f8-4dbd-8f0d-b7b21ea7c2a0”,
     “republish”: true
   },
   {
     “id”: “a15ff839-e2b1-45ab-8a29-e98b9b5fd3a3”,
     “republish”: false
   }
  ]
}
information

Ważne! Jeśli nie przekażesz pola “republish”, to domyślnie zwrócimy “republish”: “false”.


Więcej informacji na temat publikacji ogłoszenia znajdziesz w naszym poradniku.

28PAŹ
2021

Kampanie w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy zasobów do obsługi zgłoszeń ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro. Wersję beta będziemy wspierali do 30.11.2021. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję, wystarczy, że w nagłówkach zmienisz:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

Więcej informacji, jak obsługiwać zgłoszenia ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro, znajdziesz w naszym poradniku.

27PAŹ
2021

Punkty odbioru osobistego - identyfikujemy duplikaty

17 listopada 2021 wprowadzimy identyfikację duplikatów dla zasobów odpowiedzialnych za obsługę punktów odbioru osobistego:

Jeżeli dodasz lub edytujesz punkt, którego dane posiadasz już na koncie (istniejący punkt ma taką samą nazwę, adres, koordynaty, informacje kontaktowe, godziny otwarcia, status, formy płatności, kontakt przed odbiorem), to w odpowiedzi zwrócimy kod błędu HTTP 409 Conflict, a w nagłówku Location jego identyfikator. Jednocześnie nie zapiszemy zduplikowanego punktu odbioru.

26PAŹ
2021

W wybranych parametrach dodasz wyłącznie wartość większą niż 0

Parametry przedmiotów wpływają na jakość ofert sprzedawców i ułatwiają wyszukiwanie towarów w Allegro. Dlatego, aby były one czytelniejsze, wprowadziliśmy zmiany w parametrach liczbowych.

Co zmieniliśmy?

W wybranych parametrach możesz teraz podać wyłącznie wartość większą niż 0.

Dolny próg różni się w zależności od rodzaju parametru i wynosi:

 • 1 - dla parametrów z liczbami całkowitymi (czyli np.: 5, 21, 100),
 • 0,01 - dla parametrów tzw. zmiennoprzecinkowych (czyli np.: 0,5 lub 2,95).

Jak to wpłynie na aktywne oferty?

Oferty bez poprawnych wartości obowiązkowych parametrów nie wznowią się automatycznie.

Więcej informacji na temat zmiany znajdziesz na stronie dla sprzedających.

22PAŹ
2021

1 grudnia zwiększymy wymóg % ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro

Od 1 grudnia w dziale Motoryzacja:

 • zwiększymy procent ofert powiązanych z Katalogiem z 1% do 10% w dotychczasowych kategoriach,
 • zaczniemy wymagać 10% ofert połączonych z Katalogiem w dodatkowych kategoriach – sprawdź ich listę tutaj.

Szczegółową listę wszystkich kategorii znajdziesz w tym pliku.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, tylko jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak skatalogować ofertę, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

30WRZ
2021

Udostępniliśmy możliwość tworzenia zestawów produktowych

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią udostępniliśmy dziś funkcjonalność, dzięki której zdefiniujesz zestawy produktowe. Zdecydowaliśmy, aby w pierwszym etapie możliwość tworzenia zestawów udostępnić wyłącznie w ramach API - dzięki temu przygotujesz swoją aplikację na zmiany przed kolejnymi etapami wdrożeń, które nastąpią na przełomie roku:

 • sprzedawcy będą mogli zdefiniować zestawy produktowe także przez formularz wystawiania,
 • oznaczymy je odpowiednio w wynikach wyszukiwania i na stronie oferty.

Czym są zestawy produktowe?

Są to oferty sprzedaży zestawu, który składa się z:

 • kilku różnych produktów, np. konsola z dodatkową grą oraz dwoma padami,
 • wielu sztuk jednego produktu (tzw. wielopak).

Zestawy produktowe utworzysz wyłącznie za pomocą zasobów /sale/product-offers w wersji beta.v3.

Dlaczego wprowadzamy zmianę?

Aktualnie sprzedawcy mogą zdefiniować ofertę, która dotyczy zestawu przedmiotów, ale mogą przy tym wskazać wyłącznie jeden produkt z Katalogu produktów Allegro - pozostałe informacje muszą uzupełnić w tytule i opisie oferty. Po wprowadzeniu zmiany będą mogli wystawić ofertę, przypisując więcej niż jeden produkt - dzięki temu zaprezentują kupującym, jakie dokładnie produkty wchodzą w skład oferty. Zestawy oznaczymy również odpowiednio w wynikach wyszukiwania oraz na stronie oferty. Planujemy rozwijać funkcjonalność zestawów produktowych w zasobach /sale/product-offers, tak aby w przyszłości w całości zastąpiły one dotychczasowe zestawy ofert. Jeśli nie korzystasz jeszcze z wymienionych endpointów, zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym szczegółowo opisujemy ich obsługę.

Jak utworzyć zestaw produktowy?

Zestawy zdefiniujesz:

 • na podstawie produktów, które istnieją w naszej bazie. Wystarczy, że w strukturze żądania wskażesz ID produktów lub numery EAN;
 • przekazując nam dane, które są potrzebne do utworzenia produktu (jeśli nie znajdziesz produktu w naszej bazie). W oparciu o nie przypiszemy do oferty:
  • ID utworzonych produktów,
  • ID produktów z naszej bazy, które rozpoznaliśmy na podstawie przekazanych danych.

Poniżej znajdziesz przykład, jak utworzyć zestaw na podstawie produktów z naszej bazy, w którego skład wejdą:

 • Konsola Sony PlayStation 5 Digital Edition - 1 sztuka,
 • Gra Ratchet & Clank: Rift Apart - 1 sztuka,
 • Kontroler Sony PS5 DualSense PAD Bezprzewodowy - 2 sztuki.

   curl -X POST
   ‘https://api.allegro.pl/sale/product-offers’ 
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v3+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v3+json’
-d ‘{ “name”: “Zestaw PlayStation 5 + Ratchet & Clank + 2 pady”, “productSet”: [ { “product”: {“id”: “7b167551-0c7d-42fd-ba39-102ac5e4efc7”}, “quantity”: {“value”: 1} – liczba sztuk wskazanego produktu, która wejdzie w skład pojedynczego zestawu }, { “product”: {“id”: “2903dd7e-4958-436c-8be0-491ea1ea0d85”}, “quantity”: {“value”: 1} }, { “product”: {“id”: “8487577e-e831-452c-83d7-d8b23b7fc1d3”}, “quantity”: {“value”: 2} } ], “sellingMode”: { “price”: { “amount”: “4000.00”, “currency”: “PLN” } }, “stock”: { “available”: 99 } }’

Oferta, którą utworzymy, będzie przez nas walidowana i rozliczana w oparciu o pierwszy produkt z listy, a w szczególności o kategorię produktu. Na stronie głównej oferty początkowo będziemy prezentować parametry tylko pierwszego produktu.
Poniżej możesz zobaczyć, jak w kolejnych etapach zestawy produktowe będą prezentować się z perspektywy kupującego (wizualizacje mają charakter poglądowy):

 • w wynikach wyszukiwania, gdy użytkownik pogrupował oferty z tym samym produktem (zobacz makietę) i jeśli tego nie wykonał (zobacz makietę) - zestawy zyskają specjalne oznaczenie “zestaw x produktów” lub “zestaw x sztuk”, w zależności od tego, czy dana pozycja jest ofertą sprzedaży różnych produktów, czy wielu sztuk tego samego produktu;
 • na stronie oferty (zobacz makietę) - uwzględnimy informację o tym, jakie produkty wchodzą w skład zestawu (w początkowej fazie sprzedawca sam musi odpowiednio opisać, co dokładnie sprzedaje).

W początkowej fazie wystąpią ograniczenia:

 • w wybranych kategoriach utworzysz tylko tzw. wielopak, czyli zestaw składający się z wielu sztuk tego samego produktu
 • produkty z bazy TecDoc nie mogą wchodzić w skład zestawów,
 • jeśli każdy produkt posiada przypisaną sekcję Pasuje Do, to w szczegółach oferty zwrócimy listę tylko dla głównego produktu. W niedalekiej przyszłości planujemy dodać mechanizm, dzięki któremu będziemy prezentować wspólne pozycje - czyli te, które występują w każdym produkcie z zestawu.

Więcej informacji, wraz z przykładami, znajdziesz w naszym poradniku.

27WRZ
2021

Zwiększyliśmy limit zdjęć w ogłoszeniach

Od dziś użytkownicy z kontem firmowym, którzy wystawiają swoje ogłoszenia w kategoriach Motoryzacja i Nieruchomości, mogą do oferty dołączyć maksymalnie 40 zdjęć. Dla użytkowników z kontem prywatnym limit 10 zdjęć pozostaje bez zmian.

22WRZ
2021

Sandbox - 6 października 2021 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów oraz usuniemy wszystkie oferty

6 października 2021 przeprowadzimy kolejną aktualizację listy kategorii i parametrów na Sandboxie. Dzięki temu zadbamy o spójność między środowiskiem testowym i produkcyjnym.

Ważne! W związku z aktualizacją usuniemy wszystkie oferty z Sandboxa.

21WRZ
2021

Wprowadzimy zmiany w nazwach metod dostawy

4 października 2021 zaktualizujemy nazwy poniższych metod dostawy, aby były spójne z pozostałymi metodami:

 Nazwa metody do 3.10.2021  Nazwa metody od 4.10.2021
 Kurier DTS  Allegro Zadbano (dawniej DTS)
 Allegro UPS Odbiór w Punkcie  Allegro Odbiór w Punkcie UPS
 UPS Odbiór w Punkcie  Odbiór w Punkcie UPS
 X-press Couriers  Allegro X-press Couriers
 X-press Couriers (z odbiorem zużytego  akumulatora)  Allegro X-press Couriers (z odbiorem zużytego  akumulatora)
 Allegro Przesyłka polecona  Allegro Przesyłka Polecona

Uspójnimy również zapis metod dostaw za pobraniem: “pobranie” zapiszemy zawsze na końcu nazwy metody, małą literą.

Identyfikatory pozostaną bez zmian.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz stronie dla sprzedających.

1WRZ
2021

Tabele rozmiarów - zmieniamy istniejący zasób i dodajemy nowe zasoby do ich obsługi

Udostępniliśmy nowe zasoby do obsługi tabel rozmiarów:

Poza tym dla istniejących zasobów do pobierania tabel rozmiarów - GET /sale/size-tables/{tableId} i GET /sale/size-tables:

 • dodaliśmy nowe pole template.id,
 • dnia 1.12.2021 usuniemy pola “images” i “orientation”.

Więcej informacji o tabelach rozmiarów znajdziesz w naszym poradniku.

26SIE
2021

1 września 2021 zmienimy nazwy metod dostawy Paczka w RUCHu

01.09.2021 dostosujemy nazwy metod dostawy do zmian usługi Paczka w RUCHu w ORLEN Paczkę.

Przed zmianą:

 • Allegro Paczka w RUCHu,
 • Paczka w RUCHu.

Po zmianie:

 • Allegro ORLEN Paczka,
 • ORLEN Paczka.

Identyfikatory pozostaną bez zmian.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz w Pomocy Allegro.

24SIE
2021

Udostępniliśmy nowe zasoby do zarządzania Kampaniami

Zgodnie z zapowiedzią wdrożyliśmy dzisiaj nowe zasoby do zarządzania zgłoszeniami ofert w kampaniach, programach specjalnych oraz oznaczeniach Allegro:

Dzisiaj rozpoczęliśmy także migrację wszystkich kampanii na mechanizm, w którym funkcjonuje już program Allegro Ceny. Więcej o tym przeczytasz w naszej zapowiedzi.

Więcej informacji o nowych zasobach znajdziesz w naszym poradniku.

18SIE
2021

Zasoby /sale/disputes - udostępniliśmy statusy ostatnich wiadomości w dyskusjach

W odpowiedzi na Wasze sugestie postanowiliśmy usprawnić proces odczytywania nowych wiadomości w dyskusjach. Dlatego od dziś zwracamy dwa nowe pola:

 • “messagesStatus” - status ostatniej wiadomości w dyskusji,
 • “lastMessageCreationDate” - data utworzenia ostatniej wiadomości.

Na jakie zasoby mają wpływ te zmiany?

Ponadto w polu “messagesStatus” zwrócimy następujące wartości:

 • “NEW” - nowa dyskusja (w której sprzedający jeszcze nie odpowiedział),
 • “BUYER_REPLIED” - nowa wiadomość od kupującego,
 • “SELLER_REPLIED” - nowa wiadomość od sprzedającego,
 • “ALLEGRO_ADVISOR_REPLIED” - nowa wiadomość od Allegro.

Więcej informacji na temat dyskusji w API znajdziesz w naszym poradniku.

18SIE
2021

Kategorie podobne - wystaw ofertę w łatwiejszy sposób

W przypadku gdy produkt pasuje do wielu podobnych do siebie kategorii, możesz wystawić ofertę powiązaną z tym produktem w innej, zdefiniowanej przez nas podobnej kategorii. Więcej o wystawianiu produktów w kategoriach podobnych przeczytasz w naszym newsie.

Wprowadziliśmy zmianę ułatwiającą wystawienie oferty w kategorii podobnej w przypadku gdy:

 • w żądaniu nie wskażesz konkretnego produkt w polu productSet[].product.id,
 • na podstawie przesłanych parametrów dopasowaliśmy produkt istniejący w naszym Katalogu Produktów.

Jak działało to dotychczas?

Aby wystawić ofertę w kategorii podobnej, konieczne było jej wskazanie w ofertowej części struktury żądania, w polu category.id.


Jaką zmianę wprowadziliśmy?

Aktualnie możesz wskazać kategorię ze zbioru kategorii podobnych także w produktowej części żądania, w polu productSet[].product.category.id:

Przykładowa struktura requestu:

{
  “productSet”: [{
    “product”:
      {
      “name”: “Sample product”,
      “category”:
        {
        “id”: “99499”
        },
      …
      }],
  …
}
information

Uwaga! Jeżeli wskażesz w żądaniu konkretny produkt w polu productSet[].product.id, to aby wystawić go w jednej z kategorii podobnych - tak jak dotychczas musisz przekazać tą kategorię w części ofertowej struktury żądania, w polu category.id.


Dlaczego wprowadziliśmy zmianę?

Zmianę wprowadziliśmy na podstawie obserwacji użycia zasobów do wystawiania ofert powiązanych z produktem. Chcemy ułatwić wystawianie ofert w kategoriach podobnych.

Więcej informacji o tym, jak wystawić ofertę powiązaną z produktem w kategorii podobnej znajdziesz w naszym poradniku.

10SIE
2021

Kampanie - zmieniamy sposób działania oraz dodamy nowe możliwości

24 sierpnia 2021 udostępnimy nowe operacje na zasobach do zarządzania zgłoszeniami ofert do kampanii, programów specjalnych oraz oznaczeń Allegro:

 • PATCH /sale/badges/offers/{offerId}/campaigns/{campaignId} - zleć operację zmiany ceny lub zakończenia oznaczenia oferty w kampanii:

  Przykładowy request dla zmiany ceny:
  curl -X PATCH
  ‘https://api.allegro.pl/sale/badges/offers/12345678/campaigns/BARGAIN’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v1+json‘
  -d ‘{
   “prices”: {
    “bargain”: {
     “value”: {
      “amount”: “9.99”,
      “currency”: “PLN”
     }
    }
   }
  }’
  
  Przykładowy request dla zakończenia oznaczenia:
  curl -X PATCH
  ‘https://api.allegro.pl/sale/badges/offers/12345678/campaigns/BARGAIN’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v1+json‘
  -d ‘{
   “process”: {
    “status”: “FINISHED”
   }
  }’
  
  Przykładowy response:
  {
   “id”: “154179f0-ed4c-4b84-9260-302d2dec3801”   – identyfikator operacji
  }
  
 • GET ​/sale​/badge-operations​/{operationId} - sprawdź status wykonania operacji zmiany ceny lub zakończenia oznaczenia:

  Przykładowy request:
  curl -X GET
  ‘https://api.allegro.pl/sale​/badge-operations​/154179f0-ed4c-4b84-9260-302d2dec3801’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json‘
  
  Przykładowy response:
  {
   “id”: “154179f0-ed4c-4b84-9260-302d2dec3801”,
   “type”: “FINISH”,
   “createdAt”: “2021-08-09T12:49:17.347Z”,
   “updatedAt”: “2021-08-09T12:49:17.530Z”,
   “campaign”: {
    “id”: “BARGAIN”
   },
   “offer”: {
    “id”: “12345678”
   },
   “process”: {
    “status”: “REQUESTED”,
    “rejectionReasons”: []
   }
  }
  

24 sierpnia rozpoczniemy także migrację wszystkich kampanii na mechanizm, w którym funkcjonuje już program Allegro Ceny.


Jak to działa aktualnie?

Wraz z zakwalifikowaniem oferty do kampanii (prócz programu Allegro Ceny), aktualizujemy również cenę w jej strukturze. Zmiana ta jest widoczna w polu sellingMode.price.amount na zasobach:

 • /sale/offers,
 • /sale/product-offers.

W przypadku zmiany bazowej ceny w strukturze oferty będącej w kampanii - oznaczenie jest usuwane, a oferta wykluczana z kampanii.


Jakie zmiany wprowadzimy?

Od 24 sierpnia 2021 jeżeli oferta zostanie zakwalifikowana do kampanii:

 • nie zaktualizujemy ceny w jej strukturze - bazowa cena, którą zwrócimy w polu sellingMode.price.amount pozostanie bez zmiany,
 • jeżeli dojdzie do zmiany ceny bazowej w ofercie w polu sellingMode.price.amount w trakcie trwania kampanii - nie zostanie ona z niej wykluczona,
 • w odpowiedzi na GET /sale/offer-events nie zwrócimy zdarzenia o zmianie ceny w ofercie w wyniku jej zakwalifikowania do kampanii.

Zmiana ceny w ofercie, która jest w trakcie kampanii lub jej usunięcie z kampanii będzie możliwe dzięki PATCH /sale/badges/offers/{offerId}/campaigns/{campaignId}.


Dlaczego wprowadzamy zmianę?

Chcemy ułatwić zarządzanie kampaniami i programami. Dzięki zmianie sprzedający będą mogli ustawić nową cenę, która będzie obowiązywać tylko na czas trwania kampanii lub programu i będzie niezależna od ceny bazowej oferty.

Więcej informacji o kampaniach i oznaczeniach przeczytasz w pomocy Allegro.

2SIE
2021

Udostępniliśmy zasoby do obsługi zwrotów klienckich

Dzisiaj udostępniliśmy w wersji beta nowe zasoby, dzięki którym obsłużysz zwroty klienckie za pośrednictwem naszego API:

information

Ważne! Aby skorzystać z zasobów, w nagłówkach Accept oraz Content-Type przekaż wartość ‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’.

Więcej informacji o obsłudze zwrotów klienckich znajdziesz w naszym poradniku.

20LIP
2021

Wprowadziliśmy zmiany w warunkach zwrotów

Wprowadziliśmy pierwszy etap zapowiedzianych zmian w warunkach zwrotów.

Na jakie zasoby mają wpływ te zmiany?

Co zmieniliśmy?

Do aktualnej struktury:

 1. Dodaliśmy walidację adresu dla “countryCode”: “PL”.
 2. Dodaliśmy strukturę “contact” z informacjami kontaktowymi - numer telefonu i adres email.
 3. Dodaliśmy nową strukturę “options”.
 4. Dla wartości “range”: “RESTRICTED”:
  • w polu restrictionCause.name dodaliśmy jedną wartość “VALUE_DEPENDENT_ON_FINANCIAL_MARKET” - “Usługę lub przedmiot, których ceny zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie ma kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Np.: produkty inwestycyjne: sztabki złota, monety kolekcjonerskie, srebro, platyna.”
  • zmieniliśmy opisy dla istniejących wartości w polu restrictionCause.description.

Co musisz zrobić, aby dostosować warunki zwrotów do zmian?

Sprawdź adresy zwrotów. Gdy utworzysz lub edytujesz warunki zwrotów, otrzymasz błąd jeśli nie są one zgodne z naszymi wytycznymi (dla “countryCode”: “PL”):

 • miasto - same polskie litery (bez kodów pocztowych i znaków specjalnych),
 • kod pocztowy - walidacja poprawności wg wzorca (dd[-]ddd),
 • ulica - bez specjalnych znaków - zgodna z regułami walidacji przewoźników.

Dodaliśmy nowe pola i wartości do dotychczasowej struktury. Zapoznaj się z nimi i wprowadź zmiany przed październikiem 2021 - zanim będą obowiązywać.

Co zmienimy w październiku 2021?

 1. Usuniemy pole “attachment”.
 2. Usuniemy pole “description” i zastąpimy opcjonalnym obiektem “contact”.
 3. Przesłanie pełnej struktury “options” będzie obowiązkowe.
 4. Usuniemy 3 wartości z restrictionCause.name:
  • “ALCOHOL”,
  • “BOOKED_SERVICE”,
  • “FULLY_IMPLEMENTED_SERVICE”.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji i naszym poradniku.

Wcześniejsze informacje:

- Zmiany w warunkach zwrotów (6.07.2021)

19LIP
2021

30 września usuniemy POST /pricing/fee-preview

30 września 2021 usuniemy POST /pricing/fee-preview. Zasób ten pozwala na podstawie określonych warunków oferty sprawdzić, jakie opłaty pobieramy w danej kategorii.

Skorzystaj z nowszego POST /pricing/offer-fee-preview, dzięki któremu sprawdzisz, jakie opłaty naliczymy w ramach konkretnej oferty. Wystarczy, że w strukturze requesta przekażesz pełne dane oferty.

Dlaczego usuwamy zasób?

POST /pricing/fee-preview korzysta z pól, które nie mają aktualnie wpływu na naliczane opłaty. Jednocześnie /pricing/offer-fee-preview zastępuje zasób /pricing/fee-preview - na podstawie konkretnych danych oferty otrzymasz precyzyjną informację, jakie opłaty w ramach jej wystawienia naliczymy.

Więcej informacji o POST /pricing/offer-fee-preview znajdziesz w naszym poradniku.

19LIP
2021

Udostępniliśmy zasoby do zarządzania Centrum wiadomości

Centrum wiadomości to miejsce komunikowania się kupujących i sprzedających. To połączenie czata i poczty elektronicznej, w którym znajdziesz korespondencję prowadzoną w ramach Allegro, jak i wiadomości od kupujących.

Udostępniliśmy dzisiaj nowe zasoby, dzięki którym obsłużysz Centrum wiadomości za pośrednictwem naszego API:

Więcej informacji o Centrum wiadomości znajdziesz w naszym poradniku.

16LIP
2021

30 sierpnia zwiększymy wymóg % ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro

30 sierpnia 2021 zwiększymy wymóg ofert połączonych z Katalogiem produktów w poniższych kategoriach:

productization-table

Ze względu na specyfikę niektórych kategorii, nie we wszystkich będziemy wymagać procenta ofert powiązanych z naszym katalogiem. W dziale Motoryzacja włączyliśmy też 161 nowych kategorii do wymogu 1%. Sprawdź szczegółową listę kategorii, których to dotyczy.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, tylko jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak skatalogować ofertę, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

15LIP
2021

Udostępniliśmy wersję beta.v3 zasobów /sale/product-offers

Udostępniliśmy dziś wersję beta.v3 zasobów /sale/product-offers i wprowadziliśmy przy tym następujące zmiany:

 • dla POST /sale/product-offers i GET /sale/product-offers/{offerId} - pole “product” zastąpiliśmy polem “productSet”, które jest tablicą obiektów. Aktualnie możesz w nim przekazać dane wyłącznie jednego produktu.

  Przykładowa struktura requestu:
  {
      “productSet”: [{
          “product”:
            {
            “id”: “bca3791d-a9f8-43e6-885f-c563b7fb30ee”
            }
      }],
      “sellingMode”: {
        “price”: {
          “amount”: “220.85”,
          “currency”: “PLN”
        }
      },
      “stock”: {
        “available”: 10
      }
  }
  
 • dla PATCH /sale/product-offers/{offerId} - jeśli oferta jest zakończona i zaktualizujesz dla niej liczbę przedmiotów na większą niż 0, nie aktywujemy oferty - w tej sytuacji pozostanie w statusie “ENDED”.

Aby skorzystać z wersji beta.v3, przekaż w nagłówkach Content-Type oraz Accept wartość “application/vnd.allegro.beta.v3+json”.


Dlaczego udostępniliśmy nową wersję zasobów?

W najbliższych miesiącach planujemy udostępnić możliwość definiowania zestawów produktowych, czyli ofert złożonych z wielu produktów. Przykładem takiego zestawu może być oferta, w której przedmiotem sprzedaży jest konsola oraz dodatkowa gra. W takim przypadku, za pomocą POST /sale/product-offers, zdefiniujesz dwa różne produkty w ramach jednej oferty. Zmianę w PATCH /sale/product-offers/{offerId} wdrożyliśmy w odpowiedzi na Wasze sugestie, tak aby ułatwić zarządzanie ofertami.

information

Ważne! Możliwość definiowania zestawów planujemy udostępnić wyłącznie w zasobach /sale/product-offers. W momencie wdrożenia funkcjonalności w strukturze requestu dodamy także możliwość określenia liczby sztuk każdego z produktów, który wchodzi w skład zestawu.

Dzięki zasobom /sale/product-offers możesz w łatwy sposób:

 • wystawić ofertę powiązaną z produktem - wystarczy, że w requeście wskażesz nam identyfikator produktu z naszej bazy lub numer EAN, cenę oraz liczbę sztuk. Możesz również stworzyć swój własny produkt. Jeśli na podstawie przekazanych danych rozpoznamy, że produkt istnieje w naszej bazie, to weźmiemy jego dane i uwzględnimy w ofercie, a pozostałe pola uzupełnimy wartościami domyślnymi,
 • zaktualizować dane w ofercie - nie musisz przy tym przekazywać całej jej struktury, wystarczy pole, które chcesz edytować.

Więcej informacji o obsłudze zasobów znajdziesz w naszym poradniku.

13LIP
2021

Udostępniliśmy scope dla Centrum wiadomości

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniliśmy dzisiaj nowy scope allegro:api:messaging, który jest odpowiedzialny za zarządzanie Centrum wiadomości.

Pozwala na:

 • odczyt listy wątków i wiadomości,
 • tworzenie, wysyłanie i usuwanie wiadomości,
 • pobieranie i dodawanie załączników do wiadomości.

Wdrożenie funkcjonalności Centrum wiadomości planujemy w ciągu najbliższych dni.

Więcej informacji na temat scope’ów w API Allegro - znajdziesz w naszym poradniku.

12LIP
2021

GET /payments/payment-operations - nowa grupa oraz typy operacji

W sierpniu udostępnimy sprzedającym możliwość blokowania środków na Allegro Finanse na potrzeby automatycznych zwrotów środków do Kupujących. Sprzedający będzie mógł w Moje Allegro zaznaczyć zgodę na blokowanie środków tytułem zwrotu i automatyczne zwroty pieniędzy przy zwrotach towaru.

Co zmienimy?

26 lipca w GET /payments/payment-operations rozszerzymy:

 • pole paymentOperations[].group o nową wartość: BLOCKADES,
 • pole paymentOperations[].type o dwie nowe wartości:
  • BLOCKADE - środki zostały zablokowane na potrzeby zwrotu,
  • BLOCKADE_RELEASE - blokada została zwolniona.

Przykładowy response:

{
  “paymentOperations”: [
    {
      “type”: “BLOCKADE”,
“group”: “BLOCKADES”,
“wallet”: { “paymentOperator”: “PAYU”,
“type”: “AVAILABLE”,
“balance”: { “amount”: “3297.81”,
“currency”: “PLN” } }, …
}

Jednocześnie dodamy możliwość filtrowania wyników wg. nowej grupy operacji:

GET /payments/payment-operations?group=BLOCKADES

Dlaczego wprowadzimy zmianę?

Dzięki nowej grupie i typom operacji sprzedający będzie mógł sprawdzić kiedy i jakie środki zostały zablokowane na potrzeby automatycznego zwrotu. Będzie mógł również rozpoznać operacje, które zostały już odblokowane i mogą zostać wypłacone.

8LIP
2021

Zasoby /sale/product-offers - zmieniliśmy podejście w dołączaniu zdjęć do oferty powiązanej z produktem

W odpowiedzi na Wasze sugestie postanowiliśmy zmienić podejście w dołączaniu zdjęć do oferty powiązanej z produktem w zasobach /sale/product-offers.

Jak obsługiwaliśmy zdjęcia produktowe do tej pory?

Jeśli na podstawie przekazanych danych rozpoznaliśmy, że produkt istnieje w naszej bazie, to automatycznie pobieraliśmy zdjęcia z danych produktu i dodawaliśmy je do oferty.

Jak obsługujemy zdjęcia produktowe teraz?

Nie dołączymy automatycznie zdjęć rozpoznanego produktu z naszej bazy, jeśli w sekcji z danymi produktu, w polu product.images, przekażesz pustą tablicę. W takim przypadku uwzględnimy tylko zdjęcia ofertowe z sekcji images.

Przykładowy request:

curl -X POST
 ‘https://api.allegro.pl/sale/product-offers'
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v2+json’
 -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v2+json’
 -d ’{
  “product”: {
    “id”: “990de42f-8a68-4f0c-aedb-060141ffd8e3”,
    “images”: []
  },
  …
  “images”: [
      “https://…zewnetrzny-adres-pierwszego-obrazka.jpeg”,
      “https://…zewnetrzny-adres-drugiego-obrazka.jpeg”
  ]
  …
 }’
information

Ważne! Jeśli nie przekażesz swojego własnego opisu dla oferty, a produkt:

 • wskazany przez product.id lub
 • rozpoznany przez nas na podstawie przekazanych danych (gdy nie podasz product.id)

w naszej bazie go posiada i zawarte są w nim zdjęcia, to wraz z opisem do oferty przypiszemy zdjęcia produktu - nawet jeśli w sekcji product.images przekażesz pustą tablicę. Jeśli zatem chcesz, aby w ofercie były wyłącznie twoje zdjęcia, dodaj swój własny opis.

Więcej informacji na temat tej zmiany, wraz z przykładowymi requestami, znajdziesz w naszym poradniku - jak zarządzać zdjęciami przy:

7LIP
2021

GET /sale/offer-events - nowe pole external.id

Zgodnie z Waszymi sugestiami, wdrożyliśmy dzisiaj zmianę w dzienniku zdarzeń w ofertach (GET /sale/offer-events). W odpowiedzi zwracamy nowe pole external.id. Dowiesz się dzięki niemu, jaka wartość jest wprowadzona w polu external.id oferty, z którą powiązane jest dane zdarzenie.

Przykładowy response:

{
 “id”: “MTEzMjQzODU3NA”,
 “occurredAt”: “2021-07-07T15:00:43.891Z”,
 “type”: “OFFER_ACTIVATED”,
 “offer”: {
  “id”: “2865624934”,
  “external”: {
   “id”: “externalId”
  }
 }
}
6LIP
2021

Zmiany w warunkach zwrotów

W październiku 2021 zmienimy proces zwrotów przedmiotów na Allegro oraz formularz warunków zwrotu. 20 lipca 2021 wprowadzimy zmiany w API Allegro, aby każdy miał czas na dostosowanie swojej aplikacji.

Na jakie zasoby mają wpływ te zmiany?

Co zmienimy od 20 lipca 2021?

Na tym etapie, do aktualnej struktury:

 1. Dodamy walidację adresu. Dla “countryCode”: “PL”:
  • miasto - same polskie litery (bez kodów pocztowych i znaków specjalnych),
  • kod pocztowy - walidacja poprawności wg wzorca (dd[-]ddd),
  • ulica - bez specjalnych znaków zgodna z regułami walidacji przewoźników.
   
          “address”: {
            “name”: “Allegro.pl Sp. z o.o.”,
            “street”: “Grunwaldzka 182”,
            “postCode”: “60-166”,
            “city”: “Poznań”,
            “countryCode”: “PL”
          },
         
 2. Dodamy strukturę “contact” z informacjami kontaktowymi - numer telefonu i adres email.
  
        “contact”: {
          “phoneNumber”: “123 123 123”,
          “email”: “useridentifier@domain.com”
         },
        
 3. Dodamy nową strukturę “options”, która zawierać będzie wybrane opcje:
  • “cashOnDeliveryNotAllowed” - “Nie przyjmuję zwrotów nadanych za pobraniem”,
  • “freeAccessoriesReturnRequired” - “Otrzymałeś gratis? - w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas”,
  • “refundLoweredByReceivedDiscount” - “Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? - w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu”,
  • “refundOfCheapestItemInCombinedDiscount” - “Podczas zakupu zestawu otrzymałeś rabat na kolejny produkt? - w przypadku zwrotu jednego produktu z zestawu, otrzymasz zwrot pieniędzy za tańszy produkt”,
  • “businessReturnAllowed” - “Przyjmuję zwroty od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych)”,
  • “collectBySellerOnly” - “Osobiście odbieram zwrot od kupującego”.
  
        “options”: {
          “cashOnDeliveryNotAllowed”: true,
          “freeAccessoriesReturnRequired”: true,
          “refundLoweredByReceivedDiscount”: true,
          “refundOfCheapestItemInCombinedDiscount”: false,
          “businessReturnAllowed”: false,
          “collectBySellerOnly”: false
         }
      
 4. Dla wartości “range”: “RESTRICTED”:
  • w polu restrictionCause.name dodamy jedną wartość “VALUE_DEPENDENT_ON_FINANCIAL_MARKET” - “Usługę lub przedmiot, których ceny zależą od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie ma kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Np.: produkty inwestycyjne: sztabki złota, monety kolekcjonerskie, srebro, platyna.”
  • zmienimy opisy dla istniejących wartości w polu restrictionCause.description:
   • “SHORT_SHELF_LIFE” - “Produkt z krótkim terminem przydatności do spożycia lub taki, który szybko się psuje. Np.: twaróg, świeże warzywa, rośliny doniczkowe.”
   • “SEALED_MEDIA” - “Nagranie dźwiękowe, wizualne, program komputerowy w zapieczętowanym opakowaniu. Np.: kiedy kupujący zdejmie folię ochronną z fabrycznie nowej gry, lub płyty z muzyką czy filmem.”
   • “PRESS” - “Dziennik, periodyk lub czasopismo – z wyjątkiem umów o prenumeratę.”
   • “CUSTOM_ITEM” - “Rzecz wyprodukowaną na indywidualne zamówienie kupującego, według jego wytycznych.Np.: koszulka z zaprojektowanym przez kupującego nadrukiem.”
   • “SEALED_ITEM_NO_RETURN_DUE_HEALTH_OR_HYGIENE” - “Rzecz, której po otwarciu nie możesz zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę – na przykład: bielizna osobista, test ciążowy, końcówki do szczoteczki elektrycznej, soczewki kontaktowe, maseczki.”
   • “NOT_RECORDED_DIGITAL_CONTENT” - “Treść cyfrową, nie zapisaną na nośniku materialnym, z której kupujący zgodził się skorzystać. Np.: pobranie ebooka, kodu do gry.”
   • “INSEPARABLY_LINKED” - “Rzecz, którą po dostarczeniu trwale połączysz z innymi rzeczami. Np.: olej samochodowy, który wlejesz do auta.”
   • “MEDICINAL_PRODUCT” - “Produkt leczniczy w rozumieniu prawa farmaceutycznego. Np.: leki OTC (bez recepty), leki dla zwierząt.”
  
        “availability”: {
          “range”: “RESTRICTED”,
          “restrictionCause”: {
            “name”: “VALUE_DEPENDENT_ON_FINANCIAL_MARKET”,
            “description”: “Usługi lub przedmioty, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad czym sprzedający nie ma kontroli, a które mogą wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Np.: produkty inwestycyjne: sztabki złota, monety kolekcjonerskie, srebro, platyna.”
         },
      

Przykładowy response dla GET /after-sales-service-conditions/return-policies/{returnPolicyId}:

{
 “name”: “zwrot towaru”,
 “availability”: {
  “range”: “FULL”,
  “restrictionCause”: null
 },
 “withdrawalPeriod”: “P14D”,
 “returnCost”: {
  “coveredBy”: “SELLER”
 },
 “attachment”: {
  “id”: “54702c96-4ccd-4c0e-b4c7-382a71e810b5”,
  “name”: “Przykładowy formularz odstąpienia.pdf”,
  “url”: “https://after-sales.allegrostatic.com/after-sales-service-d2/d7be84bc-5408-42d2-8d0d-acf3ea02feba"
 },
 “address”: {
  “name”: “Allegro.pl sp. z o.o.”,
  “street”: “Grunwaldzka 182”,
  “postCode”: “60-166”,
  “city”: “Poznań”,
  “countryCode”: “PL”
 },
 “description”: “Informacje dodatkowe”,
 “contact”: {
  “phoneNumber”: “123 123 123”,
  “email”: “useridentifier@domain.com”
 },
 “options”: {
  “cashOnDeliveryNotAllowed”: true,
  “freeAccessoriesReturnRequired”: true,
  “refundLoweredByReceivedDiscount”: true,
  “refundOfCheapestItemInCombinedDiscount”: false,
  “businessReturnAllowed”: false,
  “collectBySellerOnly”: false
 }
}

Co trzeba zrobić, aby dostosować warunki zwrotów do zmian?

Już teraz możesz sprawdzić i dostosować adresy zwrotu do podanych wytycznych. W innym wypadku, od 20 lipca 2021, podczas tworzenia lub edytowania warunków zwrotu otrzymasz błąd.

20 lipca 2021 dodamy nowe pola i wartości do dotychczasowej struktury, aby można było je dostosować do zmian. Na tym etapie nie będą one obowiązkowe.

Co zmienimy w październiku 2021?

 1. Usuniemy pole “attachment”.
 2. Usuniemy pole “description” i zastąpimy opcjonalnym obiektem “contact”.
 3. Przesłanie pełnej struktury “options” będzie obowiązkowe.
 4. Usuniemy 3 wartości z restrictionCause.name:
  • “ALCOHOL”,
  • “BOOKED_SERVICE”,
  • “FULLY_IMPLEMENTED_SERVICE”.
30CZE
2021

Sandbox - 8 lipca 2021 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów oraz usuniemy wszystkie oferty

8 lipca 2021 przeprowadzimy kolejną aktualizację listy kategorii i parametrów na Sandboxie. Dzięki temu zadbamy o spójność między środowiskiem testowym i produkcyjnym.

Ważne! W związku z aktualizacją usuniemy wszystkie oferty z Sandboxa.

29CZE
2021

Nowa wartość pola “endedBy”

Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj zwracamy nową wartość pola “endedBy”: EMPTY_STOCK, która informuje o zakończeniu oferty z powodu wyczerpania liczby sztuk.

Na jakie zasoby mają wpływ te zmiany?

Dla GET /sale/offer-events, pole “endedBy” z nową wartością EMPTY_STOCK zobaczysz w “offer.publication” dla zdarzeń oferty - “type”: “OFFER_ENDED”.

Więcej informacji na temat dziennika zdarzeń w ofertach sprzedawcy - znajdziesz w naszym poradniku.

Poprzednie informacje:

- Zasoby /sale/offers/{offerId} - nowa wartość pola “endedBy” (22.06.2021)

29CZE
2021

Nowy scope w API Allegro dla Centrum wiadomości

Scope’y to zakresy określające poziom uprawnień do korzystania z API Allegro. Podczas autoryzacji powinieneś wybrać tylko te scope’y, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Twojej aplikacji. Jeśli jednak nie podejmiesz żadnych kroków, aplikacja za każdym razem uzyska dostęp do wszystkich scope’ów.

W pierwszej połowie lipca 2021 udostępnimy nowy scope allegro:api:messaging, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie Centrum wiadomości.

Pozwoli na:

 • odczyt listy wątków i wiadomości,
 • tworzenie, wysyłanie i usuwanie wiadomości,
 • pobieranie i dodawanie załączników do wiadomości.

Jak będzie po zmianie?

Jeśli dotychczas podczas uzyskiwania autoryzacji prosisz o dostęp do:

 • pełnej listy scope’ów, bez podejmowania dodatkowych kroków - wyświetlimy je ponownie użytkownikowi na ekranie zgody (consent screen) wraz z nowym scope’em,
 • pełnej listy scope’ów, którą podajesz - nie wyświetlimy ich użytkownikowi na ekranie zgody (consent screen),
 • tylko wybranych scope’ów - nie wyświetlimy ich ponownie użytkownikowi na ekranie zgody (consent screen). Aby skorzystać z funkcjonalności nowego scope’a dodaj jego wartość do wywołania autoryzującego, wówczas użytkownikowi wyświetlimy ekran zgody (consent screen) uwzględniający już nowy scope.

Co pozostanie bez zmian?

Jeśli korzystasz z odświeżania tokenów - dostępne będą tylko te scope’y, które zawarte były w refresh_tokenie.

Więcej informacji na temat scope’ów w API Allegro - znajdziesz w naszym poradniku.

25CZE
2021

GET /order/events - nowy typ zdarzenia

Od 1.07.2021 dla GET /order/events dodamy nowy typ zdarzenia “AUTO_CANCELLED”. Jeżeli zobaczysz w dzienniku zdarzeń taki wpis, oznacza to, że automatycznie anulowaliśmy zamówienie. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy kupujący wybierze opcję płatności z góry i nie opłaci zamówienia w ciągu 7 dni.

Ważne! Jeżeli kupujący wygra licytację i wybierze opcję płatności z góry, automatycznie anulujemy zamówienie, jeśli klient nie opłaci go w ciągu 30 dni.

Więcej informacji o dzienniku zdarzeń znajdziesz w naszym poradniku.

22CZE
2021

Zasoby /sale/offers/{offerId} - nowa wartość pola “endedBy”

Od 29.06.2021 dla:

zwrócimy nową wartość pola “endedBy”: EMPTY_STOCK, która będzie informowała o zakończeniu oferty z powodu wyczerpania liczby sztuk.

Co się zmieni ?

 • zmienimy powód zakończenia oferty w przypadku jej wyprzedania z EXPIRATION na EMPTY_STOCK,
 • wartość EMPTY_STOCK zwrócimy również dla licytacji zakończonych sprzedażą przez Kup Teraz, natomiast dla pozostałych licytacji zwrócimy EXPIRATION,
 • wartość EXPIRATION pozostanie dla ofert zakończonych po upływie czasu ich trwania i nie będzie już dotyczyć wyprzedanych ofert.
information

Ważne! Zmiana nie wpłynie na zakończone już oferty.

21CZE
2021

GET /sale/matching-categories - zmieniamy nazwę pola “matching_categories”

GET /sale/matching-categories to endpoint, dzięki któremu pobierzesz listę sugerowanych kategorii, w których możesz wystawić swój przedmiot - wystarczy, że w parametrze “name” przekażesz odpowiednią frazę. Dzięki temu łatwiej i szybciej zidentyfikujesz odpowiednią kategorię.

Ponieważ zależy nam na tym, aby pola w naszym API były nazwane według określonego standardu, zdecydowaliśmy się zmienić nazwę “matching_categories” na “matchingCategories”. W związku z tym:

 • od dzisiaj, tj. 21.06.2021 do 20.07.2021, w odpowiedzi będziemy zwracać oba pola - zarówno “matching_categories” jak i “matchingCategories”;
 • 21.07.2021 usuniemy pole “matching_categories i pozostawimy tylko “matchingCategories”.
16CZE
2021

Zamówienia - zwiększyliśmy limit faktur

Od dzisiaj dla POST /order/checkout-forms/{id}/invoices możesz dodać maksymalnie do 5 faktur do każdego zamówienia.

Ważne! Zwiększony limit nie obejmuje zamówień z Odroczoną płatnością dla Firm - dla nich nadal możesz dodać tylko 1 fakturę do zamówienia.

Więcej informacji o tym, jak dodać fakturę do zamówienia, znajdziesz w naszym poradniku.

7CZE
2021

Allegro Ceny - zarządzaj zgodami na uczestnictwo w programie

Allegro Ceny to program wsparcia, który pomaga sprzedającym zaoferować najlepsze ceny na rynku – bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów uczestnictwa. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

Udostępniliśmy dziś nowe endpointy, dzięki którym możesz zarządzać zgodami na uczestnictwo w programie - zarówno w kontekście pojedynczej oferty, jak i całego konta:

Więcej informacji o nowych zasobach znajdziesz w naszym poradniku.

1CZE
2021

Wprowadziliśmy ograniczenia dla GET /offers/listing

W związku z zapowiedzią, od dzisiaj wprowadziliśmy ograniczenia dla GET /offers/listing:

 • dostęp do zasobu mają tylko zweryfikowane aplikacje,
 • popularność - zamiast liczby sprzedanych przedmiotów, dostępne są tylko zakresy: 0, [1-5], [6-10], [11-20], [21-50], [51-100], [101+];
 • sortowanie po popularności nie jest możliwe,
 • wyszukiwanie ograniczyliśmy do 10 stron (maksymalna wartość parametru offset to 600).

Więcej informacji w naszym poradniku.

Poprzednie informacje:

31MAJ
2021

Nowa wartość pola “tax.annotation” w historii operacji billingowych

W związku z nadchodzącymi zmianami w podatku VAT (Pakiet e-Commerce VAT od 1 lipca 2021), dla GET /billing/billing-entries zaktualizowaliśmy dziś pole: “tax.annotation”. Dla wpisów billingowych, które nie podlegają podatkowi VAT - zwrócimy w nim nową wartość “OUT_OF_SCOPE”. Jednocześnie usunęliśmy dwie dotychczasowe wartości: “EXEMPT” i “NOT_APPLICABLE”.

Przykładowy response:

 …
{
“id”: “f2b843f1-8fa3-45a6-98f7-0590cd8d39d2”, “occurredAt”: “2020-09-07T10:47:19.981Z”, “type”: { “id”: “VEP”, “name”: “Naliczenie VAT e-commerce” }, “offer”: { “id”: “9608631867”, “name”: “oferta testowa” }, “value”: { “amount”: “-20.10”, “currency”: “PLN” }, “tax”: { “annotation”: “OUT_OF_SCOPE” } … }

Więcej informacji na temat historii operacji billingowych znajdziesz w naszym poradniku.

31MAJ
2021

Nowe metody dostawy

Dzisiaj udostępniliśmy dwie nowe metody dostawy przesyłek gabarytowych na terenie Polski. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać za pomocą GET /sale/delivery-methods:

 • Allegro SUUS Logistics - id: ae814e65-d1e8-463a-85b2-4dff7e5146a7
 • Allegro SUUS Logistics pobranie - id: b7d7cc1b-04c9-4a47-be31-4dff7e5146a7

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

27MAJ
2021

GET /order/checkout-forms/{id}/invoices - nowa lista powodów odrzucenia faktury

Od dzisiaj, gdy skorzystasz z GET /order/checkout-forms/{id}/invoices, w obiekcie eptVerification zwrócimy nową tablicę obiektów reasons, w której znajdziesz pola:

 • id - identyfikator powodu odrzucenia faktury,
 • message - powód odrzucenia.

Dzięki liście reasons dowiesz się, z jakich powodów PragmaGO odrzuciła wysłany plik faktury.

Przykładowy response:

 {
  “invoices”: [
   {
    …
    “eptVerification”: {
“status”: “REJECTED”,
“verifiedAt”: “2021-01-07T15:58:00.000Z”, “reason”: “Błędnie wypełniona faktura”,
“reasons”: [{
“id”: “FIELD_NET_VALUE_NOT_READ_BY_OCR”, “message”: “Kwota netto jest nieczytelna. Upewnij się, czy dokument jest czytelny (pomóc może skan w lepszej rozdzielczości).” }] } } ] }
information

Ważne! 19 sierpnia 2021 usuniemy pole reason, dlatego zacznij korzystać z nowej listy reasons.

Sam obiekt eptVerification zwracamy tylko dla zamówienia z Odroczoną płatnością dla Firm. Dla innych metod płatności przyjmie on wartość null.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać fakturami znajdziesz w naszym poradniku.

25MAJ
2021

GET /offers/listing - nowe pole “popularityRange”

W związku z zapowiadaną zmianą, od 1.06.2021 dla GET /offers/listing zwrócimy nowe pole “popularityRange” z przedziałami: 0, [1-5], [6-10], [11-20], [21-50], [51-100], [101+].

W istniejącym polu “popularity” zwrócimy dolną wartość danego zakresu.

Przykładowy response:

{
  …
  “sellingMode”: {
    “format”: “BUY_NOW”,
    “price”: {
      “amount”: “265.99”,
      “currency”: “PLN”
    },
    “popularity”: 1,
    “popularityRange”: “[1-5]”
  },
  “stock”: {
    “unit”: “UNIT”,
    “available”: 3
  },
  …
 }

Poprzednie informacje:

24MAJ
2021

Numer zamówienia w historii operacji billingowych

Dla zasobu: GET /billing/billing-entries udostępniliśmy dziś nowy obiekt “order”, dla którego w polu “order.id” zwrócimy numer zamówienia. Dzięki temu powiążesz opłaty i prowizje z konkretnym zamówieniem.

information

Ważne! Wartość w polu “order.id” zwrócimy dla wszystkich typów billingowych, w których pokazujemy numer zamówienia. Dla pozostałych nie zwrócimy obiektu “order”.

Przykładowy response:

…
{
“id”: “f2b843f1-8fa3-45a6-98f7-0590cd8d39d2”, “occurredAt”: “2020-09-07T10:47:19.981Z”, “type”: { “id”: “SUC”, “name”: “Prowizja od sprzedaży” }, “offer”: { “id”: “9608631866”, “name”: “oferta testowa” }, “value”: { “amount”: “-10.10”, “currency”: “PLN” }, “tax”: { “percentage”: “23” }, “balance”: { “amount”: “-113.53”, “currency”: “PLN” }, “order” : { “id” : “726c25e0-f0f7-11ea-887c-8753d63d8e79” } … }

Więcej informacji na temat historii operacji billingowych znajdziesz w naszym poradniku.

19MAJ
2021

Dostosowaliśmy Allegro API do Pakietu eCommerce VAT

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dostosowaliśmy dzisiaj API Allegro do Pakietu eCommerce VAT Unii Europejskiej, który wejdzie w życie od 1 lipca 2021. Więcej o pakiecie przeczytasz na stronie dla sprzedających.

W związku z tym wprowadziliśmy nowy zasób:

 • GET /sale/tax-settings?category.id={categoryId} - pobierz wszystkie ustawienia VAT dostępne we wskazanej kategorii. Na podstawie otrzymanej listy możesz skonfigurować ustawienia podatku VAT dla ofert sprzedającego wystawionych w danej kategorii.
information

Ważne! W poszczególnych kategoriach dostępne ustawienia VAT mogą się różnić. Dlatego sprawdzaj, jakie stawki VAT są dla danej kategorii dostępne.

W zasobach:

 • /sale/offers,
 • /sale/product-offers,

rozszerzyliśmy obiekt tax o nowe pola:

 • tax.id - identyfikator niezmiennego ustawienia podatku VAT,
 • tax.rate - stawka podatkowa,
 • tax.subject - przedmiot opodatkowania,
 • tax.exemption - zwolnienie z opodatkowania.
information

Ważne! Aby wprowadzać ustawienia VAT wciąż możesz korzystać z pola tax.percentage, jednak w przyszłości całkowicie usuniemy to pole. Po wskazaniu stawki VAT w polu tax.percentage przypiszemy do oferty odpowiednie dla kategorii ustawienia VAT.

Ponadto, aby określić stawkę VAT, dotychczas niezbędne było przekazanie odpowiedniej wartości w polu payments.invoice. Dzisiaj usunęliśmy tę zależność.

Więcej informacji o zmianie znajdziesz w naszych poradnikach:

13MAJ
2021

GET /offers/listing - przypomnienie o zmianach od 1.06.2021

Przypominamy, że 1.06.2021 wprowadzimy zmiany dla zasobu GET /offers/listing:

 • będzie dostępny tylko dla zweryfikowanych aplikacji,
 • popularność - zamiast liczby sprzedanych przedmiotów będą dostępne tylko zakresy: 0, [1-5], [6-10], [11-20], [21-50], [51-100], [101>]
 • sortowanie po popularności nie będzie możliwe,
 • wyszukiwanie zostanie ograniczone do 10 stron (maksymalna wartość parametru offset to 600).
information

Ważne! Aby przejść proces weryfikacji skontaktuj się z nami przez formularz lub ze swoim opiekunem, jeśli jesteś w Programie Partnerskim dla Sprzedających.

Poprzednie informacje:

12MAJ
2021

Nowe statusy realizacji zamówienia

Aby ułatwić obsługę zamówień z odbiorem osobistym przesyłki w punkcie sprzedającego, dla zasobu:

dodaliśmy dziś dwie nowe wartości:

 • READY_FOR_PICKUP - gotowa do odbioru,
 • PICKED_UP - odebrana,

które możesz przekazać w polu: “status” w celu aktualizacji statusu realizacji zamówienia.

Jednocześnie dla zasobów:

nowe wartości będziemy zwracać w polu: fulfillment.status.

Więcej informacji na temat zmiany statusu realizacji zamówienia, znajdziesz w naszym poradniku, natomiast pełną listę statusów - w naszej dokumentacji.

11MAJ
2021

Jak oceniasz portal developerski Allegro?

Wypełnij ankietę na temat naszej strony Allegro API. Chcemy ulepszyć nasz devportal i jak najlepiej dostosować go do twoich potrzeb, a uzyskane odpowiedzi pozwolą nam obrać kierunek dalszego rozwoju naszej strony.

Ankieta nie zajmie ci więcej niż kilka minut. Aby ją wypełnić - kliknij tu.

11MAJ
2021

Sieć punktów Allegro - udostępniliśmy nowe zasoby do obsługi przesyłek

Uruchomiliśmy dzisiaj sieć punktów Allegro. Kupujący dzięki nowej metodzie dostawy “Allegro Punkty” mogą zamówić przedmioty do jednego z naszych punktów odbioru. Metoda dostawy jest aktualnie dostępna tylko dla wybranych sprzedających, a od 25 maja będą mogli z niej korzystać także pozostali użytkownicy. Na początek udostępniliśmy około 600 punktów w Salonikach Kolportera. Do końca 2021 roku planujemy dodać kolejne punkty, w tym także nasze automaty paczkowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

Sprzedający będą mogli wygenerować etykiety tylko przez narzędzie Wysyłam z Allegro, dlatego już dziś udostępniliśmy nowe endpointy, dzięki którym łatwiej obsłużysz zamówienia:

Więcej informacji, jak korzystać z powyższych zasobów, znajdziesz w naszym poradniku.

Dodatkowo, w odpowiedzi dla:

29KWI
2021

Dostosujemy Allegro API do Pakietu eCommerce VAT

1 lipca 2021 Unia Europejska wprowadza Pakiet eCommerce VAT. Dlatego za część transakcji między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C) na platformach elektronicznych, sprzedający spoza Unii Europejskiej będą się rozliczać na nowych zasadach. Więcej na ten temat dowiesz się w informacjach dla sprzedających.

W związku z tym, od 19 maja wprowadzimy nowy zasób:

 • GET /sale/tax-settings?category.id={categoryId} - pobierz wszystkie ustawienia VAT dostępne we wskazanej kategorii. Na podstawie otrzymanej listy możesz skonfigurować ustawienia podatku VAT dla ofert sprzedającego wystawionych w danej kategorii.

  Przykładowy request:

  curl -X GET 
  https://api.allegro.pl/sale/tax-settings?category.id=316194’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

  Przykładowy response:

  {
   “settings”: [                     – lista dostępnych ustawień we
                              wskazanej w żądaniu kategorii
    {
     “id”: “f40ae51c-70a2-4882-98a7-6272404f0ec5”,   – identyfikator niezmiennego
                              stawienia podatku VAT
     “rate”: {                     – obiekt reprezentujący stawkę
                              podatku VAT przypisaną do tego
                              ustawienia
      “id”: “OUT_OF_SCOPE_OF_VAT”,          – identyfikator stawki VAT, w
                              zależności od kategorii
                              dostępne wartości to:
                              23.00, 8.00, 5.00, EXEMPT,
                              OUT_OF_SCOPE_OF_VAT.
                              Możemy rozszerzyć słownik
                              dostępnych wartości.
      “name”: “Out of scope of VAT”          – nazwa stawki VAT
     },
     “subject”: {                   – obiekt reprezentujący
                              przedmiot opodatkowania
                              przypisany do tego ustawienia
      “id”: “GOODS”,                 – identyfikator przedmiotu
                              opodatkowania
      “name”: “Goods”                 – nazwa przedmiotu
                              opodatkowania
     },
     “exemption”: {                  – obiekt reprezentujący
                              zwolnienie z opodatkowania
                              przypisane temu ustawieniu
      “id”: “MPV”,                  – identyfikator zwolnienia
      “name”: “MPV (multi-purpose voucher)”      – nazwa zwolnienia
     }
    }
    …
   ]
  }
  
information

Ważne! W poszczególnych kategoriach dostępne ustawienia VAT mogą się różnić. Dlatego sprawdzaj, jakie stawki VAT są dla danej kategorii dostępne.

Równocześnie rozszerzymy obiekt tax o nowe pola na zasobach:

 • /sale/offers,
 • /sale/product-offers.

Nowe pola to:

 • tax.id - identyfikator niezmiennego ustawienia podatku VAT,
 • tax.rate - stawka podatkowa,
 • tax.subject - przedmiot opodatkowania,
 • tax.exemption - zwolnienie z opodatkowania.
information

Ważne! Aby wprowadzać ustawienia VAT wciąż możesz korzystać z pola tax.percentage, jednak w przyszłości całkowicie usuniemy to pole. Po wskazaniu stawki VAT w polu tax.percentage przypiszemy do oferty odpowiednie dla kategorii ustawienia VAT.

Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia VAT w ofercie:

 • przekaż odpowiednią kombinację wartości pól tax.rate, tax.subject oraz tax.exemption, na podstawie których znajdziemy identyfikator pasującego ustawienia. W przypadku braku dopasowania zwrócimy błąd walidacji z informacją, które pola powinny zostać uzupełnione lub komunikatem o całkowitym braku dopasowania.

  Przykładowy request:

  curl -X PUT
  ‘https://api.allegro.pl/sale/offers/9531382307’ 
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -d ’ { “id”: “9531382307”, “name”: “Oferta testowa”, “category”: { “id”: “257150” }, … “tax”: { “rate”: “23.00”, “subject”: “GOODS”, “exemption”: “MONEY_EQUIVALENT” } … }’

  Przykładowy response:

  {
    “id”: “9531382307”,
    “name”: “Oferta testowa”,
    “category”: {
      “id”: “257150”
  },
  …
   “tax”: {
    “id”: “f40ae51c-70a2-4882-98a7-6272404f0ec5”,
    “rate”: “23.00”,
    “subject”: “GOODS”,
    “exemption”: “MONEY_EQUIVALENT”,
    “percentage”: “23.00”
   }
  …
  }
  
 • w polu tax.id przekaż identyfikator ustawienia VAT pozyskany dzięki GET /sale/tax-settings?category.id={categoryId}.

  Przykładowy request:

  curl -X PATCH 
  https://api.allegro.pl/sale/product-offers/9531382307’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v2+json’
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v2+json’
  -d ’ { “tax”: { “id”: “f40ae51c-70a2-4882-98a7-6272404f0ec5” } }’

  Przykładowy response:

  {
    “id”: “9531382307”,
    “name”: “Przykładowy produkt”,
    “product”: {
      “id”: 5902719471797
    },
  …
   “tax”: {
    “id”: “f40ae51c-70a2-4882-98a7-6272404f0ec5”,
    “rate”: “23.00”,
    “subject”: “GOODS”,
    “exemption”: “MONEY_EQUIVALENT”,
    “percentage”: “23.00”
   }
  …
  }
  

Więcej informacji o pakiecie eCommerce VAT znajdziesz na stronie dla sprzedających.

29KWI
2021

Termin spłaty dla odroczonej płatności

W Odroczonej płatności dla Firm klient ma możliwość odroczenia spłaty zamówienia o 21, 45 lub 60 dni. Aby Sprzedający otrzymał płatność, musi on dostarczyć fakturę, która zawiera termin zapłaty (data zakupu + wybrany przez kupującego czas odroczenia).

Aby zautomatyzować ten proces, dla zasobów:

udostępniliśmy dziś nowe pole “dueDate” w obiekcie “invoice”. W polu tym zwracamy datę, która określa termin odroczenia płatności.

information

Ważne! Wartość pola “dueDate” zwrócimy tylko dla Odroczonych płatności dla Firm. Dla wszystkich pozostałych płatności pole przyjmie wartość null.

Przykładowy response:


…
{
 “invoice”: {
  “required”: true,
  “address”: {
   “street”: “Grunwaldzka 182”,
   “city”: “Poznań”,
   “zipCode”: “60-166”,
   “countryCode”: “PL”,
   “company”: {},
   “naturalPerson”: {}
  },
  “dueDate” : “2021-12-01”
 }
…
}

Więcej informacji o Odroczonej płatności dla Firm znajdziesz w Pomocy Allegro oraz w naszych aktualnościach.

8KWI
2021

Nowe metody dostawy z Niemiec i Czech

Udostępniliśmy dziś nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod uzyskasz za pomocą: GET/sale/delivery-methods:

 • Kurier DPD wysyłka z Niemiec - id: 0c608ab6-4eed-491b-9ec5-8c1458ebe7cc,
 • Kurier DPD wysyłka z Czech - id: 046a3da7-354b-4630-858a-8c1458ebe7cc,
 • Kurier UPS wysyłka z Niemiec - id: 0ed0d545-3e7a-4cd9-b0e8-8c1458ebe7cc,
 • Kurier UPS wysyłka z Czech - id: 041b2a75-face-4827-8dca-8c1458ebe7cc.

Więcej informacji na temat metod dostawy znajdziesz w naszym poradniku.

8KWI
2021

Od 7 maja będziemy wymagać, aby 1% ofert w kolejnych kategoriach motoryzacyjnych był powiązany z Katalogiem produktów Allegro

W 2019 roku wprowadziliśmy Katalog produktów Allegro w wybranych kategoriach serwisu. W ramach Katalogu produktów Allegro chcemy zebrać i opisać wszystkie produkty, jakie są dostępne w ofertach wystawianych przez wszystkich sprzedawców. Katalogujemy pojedyncze produkty jako reprezentatywne, które odróżniają się od innych swoimi właściwościami, np. modelem, kodem producenta, numerem GTIN, czy innymi parametrami podstawowymi.

Od 18 stycznia wymagamy, aby 1% ofert w wybranych kategoriach motoryzacyjnych był powiązany z Katalogiem produktów Allegro. 7 maja do listy kategorii dodamy kolejne kategorie motoryzacyjne. Ich pełną listę znajdziesz tutaj.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, tylko jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak skatalogować ofertę, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

1KWI
2021

Allegro Ceny - oznaczenie nie zmienia ceny w ofercie

Allegro Ceny to program, który pomaga Sprzedającym zaoferować najlepsze ceny na rynku – bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Aktualnie, wraz z zakwalifikowaniem oferty do programu Allegro Ceny, tak jak w przypadku pozostałych kampanii, aktualizujemy również cenę w jej strukturze - zmiana ta jest widoczna w polu sellingMode.price.amount na zasobach:

 • /sale/offers,
 • /sale/product-offers.

Od 14 kwietnia 2021 zmienimy mechanizm dla kampanii w ramach programu Allegro Ceny. Jeżeli oferta zostanie zakwalifikowana do tego programu, nie zmienimy ceny w jej strukturze. Dlatego cena, którą zwrócimy w polu sellingMode.price.amount pozostanie bez zmiany.

W związku z tym, w odpowiedzi na GET /sale/offer-events nie zwrócimy także zdarzenia o zmianie ceny w ofercie w wyniku jej zakwalifikowania do programu.

Równocześnie, w odpowiedzi na GET /sale/badges nie będziemy już zwracać pola prices.subsidy.sellerPrice i całkowicie je usuniemy.

Aby sprawdzić, które oferty zostały zakwalifikowane do programu Allegro Ceny skorzystaj z GET /sale/badges.

information

Ważne! Każda zmiana ceny towaru w ofercie spowoduje wyłączenie programu Allegro Ceny dla tej oferty. Ponowne zakwalifikowanie oferty do programu będzie możliwe dopiero w następnej rundzie kwalifikacyjnej.

Oferty dotychczas zakwalifikowane do programu zostaną zmigrowane i będą funkcjonować w ramach nowego mechanizmu.

Więcej informacji o programie Allegro Ceny przeczytasz na stronie dla sprzedających. Dowiedz się również, jakie zmiany wprowadziliśmy, aby ułatwić obsługę zamówień, w których kupujący dokonał zakupu w ramach oferty zakwalifikowanej do programu Allegro Ceny.


1KWI
2021

POST /sale/offer-tags - zmniejszyliśmy do 100 limit tagów ofertowych

Zmniejszyliśmy dzisiaj limit tagów ofertowych, jakie możesz dodać do konta za pomocą: POST /sale/offer-tags. Dotychczasowy limit, który wynosił: 10000, zmieniliśmy na: 100.

information

Ważne! Nie usuniemy nadmiarowych tagów użytkownikom, którzy już wcześniej przekroczyli próg 100 tagów. Pamiętaj jednak, że Kupujący na stronie WWW zobaczą tylko 100 pierwszych tagów, które nie są ukryte.

Więcej informacji o tym jak dodać tagi do oferty znajdziesz w naszym poradniku.

29MAR
2021

Usunęliśmy pole “ean” oraz obiekt “eans”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, dzisiaj usunęliśmy:

Skorzystaj z parametru globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN, aby uzupełnić EAN, ISBN i ISSN.

17MAR
2021

PATCH /sale/product-offers/{offerId} - dodaliśmy obsługę pola product.id

Za pomocą PATCH /sale/product-offers/{offerId} zmienisz dane w ofercie w prosty sposób.

Wystarczy, że w strukturze przekażesz dowolne pole oferty, nie musisz przekazywać całego jej modelu.

W ostatnim czasie zapowiedzieliśmy, że 1.04.2021 zwiększymy wymóg procentowy ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro.

Aby ułatwić proces powiązania oferty z produktem, dodaliśmy dziś obsługę pola product.id, w którym wskazujesz identyfikator danego produktu lub numer GTIN (EAN, ISBN, ISSN). W odpowiedzi automatycznie zaktualizujemy w ofercie:

 • kategorię i parametry,
 • opis,
 • zdjęcia,
 • sekcję “pasuje do”,
 • specyfikację techniczną TecDoc

zgodnie z danymi zawartymi w produkcie.

Oznacza to, że jeżeli w żądaniu PATCH /sale/product-offers/{offerId} przekazujesz product.id, zgadzasz się na to, aby ofertę dostosować do produktu.

information

Ważne! Jeżeli chcesz zachować aktualny opis, zdjęcia i parametry produktowe, oprócz product.id powinieneś przekazać również takie pola jak: description, images i product.parameters. Możesz je pobrać z edytowanej przez Ciebie oferty, korzystając z zasobu: GET /sale/offers/{offerId}.

Aby przedstawić proces powiązania oferty z produktem metodą PATCH, udostępniliśmy w naszym poradniku szczegółową instrukcję.

Przykładowy request:

curl -X PATCH 
https://api.allegro.pl/sale/product-offers/7680042192
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v2+json’ -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v2+json’
-d ’{ “product”: { “id”: “0475a562-fbbb-4260-b772-59a82aa96554” } }’

Pamiętaj, że nie możesz usunąć produktu z oferty. W przypadku, gdy w polu product.id przekażesz wartość null - zwrócimy błąd 422.

Przykładowy response:

 {
  “id”: “7680042192”,
  “name”: “Żarówka samochodowa LED”,
  “product”: {
    “id”: “0475a562-fbbb-4260-b772-59a82aa96554”,
    “publication”: {
      “status”: “NOT_LISTED”
    }
  },
  “afterSalesServices”: {
    “impliedWarranty”: {
      “id”: “f4f3541e-41c2-481f-938a-2a1b8c0ce65a”
    },
    “returnPolicy”: {
      “id”: “7068910b-29b9-449b-8ad0-99625a6312db”
    },
    “warranty”: null
  },
  “payments”: {
    “invoice”: “NO_INVOICE”
  },
  “sellingMode”: {
    “format”: “BUY_NOW”,
    “price”: {
      “amount”: 100,
      “currency”: “PLN”
    },
    “startingPrice”: null,
    “minimalPrice”: null
  },
  “stock”: {
    “available”: 3,
    “unit”: “UNIT”
  },
  “location”: {
    “countryCode”: “PL”,
    “province”: “WIELKOPOLSKIE”,
    “city”: “Poznań”,
    “postCode”: “60-166”
  },
  “delivery”: {
    “shippingRates”: {
      “id”: “7dd8049c-1753-4842-8870-e29a2efc3d62”
    },
    “handlingTime”: “PT48H”,
    “additionalInfo”: “”
  },
  “publication”: {
    “duration”: null,
    “status”: “ACTIVE”,
    “endedBy”: null,
    “endingAt”: null,
    “startingAt”: null,
    “republish”: false
  },…
  “description”: {…}
  “validation”: {
    “errors”: [],
    “warnings”: [],
    “validatedAt”: “2021-03-16T14:01:53.434Z”
  },
  “createdAt”: “2021-02-24T07:01:55Z”,
  “updatedAt”: “2021-03-16T14:01:53.793Z”,…
  “images”: [
    “https://a.allegroimg.com/original/119247/d50959f64c568b3cd1421c70f31e",
    “https://a.allegroimg.com/original/1112b4/d03b421247169a2835880cc39d88"
  ],
  “external”: null,
  “category”: {
    “id”: “257359”
  },
  “tax”: {
    “percentage”: null
  },
  “sizeTable”: null,
  “discounts”: {
    “wholesalePriceList”: null
  }
}

Jeśli chcesz sprawdzić, które z twoich ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers?product.id.empty=true.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ofertą za pomocą metody PATCH, znajdziesz w poradniku.

15MAR
2021

Allegro Ceny - dodamy nowe obiekty i typy pól do obsługi zamówień

Allegro Ceny to program, który pomaga Sprzedającym zaoferować najlepsze ceny na rynku – bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

W związku z tym programem 31 marca 2021 wprowadzimy zmiany w:

dzięki którym prawidłowo rozpoznasz i obsłużysz zamówienie, w których kupujący dokonał zakupu w ofercie, która jest w programie Allegro Ceny.

Dla GET /order/checkout-forms oraz GET /order/checkout-forms/{id} wprowadzimy nowe obiekty:

 • payment.reconciliation - suma płatności, którą Allegro pokrywa i przekaże wraz z płatnością klienta w ramach programu Allegro Ceny,
 • lineItems[].reconciliation - gdzie w obiekcie value zwrócimy kwotę o którą została pomniejszona cena przedmiotu i której koszty wyrówna Allegro w ramach płatności kupującego lub wpisu bilingowego.

W obiekcie lineItems[].reconciliation zwrócimy także pole type, w którym pobierzesz jedną z dwóch możliwych wartości:

 • “BILLING” - wyrównanie wartości obniżki w postaci zapisu bilingowego,
 • “WALLET” - wyrównanie wartości obniżki w postaci środków dodanych do płatności od kupującego.

W przypadku takich zamówień zwrócimy także w polu discounts nowy typ zniżki: “ALLEGRO_PRICES”.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/4fceac60-71c6-11eb-bb0e-5f505b61d1dc’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

 {
 …
  “payment”: {
    “id”: “677d4ba1-71c6-11eb-a259-c766517115fd”,
    “type”: “ONLINE”,
    “provider”: “PAYU”,
    “finishedAt”: “2021-03-15T12:18:33.434Z”,
    “paidAmount”: {
      “amount”: “80”,         – suma płatności, którą zapłacił
                      kupujący
      “currency”: “PLN”
    },
    “reconciliation”: {
      “amount”: “0”,         – kwota, którą wyrównamy w płatności
                      (dodamy do płatności kupującego).
                      Wystąpi tylko w przypadku
                      wyrównania typu “WALLET”
“currency”: “PLN” } }, “status”: “READY_FOR_PROCESSING”,
… “lineItems”: [ { “id”: “ffc36fa0-9584-11e8-8d53-07c966f77738”, “offer”: { “id”: “6205584023”, “name”: “Koło ratunkowe”, “external”: { “id”: “ext_2018_08_17” } }, “quantity”: 1, “originalPrice”: {
“amount”: “80.00”, “currency”: “PLN” }, “price”: { “amount”: “80.00”,
“currency”: “PLN” }, “reconciliation”: { “value”: {
“amount”: “20.00”, – kwota, którą wyrównuje Allegro za pojedynczy przedmiot “currency”: “PLN” }, “quantity”: 1, – liczba przedmiotów, do których przyznaliśmy wyrównanie “type”: “BILLING” – typ wyrównania, przyjmuje jedną z wartości: BILLING (wyrównanie w ramach zapisu bilingowego); WALLET (wyrównanie w ramach wpłaty). }, “selectedAdditionalServices”: [ ], “boughtAt”: “2021-03-15T12:18:33.434Z” } ], “surcharges”: [], “discounts”: [ { “type”: “ALLEGRO_PRICES” – typ obniżki ALLEGRO_PRICES oznacza, że w ramach zamówienia obniżyliśmy cenę przyznaliśmy wyrównanie }
], “summary”: { “totalToPay”: { “amount”: “80.00”,
“currency”: “PLN” } }, “updatedAt”: “2021-03-15T12:18:33.434Z”, “revision”: “dc0f896f”
}
information

Ważne! W przypadku prawidłowej płatności (w której nie wystąpiła nadpłata lub niedopłata) kwota w polu payment.paidAmount oraz summary.totalToPay powinna być identyczna - niezależnie od tego, czy zamówienie zostało objęte programem Allegro Ceny.

W GET /billing/billing-entries zwrócimy nowy typ operacji billingowej: “PS1”. Otrzymasz go, gdy kupujący dokona zakupu w ofercie będącej w programie Allegro Ceny, a w zamówieniu zwróciliśmy w polu lineItems[].reconciliation.type wartość: “BILLING”.

Więcej informacji o szczegółach programu Allegro Ceny przeczytasz na stronie dla sprzedających. Więcej informacji o zmianie znajdziesz w naszym poradniku.

15MAR
2021

Zmieniliśmy regulamin REST API

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zmieniliśmy dzisiaj regulamin REST API Allegro.

W związku z tym, wszystkim nowym aplikacjom, które jeszcze nie korzystają z REST API Allegro zasób
GET /offers/listing udostępnimy dopiero po pozytywnej weryfikacji. Pozostałe aplikacje mają czas na weryfikację do 1 czerwca 2021.

information

Ważne! Aby przejść proces weryfikacji skontaktuj się z nami przez formularz lub ze swoim opiekunem, jeśli jesteś w Programie Partnerskim dla Sprzedających.

Od 15 marca 2021 do zarejestrowania aplikacji konieczna jest pełna aktywacja konta i włączone dwustopniowe logowanie.

Przypominamy również, że od 1 czerwca 2021 zmienimy zakres danych, jakie zwracamy dla GET /offers/listing. Dla tej zmiany ustaliliśmy zakresy, jakie będą zwracane dla popularności.

3MAR
2021

1 kwietnia zwiększymy wymóg % ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro

W 2019 roku wprowadziliśmy Katalog produktów Allegro w wybranych kategoriach serwisu. W ramach Katalogu produktów Allegro chcemy zebrać i opisać wszystkie produkty, jakie są dostępne w ofertach wystawianych przez wszystkich sprzedawców. Katalogujemy pojedyncze produkty jako reprezentatywne, które odróżniają się od innych swoimi właściwościami, np. modelem, kodem producenta, numerem GTIN, czy innymi parametrami podstawowymi.

1 kwietnia 2021 zwiększymy wymóg ofert połączonych z Katalogiem produktów w poniższych kategoriach:

productization-table

* W pozostałych kategoriach obowiązuje już 10%. Ze względu na specyfikę niektórych kategorii, nie we wszystkich możemy wprowadzić wymóg procenta ofert powiązanych z Katalogiem. Sprawdź szczegółową listę kategorii, w których wprowadzimy wymóg.

30 czerwca 2021 roku planujemy zwiększyć wymóg % ofert połączonych z Katalogiem produktów do 50% wybranych kategoriach, natomiast do końca 2021 roku chcemy skatalogować wszystkie oferty w kategoriach, w których jest to możliwe.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, tylko jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak skatalogować ofertę, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz na stronie dla sprzedających.

2MAR
2021

Nowe typy załączników w ofercie

Od teraz, gdy skorzystasz z POST /sale/offer-attachments, możesz dodać dwa nowe typy załączników:

 • “ENERGY_LABEL” - etykietę energetyczną,
 • “PRODUCT_INFORMATION_SHEET” - kartę produktu.

Więcej informacji na temat dodawania załączników do oferty znajdziesz w naszym poradniku.

1MAR
2021

GET /offers/listing - tylko dla zweryfikowanych aplikacji

Zgodnie ze zmianą, o której więcej możecie przeczytać na stronie dla sprzedających, ograniczamy dostęp do publicznych danych o sprzedaży innych użytkowników. W związku z tym, GET /offers/listing będziemy udostępniać tylko zweryfikowanym aplikacjom z uwzględnieniem poniższych informacji:

 • dzisiaj tj. 1.03.2021 zapowiedzieliśmy zmiany w regulaminie REST API Allegro
 • 15.03.2021 z chwilą wejścia w życie nowego regulaminu REST API Allegro - GET /offers/listing:
  • nie będzie dostępny dla nowych aplikacji - aby przejść proces weryfikacji skontaktuj się z nami przez formularz lub ze swoim opiekunem jeśli jesteś w Programie Partnerskim dla Sprzedających,
  • aplikacje zarejestrowane do dnia 15.03.2021 mają czas na weryfikację do 1.06.2021 - aby przejść proces weryfikacji skontaktuj się z nami przez formularz lub ze swoim opiekunem jeśli jesteś w Programie Partnerskim dla Sprzedających.
 • od 1.06.2021 GET /offers/listing będzie dostępny tylko dla zweryfikowanych aplikacji. Dodatkowo wprowadzimy zmiany w zakresie danych, jakie zwracamy:
  • popularność - zamiast liczby sprzedanych przedmiotów będą dostępne tylko zakresy - więcej informacji na ich temat podamy w oddzielnym komunikacie,
  • sortowanie po popularności nie będzie możliwe,
  • wyszukiwanie zostanie ograniczone do 10 stron (maksymalna wartość parametru offset to 600).

Od 15.03.2021 rejestracja aplikacji będzie możliwa tylko dla aktywnych kont z włączonym dwustopniowym logowaniem.

Aby ułatwić testowanie i rejestrację aplikacji na środowisku testowym:

 • GET /offers/listing będzie dostępny bez weryfikacji dla wszystkich aplikacji,
 • dwustopniowe logowanie nie będzie wymagane.
1MAR
2021

Wysyłam z Allegro - dodaliśmy pole “type” na poziomie sekcji “items” oraz zmieniliśmy jego wymagalność

Od dziś, gdy tworzysz przesyłki za pomocą PUT /parcel-management/parcel-create-commands/{commandId}, możesz także utworzyć tzw. wielopaczkę, np. składającą się ze zwykłej paczki i palety. W związku z tą zmianą dodaliśmy pole “type” także na poziomie sekcji “items”, dzięki czemu możesz określić rodzaj paczki dla każdej przesyłki z osobna. Zmieniliśmy również wymagalność pól:

 • “type” jest wymagane tylko na jednym z poziomów (głównym lub w “items”),
 • jeśli pola “type” są uzupełnione na dwóch poziomach, sprawdzimy czy wszystkie pola “type” na poziomie “items” mają taką samą wartość jak pole “type” na głównym poziomie. Jeśli nie, zwrócimy błąd.

Opcja jest dostępna tylko u wybranych przewoźników, poniżej znajdziesz maksymalną liczbę paczek dla każdego z nich:

 • 10 - DHL (oprócz palet), DPD (oprócz kopert), GLS, INPOST_KURIER, UPS (umowa własna), FEDEX,
 • 5 - DHL (paleta),
 • 1 - pozostali przewoźnicy

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

1MAR
2021

Ustawiamy trwale wartość null w polu “ean” i obiekcie “eans”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od dzisiaj trwale ustawiamy wartość null w:

i nie możesz jej już zmienić.

Od 29 marca 2021 całkowicie usuniemy pole “ean” z modelu oferty oraz obiekt “eans” z modelu produktu.

Skorzystaj z parametru globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN, aby uzupełnić EAN, ISBN i ISSN.

26LUT
2021

Jak oceniasz API Allegro?

Wypełnij ankietę na temat naszego API oraz strony Allegro API. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam dowiedzieć się, jakie są twoje potrzeby i wskazać kierunek dalszego rozwoju.

Ankieta nie zajmie ci więcej niż kilka minut. Aby ją wypełnić - kliknij tu.

22LUT
2021

GET /parcel-management/delivery-services - nowe pole “carrierId”

Dzisiaj dla GET /parcel-management/delivery-services udostępniliśmy nowe pole “carrierId”, w którym zwracamy informację o identyfikatorze przewoźnika, który świadczy daną usługę dostawy. Wartości pola “carrierId” są zgodne z wartościami dostępnymi dla zasobu GET /order/carriers.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/parcel-management/delivery-services’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “deliveryServices”: [
     {
      “id”: 12345,
      “service”: “INPOST_KURIER”,
      “name”: “InPost”,
      “carrierId”: “INPOST”,        - identyfikator przewoźnika
      “additionalServices”: {
        “cashOnDelivery”: {
          “available”: true,
          “expressAvailable”: true
        },
        “options”: [
          {
            “name”: “guarantee1200”,
            “description”: “Delivery up to 12:00.”
          }
        ]
      },
      “owner”: “ALLEGRO”
     }
   ]
}

Więcej informacji o tym jak zarządzać przesyłkami przez Wysyłam z Allegro znajdziesz w naszym poradniku.

18LUT
2021

Rabaty transakcyjne (zwroty prowizji) - dodaliśmy informację o rodzaju wniosku

Od 10 lutego 2021 sprzedawca może w pewnych sytuacjach otrzymać rabat transakcyjny (zwrot prowizji od sprzedaży) w pełni automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Na stronie dla sprzedających znajdziesz informacje, jakie warunki muszą w tym celu zostać spełnione.

W związku z tym udostępniliśmy dziś nowe pole “type” w odpowiedzi dla:

Informujemy w nim o rodzaju wniosku o rabat transakcyjny:

 • “MANUAL” - sprzedawca ręcznie złożył wniosek,
 • “AUTOMATIC” - wniosek został złożony automatycznie.

Więcej informacji o obsłudze rabatów transakcyjnych w API znajdziesz w naszym poradniku.

15LUT
2021

Produktyzacja - usunęliśmy pole productEANRequired w zasobach do pobierania informacji o kategoriach

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią usunęliśmy dziś pole options.productEANRequired w odpowiedzi dla:

Zwracaliśmy w nim informację, czy w danej kategorii musisz przekazać parametr GTIN, gdy tworzysz propozycję nowego produktu.

Od teraz korzystaj z pola requiredForProduct dla parametru GTIN, który otrzymasz w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Parametr GTIN w zależności od kategorii to:

 • EAN (ID 225693),
 • ISBN (ID 245669),
 • ISSN (ID 245673).
2LUT
2021

Autoryzacja - wydłużyliśmy ważność refresh tokenów do 60 sekund po pierwszym użyciu

Refresh tokeny były do tej pory jednorazowego użytku - w momencie wygenerowania nowej pary (access i refresh token) stare tokeny od razu traciły ważność. Wydłużyliśmy żywotność refresh tokenów do 60 sekund od momentu odświeżenia. Chcemy w ten sposób rozwiązać problem utraconych refresh tokenów na skutek przerwanego połączenia. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem było ponowne przejście całego procesu autoryzacji użytkownika w celu wygenerowania tokena dostępu i refresh tokena. Obecnie nie jest to konieczne, możesz ponowić próbę odświeżenia tokena za pomocą tego samego refresh tokena.

1LUT
2021

Ignorujemy wartość, którą przesyłasz w polu “ean” i obiekcie “eans”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, od dzisiaj ignorujemy i nie walidujemy już:

Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2021 wartość w tych obiektach ustawimy trwale jako null - jej zmiana nie będzie możliwa.

29 marca 2021 całkowicie usuniemy pole “ean” z modelu oferty oraz obiekt “eans” z modelu produktu.

Skorzystaj z parametru globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN, aby uzupełnić EAN, ISBN i ISSN.

1LUT
2021

Dodaj fakturę do zamówienia

Już w lutym 2021, wraz ze startem Allegro Biznes, udostępnimy nowe zasoby, dzięki którym dodasz i pobierzesz fakturę do zamówienia:

 • POST /order/checkout-forms/{id}/invoices - utwórz obiekt faktury.

  Przykładowy request:

  curl -X POST 
  https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/a8320af2-5f01-11eb-bbeb-112e13b418c5/invoices'
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ \
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -d ‘{ “file”: { “name”: “faktura.pdf” - wymagane, nazwa pliku }, “invoiceNumber”: “FV 01/2020” - niewymagane, nr faktury }’

  Przykładowy response:

  {
   “id”: “56ae349d-8045-4bb3-adcc-7cf6fb420f61”   - identyfikator faktury
  }
 • PUT /order/checkout-forms/{id}/invoices/{invoiceId}/file - prześlij plik *.pdf z fakturą. Jako “invoice.id” przekaż wartość id, którą otrzymałeś w odpowiedzi dla metody POST. Możesz dodać jedną fakturę w formacie *.pdf do każdego zamówienia. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 2 MB.

  Przykładowy request:

  curl -X PUT 
  https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/a8320af2-5f01-11eb-bbeb-112e13b418c5/invoices/56ae349d-8045-4bb3-adcc-7cf6fb420f61/file'
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -H ‘Content-Type: application/pdf’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -d ‘data=@faktura.pdf’
 • GET /order/checkout-forms/{id}/invoices - pobierz faktury przypisane do zamówienia.

  Przykładowy request:

  curl -X GET 
  https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/a8320af2-5f01-11eb-bbeb-112e13b418c5/invoices'
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’

  Przykładowy response:

  {
   “invoices”: [
    {
     “id”: “56ae349d-8045-4bb3-adcc-7cf6fb420f61”,    - identyfikator faktury
     “invoiceNumber”: “FV 01/2020”,            - nr faktury
     “createdAt”: “2021-01-07T15:50:00.000Z”,       - data dodania faktury
     “file”: {
       “name”: “faktura.pdf”,              - nazwa pliku
       “uploadedAt”: “2021-01-07T15:50:00.000Z”,    - data dodania pliku
       “securityVerification”: {
  “status”: “ACCEPTED”, - status weryfikacji antywirusowej pliku, dostępne wartości: WAITING, ACCEPTED, REJECTED. “verifiedAt”: “2021-01-07T15:51:00.000Z” - data weryfikacji } }, “eptVerification”: { - obiekt przyjmuje wartość null dla metod płatności innych niż płatność odroczona “status”: “ACCEPTED”, - status weryfikacji faktury dla płatności odroczonej, dostępne wartości: WAITING, ACCEPTED, REJECTED. “verifiedAt”: “2021-01-07T15:58:00.000Z”, - data weryfikacji “reason”: null - powód odrzucenia faktury, jeśli status weryfikacji to REJECTED. } } ] }
26STY
2021

Produktyzacja - w danych produktów dodaliśmy nowe kategorie, w których możesz wystawić ofertę połączoną z Katalogiem produktów.

Od dziś, w przypadku gdy produkt pasuje do wielu podobnych do siebie kategorii, możesz wystawić ofertę powiązaną z tym produktem w innej, zdefiniowanej przez nas podobnej kategorii.

W odpowiedzi na GET ​/sale​/products​/{productId} zwrócimy nową listę:

 • category.similar

w której wskazujemy id kategorii podobnych. Skorzystaj z wybranego identyfikatora, aby wystawić ofertę sprzedaży produktu w jednej ze zwróconych kategorii.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/products/b2b61e23-b580-4471-b653-6ed25fd179f7’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “id”: “b2b61e23-b580-4471-b653-6ed25fd179f7”,
  “name”: “BIO Pochodnia”,
  “category”: {
    “id”: “261573”,
    “similar”: [
      {
        “id”: “110914”
      },
      {
        “id”: “305121”
      }
    ]
  }
…
}
information

Ważne! Zbiory kategorii podobnych są definiowane przez nas - zwracamy je w odpowiedzi na GET ​/sale​/products​/{productId} - nie możesz tworzyć ich samodzielnie. Zbiór kategorii podobnych jest aktualnie ograniczony, jednak będziemy go systematycznie rozszerzać.

Kategorie mogą różnić się dostępnymi w nich parametrami, dlatego część uzupełnionych w produkcie parametrów może nie być zgodna z tymi możliwymi do użycia w kategorii podobnej.

Użyj GET ​/sale​/products​/{productId}?category.id={similarCategoryId}, a w parametrze category.id podaj id ze zwróconego przez nas zbioru kategorii podobnych, aby filtrować uzupełnione w produkcie parametry dla wybranej kategorii podobnej. W odpowiedzi otrzymasz parametry produktu, które możesz wykorzystać podczas wystawiania oferty we wskazanej kategorii podobnej.

Jednocześnie rozszerzyliśmy strukturę żądania w części ofertowej w:

o nowe pole - category.id. Uzupełnij to pole o wartość id, którą zwracamy w danych produktu dla jednej z kategorii podobnych. Dzięki temu wystawisz ofertę powiązaną z produktem w wybranej kategorii podobnej.

Jeżeli w odpowiedzi otrzymasz informację, aby uzupełnić brakujące parametry obowiązkowe, przekaż je w obiekcie product. Identyfikator parametru wraz z wartością sprawdzisz za pomocą GET /sale/{categoryId}/parameters.

Identyfikatory kategorii podobnych możesz użyć również, gdy wiążesz ofertę z produktem używając:

Aktualnie, w polu category.id zamiast id kategorii głównej, możesz przekazać jedną z wartości dostępnych w produkcie w polu category.similar.id.

Więcej informacji, jak wystawić ofertę powiązaną z produktem, znajdziesz w naszych poradnikach:

21STY
2021

Obsługa zamówień z odroczoną płatnością dla firm

Już w lutym 2021, wraz ze startem Allegro Biznes, udostępnimy nową metodę płatności dla transakcji pomiędzy firmami (B2B) - Odroczona płatność dla Firm. Sprzedający, który chce udostępnić odroczoną płatność w swoich ofertach, musi mieć konto firmowe oraz spełnić warunki opisane w Pomocy Allegro.

W związku z wprowadzeniem odroczonej płatności dla zamówienia w statusie “READY_FOR_PROCESSING” w:

 • GET /order/checkout-forms/{id} w obiekcie payment:
  • udostępnimy nowy typ płatności - “type”: “EXTENDED_TERM”,
  • udostępnimy nowego operatora płatności - “provider”: “EPT”,
  • pola “finishedAt” oraz “paidAmount” przyjmą wartość null do momentu faktycznego przekazania środków przez dostawcę usługi (aby przelew został zrealizowany, sprzedający musi wystawić fakturę VAT oraz dodać numer przesyłki do zamówienia).

  Przykładowy widok obiektu payment dla zamówień z odroczoną płatnością przed otrzymaniem płatności:

  “payment”: {
    “id”: “b83c6ea0-3ed0-11eb-a57e-ebbabb38ee2a”,
    “type”: “EXTENDED_TERM”,
    “provider”: “EPT”,
    “finishedAt”: null,
    “paidAmount”: null
  }
  

  Gdy wpłata trafi na konto sprzedającego pola “finishedAt” oraz “paidAmount” uzupełnimy wartościami:

  “payment”: {
    “id”: “b83c6ea0-3ed0-11eb-a57e-ebbabb38ee2a”,
    “type”: “EXTENDED_TERM”,
    “provider”: “EPT”,
    “finishedAt”: “2021-01-18T13:18:04.546Z”,
    “paidAmount”: {
      “amount”: “1150.00”,
      “currency”: “PLN”
    }
  }
  

  Ważne! Jeżeli kupujący wybierze odroczoną płatność jako metodę płatności, to tym samym nie będzie mógł już jej anulować i ponownie wypełnić formularza pozakupowego.

 • GET /order/events zwrócimy dla tego zamówienia drugie zdarzenie “READY_FOR_PROCESSING” w momencie przekazania środków przez dostawcę - pole “occurredAt” otrzyma jako wartość datę tej operacji (dzięki temu rozpoznasz, że nie jest to duplikat zdarzenia).

Więcej informacji o odroczonej płatności dla firm znajdziesz w Pomocy Allegro.

20STY
2021

GET /sale/badges - nowy obiekt “prices.subsidy”

Dzisiaj dla GET /sale/badges udostępniliśmy nowy obiekt “prices.subsidy”, w którym zwracamy informacje o:

 • sellerPrice - kwota oczekiwana przez partnera z tytułu sprzedaży produktu,
 • targetPrice - cena widoczna dla klienta na platformie.

Różnicę między kwotą zapłaconą przez klienta (targetPrice), a kwotą oczekiwaną przez partnera (sellerPrice) pokryjemy w ramach programu Allegro Ceny, którego szczegóły znajdziesz na stronie dla sprzedających.


Przykładowy request:
curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/badges’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
Przykładowy response:

{
 “badges”: [
  {
   “offer”: {
    “id”: “10026815226”
   },
   “campaign”: {
    “id”: “SUBSIDY”,
    “name”: “Allegro Cena”
   },
   “publication”: {
    “type”: “SINCE”,
    “from”: “2021-01-19T11:31:56.131Z”,
    “to”: null
   },
   “prices”: {
    “market”: null,
    “subsidy”: {
     “sellerPrice”: {       – kwota, która jest oczekiwana przez partnera z tytułu
                    sprzedaży produktu. Różnicę między kwotą zapłaconą przez
                    klienta (targetPrice), a kwotą oczekiwaną przez partnera
                    (sellerPrice) pokryjemy w ramach programu Allegro Ceny.
      “amount”: “100.00”,
      “currency”: “PLN”
     },
     “targetPrice”: {       – cena widoczna dla klienta na platformie
      “amount”: “90.00”,
      “currency”: “PLN”
     }
    }
   },
   “process”: {
    “status”: “ACTIVE”,
    “rejectionReasons”: []
   }
  }
 ]
}
           
15STY
2021

Od 15 lutego będziemy wymagać 10% ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro w działach Zdrowie, Elektronika oraz Sport i turystyka

W 2019 roku wprowadziliśmy Katalog produktów Allegro w wybranych kategoriach serwisu. W ramach Katalogu produktów Allegro chcemy zebrać i opisać wszystkie produkty, jakie są dostępne w ofertach wystawianych przez wszystkich sprzedawców. Katalogujemy pojedyncze produkty jako reprezentatywne, które odróżniają się od innych swoimi właściwościami, np. modelem, kodem producenta, numerem GTIN, czy innymi parametrami podstawowymi.

15 lutego 2021 zwiększymy wymóg ofert połączonych z Katalogiem produktów z 1% do 10% w kategoriach:

 • Zdrowie,
 • Elektronika,
 • Sport i Turystyka.

Planujemy do końca 2021 roku skatalogować wszystkie oferty tam, gdzie to możliwe. W tym celu od 1 września 2020 roku wprowadziliśmy wymóg % ofert połączonych z produktem w kolejnych działach. Już teraz wymagamy, aby 1% ofert był powiązany z Katalogiem produktów w kategoriach:

Zapowiedzieliśmy również zmianę na 18 stycznia 2021, w ramach której:

 • zwiększymy wymóg do 10% skatalogowanych ofert w Kulturze i rozrywce, Urodzie, Domu i ogrodzie oraz Supermarkecie,
 • włączymy obowiązek 1% skatalogowanych ofert w kolejnych kategoriach działów Dziecko, Firma i usługi, Motoryzacja.

Chcemy umożliwić powiązanie ofert w jak największej liczbie kategorii Allegro, jednak specyfika sprzedawanych przedmiotów nie zawsze na to pozwala. Zapoznaj się z tym plikiem, aby sprawdzić, w jakich kategoriach działów Elektronika, Zdrowie oraz Sport i turystyka będziemy wymagać 10% ofert powiązanych z Katalogiem produktów Allegro.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak skatalogować ofertę, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz na stronie dla sprzedających.

14STY
2021

Zasoby /sale/product-offers - dodaliśmy obsługę nowych pól, które możesz przesłać w żądaniu: “publication.startingAt” i “discounts”

Dodaliśmy dziś obsługę dwóch atrybutów oferty, które możesz zadeklarować w strukturze żądania POST /sale/product-offers i PATCH /sale/product-offers/{offerId}:

 • publication.startingAt - termin rozpoczęcia oferty, dzięki czemu zaplanujesz wystawienie oferty w przyszłości;
 • discounts - informacje o zniżkach.

Więcej informacji o tym, jak przekazać pola w żądaniu, znajdziesz w naszym poradniku.

13STY
2021

Nowa metoda dostawy - Kurier PickPack

Dzisiaj udostępniliśmy nową metodę dostawy dostępną obecnie na terenie Warszawy. Identyfikator nowej metody możesz uzyskać zasobem GET /sale/delivery-methods:

 • Kurier PickPack - id: 41cc412c-ba9e-422d-9750-7918ea717539

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.


13STY
2021

Kategorie i parametry - dodaliśmy dziennik zmian w kategoriach oraz zasób, dzięki któremu sprawdzisz przyszłe zdarzenia na parametrach

Udostępniliśmy dziś dwa nowe zasoby, które pozwolą ci śledzić zmiany w kategoriach i parametrach na naszej platformie:

 • GET /sale/category-events - sprawdź zmiany w kategoriach, które wydarzyły się w ostatnich 3 miesiącach. Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz listę 100 najstarszych zdarzeń. Za pomocą parametru from i ID danego zdarzenia możesz pobrać kolejną porcję danych. Aktualnie zwracamy 4 rodzaje zdarzeń:
  • CATEGORY_CREATED - utworzyliśmy nową kategorię;
  • CATEGORY_RENAMED - zmieniliśmy nazwę kategorii;
  • CATEGORY_MOVED - przenieśliśmy kategorię w inne miejsce w drzewie kategorii, zmieniliśmy tym samym wartość parent.id danej kategorii;
  • CATEGORY_DELETED - usunęliśmy kategorię, nie jest już dostępna. W swoich żądaniach użyj category.id widoczne w polu redirectCategory.

  Przykładowy request:
  
    curl -X GET
    ‘https://api.allegro.pl/sale/category-events’/
    -H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
    -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
             
  Przykładowy response:
  
    {
    …
     {
      “id”: “MTEzMjQzODU3NA”,           – ID zdarzenia
      “occurredAt”: “2021-01-12T15:26:43.891Z”,  – czas wystąpienia zdarzenia
      “type”: “CATEGORY_CREATED”,         – typ zdarzenia
      “category”: {                – dane kategorii, której dotyczy
                            zdarzenie
        “id”: “165”,              – ID kategorii
        “name”: “Smartphones and Cell Phones”, – nazwa kategorii
        “parent”: {
          “id”: “4”              – ID kategorii nadrzędnej
          },
        “leaf”: false              – czy dana kategoria jest kategorią
                            najniższego rzędu
          }
       }
    …
    }
             
 • GET /sale/category-parameters-scheduled-changes - sprawdź zmiany w parametrach, które zaplanowaliśmy na najbliższe 3 miesiące. Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz listę 100 najwcześniej zaplanowanych zmian. Na tę chwilę zwracamy tylko jeden rodzaj zmiany - REQUIREMENT_CHANGE (dany parametr oznaczymy jako wymagany).
  information

  Uwaga! W wyjątkowych sytuacjach możemy zdecydować, aby nie wdrażać wybranych zaplanowanych zmian - np. jeżeli zrezygnujemy z oznaczenia danego parametru jako obowiązkowy. W takiej sytuacji dane zdarzenie usuniemy z odpowiedzi.

  Możesz także wyfiltrować wyniki na podstawie daty, kiedy zaplanowaliśmy zmianę. Skorzystaj z poniższych filtrów, gdy chcesz sprawdzić, jakie zmiany zaplanowaliśmy w ostatnim czasie:

  • scheduledAt.gte - najwcześniejsza data, kiedy zaplanowaliśmy zmianę,
  • scheduledAt.lte - najpóźniejsza data, kiedy zaplanowaliśmy zmianę.

  np. żeby sprawdzić, jakie zmiany zaplanowaliśmy do dzisiaj, użyj żądania GET /sale/category-parameters-scheduled-changes?scheduledAt.lte=2021-01-13T23:59:59


  Jeżeli chcesz sprawdzić, które parametry oznaczymy jako obowiązkowe w najbliższym czasie, użyj filtrów:

  • scheduledFor.gte - najwcześniejsza data planowanego uobowiązkowienia,
  • scheduledFor.lte - najpóźniejsza data planowanego uobowiązkowienia, nie może być większa niż 3 miesiące od bieżącej daty.

  np. żeby sprawdzić, które parametry oznaczymy jako obowiązkowe do końca lutego 2021, musisz sformułować żądanie GET /sale/category-parameters-scheduled-changes?scheduledFor.lte=2021-02-28T23:59:59Z.


  Przykładowy request:
  
    curl -X GET
    ‘https://api.allegro.pl/sale/category-parameters-scheduled-changes’/
    -H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
    -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
             
  Przykładowy response:
  
    {
    …
     {
     “scheduledAt”: “2021-01-12T15:26:43.891Z”,  – data z przeszłości, kiedy
                            zaplanowaliśmy zmianę
     “scheduledFor”: “2021-02-14T15:26:43.891Z”,  – data z przyszłości, na kiedy
                            planujemy wdrożyć zmianę
     “type”: “REQUIREMENT_CHANGE”,         – rodzaj zmiany
     “category”: {
       “id”: “165”                – ID kategorii, w której znajduje się
                            parametr, którego dotyczy zmiana
       },
     “parameter”: {
       “id”: “11323”               – ID parametru, którego dotyczy
                            zmiana
       }
     }
    …
    }
             

Więcej informacji o nowych zasobach znajdziesz w naszym poradniku.

12STY
2021

Produktyzacja - 15.02.2021 usuniemy pole productEANRequired w zasobach do pobierania informacji o kategoriach

15.02.2021 usuniemy pole options.productEANRequired w odpowiedzi dla:

Zwracamy w nim informację, czy w danej kategorii musisz przekazać parametr GTIN, gdy tworzysz propozycję nowego produktu.

Od teraz korzystaj z pola requiredForProduct dla parametru GTIN, który otrzymasz w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Parametr GTIN w zależności od kategorii to:

 • EAN (ID 225693),
 • ISBN (ID 245669),
 • ISSN (ID 245673).
7STY
2021

Zwiększyliśmy limit dla zmiany ceny w aktywnej ofercie

Zwiększyliśmy dzisiaj limit dla jednorazowej zmiany ceny w ofercie.

Jeśli:

 • cena w ofercie wynosi do 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o 100 zł,
 • cena w ofercie wynosi ponad 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 200%.

Ograniczenia dotyczą pojedynczej zmiany ceny Kup Teraz w aktywnych ofertach.

4STY
2021

Usuwamy pole “ean” oraz obiekt ”eans”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że 29 marca 2021 usuniemy:

 • pole “ean” - w modelu oferty,
 • obiekt “eans” - w modelu produktu.

Proces usunięcia tych obiektów podzieliliśmy na 3 kroki.


 1. 1 lutego 2021 wdrożymy zmianę, która spowoduje, że jeśli w swoim requeście prześlesz:

  zignorujemy je i nie będziemy go walidować.

  Gdy będziesz pobierać:

  • szczegóły oferty za pomocą GET /sale/offers/{offerId} - w polu “ean” zwrócimy wartość parametru GTIN (np. EAN/ISBN/ISSN), jeśli taki został podany w ofercie,
  • dane produktu za pomocą GET /sale/product/{productId} - w obiekcie “eans” zwrócimy wartość parametru GTIN (np. EAN/ISBN/ISSN), jeżeli taki został zdefiniowany w produkcie.

 2. Od 1 marca 2021 wartość w:
 3. ustawimy trwale jako null - jej zmiana nie będzie możliwa.


 4. 29 marca 2021 usuniemy pole “ean” z modelu oferty oraz obiekt “eans” z modelu produktu.
 5. To spowoduje, że nie otrzymasz i nie prześlesz już:

  • pola “ean” metodami GET/POST/PUT na zasobie /sale/offers,
  • obiektu “eans” w na zasobach:
   • /sale/product-proposals,
   • /sale/product.

Przypominamy, że od 29.06.2020 udostępniliśmy parametr globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN. Wartość GTIN (czyli EAN, ISBN, ISSN) zmienisz tylko korzystając z parametru.

4STY
2021

GET /sale/offers/unfilled-parameters - dodaliśmy nowy filtr

Za pomocą GET /sale/offers/unfilled-parameters sprawdzisz brakujące parametry w ofertach. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dodaliśmy dziś filtr parameterType, dzięki któremu sprecyzujesz, jaki typ parametrów chcesz otrzymasz w odpowiedzi:

 • parameterType=REQUIRED - obecnie wymagane parametry,
 • parameterType=REQUIREMENT_PLANNED - parametry, które w ciągu najbliższych 3 miesięcy oznaczymy jako wymagane.

Informację o nowym filtrze dodaliśmy także w naszym poradniku.

23GRU
2020

Wyłączamy mapowanie aktów zakupowych

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że od 12.01.2021 nie skorzystasz z mapowania numerów aktów zakupowych za pomocą GET /order/line-item-id-mappings.

Zasób może generować opóźnienia z uwagi na wzmożony ruch, dlatego zrezygnuj z niego możliwie najszybciej.

21GRU
2020

Scope w API Allegro na środowisku produkcyjnym

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że w dniu 11.01.2021 na środowisku produkcyjnym udostępnimy funkcjonalność tzw. scope’ów, czyli zakresów, które określają poziom uprawnień aplikacji do korzystania z API Allegro.

Aby ograniczyć dostęp aplikacji tylko do wybranych zasobów, podczas uzyskiwania autoryzacji musisz przekazać odpowiednie scope’y - każdy kolejny scope oddziel od siebie spacją (“%20”). Listę dostępnych scope’ów znajdziesz tu.

Od 11.01.2021 na środowisku produkcyjnym uzyskasz dostęp tylko do zasobów, których scope’y przekażesz w żądaniu. Jeśli na liście scope’ów w tokenie nie znajdzie się wymagany scope, to twoje zapytanie zostanie odrzucone z kodem błędu 403. Jeżeli nie podejmiesz żadnych kroków, to twoja aplikacja będzie za każdym razem autoryzować się z pełną listą scope’ów.

Dzięki wdrożeniu obsługi scope’ów zapewnisz wzrost bezpieczeństwa użytkowników, którzy korzystają z API Allegro oraz aplikacjom, które używają naszego API.

Więcej informacji o scope’ach znajdziesz w naszym poradniku.

21GRU
2020

Sandbox - 5 stycznia 2021 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów oraz usuniemy wszystkie oferty

5 stycznia 2021 przeprowadzimy kolejną aktualizację listy kategorii i parametrów na Sandboxie. Dzięki temu zadbamy o spójność między środowiskiem testowym i produkcyjnym.

Ważne! W związku z aktualizacją usuniemy wszystkie oferty z Sandboxa.

18GRU
2020

Od 18 stycznia 2021 wprowadzamy nowe wymogi dotyczące % ofert powiązanych z produktem

W 2019 roku wprowadziliśmy Katalog produktów Allegro w wybranych kategoriach serwisu. W ramach Katalogu produktów Allegro chcemy zebrać i opisać wszystkie produkty, jakie są dostępne w ofertach wystawianych przez wszystkich sprzedawców. Katalogujemy pojedyncze produkty jako reprezentatywne, które odróżniają się od innych swoimi właściwościami, np. modelem, kodem producenta, numerem GTIN, czy innymi parametrami podstawowymi.

Planujemy do końca 2021 roku skatalogować wszystkie oferty tam, gdzie to możliwe. W tym celu od 1 września 2020 roku wprowadziliśmy wymóg % ofert połączonych z produktem w kolejnych działach. Już teraz wymagamy, aby 1% ofert był powiązany z produktami w kategoriach:

 • Elektronika,
 • Kultura i rozrywka,
 • Uroda,
 • Sport i turystyka,
 • Dom i ogród,
 • Zdrowie,
 • Supermarket.

W części powyższych kategorii sprzedawca nie musi wiązać oferty z produktem - ich listę znajdziesz w tym pliku.

Od 18 stycznia 2021 roku:

 • Będziemy wymagać 1% ofert połączonych z produktem w wybranych kategoriach działów:
  • Dziecko,
  • Firma i usługi,
  • Motoryzacja.
 • Zwiększymy wymóg do 10% skatalogowanych ofert w kilku działach, gdzie wcześniej wymagaliśmy 1%, tj:
  • Kultura i rozrywka,
  • Supermarket,
  • Dom i ogród,
  • Uroda.

Chcemy umożliwić powiązanie ofert w jak największej liczbie kategorii Allegro, jednak specyfika sprzedawanych przedmiotów nie zawsze na to pozwala. Zapoznaj się z tym plikiem, aby sprawdzić, w jakich kategoriach działu Dziecko, Firma i usługi oraz Motoryzacja włączymy obowiązek 1% ofert połączonych z Katalogiem produktów Allegro.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to będzie mógł wystawić nową, podobną lub wznowić zakończoną ofertę, jeśli wskaże produkt dostępny w Katalogu lub doda nowy produkt na podstawie swojej oferty.

Więcej o tym, jak powiązać ofertę z produktem, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z zasobem /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania POST wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Aby sprawdzić, które z ofert nie są powiązane z produktem, skorzystaj z GET /sale/offers i parametru product.id.empty=true.

Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz na stronie dla sprzedających.

16GRU
2020

Nowe metody dostawy

Dzisiaj udostępniliśmy dwie nowe metody dostawy związane z odbiorem zużytego akumulatora. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET /sale/delivery-methods:

 • X-press Couriers (z odbiorem zużytego akumulatora) - id: 2a8cb7bf-a31b-45c3-b45e-7918ea717539
 • X-press Couriers (z odbiorem zużytego akumulatora) pobranie - id: 3d7c74e7-4d1b-4800-95a2-7918ea717539

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.


14GRU
2020

Usuwamy aktualny zasób do sprawdzania przyszłych uobowiązkowień parametrów i wkrótce zastąpimy go nowym

Usunęliśmy dzisiaj zasób /sale/categories/parameters/required-changes, dzięki któremu mogliście sprawdzić przyszłe uobowiązkowienia w parametrach. Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ chcemy, aby był spójny z istniejącymi dziennikami. W najbliższym czasie udostępnimy nowy zasób, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

8GRU
2020

Przekazuj poprawnie nagłówek Authorization

12.01.2021 wprowadzimy dodatkową walidację nagłówka Authorization. Jeżeli w swoich żądaniach:

 • nie wstawiasz spacji między “Bearer” a tokenem, np. Authorization: Bearer{token},
 • po ‘Authorization’ przekazujesz więcej niż jedną wartość, np. Authorization: Bearer mF_9.B6f-4.1JqM, Basic YXNkZnNhdGZzYWzmOlZLdDVOMVhx,
 • przesyłasz więcej niż jeden nagłówek Authorization,

w odpowiedzi zwrócimy kod 401 Unauthorized.

Upewnij się, że w swojej aplikacji prawidłowo przekazujesz ten nagłówek.

8GRU
2020

PATCH /sale/product-offers/{offer-id} - aktualizujemy tecdocSpecification i compatibilityList

Od dziś, gdy skorzystasz z PATCH /sale/product-offers/{offer-id}, automatycznie zaktualizujemy w ofercie pola tecdocSpecification i compatibilityList, zgodnie z danymi występującymi w powiązanym produkcie.

Zmianę wprowadzamy po to, aby dane prezentowane w ofercie były najbardziej aktualne, a samo aktualizowanie oferty było możliwe najprostsze.

Jest to także pierwszy krok do zapowiadanej przez nas automatycznej aktualizacji danych w ofercie powiązanej z produktem. Dążymy do tego, że gdy zaktualizujemy dane produktu w katalogu, nie będzie konieczne kopiowanie czy akceptowanie zmian w ofercie, jeśli nie przekażesz własnych wartości.

Więcej o PATCH /sale/product-offers/{offer-id} przeczytasz w naszym poradniku.

27LIS
2020

Zmieniamy maksymalną długość parametru GTIN

18 stycznia 2021 roku zmienimy maksymalną długość parametrów GTIN z dotychczasowych 18 na 14 znaków.

W zależności od kategorii, zmiana będzie dotyczyć parametrów:

 • EAN (id parametru=225693),
 • ISBN (id parametru=245669),
 • ISSN (id parametru=245673).

Gdy skorzystasz z GET /sale/categories/{categoryId}/parameters i GET /sale/categories/{categoryId}/product-parameters, dla każdego z parametrów GTIN zwrócimy inną niż dotychczas informację w polu restrictions.maxLength:


   {
   …
         “restrictions”: {
           “minLength”: 8,
           “maxLength”: 14,
   …
         }
   …
   }
       

Dzięki tej zmianie uspójnimy maksymalną i rzeczywiście walidowaną przez nas długość parametru GTIN. Dopuszczalna długość GTIN to 8, 10, 12, 13 lub 14 znaków.

26LIS
2020

Zasoby /sale/product-offers - 12 grudnia 2020 wyłączymy wersję beta.v1

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że od 12 grudnia 2020 przestaniemy wspierać wersję beta.v1 zasobów:

Od 12 listopada 2020 możesz skorzystać z wersji beta.v2 tych zasobów. Wystarczy, że przekażesz w nagłówkach Content-Type oraz Accept wartość “application/vnd.allegro.beta.v2+json”.

W wersji beta.v2 wdrożyliśmy wzorzec asynchronicznego API - upewnij się, czy dobrze go obsługujesz. Więcej informacji o sposobie działania zasobów /sale/product-offers w nowej wersji znajdziesz w naszym poradniku:

26LIS
2020

GET /order/line-item-id-mappings - wyłączamy mapowanie aktów zakupowych

Od 12.01.2021 nie skorzystasz z mapowania numerów aktów zakupowych za pomocą GET /order/line-item-id-mappings. Umożliwia on mapowanie dealId i lineItemId pomiędzy WebAPI oraz REST API Allegro.

Wyłączymy ten zasób ze względu na całkowite wygaszenie WebAPI Allegro. Ostatnie metody, które korzystały z dealId wyłączyliśmy 13 stycznia 2020 roku.

Zasób aktualnie może generować opóźnienia z uwagi na wzmożony ruch, dlatego zrezygnuj z niego możliwie najszybciej.

24LIS
2020

Uzupełnij w ofertach własną nazwę marki lub zasugeruj własne parametry

Wprowadziliśmy zmianę, dzięki której w trakcie wystawiania lub edycji oferty możesz zasugerować własne parametry wraz z wartościami we wszystkich kategoriach serwisu. Dodatkowo, możesz dodać własne wartości wybranych parametrów, które wyświetlimy na stronie oferty. Tę opcję udostępniamy dla wybranych parametrów, których listę znajdziesz tutaj.

Zadbaj o obsługę własnych parametrów i wartości w swojej aplikacji - będzie to mieć istotny wpływ na kształt filtrów w Allegro. Propozycje własnych parametrów zbierzemy i zweryfikujemy, a w wybranych przypadkach przeniesiemy je do standardowych parametrów, które są widoczne na filtrach. Sprzedającym często zależy też, aby ich marki były widoczne w filtrach wyszukiwania, dlatego najbardziej popularne własne wartości dodamy do listy dostępnych wartości w filtrze.

Własne parametry

custom_parameters_listing_offer

custom_parameters_offer

Własne parametry, wraz z określoną wartością, dodasz, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę. Funkcjonalność udostępniliśmy we wszystkich kategoriach.


Przykładowa struktura, jak dodać własny parametr:


  {
   …
   “parameters”: […],
   “customParameters”: [
    {
     “name”: “Nazwa twojego własnego parametru”,
     “values”: [
      “Wartość własnego parametru”
     ]
    }
   ],
   “description”: {…},
   …
  }
         

Własne wartości

custom_values_listing_offer

custom_values_offer

Własne wartości wprowadzisz dla wybranych parametrów posiadających wartość niejednoznaczną. Wartości niejednoznaczne parametru to np. “inne”, “pozostałe”. Identyfikator takiej wartości zwracamy w polu ambiguousValueId w sekcji options w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.

Na ten moment możesz wprowadzić własną wartość w wybranych parametrach. Informację o tym, czy dany parametr obsługuje tę funkcjonalność, sprawdzisz za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters w polu customValuesEnabled w sekcji options.

Skorzystaj z tej opcji, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę i jako wartość parametru wybierasz np. “Inny”. Dzięki temu na ofercie (w nawiasie) widoczna będzie prawidłowa, wpisana przez Ciebie wartość parametru, która – jeśli zyska popularność – będzie mogła znaleźć się też na filtrach.

W przyszłości uzupełnienie wartości będzie obowiązkowe, jeśli wybierzesz wartość niejednoznaczną w ramach danego parametru. W przypadku, gdy tworzysz nowy produkt i wybierzesz wartość niejednoznaczną zawsze wymagamy wprowadzenia własnej wartości.


Przykładowa struktura, jak dodać własną wartość parametru:


    {
    …
     {
      “id”: “129033”,                 – ID parametru
      “valuesIds”: [
       “129033_13”                  – ID wartości niejednoznacznej
      ],
      “values”: [ “Nazwa brakującej marki” ],     – wartość, którą chcesz przekazać,
                               uzupełnij to pole.
      “rangeValue”: null
     }
    …
    }
         

Więcej informacji o własnych parametrach i wartościach znajdziesz w naszym poradniku:

oraz na stronie dla sprzedających.


20LIS
2020

Sprawdź nieuzupełnione wymagane parametry w ofertach oraz przyszłe uobowiązkowienia

W odpowiedzi na Wasze sugestie dodaliśmy dzisiaj dwa nowe zasoby, które ułatwią sprzedającym zarządzanie ofertami:

 • GET /sale/offers/unfilled-parameters - sprawdź brakujące parametry w ofertach. W odpowiedzi zwrócimy domyślnie listę stu ofert, w których nie są uzupełnione parametry obowiązkowe oraz te, które w ciągu najbliższych 3 miesięcy oznaczymy jako wymagane. Do końca roku planujemy dodać filtr, tak abyś mógł sprecyzować w żądaniu, które parametry chcesz otrzymać w odpowiedzi.
  Jeżeli chcesz otrzymać dane tylko dla wybranych ofert, użyj parametru offer.id, np. GET /sale/offers/unfilled-parameters?offer.id=123456789&offer.id=98765432

  Przykładowy request:
  
    curl -X GET 
  https://api.allegro.pl/sale/offers/unfilled-parameters?offer.id=123456789
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  Przykładowy response:
  
    {
     “offers”: [
         {
        “id”: “123456789”,   – ID oferty
        “parameters”: [     – informacje o nieuzupełnionych parametrach
           {
            “id”: “14228”  – ID parametru
           }
        ],
        “category”: {
           “id”: “257931”  – ID kategorii, w której występuje parametr
        }
         }
    ],
     “count”: 1,          – liczba wyświetlanych wyników
     “totalCount”: 1        – łączna liczba wyników
    }
             
 • GET /sale/categories/parameters/required-changes - sprawdź, które parametry w serwisie oznaczymy jako obowiązkowe w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Aby zawęzić wyniki do konkretnego przedziału czasowego, użyj parametrów:
  • scheduledFor.gte - najwcześniejsza data planowanego uobowiązkowienia,
  • scheduledFor.lte - najpóźniejsza data planowanego uobowiązkowienia, nie może być większa niż 3 miesiące od bieżącej daty,
  • np. żeby sprawdzić, które parametry staną się obowiązkowe do końca grudnia, musisz sformułować żądanie GET /sale/categories/parameters/required-changes?scheduledFor.lte=2020-12-31T23:59:59Z.

  Przykładowy request:
  
    curl -X GET 
  https://api.allegro.pl/sale/categories/parameters/required-changes
  -H ‘Authorization: Bearer {token}’
  -H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
  Przykładowy response:
  
    {
     “changes”: [
      {
        “category”: {
  “id”: “1521” – ID kategorii, w której włączymy obowiązkowość parametru }, “parameter”: { “id”: “219809” – ID parametru, który oznaczymy jako obowiązkowy }, “scheduledAt”: “2021-02-19T23:00:00Z” – data, kiedy parametr oznaczymy jako obowiązkowy }, … ] “count”: 10, – liczba wyświetlanych wyników “totalCount”: 10 – łączna liczba wyników }

Dzięki wprowadzonym zasobom sprzedawca będzie mógł szybciej zareagować na zmiany na naszej platformie, dzięki czemu uniknie problemów związanych np. ze zmianą liczby sztuk w ofertach, w których nie są uzupełnione obowiązkowe parametry.

Informacje o nowych zasobach dodaliśmy także w naszym poradniku.

17LIS
2020

Nowe zasoby do promowania ofert

Zgodnie z zapowiedzią na stronie dla sprzedających wprowadziliśmy dzisiaj zmiany w opcjach promowania ofert:

 • dodaliśmy Wyróżnienie elastyczne (Flexible Emphasized), dzięki któremu sprzedawca wyróżni ofertę na tyle dni, ile chce, ponieważ opłatę za nie będziemy naliczać co jeden dzień;
 • opcje Pogrubienie i Podświetlenie dostępne są tylko w Pakiecie Promo (Promo package). Jeśli sprzedawca promuje swoje oferty przy ich pomocy, pozostaną one aktywne i widoczne dla kupujących do końca cyklu rozliczeniowego, a następnie automatycznie wyłączone;
 • sprzedawca zdecyduje, czy chce wyłączyć pakiet promowania od razu, czy dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego;
 • opcje promowania sprzedawca może wyłączyć także w zakończonych ofertach.

Dzięki temu sprzedawca może łatwiej zarządzać opcjami promowania ofert - szybciej zareaguje na zmiany w sprzedaży, a swoje oferty wypromuje tylko wtedy, gdy uzna to za opłacalne. Więcej informacji o zmianach w promowaniu ofert znajdziesz na naszej stronie dla sprzedających.

W związku ze zmianami udostępniliśmy nowe zasoby API do zarządzania promowaniem:

Poniżej znajdziesz nazwy pakietów promowania w API, które przygotowaliśmy dla nowych zasobów. Są to trzy pakiety wyróżnień oraz jedna opcja dodatkowa:

 • Flexible Emphasized - Wyróżnienie Elastyczne, za które opłatę naliczamy codziennie;
 • Emphasized - Wyróżnienie, za które opłatę naliczamy co dziesięć dni;
 • Promo package - Pakiet Promo (Wyróżnienie + Podświetlenie + Pogrubienie), dla którego opłatę naliczamy codziennie;
 • Department page promo - opcja dodatkowa, Promowanie na stronie działu, opłatę naliczamy co dziesięć dni.

Zmiany nie mają wpływu na model oferty. Nadal zmienisz opcję promowania za pomocą dotychczasowego API - tak jak do tej pory, zmianę wykonamy natychmiast.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać promowaniem, znajdziesz w naszym poradniku.

13LIS
2020

Dodaj numer przesyłki w uproszczony sposób

Od dzisiaj łatwiej dodasz numer przesyłki do zamówienia. Już nie musisz podawać kolejnych lineItems.id wchodzących w skład zamówienia. Wystarczy, że skorzystasz z POST /order/checkout-forms/{id}/shipments i przekażesz w żądaniu wymagane wartości (carrierId oraz waybill), a my przypiszemy numer przesyłki do każdego lineItem.id z zamówienia.

Przykładowy request:

curl -X POST \
https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/31896452-2de1-11e9-bced-352ab82ad9cd/shipments
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-d ‘{ “waybill”: “12345678910PL”, “carrierId”: “DHL”
}’

Przykładowy response:

{
  “waybill”: “12345678910PL”,
  “carrierId”: “DHL”,
  “lineItems”: [
      {
        “id”: “31896450-2de1-11e9-bced-352ab82ad9cd”
      },
      {
        “id”: “5b1f4a62-6969-11e8-b090-8b2d9f391430”
      }
  ],
  “createdAt”: “2020-10-27T11:46:48.264Z”,
  “id”: “REhMOjEyMzQ1Njc4OTEwUEw=”
}

12LIS
2020

Nowa wersja zasobów /sale/product-offers - asynchroniczne API

Od dziś możesz skorzystać z wersji beta.v2 zasobów:

W wersji beta.v2 wdrożyliśmy wzorzec asynchronicznego API ze względu na dłuższy czas wykonania niektórych operacji po stronie platformy Allegro, takich jak np. zmiany statusu publikacji oferty.

Ważne! Wersję beta.v1 wyłączymy 12 grudnia 2020 roku.

Aby skorzystać z wersji beta.v2 wystarczy, że przekażesz w nagłówkach Content-Type oraz Accept wartość “application/vnd.allegro.beta.v2+json”.

W wersji beta.v2 w odpowiedzi na prawidłowe żądanie na zasobie /sale/product-offers otrzymasz jeden z trzech statusów:

 • 200 OK - zmiany wdrożymy od razu. Występuje tylko w przypadku metody PATCH,
 • 201 Created - ofertę utworzymy od razu. Występuje tylko w przypadku metody POST,
 • 202 Accepted - ze względu na dłuższy czas wykonania operacji zadanie przeprowadzimy asynchronicznie. Występuje w przypadku metody POST i PATCH.

Wraz ze statusem 202 Accepted zwrócimy w odpowiedzi nagłówek Location, w którym znajdziesz odnośnik do nowego zasobu w postaci: /sale/product-offers/{offerId}/operations/{operationId}. Odpytaj go metodą GET, aby sprawdzić status zadania. W odpowiedzi zwrócimy jeden z dwóch statusów:

 • 202 Accepted - operacja nie została jeszcze zakończona. Powtórz poprzednie żądanie.
 • 303 See Other - operacja została zakończona. W nagłówku Location przekażemy odnośnik do zasobu w postaci: /sale/product-offers/{offerId}. Skorzystaj z metody GET i przesłanego odnośnika w polu Location. W odpowiedzi zwrócimy aktualne dane oferty.

Więcej informacji o nowym sposobie działania zasobów /sale/product-offers znajdziesz w naszym poradniku:


2LIS
2020

Rabat na duże zamówienie dla transakcji B2B

Od dziś dodasz rabat na duże zamówienie do swoich ofert. Dzięki niemu zaoferujesz kupującym rabat podczas transakcji B2B (firma - firma). Aby dodać rabat, skorzystaj z POST /sale/loyalty/promotions i określ progi wartościowe pojedynczego zamówienia oraz przypadający dla nich rabat procentowy. Rabatem zostaną objęte wszystkie twoje oferty.

Przykładowy request:

curl -X POST
‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions' 
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-d ‘{ “benefits”: [ { “specification”: { “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT”, – typ promocji (lista dostępnych wartości znajduje się w dokumentacji zasobu) “thresholds”: [ – progi rabatowe { “orderValue”: { “lowerBound”: { “amount”: “1000.00”, – wartość zamówienia “currency”: “PLN” } }, “discount”: { “percentage”: “5” – wysokość rabatu (%) } }, { “orderValue”: { “lowerBound”: { “amount”: “1500.00”, “currency”: “PLN” } }, “discount”: { “percentage”: “8” } } ] } } ], “offerCriteria”: [ { “type”: “ALL_OFFERS” – rabatem zostaną objęte } wszystkie oferty ] }’

W odpowiedzi otrzymasz identyfikator utworzonego rabatu.

Przykładowy response:

{
  “id”: “ba01f101-c9ef-4e5d-a88f-efb721bdbb9a”,  – identyfikator rabatu
  “createdAt”: “2020-10-27T06:31:29.36Z”,     – data utworzenia
  “benefits”: [
   {
    “specification”: {
      “thresholds”: [
       {
        “orderValue”: {
          “lowerBound”: {
            “amount”: “1000.00”,
            “currency”: “PLN”
          }
        },
        “discount”: {
          “percentage”: “5”
} }, { “orderValue”: { “lowerBound”: { “amount”: “1500.00”, “currency”: “PLN” } }, “discount”: { “percentage”: “8” } } ], “type”: “LARGE_ORDER_DISCOUNT” } } ], “offerCriteria”: [ { “type”: “ALL_OFFERS” }
] “status”: “ACTIVE” }

Więcej informacji o rabacie na duże zamówienie i zasobach do zarządzania nim znajdziesz w naszym poradniku.

30PAŹ
2020

Kupujący może zmienić adres dostawy w zamówieniu - aktualizacja

W nawiązaniu do wcześniejszej zapowiedzi, opcję edycji adresu dostawy w zamówieniu udostępnimy kupującym w styczniu 2021. Decyzję o zmianie terminu wdrożenia podjęliśmy z uwagi na wydłużenie czasu niezbędnego na implementację rozwiązania w integracjach.

23PAŹ
2020

POST /sale/product-offers oraz PATCH /sale/product-offers{offer-id} - dodaliśmy obsługę kolejnych pól (wysokość stawki podatku VAT i czas trwania oferty), które możesz wysłać w żądaniu

W odpowiedzi na Wasze sugestie dodaliśmy w:

obsługę dwóch kolejnych atrybutów oferty: wysokość stawki podatku VAT i czas trwania oferty. Atrybuty te ustawisz w ofercie, jeśli w strukturze żądania zadeklarujesz pola:

 • tax.percentage - wysokość podatku VAT,
 • publication.duration - czas trwania oferty.

Więcej informacji na temat nowych pól znajdziesz w naszym poradniku.

19PAŹ
2020

POST /sale/product-offers oraz PATCH /sale/product-offers/{offerId} - dodaliśmy obsługę tabel rozmiarów

W dniu dzisiejszym dodaliśmy sekcję sizeTable w strukturze żądania POST /sale/product-offers oraz PATCH /sale/product-offers/{offerId}. Dzięki niej dodasz do oferty zdefiniowaną tabelę rozmiarów. Tak jak w przypadku pozostałych pól w tych zasobach - możesz wskazać nazwę lub identyfikator tabeli rozmiarów.

Więcej informacji na temat nowej sekcji znajdziesz w naszym poradniku.

15PAŹ
2020

GET /sale/categories/{categoryId}/parameters - dodaliśmy nowe pola do obsługi parametrów zależnych

16.11.2020 planujemy wdrożyć kolejny etap obsługi parametrów zależnych - warunkową obowiązkowość i wyświetlanie. Więcej o parametrach zależnych przeczytacie w naszym wcześniejszym komunikacie. Dzięki parametrom zależnym uprościmy nawigację, a kupujący będą mogli porównywać między sobą oferty znajdujące się dotąd w różnych kategoriach. Dodatkowo sprzedawcy będą mogli dodawać do ofert kompletne i adekwatne informacje, które będą odpowiadały charakterowi sprzedawanego produktu. Dzięki temu kupujący skuteczniej znajdzie dobrze opisane oferty.

Warunkowa obowiązkowość oznacza, że wymagalność danego parametru uzależniona jest od wartości wybranej dla parametru warunkującego np. jeżeli sprzedawca wybierze w parametrze “Stan” wartość “Nowy”, wtedy powinien też wiedzieć, jaka jest wartość parametru “Kod producenta”, dlatego oznaczymy go jako obowiązkowy. Jeżeli wybierze wartość “Używany”, wtedy parametr “Kod producenta” będzie opcjonalny, na wypadek gdyby produkt miał np. wytartą metkę.

Warunkowa widoczność oznacza, że wyświetlenie danego parametru uzależnione jest od wartości wybranej dla parametru warunkującego np. jeżeli w kategorii “Mydła” (258383) sprzedawca wybierze w parametrze “Rodzaj” wartość “Kostka”, wyświetlimy wtedy parametr “Waga”, a “Pojemność” ukryjemy. Z kolei, gdyby wybrał wartość “Płyn” lub “Pasta”, wtedy nastąpi odwrotna sytuacja - ukryjemy parametr “Waga”, a pokażemy “Pojemność”.

W związku z tym, dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters dodaliśmy nowe pola:

 • options.requiredDependsOnValueIds - w którym zwrócimy identyfikatory wartości parametru warunkującego, dla których ten parametr będzie wymagany, np. może się tutaj znaleźć identyfikator wartości “Nowy” dla parametru “Stan”,
 • options.displayDependsOnValueIds - w którym zwrócimy zbiór identyfikatorów wartości parametru warunkującego, od których zależy, czy dany parametr będzie widoczny, np. jeżeli to pole dotyczy parametru “Pojemność” w kategorii “Mydła”, to zwrócimy tutaj identyfikatory wartości “Płyn i “Pasta” dla parametru “Rodzaj”.

Na stronie dla sprzedających znajdziesz listę pierwszych kategorii i parametrów, dla których wprowadzimy warunkową obowiązkowość i wyświetlanie.

Przykładowa struktura odpowiedzi:

{
 “parameters”: [
  {
   “id”: “202877”,
   “name”: “Liczba rdzeni procesora”,
   “type”: “integer”,
   “required”: false,
   “requiredForProduct”: false,
   “unit”: null,
   “options”: {
    “variantsAllowed”: true,
    “variantsEqual”: false,
    “ambiguousValueId”: null,
    “dependsOnParameterId”: “202870”,
    “requiredDependsOnValueIds”: [
     “202870_1”
    ],
    “displayDependsOnValueIds”: [
     “202870_1”,
     “202870_2”
    ],
    “describesProduct”: false
   },
   “restrictions”: {
    “min”: 0,
    “max”: 1000000,
    “range”: false
   }
  }
 ]
}
   
9PAŹ
2020

PATCH /sale/product-offers/{offer-id} - nowa metoda edycji oferty

W dniu dzisiejszym, obok wcześniej zaprezentowanego przez nas zasobu POST /sale/product-offers, udostępniliśmy nowy zasób PATCH /sale/product-offers/{offer-id}, dzięki któremu edytujesz swoją ofertę w prosty sposób - zmienisz dowolne pole oferty, a jednocześnie nie musisz przekazywać całego jej modelu.

Jeżeli skorzystasz z PATCH /sale/product-offers/{offer-id} i nie podasz wartości pola - w ofercie pozostawimy dotychczasową jego wartość i zmienimy tylko te, w których przekażesz wartość inną niż dotychczas. Z kolei, gdy przekażesz wartość null - usuniemy z oferty wartość pola, o ile pole nie jest wymagane.

Dzięki takiemu podejściu edytujesz niezależnie dowolne pole w ofercie, m.in:

 • zdjęcia,
 • parametry,
 • lokalizację,
 • cenę,
 • opis oferty.

Przy edycji chcieliśmy zapewnić te same udogodnienia, które przy tworzeniu ofert daje POST /sale/product-offers, dlatego dzięki PATCH /sale/product-offers/{offer-id} m.in. możesz zmienić status oferty bez konieczności wywoływać osobnej komendy publikacji, czy też dodać do oferty zdjęcia bezpośrednio z zewnętrznych serwerów.

Więcej informacji na temat PATCH /sale/product-offers/{offer-id} znajdziesz w naszym poradniku.

8PAŹ
2020

Nowa sekcja “discounts” w ofercie

Dzisiaj w modelu oferty udostępniliśmy nową sekcję discounts, w której zwracamy informacje o zniżkach przypisanych do oferty. Obecnie, w sekcji znajdziesz identyfikator cennika hurtowego dodanego do oferty. W przypadku jego braku zwrócimy wartość null.

Model oferty po zmianie:

…
  “discounts”: {
    “wholesalePriceList”: {
      “id”: “5637592a-0a24-4771-b527-d89b2767d821”
    }
  },
…

Dzięki zmianie możesz w prosty sposób dodać cennik hurtowy podczas wystawiania lub edycji oferty.

Więcej informacji o cennikach hurtowych znajdziesz w naszym poradniku.

6PAŹ
2020

Scope w API Allegro

Dzisiaj na środowisku testowym (allegro.pl.allegrosandbox.pl) udostępniliśmy funkcjonalność tzw. scope’ów, czyli zakresów określających poziom uprawnień aplikacji do korzystania z API Allegro. Każdy scope ma przypisany zestaw uprawnień, który definiuje:

 • zestaw zasobów, do których można uzyskać dostęp za pomocą scope’a,
 • zestaw operacji, które można wykonać w scope’ie.

Dotychczas, każda z aplikacji zarejestrowanych na stronie Zarządzanie aplikacjami Allegro Sandbox prosiła o dostęp do wszystkich dostępnych w API Allegro scope’ów. Od dzisiaj możesz wystąpić tylko o te scope’y, które faktycznie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji. Aby ograniczyć dostęp aplikacji tylko do wybranych zasobów, podczas uzyskiwania autoryzacji musisz przekazać odpowiednie scope’y - każdy kolejny scope oddziel od siebie spacją (“%20”). Listę dostępnych scope’ów znajdziesz tu.

Przykładowy request pozwalający na dostęp aplikacji tylko do zasobów do zarządzania ofertami oraz odczytu zamówień:

Od dnia 11.01.2021 na środowisku produkcyjnym uzyskasz dostęp tylko do zasobów, których scope’y przekażesz w żądaniu. Jeśli na liście scope’ów w tokenie nie znajdzie się wymagany scope, to twoje zapytanie zostanie odrzucone z kodem błędu 403.

Dlatego już dzisiaj rozpocznij prace nad prawidłową obsługą scope przez twoje oprogramowanie. Jeżeli nie podejmiesz żadnych kroków, to twoja aplikacja będzie za każdym razem autoryzować się z pełną listą scope’ów - wyświetlimy je użytkownikowi na ekranie zgody (consent screen) podczas potwierdzania połączenia aplikacji z kontem użytkownika oraz na liście aplikacji w zakładce Powiązane aplikacje. Korzystaj wyłącznie z niezbędnych scope’ów - dzięki temu ograniczysz liczbę pytań od użytkowników oraz odrzuconych powiązań aplikacji. Dzięki wdrożeniu obsługi scope’ów zapewnisz wzrost bezpieczeństwa użytkowników, którzy korzystają z API Allegro oraz aplikacjom, które używają naszego API.

Więcej informacji o scope’ach znajdziesz w naszym poradniku.

2PAŹ
2020

POST /sale/products-offers - jeśli w żądaniu przekażesz własny opis, nie będziemy go łączyć z opisem z naszej bazy produktowej

Do tej pory, tworząc ofertę z produktu, łączyliśmy przekazany w żądaniu opis z opisem produktowym. W odpowiedzi na Wasze sugestie, od teraz opis produktowy zaprezentujemy w ofercie, tylko gdy nie podasz własnego opisu w sekcji description.

Więcej informacji na temat POST /sale/product-offers znajdziesz w naszym poradniku.

2PAŹ
2020

Sandbox - przerwa techniczna

06.10.2020 o godzinie 07:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 1 godziny. Przepraszamy za niedogodności.

1PAŹ
2020

Sandbox - kupujący może zmienić adres dostawy w zamówieniu

W drugiej połowie października udostępnimy kupującym możliwość zmiany adresu dostawy w zamówieniu. Klient będzie mógł zmienić dane dla zamówienia w statusie READY FOR PROCESSING, jeśli np. wcześniej podał nieprawidłowe informacje. Podobnie jak w przypadku anulowania zamówienia, będą musiały zostać spełnione odpowiednie warunki:

 • sprzedający musi posiadać konto Firma,
 • status realizacji zamówienia (fulfillment.status) jest inny niż: “PROCESSING”, “READY_FOR_SHIPMENT”, “SENT”;
 • sprzedawca nie dodał numeru przesyłki do zamówienia,
 • zmiana adresu możliwa jest w ciągu 3 dni od daty zakupu.

Funkcjonalność udostępniliśmy już dzisiaj w naszym środowisku testowym. W związku z tym dla:

 • GET /order/events - dodaliśmy nowy typ zdarzenia “BUYER_MODIFIED”, które otrzymasz, gdy kupujący zmieni adres;
 • GET /order/checkout-forms i GET /order/checkout-forms/{id} - w sekcji delivery.address dodaliśmy nowe pole modifiedAt, w którym zwracamy:
  • datę, kiedy kupujący zmienił dane w zamówieniu;
  • wartość null dla zamówień bez modyfikacji przez kupującego.
  Pole dodaliśmy także w środowisku produkcyjnym, ale do momentu udostępnienia funkcjonalności kupującym będzie tam zawsze wartość null.

Aby zmienić adres dostawy jako kupujący, wejdź w szczegóły zakupu w zakładce Kupione i wybierz “Zmień” pod danymi odbiorcy.

23WRZ
2020

Zmiany w powiadomieniach e-mail

Dzisiaj w Allegro udostępniliśmy nowe zgody, którymi możesz zarządzać w zakładce Zgody na powiadomienia. Dzięki temu zdecydujesz, które powiadomienia o twoich ofertach są ci potrzebne do pracy. Nowe zgody:

 • gdy wystawisz ofertę lub ogłoszenie,
 • gdy Twoja oferta lub ogłoszenie zostaną automatycznie wznowione,
 • gdy Twoja oferta lub ogłoszenie zostaną zakończone,

są domyślnie wyłączone na koncie firmowym. Możesz to zmienić w zakładce Zgody na powiadomienia.

Szczegółowe informacje o zmianie znajdziesz w aktualnościach Allegro.

22WRZ
2020

Sandbox - przerwa techniczna

24.09.2020 o godzinie 07:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 1 godziny. Przepraszamy za niedogodności.

17WRZ
2020

Od 14 października będziemy wymagać 1% ofert powiązanych z produktami w kolejnych kategoriach

Od początku 2019 roku tworzymy rozwiązania, które pomagają powiązać przedmioty z ofert na Allegro z produktami w naszej bazie. Dzięki temu możesz wystawiać swoje oferty szybciej, a kupujący łatwiej odnajdują interesujące ich przedmioty. Planujemy, aby w 2021 roku wszystkie oferty w wybranych kategoriach były połączone z naszą bazą.

Już teraz wymagamy, aby 1% ofert był powiązany z produktami w:

 • Elektronice,
 • Kulturze i rozrywce,
 • Urodzie.

Od 14 października zaczniemy wymagać 1% ofert powiązanych z produktami w kolejnych działach:

 • Sport i turystyka,
 • Dom i ogród,
 • Zdrowie,
 • Supermarket.

W części kategorii nie będziemy tego wymagać - ich listę znajdziesz w tym pliku.

information

Ważne! Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to w tych kategoriach (z wyłączeniem kategorii z pliku) nie będzie mógł wystawić nowej oferty, jeśli obecnych nie powiąże z produktem.

Więcej o tym, jak powiązać ofertę z produktem, przeczytasz w naszym poradniku. Zapoznaj się także z nowym zasobem POST /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.
16WRZ
2020

Udostępniliśmy nowy zasób, dzięki któremu sprawdzisz sugerowane kategorie dla podanej frazy

Udostępniliśmy dziś nowy zasób GET /sale/matching-categories, za pomocą którego po podaniu frazy pobierzesz sugerowaną listę kategorii, w których możesz wystawić swój przedmiot. Dzięki temu łatwiej i szybciej zidentyfikujesz odpowiednią kategorię.

W żądaniu przekaż parametr name i podaj w nim wyszukiwaną frazę, np. name=bmw x3. W odpowiedzi otrzymasz listę sugerowanych kategorii.


Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/matching-categories?name=bmw x3’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
“matching_categories”: [
  {
   “id”: “250885”,          – identyfikator sugerowanej kategorii.
   “name”: “Wahacze”,        – nazwa sugerowanej kategorii.
   “parent”: {            – kategoria nadrzędna w stosunku do
                    sugerowanej kategorii:
                    dzięki tej strukturze poznasz dokładną
                    ścieżkę sugerowanej kategorii.
    “id”: “250882”,         – identyfikator kategorii nadrzędnej.
    “name”: “Wahacze i elementy”,  – nazwa kategorii nadrzędnej.
    “parent”: {
     “id”: “8683”,
     “name”: “Układ zawieszenia”,
     “parent”: {
      “id”: “620”,
      “name”: “Części samochodowe”,
      “parent”: {
       “id”: “3”,
       “name”: “Motoryzacja”,
       “parent”: null
      }
     }
    }
   }
  },
  …
   {
   “id”: “255100”,
   “name”: “Lampy przeciwmgielne”,
   “parent”: {
    “id”: “255098”,
    “name”: “Lampy przednie i elementy”,
    “parent”: {
     “id”: “623”,
     “name”: “Oświetlenie”,
     “parent”: {
      “id”: “620”,
      “name”: “Części samochodowe”,
      “parent”: {
       “id”: “3”,
       “name”: “Motoryzacja”,
       “parent”: null
      }
     }
    }
   }
  }
 ]
}
15WRZ
2020

Udostępniliśmy nowy zasób, dzięki któremu pobierzesz sugerowaną sekcję Pasuje do

Udostępniliśmy dziś nowy zasób GET /sale/compatibility-list-suggestions, za pomocą którego pobierzesz sugerowaną sekcję Pasuje do. Skorzystaj z tego zasobu, gdy nie posiadasz listy kompatybilności w ofercie. Dzięki uzupełnionej sekcji kupujący łatwiej odnajdzie interesujący go produkt. Sugestie tworzymy na podstawie list komptybilności ofert innych sprzedających. Listę możesz modyfikować według własnych potrzeb, np. usunąć lub dodać niektóre z pozycji.

Przekaż w żądaniu jeden z parametrów, na podstawie którego zwrócimy sugerowaną sekcję Pasuje do:

 • offer.id - identyfikator oferty,
 • product.id - identyfikator produktu - sprawdź, jak wyszukać produkt.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/compatibility-list-suggestions?offer.id=6505550901'
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “type”: “MANUAL”,
  “items”: [
    {
      “type”: “ID”,
      “id”: “73ff4bae-958d-4b75-a49c-d0c11fdd233c”,
      “text”: “Toyota AVENSIS (T22) 2.0 VVT-i (AZT220_) (1AZ-FSE) 1998ccm 150KM/110kW 200010-200302”,
      “additionalInfo”: []
    },
    {
      “type”: “ID”,
      “id”: “de7a2247-78fa-4a12-94f1-f43b5f33ac7e”,
      “text”: “Toyota AVENSIS (T22) 2.0 TD (CT220_) (2C-TE) 1975ccm 90KM/66kW 199709-200302”,
      “additionalInfo”: []
    }
  ]
}

Listę, którą otrzymasz, możesz następnie przekazać, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę.

10WRZ
2020

Cenniki hurtowe dla transakcji B2B

Od dziś dodasz cenniki hurtowe do ofert. Dzięki nim zaoferujesz rabat podczas transakcji B2B (firma - firma). Aby utworzyć cennik hurtowy, skorzystaj z POST /sale/loyalty/promotions i określ progi ilościowe oraz przypadający dla nich rabat procentowy.

Przykładowy request:

curl -X POST
‘https://api.allegro.pl/sale/loyalty/promotions' 
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-d ‘{ “benefits”: [ { “specification”: { “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”, – typ promocji (lista dostępnych wartości znajduje się w dokumentacji zasobu) “name”: “Cennik hurtowy nr 1”, – nazwa cennika “thresholds”: [ – progi rabatowe { “quantity”: { – minimalna liczba “lowerBound”: 5 zakupionych przedmiotów }, “discount”: { – wysokość rabatu (%) “percentage”: “5” } }, { “quantity”: { “lowerBound”: 10 }, “discount”: { “percentage”: “8” } } ] } } ], “offerCriteria”: [ { “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY” – oferty przypiszesz za pomocą } PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId} ] }’

W odpowiedzi otrzymasz identyfikator utworzonego cennika.

Przykładowy response:

{
  “id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793”,  – identyfikator cennika
  “createdAt”: “2020-08-13T06:08:06.011Z”,     – data utworzenia
  “benefits”: [
    {
      “specification”: {
        “name”: “Cennik hurtowy nr 1”,
        “thresholds”: [
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 5
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “5”
            }
          },
          {
            “quantity”: {
              “lowerBound”: 10
            },
            “discount”: {
              “percentage”: “8”
            }
          }
        ],
        “type”: “WHOLESALE_PRICE_LIST”
      }
    }
  ],
  “offerCriteria”: [
    {
      “type”: “OFFERS_ASSIGNED_EXTERNALLY”
    }
  ],
  “status”: “ACTIVE”
}

Utworzony cennik hurtowy przypiszesz do wybranych ofert za pomocą zasobu do grupowych zmian w ofercie - PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId}.

Przykładowy request:

curl -X PUT 
https://api.allegro.pl/sale/offer-modification-commands/daccd266-fa5e-4a6b-a10b-d24836c411e1'
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-d ‘{ “modification”: { “discounts”: { – typ zmiany “wholesalePriceList”: {
“id”: “9de4be5d-9c60-48aa-8711-363625c9d793” – identyfikator cennika } } }, “offerCriteria”: [ { “offers”: [ { “id”: “9292002929” – identyfikator oferty }, { “id”: “9876543210” } ], “type”: “CONTAINS_OFFERS” } ] }’
information

Ważne! Obecnie informacji o przypisanym cenniku hurtowym do oferty nie otrzymasz w odpowiedzi dla GET /sale/offers/{offerId}.

Więcej informacji o cennikach hurtowych i zasobach do zarządzania nimi znajdziesz w naszym poradniku.

10WRZ
2020

GET /sale/offers - nowe opcje filtrowania

Dzisiaj dla GET /sale/offers udostępniliśmy nowe opcje filtrowania według:

 • category.id - możesz znależć oferty, które przynależą do danej kategorii,
 • product.id.empty - możesz wyszukać oferty, które nie posiadają przypisanego produktu (product.id),
 • productizationRequired - możesz wyfiltrować oferty, które należą do kategorii, w których produktyzacja jest obowiązkowa.

Przykładowo, jeśli chcesz wyszukać oferty, które należą do kategorii 260660, nie posiadają przypisanego produktu, a muszą spełnić wymaganie powiązania z produktem, wystarczy, że wywołasz:

GET /sale/offers?category.id=260660&product.id.empty=true&productizationRequired=true

8WRZ
2020

Usuwamy parametr user.id / seller.id z wywołań

Zgodnie z Waszymi sugestiami od dzisiaj podczas wywoływania poniższych zasobów nie musicie już przekazywać parametru:

Jeżeli w swoim wywołaniu nadal przekażesz parametr user.id lub seller.id, to zwrócimy również poprawną odpowiedź.

1WRZ
2020

Wysyłam z Allegro - nowe narzędzie do zarządzania przesyłkami

Udostępniliśmy dziś nowe, bezpłatne narzędzie, które ułatwia zarządzanie przesyłkami - Wysyłam z Allegro. Sprzedawcy mogą utworzyć w nim i wydrukować etykiety oraz zamówić odbiór paczek przez przewoźników ze wskazanego adresu. Numery przesyłek automatycznie dodamy do odpowiednich zamówień. Więcej na temat tego narzędzia przeczytasz na stronie dla sprzedających.

Na potrzeby nowej funkcjonalności przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziesz więcej szczegółów o zasobach API.

Ważne! Zanim skorzystasz z API Wysyłam z Allegro, powiąż swoje konto na stronie:

28SIE
2020

Sprawdź, czy dla parametru z wartością niejednoznaczną możesz dodać własną wartość

Udostępniliśmy dziś nowe pole customValuesEnabled w sekcji options odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Sprawdzisz w nim, czy dla parametru z wartością niejednoznaczną możesz przekazać własną wartość.

Wartości niejednoznaczne parametru to wartości typu: “inne”, “pozostałe”, etc. np. “inna” w parametrze “Marka”. Identyfikator takiej wartości zwracamy w polu ‘ambiguousValueId’ w sekcji options w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.

W naszym poradniku znajdziesz wskazówki, jak dodać własną wartość dla parametru z wartością niejednoznaczną.

27SIE
2020

GET /offers/listing - wyszukaj oferty po loginie sprzedawcy

Zgodnie z Waszymi sugestiami od dziś w GET /offers/listing możecie wyszukać oferty danego sprzedawcy po jego loginie. Dotychczas można było wyszukać oferty danego sprzedawcy tylko po jego identyfikatorze.

Przykładowy request:

 curl -X GET 
https://api.allegro.pl/offers/listing?seller.login=Allegro'
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
27SIE
2020

Sandbox - przerwa techniczna

03.09.2020 o godzinie 19:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 1 godziny. Przepraszamy za niedogodności.

18SIE
2020

Usunęliśmy metody dostawy “Kurier wieczór” i “Kurier wieczór pobranie”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią usunęliśmy dziś metody dostawy:

 • “Kurier wieczór”,
 • “Kurier wieczór pobranie”.
17SIE
2020

Dynamic Client Registration

Udostępniliśmy nowy sposób autoryzacji - Dynamic Client Registration. Jest to rozszerzenie standardu OAuth2 umożliwiające tworzenie instancji twojej aplikacji w sposób zautomatyzowany. Jeżeli klient bezpośrednio instaluje kopię twojego oprogramowania (np. instancję platformy sklepowej we własnej infrastrukturze), to ten typ autoryzacji jest właśnie dla ciebie. Zapewnia on pełne bezpieczeństwo autoryzacji danych, a jednocześnie nie wymusza na każdym kliencie ręcznego generowania osobnych danych dostępowych (client ID oraz client secret).

Szczegółowe informacje o DCR znajdziesz w naszym poradniku.

7SIE
2020

POST /sale/offers - w odpowiedzi dodaliśmy nowe pole “warnings”

W odpowiedzi dla POST /sale/offers dodaliśmy nowe pole “warnings” w sekcji validation. Informujemy w nim, czy w opisie oferty znajdują się treści, które mogą naruszać zasady obowiązujące w Allegro. Frazy, które mogą spowodować, że wyświetlimy komunikat, to np.:

 • EAN,
 • warunki zwrotu,
 • link do strony www,
 • informacje dotyczące wysyłki,
 • tabele rozmiarów.

Ważne! Nadal prawidłowo wystawisz ofertę, dla której zwrócimy informacje w polu warnings.

Wprowadziliśmy to pole, ponieważ zależy nam, aby sprzedawcy już na pierwszym etapie, gdy tworzą nową ofertę, mogli zwrócić uwagę na problematyczne treści. Komunikat pozwoli sprzedawcom uniknąć dalszych sankcji podejmowanych przez Allegro, jeśli wystawią nieregulaminową ofertę - wystarczy, że wykonają w niej stosowne zmiany.

Przykładowa struktura odpowiedzi:

{
  “validation”: {
    “errors”: [],
    “warnings”: [
      {
        “code”: “VALIDATION_WARNING”,
        “message”: “Wystawiany przedmiot znajduje się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zdecydujesz się wysłać go za granicę masz obowiązek powiadomienia o tym fakcie Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Musi to nastąpić przed zamiarem wywozu lub zbycia produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
        “details”: “”,
        “path”: “”,
        “userMessage”: “Wystawiany przedmiot znajduje się w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zdecydujesz się wysłać go za granicę masz obowiązek powiadomienia o tym fakcie Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Musi to nastąpić przed zamiarem wywozu lub zbycia produktu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
      }
    ],
    “validatedAt”: “2017-11-08T18:03:39.68Z”
    }
   }
6SIE
2020

Dodaj własny parametr przez REST API

Od dziś, gdy wystawiasz lub edytujesz ofertę, dodasz swój własny parametr. Dzięki temu opisy ofert będą bardziej precyzyjne, a kupujący łatwiej podejmie decyzję o zakupie. Propozycje własnych parametrów zbierzemy i zweryfikujemy, a w przyszłości przeniesiemy je do standardowych parametrów.


Pamiętaj, że własne parametry:
 • przekażesz tylko w wybranych kategoriach. W odpowiedzi dla GET /sale/categories i GET /sale categories/{id} dodaliśmy nowe pole - customParametersEnabled, w którym sprawdzisz, czy umożliwiliśmy to w danej kategorii,
 • dodasz w nowym polu customParameters w modelu oferty. Parametr będzie widoczny na stronie oferty,
 • mają podobne ograniczenie, jak na formularzu wystawiania na stronie internetowej - maksymalnie dodasz 4 własne parametry, dla których przekażesz po jednej wartości,
 • nie mogą być duplikatami - jeżeli parametr o takiej nazwie istnieje już w Allegro, to zwrócimy odpowiedni błąd. Możesz jednak dodać własne parametry o takiej samej nazwie dla różnych ofert.

Przykładowa struktura żądania:
{
…
“parameters”: […],
“customParameters”: [
  {
   “name”: “Nazwa twojego własnego parametru”,
   “values”: [
    “Wartość własnego parametru”
   ]
  }
 ],
“description”: {…},
…
}
Przykładowa struktura odpowiedzi:

{
…
“parameters”: […],
“customParameters”: [
  {
   “name”: “Nazwa twojego własnego parametru”,
   “values”: [
    “Wartość własnego parametru”
   ]
  }
 ],
“description”: {…},
…
}
29LIP
2020

Plan wygaszenia WebAPI

Wyłączymy WebAPI:

 • 1.09.2020 na Sandboxie.
 • 26.10.2020 na środowisku produkcyjnym.

Terminy zaktualizowaliśmy, ponieważ od października w WebAPI nie pozostaną już żadne metody, które uzasadniałyby jego dłuższe utrzymywanie.

26.10.2020 wyłączymy także metody do:

Z powodu niskiego użycia, nie będziemy dodawać ich odpowiedników w REST API. Aktualne ustawienia danych do wypłat możesz sprawdzić w Moim Allegro. Jeśli chcesz otrzymywać codziennie wypłaty, wystarczy, że ustawisz automatyczny sposób wypłat.

24LIP
2020

Sandbox - przerwa techniczna

30.07.2020 o godzinie 9:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 2 godzin. Przepraszamy za niedogodności.

23LIP
2020

Weź udział w ankiecie o produktyzacji w Allegro

Wypełnij ankietę o produktyzacji w Allegro. Chcemy dowiedzieć się, na jakim etapie wdrożenia produktyzacji jesteś oraz które kwestie są dla Ciebie najbardziej problematyczne. Na końcu ankiety znajdziesz pytanie otwarte, w którym możesz podzielić się swoimi sugestiami na temat tej funkcjonalności.

Link do ankiety - kliknij tu.

23LIP
2020

18.08.2020 usuniemy metody dostawy “Kurier wieczór” i “Kurier wieczór pobranie”

18.08.2020 usuniemy metody dostawy:

 • “Kurier wieczór”,
 • “Kurier wieczór pobranie”.

Od 04.08.2020, gdy stworzysz lub zmienisz cennik dostawy, który zawiera jedną z tych metod, otrzymasz status 422 wraz z odpowiednią treścią błędu:

“errors”: [
    {
      “code”: “DEPRECATED_DELIVERY_METHOD”,
      “message”: “Kurier wieczór pobranie is deprecated.”,
      “details”: null,
      “path”: “rates[5].deliveryMethod.id”,
      “userMessage”: “Metoda dostawy \“Kurier wieczór pobranie\” nie jest już dostępna.”
    },
    {
      “code”: “DEPRECATED_DELIVERY_METHOD”,
      “message”: “Kurier wieczór is deprecated.”,
      “details”: null,
      “path”: “rates[10].deliveryMethod.id”,
      “userMessage”: “Metoda dostawy \“Kurier wieczór\” nie jest już dostępna.”
    }
  ]
15LIP
2020

GET /order/checkout-forms - filtruj zamówienia według wielu wartości

Od dziś możesz przekazać wiele wartości dla filtrów w GET /order/checkout-forms:

 • status zamówienia - np. GET /order/checkout-forms?status=BOUGHT&status=FILLED_IN - zwróci wszystkie zamówienia w statusie BOUGHT i FILLED_IN,
 • status realizacji - np. GET /order/checkout-forms?fulfillment.status=NEW&fulfillment.status=PROCESSING - zwróci wszystkie zamówienia, dla których status realizacji to PROCESSING lub NEW.

Więcej informacji o filtrach dla zamówień znajdziesz w naszym poradniku.

14LIP
2020

Grupowa edycja stawki podatku VAT w ofertach

Umożliwiliśmy grupową edycję stawki podatku VAT w ofertach. Aby ją zmienić skorzystaj z PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId} i podczas grupowej zmiany podaj w polu:

 • “invoice” - “VAT” jako typ faktury,
 • “tax” - wartość stawki podatku VAT. Możesz wprowadzić tylko stawki podatku VAT określone polskim prawem (0%, 5%, 8%, 23%).

Przykładowy request:

curl -X PUT 
https://api.allegro.pl/sale/offer-modification-commands/{commandId}’
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-d ‘{ “modification”: { “payments”: { “invoice”: “VAT”, “tax”: { “percentage”: “23.00” } }, }, “offerCriteria”:[ { “type”:“CONTAINS_OFFERS”, “offers”:[ { “id”:“7531636067” }, { “id”:“7512439587” } ] } ] }’

Dzięki zmianie w przyszłości zaprezentujemy kupującym w ofertach stawkę VAT i cenę netto produktu.

Ważne! Pamiętaj, że transakcję z kupującym zawierasz na podstawie ceny brutto. Obecnie cenę netto zwracamy w celach informacyjnych.

13LIP
2020

20 lipca 2020 włączymy walidację parametrów zależnych

Parametry zależne na tę chwilę udostępniliśmy tylko w jednej kategorii - Klipsy (123428). Jeśli jako wartość parametru głównego (Materiał) wybierzesz:

 • “Złoto”, “Złoto białe” lub “Złoto różowe” - będziesz mógł wypełnić parametr “Próba złota”,
 • “Srebro”, “Srebro tybetańskie” lub “Srebro pozłacane” - będziesz mógł wypełnić parametr “Próba srebra”.

20 lipca 2020 włączymy walidację parametrów zależnych. Oznacza to, że udostępnimy:

 • parametr “Próba złota”, tylko jeśli dla parametru “Materiał” wybierzesz wartość powiązaną ze złotem,
 • parametr “Próba srebra”, tylko jeśli dla parametru “Materiał” wybierzesz wartość powiązaną ze srebrem,
 • oba parametry, jeśli wybierzesz wartości powiązane zarówno ze złotem, jak i srebrem,
 • żaden z tych parametrów, jeśli “Materiał” nie jest powiązany ani ze złotem, ani ze srebrem.

W przypadku, gdy wybierzesz błędny parametr zależny, zwrócimy stosowny błąd, przykładowo:

“Parametr zależny Próba złota nie może przyjąć wartości [999], gdy parametr Materiał ma wartości [Szkło, Stal].”

Więcej informacji o parametrach zależnych znajdziesz w naszym komunikacie.

6LIP
2020

Sandbox - przerwa techniczna

10.07.2020 o godzinie 9:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 2 godzin. Przepraszamy za niedogodności.

29CZE
2020

30.09.2020 wyłączymy metody WebAPI do pobierania publicznych danych o sprzedaży

30.09.2020 wyłączymy następujące metody WebAPI:

 • doGetSiteJournal,
 • doGetSiteJournalInfo,
 • doShowItemInfoExt,
 • doGetItemsInfo,
 • doGetBidItem2.

Nie udostępnimy odpowiedników tych metod w REST API. Dotychczas dowolny podmiot, np. dowolny sprzedawca mógł pobierać i analizować dane o jakichkolwiek transakcjach zawieranych w serwisie przez każdego innego sprzedawcę. Przede wszystkim ze względu na wrażliwość tych informacji, zdecydowaliśmy się zmienić nasze podejście – od 1 października 2020 roku dane transakcyjne nie będą publicznie dostępne.

Ważne! Każdy sprzedawca na Allegro nadal będzie miał dostęp do danych o swojej sprzedaży - zarówno w narzędziach udostępnianych przez Allegro, jak i w zasobach API Allegro.

Informacje na temat ograniczenia dostępu do wrażliwych danych o transakcjach znajdziesz też na stronie dla sprzedających.

29CZE
2020

Parametr GTIN w ofertach oraz produktach

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dzisiaj udostępniliśmy parametr globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN. W większości kategorii oznaczyliśmy go jako parametr podstawowy, czyli taki, który identyfikuje produkt w ofercie. Jeżeli chcesz określić lub zmienić GTIN, w zależności od kategorii, skorzystaj z dostępnych parametrów:

 • EAN (id parametru=225693),
 • ISBN (id parametru=245669),
 • ISSN (id parametru=245673).

Pamiętaj, że parametry dostępne w danej kategorii sprawdzisz za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.


GTIN w ofertach

W ofertach parametr GTIN jest nadrzędny wobec pola “ean”, którego wartości przenieśliśmy do nowego parametru. Wartość EAN, ISBN lub ISSN możesz uzupełnić jedynie w parametrze GTIN, aby to zrobić pobierz aktualny stan oferty poprzez GET /sale/offers/{offerId}, a następnie edytuj poprzez PUT /sale/offers/{offerId}. Jeśli spróbujesz zmienić wartość pola “ean” w ofercie, otrzymasz komunikat błędu: “Pole ean jest tylko do odczytu. Wartość z pola ean podaj w parametrze o id: {id}.”

Jeżeli dotychczas w integracji używasz pola “ean” by rozpoznać swoje oferty (jako sygnaturę), wykorzystaj w tym celu dedykowane dla sygnatury pole “external.id”.

GTIN w produktach

Parametr GTIN dla produktów funkcjonuje równolegle z dotychczasową tablicą “eans”. Aktualne wartości “eans” przenieśliśmy do nowego parametru. Zgłaszając propozycję produktu przez POST /sale/product-proposals możesz przekazać wartość EAN, ISBN lub ISSN tylko w parametrze GTIN.

Parametr GTIN zyskał flagę “isGTIN” w strukturze “options” parametrów produktu. Dzięki temu podczas dodawania oferty na podstawie produktu rozpoznasz, że jeśli parametr ma wiele wartości, to możesz przekazać tylko jedną z nich.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/products/0ca14fc3-7084-4fa2-83da-d04104e8b162’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

…
“parameters”: [
{
  “id”: “225693”,
  “name”: “EAN”,
  “valuesLabels”: [
    “0901362561720”
  ],
  “values”: [
    “0901362561720”
  ],
  “unit”: null,
  “options”: {
    “identifiesProduct”: true,
    “isGTIN”: true
  }
}
],
…
information

Ważne! W przyszłości pole “ean” w ofercie oraz tablicę “eans” w produkcie usuniemy. Wartość GTIN (czyli EAN, ISBN, ISSN) zmienisz tylko korzystając z parametru, dlatego już dzisiaj rozpocznij prace nad ich poprawną obsługą w swojej aplikacji.

26CZE
2020

POST /sale/product-offers - dodaliśmy obsługę nowych pól, które możesz wysłać w żądaniu

W odpowiedzi na Wasze sugestie dodaliśmy trzy nowe pola, które możecie przekazać w strukturze żądania POST /sale/product-offers:

 • name - tytuł oferty,
 • external.id - sygnatura,
 • delivery.additionalInfo - dodatkowe informacje o dostawie.

Więcej informacji na temat zasobu znajdziecie w naszym poradniku - jak jednym requestem wystawić ofertę powiązaną z produktem.

16CZE
2020

Od 01.08.2020 będziemy wymagać 1% ofert powiązanych z produktem w kategoriach Elektronika, Uroda, Kultura i Rozrywka

Od początku 2019 roku wprowadzamy elementy produktyzacji w serwisie. Grupujemy oferty z tym samym produktem, dzięki czemu klient szybciej znajdzie ofertę, która spełnia jego oczekiwania. Ofertę powiązaną z produktem wyświetlimy także w nowych miejscach - np. na stronach produktu.

Planujemy sproduktyzować cały serwis Allegro do połowy 2021 roku, dlatego od 01.08.2020 będziemy wymagać co najmniej 1% ofert powiązanych z produktem w kategoriach:

 • Elektronika,
 • Uroda,
 • Kultura i Rozrywka.
information Jeżeli sprzedawca nie spełni tego wymagania, to w tych kategoriach nie będzie mógł wystawić nowej oferty, jeśli obecnych nie powiąże z produktem.

Więcej o tym, jak powiązać ofertę z produktem, przeczytasz w naszym poradniku. W ostatnim czasie udostępniliśmy także nowy zasób POST /sale/product-offers, dzięki któremu za pomocą jednego żądania wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk;
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Na stronie dla sprzedających znajdziesz informację o innych korzyściach, które aktualnie sprzedawca uzyska dzięki produktyzacji. W wybranych kategoriach, gdy sprzedawca stworzy nowy produkt w procesie wystawiania lub edycji oferty - zwrócimy mu połowę bazowej prowizji od sprzedaży w ofercie powiązanej z produktem.

15CZE
2020

Sandbox - przerwa techniczna

17.06.2020 o godzinie 7:00 rozpoczniemy przerwę techniczną na środowisku testowym, która potrwa ok. 2 godzin. Przepraszamy za niedogodności.

10CZE
2020

Wprowadziliśmy parametry zależne w pierwszej kategorii - Klipsy

Parametry zależne to parametry:

 • dla których zbiór dostępnych wartości jest uzależniony od wartości innego parametru. Przykładem może być Model, ponieważ dostępne wartości będą uzależnione od tego, jaką wartość wybierzesz dla parametru Marka, np. jeśli jako Markę wskażesz Nokia, dostępne wartości dla parametru Model zawęzimy do modeli Nokii,
 • które będą dostępne w zależności od wyboru wartości innego parametru, np. jeżeli chcesz wystawić Bransoletkę i jako wartość parametru Materiał wybierzesz złoto, pojawi się parametr Próba złota.

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią wprowadziliśmy parametry zależne w kategorii Klipsy (123428). Jeśli jako wartość parametru głównego (Materiał) wybierzesz:

 • “Złoto”, “Złoto białe” lub “Złoto różowe” - parametrem zależnym będzie “Próba złota”,
 • “Srebro”, “Srebro tybetańskie” lub “Srebro pozłacane” - parametrem zależnym będzie “Próba srebra”.

Więcej informacji o parametrach zależnych znajdziesz w naszym newsie. O kolejnych dostępnych parametrach zależnych nie będziemy już informować na stronie Allegro API.

10CZE
2020

Wystaw ofertę charytatywną na Allegro

Od 15.06.2020 wystawisz oferty charytatywne na Allegro. Już dzisiaj wdrożyliśmy nowy zasób GET /charity/fundraising-campaigns, dzięki któremu wyszukasz organizacje charytatywne.

Natomiast w modelu oferty dodaliśmy nowe pole “fundraisingCampaign”. Aby wystawić ofertę charytatywną skorzystaj z POST /sale/offers i w polu “fundraisingCampaign” przekaż identyfikator wybranej organizacji charytatywnej.

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/charity/fundraising-campaigns?limit=10&phrase=Zbieramy’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “campaigns”: [
    {
      “id”: “4ed5aebc-a916-4144-b9e9-45f9408a9fe7”,
      “name”: “Zbieramy na karmę dla zwierząt ze schroniska”,
      “organization”: {
        “name”: “Platforma Charytatywna”
      }
    }
  ]
} 
9CZE
2020

Lista typów opłat billingowych

Dzisiaj udostępniliśmy zasób GET /billing/billing-types, którym pobierzesz listę typów opłat billingowych. Możesz go wykorzystać do pełnej identyfikacji wartości zwracanych w polu “type.id” dla zasobu GET /billing/billing-entries.

4CZE
2020

Cena netto i stawka podatku VAT w ofercie

Dzisiaj w modelu oferty udostępniliśmy dwa nowe pola:

 • “netPrice” - cena netto, którą obliczamy automatycznie na podstawie stawki podatku VAT. Nie możesz jej zdefiniować samodzielnie.
 • “tax” - stawka podatku VAT, możesz ją zdefiniować samodzielnie, gdy w ofercie masz zaznaczoną opcję “faktura VAT”. Obecnie w polu wprowadzisz tylko stawki podatku VAT określone polskim prawem (0%, 5%, 8%, 23%).

Model oferty po zmianie:

…
“sellingMode”: {
  “format”: “BUY_NOW”,
  “price”: {
   “amount”: “2460”,
   “currency”: “PLN”
  },
  “netPrice”: {
    “amount”: “2000”,
    “currency”: “PLN”
   },
  “startingPrice”: null,
  “minimalPrice”: null
 },
 “tax”: {
  “percentage”: “23.00”
 },
…

Dzięki zmianie w przyszłości zaprezentujemy kupującym w ofertach stawkę VAT i cenę netto produktu.

Ważne! Pamiętaj, że transakcję z kupującym zawierasz na podstawie ceny brutto. Obecnie cenę netto zwracamy w celach informacyjnych.

3CZE
2020

GET /sale/categories/{categoryId}/parameters - dodajemy nowe pola i ułatwiamy wystawianie ofert powiązanych z produktem

Do tej pory, gdy za pomocą POST /sale/product-offers wystawiasz ofertę powiązaną z produktem i chcesz otrzymać dwa różne zbiory dla parametrów ofertowych i produktowych, musisz skorzystać z dwóch osobnych zasobów. Uprościliśmy ten proces - w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters dodaliśmy nowe pola:

 • options.describesProduct - wartość:
  • true oznacza, że parametr jest produktowy,
  • false oznacza, że parametr jest ofertowy.
  Parametry ofertowe są związane z indywidualną ofertą, np. stan, data ważności, etc., a nie z cechą konkretnego produktu.
 • requiredForProduct - wartość true oznacza, że musisz przekazać wartość dla tego parametru, gdy tworzysz propozycję nowego produktu.

Więcej informacji o tym, jak w łatwy sposób wystawić ofertę powiązaną z produktem, znajdziesz w naszym poradniku.

Przykładowy response:
{
   “id”: “10563”,
   “name”: “Marka”,
   “type”: “dictionary”,
   “required”: true,
   “requiredForProduct”: true
   “unit”: null,
   “options”: {
     “variantsAllowed”: false,
     “variantsEqual”: true,
     “ambiguousValueId”: “10563_40”,
     “dependsOnParameterId”: null
     “describesProduct”: true
   },
…
}
1CZE
2020

Sandbox - 8 czerwca 2020 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów oraz usuniemy wszystkie oferty

8 czerwca 2020 zaktualizujemy listę kategorii i parametrów na Sandboxie. Dzięki temu zadbamy o spójność między środowiskiem testowym i produkcyjnym.

Ważne! W związku z aktualizacją usuniemy wszystkie oferty z Sandboxa.

Podobne działania planujemy przeprowadzać raz na kwartał. Będziemy o nich informować z odpowiednim wyprzedzeniem.

29MAJ
2020

Parametr GTIN w ofertach oraz produktach

Od 29.06.2020 udostępnimy parametr globalny numer jednostki handlowej tzw. GTIN. W większości kategorii oznaczymy go jako parametr podstawowy, czyli taki, który identyfikuje produkt w ofercie. Jeżeli chcesz określić lub zmienić GTIN, w zależności od kategorii, skorzystaj z dostępnych parametrów:

 • EAN (id parametru=225693),
 • ISBN (id parametru=245669),
 • ISSN (id parametru=245673).

Pamiętaj, że parametry dostępne w danej kategorii sprawdzisz za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.


GTIN w ofertach

W ofertach parametr GTIN będzie nadrzędny wobec pola “ean”, którego wartości automatycznie przeniesiemy do nowego parametru. Wartość EAN, ISBN lub ISSN możesz uzupełnić jedynie w parametrze GTIN, aby to zrobić pobierz aktualny stan oferty poprzez GET /sale/offers/{offerId}, a następnie edytuj poprzez PUT /sale/offers/{offerId}. Jeśli spróbujesz zmienić wartość pola “ean” w ofercie, otrzymasz komunikat błędu: “Pole ean jest tylko do odczytu. Wartość z pola ean podaj w parametrze o id: {id}.”

Jeżeli dotychczas w integracji używasz pola “ean” by rozpoznać swoje oferty (jako sygnaturę), wykorzystaj w tym celu dedykowane dla sygnatury pole “external.id”.

GTIN w produktach

Nowy parametr GTIN dla produktów będzie funkcjonować równolegle z dotychczasową tablicą “eans”. Aktualne wartości “eans” przeniesiemy do nowego parametru. Zgłaszając propozycję produktu przez POST /sale/product-proposals możesz przekazać wartość EAN, ISBN lub ISSN tylko w parametrze GTIN.

Parametr GTIN zyska flagę “isGTIN” w strukturze “options” parametrów produktu. Dzięki temu podczas dodawania oferty na podstawie produktu rozpoznasz, że jeśli parametr ma wiele wartości, to możesz przekazać tylko jedną z nich.

information Ważne! W przyszłości pole “ean” w ofercie oraz tablicę “eans” w produkcie usuniemy. Wartość GTIN (czyli EAN, ISBN, ISSN) zmienisz tylko korzystając z parametru, dlatego już dzisiaj rozpocznij prace nad ich poprawną obsługą w swojej aplikacji.

Tydzień przed wdrożeniem zmiany udostępnimy na Sandbox kategorię oraz produkt z nowym parametrem GTIN, co pozwoli Wam przetestować jego działanie. O szczegółach poinformujemy w komunikacie na naszym forum.

28MAJ
2020

Zasoby do obsługi zamówień dostępne tylko w wersji public

Od 10.06.2020 zasoby przeznaczone do obsługi zamówień:

dostępne będą tylko w wersji public. Zmianę z wyprzedzeniem zapowiadaliśmy w komunikacie GitHub #2220.

Wykonaj niezbędną zmianę w swoim oprogramowaniu - aby przejść na nową wersję wystarczy, że w nagłówku ‘accept’ oraz ‘content-type’ wywołania zmienisz wartość:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

27MAJ
2020

POST /sale/product-offers - dodaliśmy nowe pole ‘status’

POST /sale/product-offers to nowy zasób, dzięki któremu za pomocą jednego żądania wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk,
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Więcej informacji o tym zasobie znajdziesz w naszym poradniku.


W strukturze odpowiedzi, w ramach danych produktowych, w sekcji publication dodaliśmy nowe pole status, w którym informujemy, czy na podstawie danych z żądania:

 • utworzyliśmy nową propozycję produktu i powiązaliśmy z nią ofertę (PROPOSED),
  {
    “product”:{
      “id”: “0cb89863-9bd0-4f92-x364-16ec3908201x”, – id zgłoszonego produktu
      “publication”: {
        “status”: “PROPOSED”
        },
       }
   …
  }
 • zidentyfikowaliśmy produkt w naszej bazie i powiązaliśmy z nim ofertę (LISTED),
  {
    “product”:{
      “id”: “0cb89863-9xd0-4f92-x364-16ec3908201x”, – id produktu z naszej bazy
        “publication”: {
          “status”: “LISTED”
     },
    }
   …
  }
 • nie utworzyliśmy nowej propozycji produktu i nie powiązaliśmy oferty z żadnym produktem z naszej bazy (NOT_LISTED), jednak wystawiliśmy samą ofertę. Taka sytuacja może nastąpić np. gdy próbujesz utworzyć ofertę i produkt w kategorii, w której nie możesz dodać propozycji nowego produktu,
  {
    “product”:{
      “id”: null
      “publication”: {
        “status”: “NOT_LISTED”
     },
     },
    }
   …
  }
18MAJ
2020

GET /me - dodaliśmy email i NIP w odpowiedzi

W odpowiedzi na Wasze sugestie, dodaliśmy dwa nowe pola w odpowiedzi dla GET /me:

 • email,
 • NIP (‘company.taxId’).

Za pomocą GET /me pobierzesz dane użytkownika, którego token przesyłasz w requeście.

Przykładowy request:
curl -X GET
‘https://api.allegro.pl/me’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
Przykładowy response:
{
  “id”: “12345678”,
  “login”: “example_login”,
  “firstName”: “Jan”,
  “lastName”: “Nowak”,
  “email”: “example_login@allegro.pl”,
  “company”: {
    “name”: “Allegro.pl”,
    “taxId”: “525-267-47-98”
  }
}
15MAJ
2020

Produktyzacja - dodaj własną wartość dla parametru z wartością niejednoznaczną, gdy tworzysz nowy produkt

O wartościach niejednoznacznych i o tym, jak możesz dodać własną wartość w wybranych kategoriach, informowaliśmy we wcześniejszym komunikacie. Od dzisiaj możesz zdefiniować własną wartość, również gdy tworzysz nowy produkt za pomocą POST /sale/product-proposals.

Identyfikator wartości niejednoznacznej parametru sprawdzisz za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters w polu ambiguousValueId. Więcej informacji na temat tego pola znajdziesz w naszym komunikacie. Na stronie dla sprzedających znajdziesz aktualną listę parametrów, do których możesz dodać własną wartość.

Podczas, gdy dodajesz produkt, przekaż poniższą strukturę w sekcji parameters, aby dodać własną wartość. Jeżeli w polu valuesIds przekażesz identyfikator wartości niejednoznacznej ambiguousValueId, to uzupełnienie własnej wartości w polu values będzie obowiązkowe.

 {
    “id”: “129033”,                – id parametru
    “valuesIds”: [
     “129033_13”                 – id wartości niejednoznacznej
    ],
    “values”: [ “Nazwa brakującej marki” ],    – wartość, którą chcesz przekazać,
                           uzupełnij to pole.
    “rangeValue”: null
 }
14MAJ
2020

POST /sale/product-offers - wystaw w prosty sposób ofertę powiązaną z produktem

Aktualnie, jeśli chcesz wystawić ofertę i powiązać ją z produktem, musisz przejść złożony proces, który wymaga wykonania wielu zapytań do różnych zasobów. Dążymy do tego, aby ten proces usprawnić - chcemy ograniczyć liczbę operacji potrzebnych do wystawienia oferty powiązanej z produktem.

W związku z tym udostępniliśmy nowy, dodatkowy zasób POST /sale/product-offers w wersji beta, dzięki któremu za pomocą jednego żądania wystawisz aktywną ofertę powiązaną z produktem:

 • który istnieje już w naszej bazie. Wystarczy, że w żądaniu przekażesz numer EAN (lub identyfikator produktu) oraz cenę i liczbę sztuk,
 • którego nie ma w naszej bazie. W strukturze żądania za pomocą kompletu danych opiszesz sprzedawany produkt oraz przekażesz informacje o cenie i liczbie sztuk.

Pozostałe dane wymagane do poprawnego wystawienia oferty uzupełnimy wartościami domyślnymi.

Więcej informacji na temat nowego zasobu znajdziesz w naszym poradniku.

W przyszłości, gdy skorzystasz z tego zasobu, w twoich ofertach zaprezentujemy najbardziej aktualne dane z naszego katalogu produktów. Gdy zaktualizujemy dane produktu w katalogu, nie będzie konieczne kopiowanie czy akceptowanie zmian w ofercie, jeśli nie przekażesz własnych wartości. Pozwoli to nam także automatycznie uzupełnić parametry, których aktualnie wymagamy przy edycji oferty.

7MAJ
2020

Zamówienia - nowe pole “revision”

Udostępniliśmy dziś nowe pole “revision” dla zasobów:

Zwracamy w nim informację o wersji zamówienia. Dzięki niemu będziesz pewien, że zmieniasz status realizacji zamówienia (“fulfillment.status”) w zamówieniu, którego dokładnie ta sama kopia znajduje się w Allegro. Wartość pola “revision” zmienia się w momencie, kiedy kupujący wykona zmianę, która ma wpływ na dane zamówienia (np. zmiana statusu zamówienia, płatności, danych adresowych, danych do faktury, itp.).

28KWI
2020

Autoryzacja - zwiększyliśmy długość tokenów

Tokeny aktualnie mogą zawierać maksymalnie do 2048 bajtów. Jeżeli w swoim oprogramowaniu ustawiłeś mniejszy limit, to zwiększ go, aby operacje przez API mogły wykonać się prawidłowo. Przepraszamy za problemy techniczne spowodowane tą niezapowiedzianą zmianą.

27KWI
2020

GET /payments/payment-id-mappings - wyłączamy mapowanie płatności

Od 08.05.2020 nie skorzystasz z mapowania płatności za pomocą GET payments/payment-id-mappings. Zasób umożliwia mapowanie wartości transactionId na wartość payment.id i odwrotnie. Ostatnie metody WebAPI, które korzystały z transactionId wyłączyliśmy 13.01.2020.

24KWI
2020

Kategorie i parametry - dodaj własną wartość do parametru słownikowego z wartością niejednoznaczną

Wartości niejednoznaczne parametru to wartości typu: “inne”, “pozostałe”, etc. np. “inna” w parametrze “Marka”. Identyfikator takiej wartości zwracamy w polu ‘ambiguousValueId’ w sekcji options w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Informowaliśmy o tym we wcześniejszym komunikacie.

Od dziś w wybranych kategoriach w API możesz zdefiniować własną wartość dla parametru z wartością niejednoznaczną. Możesz skorzystać z tej opcji, gdy wystawiasz bądź edytujesz ofertę i nie znajdziesz odpowiedniej wartości parametru. Dzięki temu zbierzemy propozycje brakujących wartości, zweryfikujemy je i uzupełnimy listę wartości danego parametru. W przyszłości uzupełnienie wartości będzie obowiązkowe, jeśli wybierzesz wartość niejednoznaczną parametru.

Na stronie dla sprzedających znajdziesz aktualną listę parametrów, do których możesz dodać własną wartość. Własne wartości parametrów na tę chwilę możesz dodać tylko przez API.

Aby dodać własną wartość, sprawdź wartość pola ambiguousValueId w wybranej kategorii za pomocą GET /sale/categories/{categoryId}/parameters:

{
  “parameters”: [
  {
    “id”: “129033”,
    “name”: “Marka”,
    “type”: “dictionary”,
    “required”:true,
    “unit”: null,
    “options”: {
      “variantsAllowed”: false,
      “variantsEqual”: false,
      “ambiguousValueId”: “129033_13”     – id wartości niejednoznacznej,
                          w tym przypadku jest to wartość “inna”
    },
    …
  }

Następnie, gdy tworzysz draft lub edytujesz ofertę, w sekcji parameters przekaż poniższą strukturę:


 {
    “id”: “129033”,             – id parametru
    “valuesIds”: [
     “129033_13”              – id wartości niejednoznacznej
    ],
    “values”: [ “Nazwa brakującej marki” ], – wartość, którą chcesz przekazać,
                        uzupełnij to pole.
    “rangeValue”: null
 }
  

W przyszłości dodamy możliwość definiowania własnych wartości dla propozycji produktów - o wdrożeniu poinformujemy w osobnym komunikacie.

23KWI
2020

GET /offers/listing - zmieniamy maksymalny limit ofert, jakie zwrócimy w odpowiedzi

Od 06.05.2020 dla GET /offers/listing w odpowiedzi zwrócimy maksymalnie 60 ofert. Już teraz wprowadź niezbędne zmiany w swoim oprogramowaniu - jeżeli tego nie zrobisz, to domyślnie w odpowiedzi otrzymasz 60 ofert.

16KWI
2020

Anulowanie zamówień przez kupującego

Od 05.05.2020 kupujący będą mogli anulować zamówienie w ciągu 3 dni od daty zakupu. Udostępnimy taką opcję, gdy:

 • sprzedawca posiada konto Firma;
 • status realizacji zamówienia (“fulfillment.status”) jest inny niż “PROCESSING”, “READY_FOR_SHIPMENT”, “SENT”;
 • sprzedawca nie dodał numeru przesyłki do zamówienia.

W związku z tym dla zasobów:

Jeżeli kupujący anulował zamówienie już opłacone, możesz zwrócić otrzymaną wpłatę za pomocą POST /payments/refunds. Dla niezrealizowanych zamówień możesz wystąpić o rabat transakcyjny przy użyciu POST /order/refund-claims.

Więcej informacji o anulowaniu zamówień znajdziesz na stronie dla sprzedających.

14KWI
2020

Wielowariantowość - wyłączamy wersję beta

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że od 27.04.2020 przestaniemy wspierać wersję beta zasobów, dzięki którym połączysz oferty w ofertę wielowariantową.

W wersji public wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym łatwiej obsłużysz oferty wielowariantowe:

 • Możesz edytować oferty połączone automatycznie. Do tej pory przy próbie utworzenia nowej oferty wielowariantowej w kategorii, w której automatycznie połączyliśmy oferty, zwracaliśmy błąd.
 • Oddzielamy tworzenie od edycji ofert wielowariantowych. Za pomocą zasobów:
  • POST /sale/offer-variants - utworzysz ofertę wielowariantową. Wcześniej musiałeś wygenerować UUID i przekazać go w URL przez metodę PUT, teraz nie będzie to konieczne - identyfikator otrzymasz w odpowiedzi;
  • PUT /sale/offer-variants/{setId} - edytujesz ofertę wielowariantową.

Więcej na temat nowego modelu wielowariantowości znajdziesz w naszym poradniku.

Lista zasobów, które udostępniliśmy w wersji public:

7KWI
2020

Nowe zasoby do zarządzania warunkami ofert

Udostępniliśmy dziś nowe zasoby, dzięki którym możesz zarządzać:

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.

6KWI
2020

Nowe uniwersalne parametry obowiązkowe - aktualizacja

Zgodnie z komunikatem 6 kwietnia 2020 w większości kategorii Allegro planowaliśmy wprowadzić obowiązkowość parametrów Kod producenta, Marka i Model. Jednak w związku z obecną sytuacją, która dotyka zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, postanowiliśmy, że dla większości kategorii przesuniemy termin oznaczenia parametrów jako obowiązkowych z 6 kwietnia na 6 maja.

Więcej informacji znajdziesz na stronie dla sprzedających.

6KWI
2020

Parametry i kategorie w wersji anglojęzycznej

Od dziś możesz pobrać nazwy kategorii i parametrów także w języku angielskim. Wystarczy, że w wywołaniu zasobów:

dodasz nagłówek:

-H ‘Accept-Language: en-US’

Więcej informacji o parametrach i kategoriach znajdziesz w naszym poradniku.

2KWI
2020

Parametry zależne - udostępniamy nowe pola

Parametry zależne to parametry:

 • dla których zbiór dostępnych wartości jest uzależniony od wartości innego parametru. Przykładem może być Model, ponieważ dostępne wartości będą uzależnione od tego, jaką wartość wybierzesz dla parametru Marka, np. jeśli jako Markę wskażesz Nokia, dostępne wartości dla parametru Model zawęzimy do modeli Nokii,
 • które będą dostępne w zależności od wyboru wartości innego parametru, np. (przykład teoretyczny) jeżeli chcesz wystawić Bransoletkę i jako wartość parametru Materiał wybierzesz złoto, pojawi się parametr Próba złota.

Aktualnie skupiamy się na zależnościach między wybranym parametrem, a zbiorem dostępnych wartości parametru zależnego.

Parametry zależne planujemy stopniowo wdrażać w wybranych kategoriach, w najbliższym czasie wprowadzimy je w kategorii Klipsy (123428). O kolejnych kategoriach i parametrach będziemy informować na stronie dla sprzedających. Parametry mogą być obowiązkowe, sprawdzisz to w polu required w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.
Za pomocą tej funkcjonalności w przyszłości ograniczymy liczbę dostępnych podkategorii, dzięki czemu uprościmy nawigację, np. Sprzedający wystawi przedmiot “Nokia 8” już w kategorii nadrzędnej “Smartfony i telefony komórkowe” - wystarczy, że odpowiednio określi Markę i Model.

W związku z tym udostępniliśmy nowe pola w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters:

 • dependsOnParameterId w sekcji options. Wskazujemy w nim identyfikator parametru “A”, od którego zależne są wartości parametru “B”, np. dla parametru Model (parametr “B”) zwrócimy identyfikator parametru Marka (parametr “A”). Identyfikator parametru w tym polu zwracamy tylko dla parametrów typu dictionary, w pozostałych przypadkach odpowiemy wartością null,
 • dependsOnValueIds - w sekcji dictionary. Zwracamy w nim identyfikator wartości parametru “A”, od którego zależna jest dana wartość parametru “B”.

Po tym, jak wprowadzimy pierwsze parametry zależne, nowe pola pomogą ci sprawdzić, czy próbujesz wystawić ofertę z poprawną kombinacją wartości parametrów, np. czy Nokia produkuje model, który przekazujesz w żądaniu.

Początkowo nie będziemy zwracać błędów, jeśli nie powiążesz poprawnie parametrów zależnych. Jeżeli parametr oznaczymy jako obowiązkowy, będziesz musiał uzupełnić wartość, jednak zignorujemy zależność między parametrami. Gdy zdecydujemy się wprowadzić walidację, poinformujemy o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poniżej znajdziesz przykład struktury, który tłumaczy mechanizm parametrów zależnych:


 {
  “id”: “1254”,
  “name”: “Model”,
  “type”: “dictionary”,
  “required”: false,
  “unit”: null,
  “options”: {
   “variantsAllowed”: true,
   “variantsEqual”: false,
   “ambiguousValueId”: “1254_17231”,
   “dependsOnParameterId”: “202689”     – identyfikator parametru, który
                        definiuje, jakich wartości można użyć
                        dla tego parametru.
                        W tym przypadku oznacza to, że
                        wartości parametru Model są zależne
                        od wartości parametru
                        Marka.
   },
  “dictionary”: [
   {
    “id”: “1254_1”,
    “value”: “Galaxy S20”,
    “dependsOnValueIds”: [
     “202689_213101”            – identyfikator wartości, od której
                        zależna jest wartość tego parametru.
                        W tym przypadku wskazuje na markę
                        Samsung.
     ]
    },
    {
     “id”: “1254_2”,
     “value”: “Galaxy S20+”,
     “dependsOnValueIds”: [
      “202689_213101”
     ]
    },
    {…},
    {
     “id”: “1254_3”,
     “value”: “520 Lumia”,
     “dependsOnValueIds”: [
      “202689_213102”           – w tym przypadku wartość wskazuje
                        na markę Nokia
     ]
    },
    {…},
    {
    “id”: “1254_4”,
    “value”: “Mi Note 10”,
    “dependsOnValueIds”: [
     “202689_213103”            – w tym przypadku wartość wskazuje
                        na markę Xiaomi
     ]
    },
   {
    “id”: “1254_5”,
    “value”: “Mi Note 10 Pro”,
    “dependsOnValueIds”: [
     “202689_213103”
     ]
   }
   ]
  }
        
25MAR
2020

Uproszczone zarządzanie ofertami - wskaż najbardziej pożądane funkcjonalności

Aktualnie pracujemy nad nowym, dodatkowym zasobem, który ułatwi proces zarządzania ofertą - chcemy ograniczyć liczbę operacji koniecznych do wystawienia oferty i powiązania jej z produktem. Przygotowaliśmy też ankietę, jej wyniki pozwolą nam lepiej zrozumieć Wasze potrzeby i obrać odpowiedni kierunek rozwoju tego zasobu. Możecie w niej wskazać najważniejsze funkcjonalności, które pomogą w zarządzaniu ofertami.
Listę zebraliśmy na podstawie zgłoszeń, sugestii oraz odpowiedzi z ostatniej ankiety - link.

24MAR
2020

Rabaty transakcyjne (zwroty prowizji) w REST API

Udostępniliśmy dziś nowe zasoby, dzięki którym możesz zarządzać rabatami transakcyjnymi (zwrotami prowizji):

Jako sprzedawca możesz wystąpić o rabat transakcyjny, jeśli sprzedasz przedmiot, ale transakcja nie dojdzie do skutku. Więcej o przyznawaniu rabatów znajdziesz w naszym artykule.

information Przez REST API możesz utworzyć wniosek dla prowizji, które pobraliśmy w ciągu ostatnich 45 dni.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

20MAR
2020

Nowe metody dostawy - UPS Odbiór w Punkcie i UPS Odbiór w Punkcie pobranie

Od 2 kwietnia dodamy dwie nowe metody dostawy - identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET/sale/delivery-methods:

 • UPS Odbiór w Punkcie - id c576dc1d-4046-4b53-94de-47fc5b6913d4.
 • UPS Odbiór w Punkcie pobranie - id e6d9d675-c8cb-4c0f-bcd2-febebfbac3d5.

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

19MAR
2020

Wielowariantowość w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym połączysz oferty w ofertę wielowariantową. Wersję beta będziemy wspierać do 27.04.2020. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public.

W wersji public wprowadziliśmy zmiany, dzięki którym łatwiej obsłużysz oferty wielowariantowe:

 • Możesz edytować oferty połączone automatycznie. Do tej pory przy próbie utworzenia nowej oferty wielowariantowej w kategorii, w której automatycznie połączyliśmy oferty, zwracaliśmy błąd.
 • Oddzielamy tworzenie od edycji ofert wielowariantowych. Za pomocą zasobów:
  • POST /sale/offer-variants - utworzysz ofertę wielowariantową. Wcześniej musiałeś wygenerować UUID i przekazać go w URL przez metodę PUT, teraz nie będzie to konieczne - identyfikator otrzymasz w odpowiedzi;
  • PUT /sale/offer-variants/{setId} - edytujesz ofertę wielowariantową.

Więcej na temat nowego modelu wielowariantowości znajdziesz w naszym poradniku.

Lista zasobów, które wystawiliśmy w wersji public:

19MAR
2020

Nowe uniwersalne parametry obowiązkowe

Zgodnie z zapowiedzią 6 kwietnia 2020 w większości kategorii Allegro wprowadzimy obowiązkowość dla parametrów Kod producenta, Marka i Model, dlatego już teraz udostępniamy plik - zawiera listę wszystkich parametrów (ze wskazaniem na kategorie, w których występują), które oznaczymy jako obowiązkowe 6 kwietnia. Dzięki wykorzystaniu tych danych sprzedający będą mogli uzupełnić ich wartości przed wdrożeniem obowiązkowości w serwisie.

18MAR
2020

Zmiana w identyfikatorach metod dostawy Kurier DPD i Kurier DPD pobranie.

Od 19.03.2020 wprowadzimy zmiany w identyfikatorach metod dostawy:

 • Kurier DPD - będzie dostępny pod id c3066682-97a3-42fe-9eb5-9bb2978cf293.
 • Kurier DPD pobranie - będzie dostępny pod id 259b5c7a-9056-4c74-80ec-9bb2978cf293.

Pod obecnymi identyfikatorami tych metod dostawy będą dostępne nowe metody dostawy:

 • Allegro Kurier DPD - będzie dostępny pod id c3066682-97a3-42fe-9eb5-3beeccab840c.
 • Allegro Kurier DPD pobranie - będzie dostępny pod id 259b5c7a-9056-4c74-80ec-8bdc50cb0413.

Ważne! Jeśli w swoim cenniku dostawy miałeś dostępną metodę dostawy:

 • Kurier DPD - zmienimy ją na nową metodę dostawy Allegro Kurier DPD.
 • Kurier DPD pobranie - zmienimy ją na nową metodę dostawy Allegro Kurier DPD pobranie.

Więcej na temat tej zmiany znajdziesz tutaj.

18MAR
2020

Zakaz sprzedaży i wysyłki za granicę niektórych produktów higienicznych i wyrobów medycznych

Od dzisiaj podczas próby aktywacji oferty posiadającej w tytule słowa (COVID-19, SARS-CoV-2, koronawirus, itp.) zwrócimy komunikat błędu:

{
 “userMessage”: “Zabronione jest odwoływanie się w tytule oferty do koronawirusa (COVID-19,
 SARS-CoV-2, koronawirus, itp). W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i powszechnego lęku
 przed zarażeniem wirusem, może to w istotny sposób zaburzać percepcję konsumentów w trakcie
 dokonywania wyboru oferty oraz prowadzić do dezinformacji.”
}

Więcej informacji na temat zakazu znajdziesz na stronie dla sprzedających.

18MAR
2020

Kategorie i parametry - nowe pole ‘ambiguousValueId’ dla parametrów z wartością niejednoznaczną

Udostępniliśmy nowe pole ‘ambiguousValueId’ w sekcji options w odpowiedzi dla GET /sale/categories/{categoryId}/parameters. Zwracamy w nim informację o identyfikatorze wartości niejednoznacznej dla parametru. Wartością niejednoznaczną nazywamy wartość typu: “inne”, “pozostałe”, “inny wzór”, etc. np. “inna” w parametrze “Marka”. W takiej sytuacji odpowiedź będzie wyglądała jak poniżej:

{
 “parameters”: [
  {
    “id”: “2929”,
    “name”: “Marka”,
    “type”: “dictionary”,
    “required”:true,
    “unit”: null,
    “options”: {
      “variantsAllowed”: false,
      “variantsEqual”: false,
      “ambiguousValueId”: “25929_41”   – id wartości niejednoznacznej,
                        w tym przypadku jest to wartość “inna”
    },
    “dictionary”: [
     {“id”: “25929_416381”, “value”: “2skin”},
     {“id”: “25929_31”, “value”: “4F”},
     …
     {“id”: “25929_41”, “value”: “inna”}
    ],
    “restrictions”: {“multipleChoices”: false}
  }
 ]
}

Wartość w nowym polu zwracamy tylko dla parametrów słownikowych, dla których możesz wybrać wartość niejednoznaczną. W pozostałych sytuacjach otrzymasz null.

Ważne! W przyszłości będziesz mógł zdefiniować nowe wartości dla wartości niejednoznacznych. O szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie.

17MAR
2020

Nowy zasób do pobrania identyfikatorów przewoźników

Udostępniliśmy dziś nowy zasób GET /order/carriers, dzięki któremu pobierzesz identyfikatory dostępnych przewoźników - które są potrzebne, aby dodać numer przesyłki do zamówienia.

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.

Przykładowy request:
curl -X GET
https://api.allegro.pl/order/carriers
-H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
Przykładowy response:
{
  “carriers”: [
    {
      “id”: “UPS”,      – identyfikator przewoźnika
      “name”: “UPS”      – nazwa przewoźnika
    },
    {
      “id”: “INPOST”,
      “name”: “InPost”
    },
…
    {
      “id”: “OTHER”
    }
  ]
}
13MAR
2020

Sandbox - przerwa techniczna

W dniu 18 marca 2020 o godz. 19 rozpoczniemy przerwę techniczną dla środowiska Sandbox. Potrwa ona ok. 5 godzin. Sandbox będzie ponownie dostępny od północy 19 marca 2020.

Przepraszamy za niedogodności.

9MAR
2020

Nowy zasób do pobrania oceny produktu

Udostępniliśmy dziś nowy zasób GET /sale/offers/{offerId}/rating, dzięki któremu pobierzesz oceny produktów przypisanych do swoich ofert.

Przykładowy request:
curl -X GET
https://api.allegro.pl/sale/offers/{offerId}/rating
-H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
Przykładowy response:
{
  “averageScore”: “3.00”,     – średnia ocena produktu
  “scoreDistribution”: [     – rozkład ocen produktu
    {
      “name”: “5”,      – wysokość oceny
      “count”: 1       – liczba ocen
    },
    {
      “name”: “4”,
      “count”: 0
    },
    {
      “name”: “3”,
      “count”: 1
    },
    {
      “name”: “2”,
      “count”: 0
    },
    {
      “name”: “1”,
      “count”: 1
    }
  ],
  “totalResponses”: 3,      – łączna liczba ocen
  “sizeFeedback”: [        – opinie o rozmiarach
    {
      “name”: “BIGGER”,    – klienci uznali wybrany rozmiar za większy od oczekiwanego
      “count”: 0       – liczba opinii
    },
    {
      “name”: “FIT”,     – klienci uznali wybrany rozmiar za zgodny z oczekiwanym
      “count”: 1
    },
    {
      “name”: “SMALLER”,   – klienci uznali wybrany rozmiar za mniejszy od oczekiwanego
      “count”: 2
    }
  ]
}
4MAR
2020

Dziennik zdarzeń w ofertach zalogowanego sprzedawcy od dziś w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobu, który zwraca informacje o zdarzeniach w ofertach zalogowanego sprzedawcy z ostatnich 24 godzin. Wersję beta będziemy wspierali do 30.03.2020. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówku:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

3MAR
2020

Jak oceniasz API Allegro?

Wypełnij ankietę na temat naszego API oraz strony Allegro REST API. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam dowiedzieć się, jakie są twoje potrzeby i wskazać kierunek dalszego rozwoju.

Ankieta nie zajmie ci więcej niż kilka minut. Link do ankiety - kliknij tu.

2MAR
2020

Współfinansowanie dostawy kurierem w Allegro Smart!

Od 01.03.2020 dla zamówień, w których dostawa jest realizowana w ramach Allegro Smart! z kurierem w polu “cost.amount” zwracamy koszt dostawy współfinansowany przez Allegro.

Szczegóły dotyczące współfinansowania przesyłek znajdziesz na stronie dla sprzedających.

6LUT
2020

Zamówienia - nowe pole shipmentSummary.lineItemsSent

Udostępniliśmy nowe pole shipmentSummary.lineItemsSent w:

W sekcji fulfillment, oprócz aktualnego statusu realizacji zamówienia, znajdziesz informację, czy do przedmiotów w zamówieniu dołączono numery przesyłek. Dostępne wartości określają przypisane numery przesyłek do:

 • ALL - wszystkich przedmiotów w zamówieniu,
 • SOME - przynajmniej jednego przedmiotu z zamówienia. Za pomocą GET /order/checkout-forms/{id}/shipments sprawdzisz przedmioty, do których dodałeś już numer.
 • NONE - żadnego przedmiotu z zamówienia.
information Ważne! Wartość w polu shipmentSummary.lineItemsSent zwracamy dla zamówień utworzonych po 15.01.2020.

Możesz filtrować zamówienia według załączonych numerów przesyłek, w tym celu przekaż w requeście parametr fulfillment.shipmentSummary.lineItemsSent wraz z wybraną wartością, np.

GET /order/checkout-forms?fulfillment.shipmentSummary.lineItemsSent=NONE
Możesz przekazać więcej niż jedną wartość parametru, np.
GET /order/checkout-forms?fulfillment.shipmentSummary.lineItemsSent=ALL&fulfillment.shipmentSummary.lineItemsSent=SOME
Takie wywołanie traktujemy jako połączone operatorem OR, czyli zwrócimy wszystkie zamówienia, które posiadają choć jeden z przekazanych statusów.

4LUT
2020

Do 31.03.2020 zaktualizuj protokół szyfrowania danych TLS

Jeśli używasz na serwerze protokołu szyfrowania danych jedynie w wersji TLS 1.1.

TLS (ang. Transport Layer Security) zapewnia poufność i integralność transmisji danych. Wersja 1.1 powstała w 2006 roku i nie spełnia już dzisiejszych standardów bezpieczeństwa.

Zaktualizuj oprogramowanie na serwerze i połącz się z Allegro za pomocą protokołu TLS w wersji 1.2 lub nowszej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Ważne! Jeżeli nie zaktualizujesz oprogramowania na serwerze, wówczas po 31 marca nie będziesz mógł nawiązać połączenia z API Allegro.

31STY
2020

WebAPI dostępne do końca roku

Wydłużamy termin, do którego dostępne będzie WebAPI - nowa data to koniec roku. Z tego powodu zaktualizowaliśmy nasz harmonogram.

W harmonogramie dodaliśmy informację na temat metody doGetSiteJournal - w kwietniu wyłączymy możliwość skorzystania z wartości 0 dla parametru wejściowego infoType.

 • Oznacza to, że za pomocą tej metody pobierzesz tylko takie zdarzenia, które odnoszą się do wszystkich ofert w serwisie. Wartość infoType=1 będzie dostępna do czasu wygaszenia tej metody.
 • Jeśli chcesz pobrać zdarzenia, które dotyczą zalogowanego użytkownika - skorzystaj z dziennika ofertowego - GET /sale/offer-events.
27STY
2020

Zmiana statusu realizacji zamówienia dostępna przez REST API

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wdrożyliśmy nowy zasób, dzięki któremu zmienisz status realizacji zamówienia widoczny w polu fulfillment.status:

Przykładowy request:
curl -X PUT
‘https://api.allegro.pl/order/checkout-forms/{checkoutFormId}/fulfillment'
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-d ‘{
      “status”: “SENT”        – przykładowe wartości: NEW (nowe),
                      PROCESSING (w realizacji), etc.
                      Pełną listę znajdziesz w naszej dokumentacji
}’

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku - jak obsługiwać zamówienia.

Jeśli sprzedawca korzysta z abonamentu, w zakładce Zamówienia może ustawić automatyczną:
 • zmianę statusu na “SENT”, gdy doda numer przesyłki,
 • wysyłkę wiadomości do kupującego po zmianie statusu.

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule.
16STY
2020

Ograniczenia w adresach przekierowań (redirect_uri)

Wprowadzamy zmiany w adresach przekierowań (redirect_uri):

 • możesz korzystać wyłącznie z adresów domenowych, publicznych adresów IP oraz localhost,
 • nie możesz używać wewnętrznych adresów IP:
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
 • od 31.03.2020 nie będzie można:
  • podać adresów 127.x.x.x. (czyli nie możesz podać adresu tzw. “loopback” - 127.0.0.0/8).

Aby przygotować się do zmiany przejdź do “Zarządzanie aplikacjami Allegro” i zmień Adresy przekierowań, które nie są już wspierane. Pamiętaj, że poprawny adres przekierowań:

 • musi być adresem URI,
 • musi zawierać protokół HTTP(S),
 • nie może zawierać fragmentów URI,
 • nie może zawierać ścieżek względnych,
 • nie może być adresem IP.

Pamiętaj, że możesz podać wiele adresów redirect_uri (podawaj je wtedy od nowej linii).

Jeśli nie wprowadzisz odpowiednich zmian, Twoi użytkownicy nie będą mogli zalogować się do aplikacji.

16STY
2020

Nowe statusy realizacji zamówienia

Dodaliśmy nowe pole fulfillment.status w: Pokazujemy w nim aktualny status realizacji zamówienia, zgodny z informacją, jaką ustawił sprzedawca w zakładce Zamówienia.

Aktualnie dostępne wartości fulfillment.status to:
 • NEW - nowe zamówienie,
 • PROCESSING - zamówienie w realizacji,
 • READY_FOR_SHIPMENT - zamówienie do wysłania,
 • SENT - zamówienie wysłane,
 • CANCELLED - zamówienie anulowane.
Listę statusów znajdziesz w naszej dokumentacji.
information Ważne! Wartość w polu fulfillment.status zwracamy dla zamówień utworzonych po 15.01.2020 lub w sytuacji, kiedy sprzedawca zmienił status po tej dacie.
Możesz filtrować zamówienia według statusu realizacji - w tym celu przekaż pole fulfilment.status wraz z wartością jako parametr w requeście, np.

GET /order/checkout-forms?fulfillment.status=SENT - zwróci wysłane zamówienia.

Status realizacji zamówienia sprzedawca może zmienić w zakładce Zamówienia. W najbliższym czasie udostępnimy tę funkcjonalność także w REST API.

W związku z tą zmianą, dla GET /order/events wprowadziliśmy nowy typ eventu - FULFILLMENT_STATUS_CHANGED. Zdarzenie pojawi się w przypadku zmiany statusu realizacji zamówienia. Możesz je przekazać w żądaniu jako wartość parametru type, dzięki czemu ograniczysz wyniki w odpowiedzi.

Więcej informacji na temat obsługi zamówień znajdziesz w naszym poradniku.
13STY
2020

Obsługa zamówień tylko poprzez REST API

Zgodnie z zapowiedzią usunęliśmy metody WebAPI odpowiedzialne za obsługę zamówień. Tym samym obsługa zamówień w WebAPI jest już niemożliwa.

Przejdź na REST API i korzystaj z zasobów do obsługi zamówień. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym poradniku. W REST API udostępniliśmy mapowania dla wybranych wartości WebAPI, dzięki czemu zachowasz ciągłość w obsłudze zamówień, więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

13STY
2020

Nowe zasoby do zarządzania ocenami sprzedaży

Udostępniliśmy dziś dwa nowe zasoby do zarządzania ocenami sprzedaży:

Szczegółowe informacje o zasadach znajdziesz w Pomocy Allegro.

07STY
2020

Autoryzacja użytkownika - udostępniamy mechanizm PKCE

Udostępniliśmy mechanizm PKCE (Proof Key for Code Exchange), który możesz użyć podczas autoryzacji użytkownika. Dzięki niemu zabezpieczysz swoją aplikację przed wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego (authorization code) przez złośliwe oprogramowanie.

Aby z niego skorzystać, wygeneruj we własnym zakresie code_verifier - musi to być losowy ciąg znaków o długości pomiędzy 43 a 128 znaków, użyjesz go podczas żądania o token. Następnie w procesie autoryzacji dodaj dwa parametry:

 • code_challenge - kod na potrzeby mechanizmu PKCE, jego wartość zależy od sposobu szyfrowania, który określisz w code_challenge_method,
 • code_challenge_method - sposób szyfrowania code_challenge - może przyjmować jedną z dwóch wartości:
  • S256 - oznacza, że code_challenge jest zahashowanym (algorytmem SHA-256) code_verifier, skorzystaj z tej wersji wartości - zapewnia większe bezpieczeństwo ze względu na użyte hashowanie,
  • plain - oznacza, że wartość parametru code_challenge będzie równa wartości code_verifier.

Poniżej znajdziesz przykłady żądań HTTP dla code_verifier = KnAijeNvdSeloYlVcOh3HRmgZX57wDeVHiwRFQKO2F9DdBI.

Dla code_challenge_method=S256:

https://allegro.pl/auth/oauth/authorize?response_type=code&client_id=a21...6be&redirect_uri=http://exemplary.redirect.uri&code_challenge_method=S256&code_challenge=a69se03ZmsPhTLYQKHpGUH7m5waf-U8D-5pTwFRgLI4
Dla code_challenge_method=plain:
https://allegro.pl/auth/oauth/authorize?response_type=code&client_id=a21...6be&redirect_uri=http://exemplary.redirect.uri&code_challenge_method=plain&code_challenge=KnAijeNvdSeloYlVcOh3HRmgZX57wDeVHiwRFQKO2F9DdBI
Następnie, na etapie żądania o token, jako code_verifier przekaż tę samą wartość, jaką określiłeś wcześniej:
curl -X POST -H ‘Authorization: Basic YTI…Hg=’ ‘https://allegro.pl/auth/oauth/token?grant_type=authorization_code&code=pOPEy9Tq94aEss540azzC7xL6nCJDWto&redirect_uri=http://exemplary.redirect.uri&code_verifier=KnAijeNvdSeloYlVcOh3HRmgZX57wDeVHiwRFQKO2F9DdBI'
Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku - autoryzacja użytkownika.

09GRU
2019

Zamówienia - nowi przewoźnicy

Od dziś za pomocą POST/order/checkout-forms/{id}/shipments, możesz dodać nowych przewoźników w polu carrier.id:

 • YUN_EXPRESS
 • CHINA_POST

Więcej informacji na temat, jak obsługiwać zamówienia, znajdziesz w naszym poradniku.

05GRU
2019

Wprowadzamy limit dla liczby draftów

Od 13.01.2020 wprowadzamy limit 20 000 draftów na jednym koncie - dotyczy to ofert ze statusem “INACTIVE”.

Kiedy przekroczysz ten limit, nie będziesz mógł tworzyć nowych draftów oraz otrzymasz komunikat - “You cannot create new drafts - your account has exceeded the maximum number {maxInactiveOffers} of drafts.”

Aby uniknąć tej sytuacji:

Więcej informacji o tworzeniu draftów ofert znajdziesz w naszym poradniku oraz dokumentacji.

29LIS
2019

GET /sale/offers - nowa opcja filtrowania

Dzisiaj dla GET /sale/offers udostępniliśmy nową opcję filtrowania według delivery.shippingRates.id.empty, dzięki temu możesz znaleźć oferty, które nie mają cennika dostawy.

Przykładowe wywołanie ofert bez przypisanego cennika dostawy:

GET sale/offers?delivery.shippingRates.id.empty=true

27LIS
2019

GET /order/checkout-forms - nowe opcje filtrowania i sortowania

Dzisiaj dla GET /order/checkout-forms udostępniliśmy nowe opcje filtrowania zamówień według:

 • delivery.method.id - identyfikatora metody dostawy,
 • buyer.login - loginu kupującego,
 • updatedAt.lte - górnej granicznej dacie ostatniej zmiany zamówienia,
 • updatedAt.gte - dolnej granicznej dacie ostatniej zmiany zamówienia

oraz sortowania zamówień po:

 • lineItems.boughtAt - rosnącej dacie ostatniego zakupu,
 • -lineItems.boughtAt - malejącej dacie ostatniego zakupu,
 • updatedAt - rosnącej dacie ostatniej zmiany zamówienia,
 • -updatedAt - malejącej dacie ostatniej zmiany zamówienia.
information Ważne! Nowe opcje filtrowania i sortowania udostępniliśmy dla zamówień utworzonych po 06.11.2019.

Przykładowe wywołanie zamówień posortowanych wg malejącej daty ostatniej zmiany zamówienia:

GET /order/checkout-forms?sort=-updatedAt

21LIS
2019

GET /sale/offer-events - nowe typy eventów

W odpowiedzi na Wasze sugestie, dodaliśmy dwa nowe typy eventów dla GET /sale/offer-events:

 • złożenie oferty w licytacji (“type”: “OFFER_BID_PLACED”),
 • wycofanie oferty w licytacji (“type”: “OFFER_BID_CANCELED”).

GET /sale/offer-events to dziennik zdarzeń w ofertach zalogowanego sprzedawcy, który zwraca informacje z ostatnich 24 godzin.

Więcej informacji na jego temat znajdziesz w naszym poradniku.

19LIS
2019

Ograniczenie zakupowe dla kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro

Od dzisiaj dla zasobów:

udostępniliśmy nowy, opcjonalny obiekt “purchaseConstraints”. Dzięki niemu możesz ograniczyć liczbę sztuk dostępnych dla pojedynczego kupującego w kampanii.

Więcej informacji o zastosowaniu ograniczenia zakupowego znajdziesz w naszym poradniku.

13LIS
2019

Produktyzacja - nowe pole unit

Udostępniliśmy nowe pole ‘unit’ w sekcji parameters w odpowiedzi dla zasobów:

Informujemy w nim, z jaką jednostką powiązana jest wartość danego parametru. Jeśli dany parametr nie ma jednostki, zwracamy wartość null.

30PAŹ
2019

Jak oceniasz API Allegro?

Wypełnij ankietę, która dotyczy naszego API. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam dowiedzieć się, jakie są twoje potrzeby i czym powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności.

Ankieta nie zajmie ci więcej niż kilka minut. Link do ankiety - kliknij tu.

21PAŹ
2019

Historia operacji billingowych i saldo

Udostępniliśmy dziś nowy zasób GET /billing/billing-entries, dzięki któremu pobierzesz historię operacji billingowych oraz saldo zautoryzowanego użytkownika.

Domyślnie w odpowiedzi otrzymasz listę 100 operacji billingowych, gdzie pierwszy wynik jest najnowszy. Możesz skorzystać z sortowania i filtrowania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania i uzyskać interesujące cię dane. Więcej na ten temat dowiesz się z naszego poradnika.

Przykładowy request, dla którego otrzymasz informacje o operacjach z 10.10.2019

curl -X GET
https://api.allegro.pl/billing/billing-entries?occurredAt.gte=2019-10-10T00:00:00.000Z&occurredAt.lte=2019-10-10T23:59:59.000Z
-H ‘Authorization: Bearer {token}’ /
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’ /
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response

{
  “billingEntries”: [
    {
      “id”: “da74ef80-f97a-4b04-a748-4c129cfb94b8”,  – identyfikator operacji
      “occurredAt”: “2019-10-10T10:27:17.412Z”,    – czas wystąpienia operacji
      “type”: {
        “id”: “LIS”,                – trzyliterowy kod typu operacji
        “name”: “Wystawienie przedmiotu”      – nazwa typu operacji
      “offer”: {
        “id”: “6206586563”,             – identyfikator oferty
        “name”: “oferta testowa”          – tytuł oferty
      },
      “value”: {
        “amount”: “-1.00”,             – cena operacji
        “currency”: “PLN”
      },
      “tax”: {
        “percentage”: “0”,             – wysokość podatku
         “annotation”: “EXEMPT”           – pole opcjonalne - dane zwracamy
                              w przypadku, gdy operacja jest
                              zwolniona z podatku (“EXEMPT”)
                              lub podatek nie ma zastosowania
                              (“NOT_APPLICABLE”)
      },
      “balance”: {
        “amount”: “-737.57”,            – saldo po operacji
        “currency”: “PLN”
      }
    }
  ]
}

Więcej informacji znajdziesz w naszej dokumentacji.

18PAŹ
2019

Podzielona płatność (split payment) - nowy typ płatności

Od 1.11.2019 dla zasobów:

udostępnimy nową wartość pola “payment.type”: “SPLIT_PAYMENT”.

Zmianę wykonujemy, ponieważ 1 listopada w Allegro udostępnimy Podzieloną płatność (z ang. split payment). Split payment polega na tym, że płatność za fakturę jest podzielona na kwotę netto i kwotę podatku VAT, który trafia na osobny rachunek VAT. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1.11.2019 roku obowiązek stosowania podzielonej płatności dla określonych transakcji.

Więcej informacji o podzielonej płatności znajdziesz 1 listopada na stronie aktualności Allegro oraz w Pomocy Allegro.

16PAŹ
2019

Wystaw licytację na 24 godziny

Wprowadziliśmy nową wartość dla czasu trwania licytacji, możesz ją teraz wystawić na 24 godziny. W tym celu przy publikacji oferty w polu publication.duration przekaż “PT24H” lub “P1D”. Wcześniej mogłeś wystawić licytację tylko na 3, 5, 7 lub 10 dni.

9PAŹ
2019

Zamówienia - nowe pole calculatedNumberOfPackages w sekcji delivery

Udostępniliśmy nowe pole ‘calculatedNumberOfPackages’ w zasobach:

W sekcji delivery otrzymasz informację o łącznej liczbie wszystkich przesyłek w zamówieniu. Suma jest wyliczona na podstawie:

Dzięki temu dowiesz się, ile paczek w tym zamówieniu zostanie nadanych bezpłatnie przy włączonej opcji Allegro Smart! Nowe pole zwracamy dla zamówień utworzonych po 07.10.2019.

8PAŹ
2019

Produktyzacja - od dziś zasoby w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz powiązać ofertę z produktem lub dodać nowy produkt. Wersję beta będziemy wspierać do 22.10.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’

Więcej informacji o tym, jak powiązać ofertę z produktem lub dodać nowy produkt, znajdziesz w naszym poradniku.

8PAŹ
2019

Wygaszamy metody WebAPI do składania ofert w licytacji oraz obsługi czarnej listy

Przypominamy, że 14.10.2019 zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami usuniemy metody WebAPI odpowiedzialne za:

Przejdź na zasoby w REST API Allegro, które pozwolą ci składać oferty w licytacji oraz zarządzać czarną listą.

7PAŹ
2019

Zasoby do dodawania numeru przesyłki do zamówienia od dziś w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz dodać numer przesyłki do przedmiotu w zamówieniu. Wersję beta będziemy wspierać do 21.10.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję, wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na: ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’

information Ważne! W wersji public nie wspieramy automatycznej zmiany przewoźnika “POCZTEX” na “POCZTA_POLSKA”. Upewnij się, że przekazujesz prawidłową wartość w polu carrierId.

13 stycznia 2020 usuniemy metodę WebAPI doAddPackageInfoToPostBuyForm, oznaczoną jako deprecated.

Więcej informacji o tym, jak dodać numer przesyłki do przedmiotu w zamówienia przez REST API, znajdziesz w naszym poradniku.

3PAŹ
2019

Drafty ofert - ograniczamy czas ich przechowywania

Od dziś draft oferty przechowujemy do 60 dni. Po tym okresie usuniemy taki draft. Jeśli zmienisz coś w nim, wydłużymy jego ważność o 60 dni.

26WRZ
2019

Nowy zasób do pobrania danych użytkownika

Udostępniliśmy dziś nowy zasób, dzięki któremu pobierzesz dane użytkownika, którego token przesyłasz w requeście:

Przykładowy request

 • GET /me - pobierz dane użytkownika
curl -X GET
https://api.allegro.pl/me
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 

Przykładowy response

{
  “id”: “12345678”,
  “login”: “example_login”,
  “firstName”: “Jan”,
  “lastName”: “Nowak”,
  “company”: {
    “name”: “Allegro.pl”
  }
}
19WRZ
2019

Produktyzacja - Powiąż ofertę z produktem w kategoriach z częściami motoryzacyjnymi

Udostępniliśmy dziś opcje, dzięki którym możesz powiązać ofertę z produktem w kategorii Układ hamulcowy:

 1. W kategoriach z częściami motoryzacyjnymi w szczegółach produktu, które otrzymujesz w odpowiedzi dla GET /sale/products/{product.id} znajdziesz:
  • offerRequirements - gdzie znajdziesz informacje, jakie wymagania musi spełniać oferta, by można ją było powiązać z danym produktem np. Stan = Nowy.
  • compatibilityList - identyfikator sekcji Pasuje do - który musisz przekazać w ofercie. Dodatkowo zwracamy tam tekstową reprezentację treści tej sekcji.
  • tecdocSpecification - identyfikator specyfikacji technicznej TecDoc dla danej części - który musisz przekazać w ofercie. Dodatkowo zwracamy tam tekstową reprezentację treści tej sekcji.
 2. W modelu oferty, który przesyłasz za pomocą POST /sale/offers i PUT /sale/offers:
  • w compatibilityList - przekaż identyfikator sekcji Pasuje do otrzymany dla produktu oraz “type”: “PRODUCT_BASED”.
  • dodaliśmy nowy obiekt - tecdocSpecification - w którym przekaż identyfikator specyfikacji technicznej TecDoc otrzymany dla produktu.
 3. W modelu oferty, który otrzymasz za pomocą GET /sale/offers otrzymasz tekstową reprezentację compatibilityList i tecdocSpecification. Nie zwracamy błędu, gdy poza identyfikatorami nowych obiektów, przekażesz również ich reprezentację tekstową w POST /sale/offers i PUT /sale/offers - treści tekstowe po prostu ignorujemy.

Więcej informacji o tym, jak powiązać ofertę z produktem znajdziesz w naszym poradniku.

18WRZ
2019

GET /offers/listing - zmiana w filtrach wyszukiwania

Wdrożyliśmy poprawkę dla GET /offers/listing, która eliminuje wcześniejsze problemy związane z filtrowaniem ofert w kategoriach, gdzie zostały scalone wartości parametrów.

Zmieniliśmy część identyfikatorów wartości dla filtrów, znajdziesz je w obiekcie “filters”, który otrzymasz w odpowiedzi dla GET /offers/listing.

16WRZ
2019

2 października usuniemy “czas wysyłki” z oceny transakcji

Zgodnie z zapowiedzią zmian w Regulaminie Allegro, 2 października usuniemy “czas wysyłki” z obszarów, które kupujący oceniają po transakcji. Oznacza to, że sprzedawcy od 2 października nie będą otrzymywali oceny za czas wysyłki.

W efekcie dla ocen wystawionych od 2 października w odpowiedzi dla poniższych zasobów:

w polu rates.delivery będziemy zwracać null. Dla ocen wystawionych przed 2 października poprawnie zwrócimy faktycznie wystawioną ocenę czasu wysyłki.

Dodatkowo w dokumentacji GET/sale/user-ratings wszystkie pola w obiekcie rates oznaczyliśmy jako nieobowiązkowe.

13WRZ
2019

Zasoby do obsługi zamówień od dziś w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz zarządzać zamówieniami. Wersję beta będziemy wspierać do 27.09.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

13 stycznia 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI, które już dziś oznaczamy jako deprecated:

Więcej informacji o tym w jak obsługiwać zamówienia przez Allegro REST API znajdziesz w naszym poradniku.

12WRZ
2019

Ustawienia dostawy dostępne w REST API

Dziś udostępniliśmy w REST API zasoby, które pozwolą ci zarządzać ustawieniami dostawy:

Przykładowy request

curl -X GET
https://api.allegro.pl/delivery-settings
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 

Przykładowy response

{
  “freeDelivery”: {
    “amount”: 4.04,       – minimalna kwota zamówienia
    “currency”: “PLN”      kwalifikująca się do darmowej dostawy
  },
  “joinPolicy”: {
    “strategy”: “MAX”      – sposób obliczania kosztów dostawy
  },
  “customCost”: {
    “allowed”: true       – czy klient może wpisać koszt
                  dostawy ustalony ze sprzedawcą
  },
  “updatedAt”: “2019-08-21T10:13:40.036Z”
}

Więcej informacji na temat nowych zasobów znajdziesz w naszej dokumentacji.

4WRZ
2019

Zaktualizowaliśmy Regulamin REST API Allegro

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią dziś wprowadzamy dwie zmiany w Regulaminie REST API Allegro:

 • w punkcie 4.3., który mówi o obowiązkach twórców oprogramowania REST API, podaliśmy konkretną nazwę oprogramowania - REST API,
 • dodaliśmy punkt 7.7. z informacją o anglojęzycznej wersji Regulaminu.

Tym samym opublikowaliśmy anglojęzyczną wersję Regulaminu.
Są to zmiany kosmetyczne, które nie wpływają na korzystających z REST API.

3WRZ
2019

Produktyzacja - wymagamy numer EAN przy tworzeniu produktu w wybranych kategoriach oraz dodajemy nowe kategorie, w których możesz powiązać ofertę z produktem

Dodaliśmy nowe pole productEANRequired dla zasobów:

Wartość true dla tego pola oznacza, że w wybranej kategorii, podczas dodawania produktu, musisz podać przynajmniej jeden EAN. EAN jako pole obowiązkowe wprowadzamy na razie w jednej kategorii - Karty pamięci SD.

Dodatkowo od dziś możesz powiązać ofertę z produktem w kolejnych w wybranych podkategoriach należących do poniższych kategorii:

 • Dziecko
  • Akcesoria dla mamy i dziecka
  • Zabawki
  • Zdrowie i higiena
 • Elektronika
  • Fotografia
  • Komputery
  • Konsole i automaty
  • RTV i AGD
  • Telefony i Akcesoria
 • Kultura i rozrywka
  • Gry
  • Muzyka
 • Motoryzacja
  • Akcesoria samochodowe
  • Narzędzia i sprzęt warsztatowy
 • Sport i turystyka
  • Bieganie
  • Rowery i akcesoria
  • Siłownia i fitness
  • Skating, slackline
  • Sporty drużynowe
  • Turystyka
  • Wędkarstwo
 • Supermarket
  • Artykuły dla zwierząt
  • Utrzymanie czystoście
 • Uroda
  • Manicure i pedicure
  • Perfumy i wody
  • Pielęgnacja
 • Zdrowie
  • Erotyka
  • Higiena jamy ustnej
  • Medycyna naturalna
  • Specjalistyczny sprzęt medyczny
  • Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
  • Urządzenia medyczne
  • Wyposażenie szpitali i gabinetów
  • Zdrowie intymne
2WRZ
2019

GET sale/offer-events - nowy typ eventu

Od dzisiaj w odpowiedzi dla GET sale/offer-events zwracamy nowy typ eventu - “OFFER_ARCHIVED” dla ofert, które są już niedostępne na liście ofert i zostały zarchiwizowane.

Więcej informacji o dzienniku zdarzeń znajdziesz w naszym poradniku.

29SIE
2019

Scalamy parametry i ich wartości

Rozpoczęliśmy proces scalania parametrów i ich wartości w wybranych kategoriach:

 • łączymy parametry - w przypadku, gdy kategoria zawiera parametry o różnym identyfikatorze, ale o takim samym lub podobnym znaczeniu, scalimy wtedy parametry i połączymy ich wartości. Przykładowo - w kategorii Uroda połączymy parametr Producent z parametrem Marka. W efekcie parametr Marka rozszerzymy o wszystkie wartości parametru Producent, a sam parametr Producent usuniemy.
 • łączymy wartości parametrów - np. (przykład teoretyczny) w parametrze kolor łączymy wartości: czarny i odcienie czarnego. W efekcie mamy tylko jedną wartość - czarny.

Aktualnie istnieje wiele parametrów i ich wartości przypisanych do kategorii niższego rzędu, które mają podobne lub identyczne znaczenie. Dzięki scaleniu parametrów będziemy mogli je przenieść do kategorii wyższego poziomu i wykorzystać jako filtry - dzięki temu kupującym będzie łatwiej znaleźć interesującą ofertę.

Na przykład - w kategorii Opony ujednoliciliśmy dla wszystkich podkategorii identyfikatory parametrów Średnica. Wcześniej identyfikatory parametrów były różne w każdej z poniższych podkategorii:

 • Do samochodów osobowych,
 • Do samochodów 4x4/SUV,
 • Do samochodów dostawczych,
 • Do samochodów ciężarowych,
 • Do motocykli i skuterów,
 • Do maszyn rolniczych,
 • Do maszyn budowlanych,
 • Do quadów.

Identyfikatory parametrów scaliliśmy i ujednoliciliśmy zgodnie z podkategorią Do samochodów osobowych. Oznacza to, że dla parametru Średnica wspólnym identyfikatorem jest teraz 127088.

Zmiana nie ma wpływu na podkategorię Do samochodów osobowych (ponieważ do tego parametru scaliliśmy pozostałe). W efekcie parametr ma jeden identyfikator i zawiera wartości, które dotychczas były dostępne w każdej z dotychczasowych kategorii.

information Pamiętaj, że parametry aktualizujemy na bieżąco, dlatego aby pobrać najnowsze informacje na ich temat, korzystaj z zasobu GET /sale/categories/{categoryId}/parameters.

Jak zmiana wpłynie na oferty:

 • Dane o parametrach w istniejących ofertach automatycznie zaktualizujemy.
 • W przypadku, gdy wystawisz ofertę ze starym parametrem i wartością - dane automatycznie zmienimy na aktualne (automatyczną aktualizację będziemy wspierać przez rok od zmiany w parametrach).
27SIE
2019

Usuwamy metody WebAPI do ponownego wystawiania oferty

30 września 2019 usuniemy poniższe metody WebAPI do ponownego wystawienia oferty:

Aby wystawić podobną ofertę przez REST API, wystarczy, że pobierzesz ją za pomocą GET /sale/offers/{offerId}, a następnie prześlesz całą jej strukturę przez POST /sale/offers z wyłączeniem:

 • numeru identyfikacyjnego oferty (id),
 • informacji, kiedy odbyła się ostatnia walidacja oferty (validatedAt),
 • daty utworzenia oferty (createdAt),
 • daty ostatniej aktualizacji oferty (updatedAt).

Pamiętaj, że musisz być uwierzytelniony i zautoryzowany jako sprzedawca, który wystawił tę ofertę. W ten sposób stworzysz nowy draft oferty na podstawie danych z oferty, którą pobrałeś wcześniej.
Jeśli oferta jest kompletna i poprawnie zwalidowana, to za pomocą metody PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId} możesz ją opublikować w serwisie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.

23SIE
2019

GET sale/offer-events - zmiana w prezentacji czasu zdarzenia

Od 30.08.2019 w odpowiedzi dla zasobu:

usuniemy nadmiarowe pole “publication.endedAt” występujące w zdarzeniu “OFFER_ENDED”. Jednocześnie w polu “occuredAt” będziemy zwracać dla każdego typu zdarzenia czas jego wystąpienia. Już teraz zachęcamy do odczytywania danych z tego pola.

Więcej informacji o dzienniku zdarzeń znajdziesz w naszym poradniku.

21SIE
2019

Aktualizujemy Regulamin REST API Allegro

W dniu 04.09.2019 wprowadzimy dwie zmiany w Regulaminie REST API Allegro:

 • w punkcie 4.3. który mówi o obowiązkach twórców oprogramowania REST API, podamy konkretną nazwę oprogramowania - REST API;
 • dodamy punkt 7.7. z informacją o anglojęzycznej wersji Regulaminu.

Tym samym tego dnia opublikujemy anglojęzyczną wersję Regulaminu. Są to zmiany kosmetyczne i nie wpływają one na korzystających z REST API.

19SIE
2019

Zasoby do zarządzania czarną listą od dziś w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów, dzięki którym jako sprzedawca możesz zarządzać czarną lista kupujących. Wersję beta będziemy wspierali do 02.09.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówkach:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

14 października 2019 usuniemy poniższe metody WebAPI, które już dziś oznaczamy jako deprecated:

14SIE
2019

Przekazuj poprawnie adresy mail, by koszty przesyłki zostały prawidłowo rozliczone

Zmieniamy sposób rozliczania opłat za dostawę w ramach Allegro Smart!. Sprzedający nie będzie już otrzymywał pieniędzy za przesyłkę realizowaną w ramach Allegro Smart!. Otrzyma wpłatę wyłącznie za sprzedany przedmiot.

Aby nadać przesyłkę bezpłatnie, w narzędziu nadawczym przewoźnika sprzedający wprowadza maskowany adres e-mail klienta dokładnie w takiej formie, jaką otrzymuje w zamówieniu. Na etykietach nadawczych adres e-mail klienta musi być pełny - powinien zawierać również ciąg znaków widoczny za “+” - np.: 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.pl.

information

Upewnij się, że twój system do zarządzania sprzedażą przekazuje pełny maskowany adres email dla każdego zamówienia.

Jeśli sprzedawca nada paczkę, ale nie wprowadzi pełnego, maskowanego adresu e-mail klienta w domenie @allegromail.pl, wysyłka nie będzie darmowa. Przewoźnik poinformuje o tym w Menedżerze Paczek, a na koniec miesiąca za dostawę tych paczek wystawi sprzedającemu fakturę.

Kiedy wprowadzimy tę zmianę
Zmianę zaczniemy wprowadzać stopniowo dla kolejnych sprzedawców od pierwszego tygodnia września 2019 r. Nowy model rozliczeń wprowadzimy dla wszystkich sprzedających 1 listopada 2019 r.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy Allegro.

14SIE
2019

GET /sale/offers - zwracamy dane o cenniku dostawy oraz udostępniamy filtrowanie po shippingRates.id

Do tej pory dane o cenniku dostawy zwracaliśmy tylko przez odwołanie się do konkretnej oferty za pomocą GET sale/offers/{offerId}. Od teraz taką informację udostępniamy w odpowiedzi dla GET /sale/offers.

Dodatkowo - w ramach tego zasobu - możesz również filtrować oferty według cennika dostawy.

Przykładowy request:

curl -X GET
https://api.allegro.pl/sale/offers?delivery.shippingRates.id={id}
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json’ 
13SIE
2019

Zamówienia Allegro REST API - gwarantowany czas dostawy w sekcji delivery

Od dzisiaj w odpowiedzi dla poniższych zasobów:

otrzymasz informacje o gwarantowanym czasie dostawy w sekcji delivery. Gwarantowany czas dostawy zapewnia metoda dostawy Kurier X-press i Kurier X-press pobranie. Dla pozostałych metod dostawy w polu otrzymasz wartość null.


Metodę stopniowo udostępniamy kolejnym Sprzedawcom - Szybkie dostawy na Allegro - program pilotażowy

Przykład odpowiedzi z rozbudowaną sekcją delivery:

“delivery”: {
    “address”: {
      “firstName”: “Jan”,
      “lastName”: “Kowalski”,
      “street”: “Grunwaldzka 182”,
      “city”: “Poznań”,
      “zipCode”: “60-166”,
      “countryCode”: “PL”,
      “companyName”: “Moja firma S.A.”,
      “phoneNumber”: “222333444”
    },
    “method”: {
      “id”: “04b07522-70e5-4dc3-b13b-7918ea717539”,
      “name”: “Kurier X-press”
    },
    “pickupPoint”: null,
    “cost”: {
      “amount”: “20.00”,
      “currency”: “PLN”
    },
    “smart”: false,
    “time”: {
      “guaranteed”: {              –– gwarantowany czas dostawy
        “from”: “2019-07-31T16:00:00Z”,    –– czas dostawy od godz.
        “to”: “2019-07-31T18:00:00Z”      –– czas dostawy do godz.
      }
    }
  },

Więcej informacji o obsłudze zamówień znajdziesz w naszym poradniku.

12SIE
2019

Grupowa edycja ofert - zmiana czasu trwania oferty

Od dziś za pomocą PUT /sale/offer-modification-commands/{commandId} zmienisz czas trwania oferty.

Ważne!

 • W statusie INACTIVE w ofertach typu Kup Teraz i w licytacjach możesz dowolnie zmienić czas trwania.
 • W statusie ACTIVE:
  • W licytacjach nie możesz zmienić czasu trwania;
  • W ofertach typu Kup Teraz czas trwania możesz zmienić jedynie na „do wyczerpania przedmiotów”.
 • W statusie ENDED:
  • W licytacjach nie możesz zmienić czasu trwania;
  • W ofertach typu Kup Teraz czas trwania możesz zmienić jedynie na „do wyczerpania przedmiotów”. Pamiętaj, że po tej zmianie musisz aktywować ofertę, by była widoczna w serwisie.

Więcej szczegółów wraz z przykładowymi wywołaniami znajdziesz w naszym poradniku - jak zarządzać ofertami.

12SIE
2019

Obsługa przesyłek - zmiana w identyfikatorach przewoźników.

Zgodnie z zapowiedzią od dziś dla zamówień z metodą dostawy:

 • Allegro Pocztex Kurier 48
 • Pocztex Kurier 24
 • Pocztex Kurier 48.

Zamiast identyfikatora POCZTEX, w poniższych procesach przekaż identyfikator Poczta Polska:

9SIE
2019

Zasób bidding/offers/{offerID}/bid jest od dziś w wersji public. Metodę doBidItem oznaczamy jako deprecated i wprowadzimy w niej zmiany

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobu bidding/offers/{offerID}/bid, dzięki któremu złożysz ofertę kupna w trwającej licytacji oraz pobierzesz informację na ten temat. Wersję beta będziemy wspierali do 23.08.2019. W tym okresie możesz systematycznie przechodzić na wersję public. Aby przejść na nową wersję wystarczy zmienić w nagłówku:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’.

Metodę doBidItem już dziś oznaczamy jako deprecated i dodatkowo:

 • od 2.09.2019 nie kupisz przy jej pomocy oferty w formacie Kup Teraz;
 • 14.10.2019 usuniemy tą metodę.
2SIE
2019

Zamówienia Allegro REST API - rozbudowaliśmy sekcję buyer o dodatkowe informacje

Od dziś w odpowiedzi dla poniższych zasobów:

otrzymasz dodatkowe informacje w sekcji buyer. Dane uzyskasz dla zamówień w statusie BOUGHT, FILLED_IN i READY_FOR_PROCESSING.

Poniżej przykład rozbudowanej sekcji buyer:

  “buyer”: {
    “id”: “1424041”,          – identyfikator kupującego
    “email”: “ymu1woaqq+54111a037@user-dev.allegrogroup.pl”,
                      – adres e-mail kupującego
    “login”: “example_login”,      – login kupującego
    “firstName”: “Tomasz”,       – imię
    “lastName”: “Nowak”,        – nazwisko
    “companyName”: null,        – nazwa firmy
    “guest”: false,           – czy kupujący jest zarejestrowanym użytkownikiem
    “personalIdentity”: null,      – numer PESEL
    “phoneNumber”: “+381 11 1111111”,  – numer telefonu z ustawień konta kupującego
    “address”: {            – dane adresowe z ustawień konta
      “street”: “Bułgarska 6990”,   – ulica
      “city”: “Poznań”,        – miasto
      “postCode”: “18-282”,      – kod pocztowy
      “countryCode”: “PL”,      – kod kraju
    }
information

Dodatkowe informacje w sekcji buyer będziemy zwracali dla zamówień utworzonych po 1.08.2019.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku - jak obsługiwać zamówienia.

1SIE
2019

Nowy zasób do zwrotów dla kupującego

Udostępniliśmy dziś nowe zasoby, dzięki którym wykonasz zwrot płatności do kupującego oraz pobierzesz informację o zwrotach:

information

Przez REST API możesz zlecić zwrot dla płatności utworzonych po 31.07.2019.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku - jak obsługiwać zamówienia.

31LIP
2019

Obsługa zgłoszeń ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro

Udostępniliśmy zasoby do obsługi zgłoszeń ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro:

Więcej informacji, jak obsługiwać zgłoszenia ofert do kampanii, programów specjalnych i oznaczeń Allegro znajdziesz w poradniku Jak przypisać ofertę do kampanii.

30LIP
2019

Zmieniamy proces dodawania produktów

Zastąpiliśmy dziś POST /sale/products nowym zasobem POST /sale/product-proposals. Za jego pomocą przesyłasz propozycję produktu. Przesłane dane weryfikujemy, a zaakceptowane przez nas dane produktu są dostępne na platformie. Część danych może być weryfikowana automatycznie, część po pewnym czasie.

Gdy chcesz powiązać produkt z ofertą, skorzystaj z GET /sale/products/{product.id} i sprawdź, które dane produktu zaakceptowaliśmy i czy możesz je wykorzystać w ofercie.

Więcej szczegółów znajdziesz w poradniku Jak powiązać ofertę z produktem.

26LIP
2019

Dziennik zdarzeń w ofertach zalogowanego sprzedawcy

Udostępniliśmy dziś nowy zasób w wersji beta - GET /sale/offer-events. To dziennik zdarzeń w ofertach zalogowanego sprzedawcy, który zwraca informacje z ostatnich 24 godzin o:

 • wstawieniu oferty (“type”: “OFFER_ACTIVATED”);
 • zmianie w ofercie (“type”: “OFFER_CHANGED”);
 • zmianie liczby sztuk w ofercie - zwracany również po zakupie (“type”: “OFFER_STOCK_CHANGED”);
 • zmianie ceny w ofercie (“type”: “OFFER_PRICE_CHANGED”);
 • zakończeniu oferty (“type”: “OFFER_ENDED”).

information

Eventy zwracamy dla ofert w statusach ACTIVE i ACTIVATING. Oznacza to, że nie otrzymasz eventów dla ofert w statusie INACTIVE i ENDED.

W wywołaniu możesz podać parametry wejściowe, które pozwolą ci dopasować odpowiedź do twoich potrzeb:

 • from - podaj id eventu, by uzyskać wszystkie eventy które nastąpiły później (np. from=MTEzMjQzODU3NA);
 • limit - podaj liczbę eventów, które chcesz uzyskać w odpowiedzi (domyślnie 100, max. 1000);
 • type - podaj typ eventów, które chcesz uzyskać w odpowiedzi (np. type=OFFER_ENDED).

Przykładowy request - którym uzyskasz 200 zdarzeń o zmianie liczby sztuk, które nastąpiły po evencie o “id”: “MTU2Mzg2NTM5MTU2Mzg0Ng”

curl -X GET \
‘https://api.allegro.pl/sale/offer-events?from=MTU2Mzg2NTM5MTU2Mzg0Ng&limit=200&type=OFFER_STOCK_CHANGED' \
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json’ \
-H ‘Authorization: Bearer {token}’

Więcej informacji na temat nowego zasobu znajdziesz w dokumentacji.

25LIP
2019

GET /order/checkout-forms - zwracamy payment.finishedAt dla zamówień z płatnością przy odbiorze

Dotychczas datę w polu payment.finishedAt w zasobie GET /order/checkout-forms zwracaliśmy tylko dla zamówień opłaconych z góry. Od teraz jest ona widoczna również dla wszystkich zamówień z płatnością przy odbiorze w statusie READY_FOR_PROCESSING.

25LIP
2019

30 lipca wygaszamy domenę allegroapi.io

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że 30 lipca 2019r. wygasimy domenę allegroapi.io. Jeśli nadal korzystasz z allegroapi.io, by łączyć się z REST API, zmień adres domeny na api.allegro.pl w swoim oprogramowaniu.

Aby przejść na domenę api.allegro.pl wystarczy w adresie wywołania zmienić wartość: https://allegroapi.io/ na https://api.allegro.pl/

Więcej informacji o adresach do wywołania metod i procesu autoryzacji znajdziesz w naszym poradniku.

12LIP
2019

Sprawdź, w jakich kategoriach i na jakich zasadach możesz dodać sekcję Pasuje do

Pod koniec czerwca informowaliśmy o nowych zasobach do zarządzania sekcją Pasuje do. Dziś udostępniliśmy nowy zasób GET /sale/compatibility-list/supported-categories. Sprawdzisz dzięki niemu, czy w danej kategorii możesz dodać sekcję Pasuje do, a jeśli tak - to w jakiej wersji i na jakich zasadach.

Więcej informacji znajdziesz w tym poradniku.

11LIP
2019

Obsługa przesyłek - zmiana w identyfikatorach przewoźników.

Od 12 sierpnia dla zamówień z metodą dostawy:

 • Allegro Pocztex Kurier 48
 • Pocztex Kurier 24
 • Pocztex Kurier 48.

Zamiast identyfikatora POCZTEX, w poniższych procesach przekaż identyfikator Poczta Polska:

11LIP
2019

Nowy zasób w wersji beta - Dodaj produkt

Udostępniliśmy nowy zasób w wersji beta - POST /sale/products - który pozwala dodać nowy produkt.

Przypominamy, że od początku 2019 roku w wybranych kategoriach grupujemy oferty z tym samym produktem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

Nowy proces opisaliśmy szczegółowo w poradniku Jak powiązać ofertę z produktem.

09LIP
2019

Nowe możliwości zasobu - GET /sale/loyalty/promotions?user.id={Seller_ID}

Od dziś w ramach GET /sale/loyalty/promotions?user.id={Seller_ID} możesz filtrować dane według numeru oferty i rodzaju promocji:

 • BUNDLE - promocyjne zestawy ofert,
 • MULTIPACK - rabaty ilościowe na pojedynczej ofercie,
 • CROSSMULTIPACK - rabat ilościowy na wielu ofertach.

Poniżej przykłady wywołań nowych filtrów:

Ważne! Maksymalna liczba promocji jaką zwrócimy, nawet jeśli skorzystasz z parametrów limit i offset to 50000. Jeśli masz na swoim koncie więcej promocji skorzystaj z filtrowania po rodzaju promocji bądź id oferty, aby pobrać wszystkie dostępne promocje.

09LIP
2019

Zarządzanie czarną listą

Udostępniliśmy zasoby (w wersji beta), dzięki którym jako sprzedawca możesz zarządzać czarną lista kupujących.

Osoba dodana do czarnej listy nie może kupować w twoich ofertach. W każdej chwili możesz usunąć z niej użytkownika, tym samym ponownie pozwolisz mu na zakup w twoich ofertach.

Aby dodać kupującego do czarnej listy, skorzystaj z zasobu POST /sale/blacklisted-users.

Ważne! W strukturze musisz przesłać login lub id kupującego.

Przykładowy request:

curl -X POST
https://api.allegro.pl/sale/blacklisted-users
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
-d ‘{
  “user”: {
    “id”: 123456,            - wymagane (jeśli nie przekazujesz loginu),
                      id kupującego
    “login”: “bad_buyer”        - wymagane (jeśli nie przekazujesz id),
                      login kupującego
  },
  “note”: “Rude person”          - powód dodania do czarnej listy
}’

Przykładowy response:

{
  “user”: {
    “id”: 123456,
    “login”: “bad_buyer”
  },
  “note”: “Rude person”,
  “createdAt”: “2019-05-08T09:45:818Z”  - data dodania do czarnej listy
}

Aktualną czarną listę pobierzesz za pomocą zasobu GET /sale/blacklisted-users.

Przykładowy response:

{
  “blacklistedUsers”: [
    {
      “user”: {
        “id”: 123456,
        “login”: “bad_buyer”
      },
      “note”: “Rude person”,
      “createdAt”: “2019-07-04T10:41:31.135Z”
    },
    {
      “user”: {
        “id”: 012345,
        “login”: “bad_buyer1”
      },
      “note”: “Rude person”,
      “createdAt”: “2019-07-04T10:35:10.013Z”
    }
  ],
  “offset”: 0,
  “limit”: 25,              - limit wyświetlanych wyników przy
                      pojedynczym zapytaniu
  “total”: 2               - liczba użytkowników przypisanych
                      do czarnej listy
}

Maksymalnie przy zapytaniu możesz wyświetlić do 25 wyników. Aby zwrócić kolejne, użyj parametru “offset”, gdzie jako wartość podaj wielokrotność limitu.

Aby usunąć kupującego z czarnej listy wykorzystaj zasób DELETE /sale/blacklisted-users/{userId}.

02LIP
2019

Nowe zasoby - złóż ofertę kupna w licytacji

Udostępniliśmy zasoby (w wersji beta), dzięki którym złożysz ofertę kupna w trwającej licytacji oraz pobierzesz informację na ten temat:

Aby skorzystać z zasobów, musisz być zalogowany jako użytkownik, który chce złożyć ofertę kupna w licytacji.

Przykładowy request:

curl -X PUT
‘https://api.allegro.pl/bidding/offers/{offerId}/bid'
-H ‘Authorization: Bearer {token}’
-H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
-H ‘Content-Type: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
{
  “maxAmount”:            – maksymalna kwota, za jaką chcesz
                    zalicytować w ofercie
  {
    “amount”: “60”,
    “currency”: “PLN”
  }
}

Przykładowy response:

{
  “maxAmount”: {
    “amount”: “60.00”,
    “currency”: “PLN”
  },
  “highBidder”: true,
  “minimalPriceMet”: true,
  “auction”: {
    “currentPrice”: {
      “amount”: “50.00”,
      “currency”: “PLN”
    }
  }
}
1LIP
2019

GET /sale/delivery-methods - dodatkowe informacje o metodach dostawy

Dotychczas przy pomocy GET /sale/delivery-methods można było pobrać tylko identyfikatory i nazwy metod dostawy, które są dostępne w Allegro.
Od teraz w odpowiedzi otrzymasz także warunki dla danych, które możesz wprowadzić dla danej formy dostawy.

Więcej informacji znajdziesz w naszym poradniku.

28CZE
2019

Mapowanie paymentId i transactionId oraz filtrowanie po payment.id i surcharges.id

Udostępniliśmy nowy zasób GET /payments/payment-id-mappings, dzięki któremu możesz uzyskać paymentId podając wartość transactionId lub odwrotnie. Wystarczy wpisać w zapytaniu wartości dla jednego z dwóch parametrów:

Przykładowy request:

curl -X GET 
https://api.allegro.pl/payments/payment-id-mappings?paymentId=21f96ba2-714f-11e9-a1f2-5b017850bf22' -H ‘Authorization: Bearer’ -H ‘accept: application/vnd.allegro.public.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “paymentId”: “21f96ba2-714f-11e9-a1f2-5b017850bf22”,
  “transactionId”: “1012284437”
}

Zasób zwraca powiązania dla transakcji złożonych w ciągu ostatnich trzech miesięc

Poza tym udostępniliśmy możliwość filtrowania zamówień po:

 • payment.id - GET /order/checkout-forms?payment.id=682c64b2-3108-11e9-b62a-6d16ee003b16
 • surcharges.id - GET /order/checkout-forms?surcharges.id=21f96ba2-714f-11e9-a1f2-5b017850bf22

Szczegóły znajdziesz w dokumentacji.

28CZE
2019

Pasuje do - integracja z bazą pojazdów

Od sierpnia w wybranych kategoriach sprzedawcy mogą dodać sekcję Pasuje do, w której wpisują, do jakich modeli będzie pasować sprzedawany produkt. Dotychczas sprzedający wpisywał w niej dane zwykłym tekstem.

Dziś udostępnimy zasoby dla nowej wersji sekcji Pasuje do, która jest zintegrowana z bazą pojazdów TecDoc. Modele pojazdów, które sprzedawca poda w nowej wersji sekcji Pasuje do, zaindeksujemy w naszej wyszukiwarce. Dzięki temu kupujący łatwiej znajdzie ofertę i wygodniej upewni się, czy dana część pasuje do jego samochodu.

Nową wersję sekcji Pasuje do udostępniliśmy w wybranych kategoriach. W danej kategorii możesz uzupełnić tę sekcję tylko w jeden sposób - albo podaj identyfikatory pojazdów, albo wyślij zwykły tekst.

information

Jeśli w ofercie jest tekstowa wersja sekcji, a w danej kategorii dopuszczamy tylko zintegrowaną z bazą pojazdów:

 • Niezmienioną treść sekcji możesz przesłać przez PUT /sale/offers/ i modyfikować pozostałe dane
 • Jeśli chcesz zmienić treść sekcji Pasuje do - musisz przejść na wersję zintegrowaną z bazą pojazdów.

Więcej informacji znajdziesz w tym poradniku.

27CZE
2019

Automatyczne wznawianie ofert

Od dziś możesz automatycznie wznowić ofertę i licytację przez REST API:

 • ofertę wznowimy ze stałą początkową liczbą przedmiotów niezależnie od tego, ile przedmiotów sprzedasz
 • licytację wznowimy tylko, gdy nie zakończyła się sprzedażą.

Jeśli chcesz, aby oferta lub licytacja wznowiła się automatycznie, to prześlij w jej strukturze:

“publication”: {
    “republish”: true
    }

Więcej na temat tego, jak wystawić ofertę znajdziesz w naszym poradniku.

26CZE
2019

Zmiany w GET /sale/offers

10 lipca zmienimy domyślny zakres danych zwracanych dla GET /sale/offers. Lista ofert bez użycia filtrów będzie zawierać wszystkie typy ofert INACTIVE, ACTIVATING, ACTIVE i ENDED, a nie jak to było dotychczas ACTIVATING, ACTIVE i ENDED.

Poza tym udostępniliśmy możliwość przeszukiwania listy po:

 • offer.id - GET /sale/offers?offer.id={offer.id}
 • więcej niż jednym external.id - GET /sale/offers?external.id=1233&external.id=1234

Szczegóły znajdziesz w dokumentacji.

24CZE
2019

30 lipca wygaszamy domenę allegroapi.io

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przypominamy, że 30 lipca 2019r. wygasimy domenę allegroapi.io. Jeśli nadal korzystasz z allegroapi.io, by łączyć się z REST API, zmień adres domeny na api.allegro.pl w swoim oprogramowaniu.

Aby przejść na domenę api.allegro.pl wystarczy w adresie wywołania zmienić wartość: https://allegroapi.io/ na https://api.allegro.pl/

Więcej informacji o adresach do wywołania metod i procesu autoryzacji znajdziesz w naszym poradniku.

14CZE
2019

Historia operacji

Udostępniliśmy nowy zasób GET /payments/payment-operations, dzięki któremu pobierzesz historię operacji na saldzie zalogowanego sprzedającego.

Możesz skorzystać z sortowania i filtrowania wyników wyszukiwania, aby uzyskać interesujące cię dane.

Przykładowy request, dla którego otrzymasz wpłaty z dnia 12.06.2019:

GET /payments/payment-operations?occurredAt.gte=2019-06-12T00:00:00.000Z&occurredAt.lte=2019-06-12T23:59:99.999Z&group=INCOME

Więcej na ten temat znajdziesz w naszej dokumentacji.

10 lutego 2020 usuniemy poniższe metody WebAPI, które dziś oznaczamy jako deprecated:

12CZE
2019

Cenniki dostaw - sprawdź przypisane metody dostawy do danej oferty

Wdrożyliśmy nowy zasób GET /sale/offers/{offerId}/shipping-rates, dzięki któremu pobierzesz informacje o metodach dostawy w ofercie, w której nie ma przypisanego cennika dostawy. Dzięki temu możesz utworzyć nowy cennik dostawy, przypisać go do oferty i bez przeszkód zarządzać taką ofertą przez REST API Allegro. Więcej informacji na temat cenników dostawy, w jaki sposób je tworzyć i edytować znajdziesz w naszym poradniku.

GET /sale/offers/{offerId}/shipping-rates

To zasób którym pobierzesz ręcznie przypisane sposoby dostawy do danej oferty. Musisz być zalogowany jako właściciel danego konta.

Przykładowy request:

 curl -X GET 
https://api.allegro.pl/sale/offers/8151913057/shipping-rates' -H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json’

Przykładowy response:

{
  “rates”: [
    {
      “deliveryMethod”: {
        “id”: “845efe05-0c96-47c3-a8cb-aa4699c158ce”  – identyfikator danej
                                metody dostawy
      },
      “maxQuantityPerPackage”: 1,             – liczba w paczce
      “firstItemRate”: {                 – cena przesyłki
        “amount”: “11.00”,
        “currency”: “PLN”
      },
      “nextItemRate”: {                  – cena kolejnej sztuki
        “amount”: “0.00”,
        “currency”: “PLN”
      },
      “shippingTime”: {                  – czas dostawy
        “from”: “PT72H”,
        “to”: “PT120H”
      }
    }
  ]
}
04CZE
2019

Produktyzacja - filtrowanie

W GET /sale/products wyniki wyszukiwania możesz zawęzić za pomocą filtrów, które zwracamy w odpowiedzi. Więcej informacji znajdziesz w poradniku Jak powiązać ofertę z produktem.

Przypominamy, że od początku 2019 roku w wybranych kategoriach grupujemy oferty z tym samym produktem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

15MAJ
2019

[Zapowiedź] Pasuje do - integracja z bazą pojazdów

Od sierpnia w wybranych kategoriach sprzedawcy mogą dodać sekcję Pasuje do, w której wpisują, do jakich modeli będzie pasować sprzedawany produkt. Dotychczas sprzedający wpisywał w niej dane zwykłym tekstem.

Na przełomie maja i czerwca 2019 roku udostępnimy wersję beta nowej wersji sekcji Pasuje do, która jest zintegrowana z bazą pojazdów TecDoc. Modele pojazdów, które sprzedawca poda w nowej wersji sekcji Pasuje do, zaindeksujemy w naszej wyszukiwarce. Dzięki temu kupujący łatwiej znajdzie ofertę i wygodniej upewni się, czy dana część pasuje do jego samochodu.

Nowa wersja sekcji Pasuje do będzie dostępna w wybranych kategoriach. W danej kategorii możesz uzupełnić tę sekcję tylko w jeden sposób - albo podaj identyfikatory pojazdów, albo wyślij zwykły tekst.

information

Jeśli w ofercie jest tekstowa wersja sekcji, a w danej kategorii będziemy dopuszczać tylko zintegrowaną z bazą pojazdów:

 • Niezmienioną treść sekcji możesz przesłać przez PUT /sale/offers/ i modyfikować pozostałe dane
 • Jeśli chcesz zmienić treść sekcji Pasuje do - musisz przejść na wersję zintegrowaną z bazą pojazdów.
Więcej informacji znajdziesz w tym poradniku.

17MAJ
2019

Nowy filtr Dostawa z Polski

Dla GET /offer/listing w wybranych kategoriach, udostępniliśmy nowy filtr Dostawa z Polski - shippingFromPoland. Dotychczas ten filtr był oparty o to, co sprzedawca wypełnił w parametrze 128188 i 129626. Po zmianie filtr ten jest oparty o dane zapisane w lokalizacji sprzedającego w polu Kraj (pole location.countryCode).

Od 20 maja 2019:

 • Nie będziemy zwracać wyników dla filtrów parameter.128188 i parameter.129626 oraz nie będą one widoczne na liście filtrów.
 • Wyniki otrzymasz tylko dla nowego filtra - shippingFromPoland.

Przykłady użycia:

 • GET /offers/listing?shippingFromPoland=1 (“Dostawa z Polski” - tak),
 • GET /offers/listing?shippingFromPoland=0 (“Dostawa z Polski” - nie).

Więcej o wyszukiwaniu ofert i filtrach przeczytasz w naszym poradniku.

13MAJ
2019

Wdrażamy nowy proces wystawiania ogłoszeń

Zgodnie z wcześniejszą informacją, dziś wdrożyliśmy nowy proces wystawiania ogłoszeń.
Więcej informacji na temat nowego procesu znajdziesz w naszym poradniku.

7MAJ
2019

Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży

Przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią 3 czerwca 2019 usuniemy metody do obsługi i zarządzania ofertami:

Przejdź na zasoby w REST API Allegro, które pozwolą ci wystawiać i zarządzać ofertami - więcej informacji znajdziesz w tym poradniku.

6MAJ
2019

GET /sale/offers w wersji public - AKTUALIZACJA

Dziękujemy za Wasze uwagi, dzięki nim przywracamy pola publication.startedAt i publication.endedAt w wersji public GET /sale/offers.


25KWI
2019

Od 30 lipca nie wspieramy domeny allegroapi.io

30.07.2019 przestaniemy wspierać domenę allegroapi.io. Jeżeli wykorzystujesz allegroapi.io, by łączyć się z REST API, zmień adres domeny na api.allegro.pl w swoim oprogramowaniu.

Aby przejść na domenę api.allegro.pl wystarczy w adresie wywołania zmienić wartość: https://allegroapi.io/ na https://api.allegro.pl/

Więcej informacje o adresach do wywołania metod i procesu autoryzacji znajdziesz w naszym poradniku.

24KWI
2019

Zarządzaj dodatkowymi adresami e-mail

Od 26 marca 2019 adres e-mail kupującego zwracamy jako ciąg znaków w domenie @allegromail.pl, np:

 • 8awgqyk6a5@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego
 • 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego wraz z informacją o transakcji.

Zmianę wdrożyliśmy ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Adresy mailowe maskujemy w całym Allegro. Maskowany adres e-mail składa się z zakodowanej pary sprzedawca-kupujący i informacji o transakcji. Więcej informacji na temat maskowania maili znajdziesz w pomocy Allegro.W związku z tą zmianą, użytkownik może wysłać do klienta e-mail tylko z takich adresów jakie przypisał do swojego konta. Dlatego przygotowaliśmy zasoby, które pozwolą ci zarządzać dodatkowymi adresami e-mail.

Więcej informacji na temat nowych zasobów znajdziesz w naszym poradniku.

18KWI
2019

GET /sale/offers od dziś w wersji public

Zakończyliśmy okres testowy dla zasobu GET /sale/offers do zarządzania ofertami i dziś udostępniliśmy go w wersji public. Wersję beta będziemy wspierali do 6.05.2019. W tym okresie możecie systematycznie przechodzić na wersję public.
Aby przejść na nową wersję wystarczy w nagłówku ‘accept’ wywołania zmienić wartość:

‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’


Ważne! W wersji public nie zwracamy pól publication.startedAt i publication.endedAt.


Aktualizacja:
Dziękujemy za Wasze uwagi, dzięki nim przywracamy pola publication.startedAt i publication.endedAt w wersji public GET /sale/offers.


5 sierpnia 2019 usuniemy metody WebAPI do zarządzania listą ofert sprzedającego, które dziś oznaczamy jako deprecated. Dotyczy to metod:

Dlatego już teraz odradzamy użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i zalecamy migrację na REST API.

17KWI
2019

Produktyzacja - wyszukiwanie po frazie

Od dziś w GET /sale/products możesz korzystać z wyszukiwania po frazie i filtra kategorii. Dodatkowo w poradniku “Jak powiązać ofertę z produktem”:

Przypominamy, że początku 2019 roku w wybranych kategoriach grupujemy oferty z tym samym produktem. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie dla sprzedających.

8KWI
2019

Nowy proces wystawiania ogłoszeń - początek maja

Zgodnie z wcześniejszą informacją , ponieważ proces migracji starych ogłoszeń na nowe zajmie nam więcej czasu, niż pierwotnie zakładaliśmy, przesunęliśmy termin wdrożenia nowego procesu.
Więcej informacji na temat nowego procesu znajdziesz w naszym poradniku.

4KWI
2019

Usuwamy metodę dostawy odbiór osobisty - nie dodasz jej do cenników dostawy

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, usuwamy metodę dostawy “Odbiór osobisty”. Od poniedziałku 8.04.2019 nie dodasz już do swojego cennika dostawy:

 • Odbiór osobisty pobranie id: a6e4845b-9ace-48ea-b232-918eaf11ba6c
 • Odbiór osobisty po przedpłacie id: 57b987de-ce2d-4e73-9b9f-a7c9ebe9611d

Zastąp ją w swoich ofertach nową metodą “Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy”.

Dzięki zmianie:

 • punkty odbioru osobistego sprzedawcy wyświetlimy na mapie, którą klient widzi w procesie zakupowym
 • informacja o punkcie jaki wybierze klient:
 • klient nie będzie mógł zamówić z płatnością przy odbiorze do punktu, w którym nie udostępniłeś takiej opcji.

Ważne! Jeżeli nie określisz punktów odbioru, a klient zdecyduje się na wybór nowej metody, nie wyświetlimy mapy i nie będzie mógł skorzystać z tej metody dostawy. Klient zobaczy Inny sposób dostawy, a niżej okno, w którym będzie mógł wprowadzić dowolny koszt dostawy. Dlatego dodaj do swojego konta punkty odbioru osobistego:

1KWI
2019

Wygasiliśmy doGetItemsList

Zgodnie z zapowiedzią wyłączyliśmy dziś metodę doGetItemsList.
Zachęcamy do korzystania na REST API z metody GET /offers/listing , więcej na jej temat znajdziecie tutaj.

29MAR
2019

Nowy proces wystawiania ogłoszeń przesunięty na 2 kwartał 2019

Z powodu problemów technicznych zdecydowaliśmy się przesunąć termin wdrożenia nowego procesu wystawienia ogłoszeń, który wcześniej zapowiadaliśmy.
O nowym terminie wdrożenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

20MAR
2019

Produktyzacja - powiąż ofertę z produktem

Od dziś możesz wskazać produkt w ofercie, dzięki temu zgrupujemy ją z pozostałymi ofertami z danym produktem. To nowa opcja, którą wprowadzamy od początku 2019 roku, na razie w wybranych kategoriach. Jej zasięg planujemy stopniowo rozszerzać, a dzięki niej klient łatwiej znajdzie oferty, które spełniają jego oczekiwania.

Udostępniliśmy nowe zasoby w wersji beta i przygotowaliśmy poradnik, w którym znajdziesz szczegółowe informacje o tym, jak powiązać ofertę z produktem.

20MAR
2019

Szczegóły oferty - nowe pole endedBy

Od dziś w metodzie GET /sale/offers/{offerId} zwracamy nowe pole endedBy, w którym pokażemy powód zakończenia oferty.

13MAR
2019

Od 26 marca zaczniemy maskować e-maile w API Allegro

Od 26 marca przez API Allegro adres e-mail kupującego będziemy zwracali jako ciąg znaków w domenie @allegromail.pl:

 • 8awgqyk6a5@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego
 • 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.pl - zakodowana wersja adresu mailowego wraz z informacją o transakcji
Zmianę wdrażamy ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Adresy mailowe będziemy maskowali w całym Allegro

Zmianę wdrażamy zarówno w REST API jak i WebAPI Allegro w zasobach do obsługi zamówień jak i do pobierania danych o użytkowniku.

7MAR
2019

Nowy proces wystawiania ogłoszeń

Od 31.03 przed opublikowaniem ogłoszenia dodaj do niego przez POST /sale/offer-classifieds-packages/{offer-id} wybranym pakiet i opcje dodatkowe. Jeśli nie przypiszesz do ogłoszenia żadnego pakietu, to nie będziesz mógł go opublikować w serwisie.

Więcej na informacji o tym, jak wystawić ogłoszenie w serwisie znajdziesz w naszym poradniku.

UWAGA! Od 31.03 nie będziesz już mógł wystawić ogłoszenia przez Allegro WebAPI.

5MAR
2019

Wielowariantowość - automatycznie łączymy oferty wg koloru/wzoru.

WAŻNE! Zmiana wycofana

UWAGA! Zmianę przesunęliśmy w czasie. Poinformujemy o nowym terminie wdrożenia.

Od 12.03.2019, gdy łączysz oferty po parametrze color/pattern, nie podawaj wartości dla tego parametru w tablicy z ofertami. Wartość tego pola będziemy ustalali automatycznie w oparciu o miniaturkę oferty.

Ważne! Pamiętaj, że oferty, które chcesz połączyć po parametrze color/pattern, muszą zawierać identyczną miniaturkę (zdjęcie główne).

curl -X PUT
 ‘https://api.allegro.pl/sale/offer-variants/{setId}’
 -H ‘Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
 -H ‘Content-type: application/vnd.allegro.beta.v1+json’
 -H ‘Accept-Language: pl’
 -H ‘Authorization: Bearer {token}’
 -d ‘{
 “offers”: [                      – tablica z ofertami, które chcesz
                            połączyć w ofertę wielowariantową
  {
   “id”: “7436547561”,                – identyfikator oferty
  },
  {
   “id”: “7436547336”,
  },
  {
   “id”: “7436547004”,
  }
 ],
 “name”: “Koszulki”,                  – wewnętrzna nazwa oferty
                            wielowariantowej, pole
                            string, maks. 50 znaków
 “parameters”: [                    – tablica z parametrami, którymi
                            łączysz oferty. Możesz podać
                            maksymalnie 2 parametry.
    {
     “id”: “54”                   – identyfikator parametru,
                            po którym chcesz połączyć oferty.
                            Identyfikator parametru dla
                            wybranej kategorii możesz pobrać
                            przy pomocy metody GET z zasobu
                            /sale/categories/{categoryId}/parameters
  },
   {
    “id”: “color/pattern              – parametr, po którym łączysz oferty -
                            kolor/wzór
  }
  ]
}’

27LUT
2019

Usuwamy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąpiliśmy ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy

Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią usuwamy metodę dostawy “Odbiór osobisty”. Zastąpimy ją w twoich ofertach nową metodą “Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy”. Migracja potrwa kilka tygodni.
Dzięki zmianie:

 • punkty odbioru osobistego sprzedawcy wyświetlimy na mapie, którą klient widzi w procesie zakupowym
 • informacja o punkcie jaki wybierze klient:
 • klient nie będzie mógł zamówić z płatnością przy odbiorze do punktu, w którym nie udostępniłeś takiej opcji.
Ważne! Jeżeli partner nie określił punktów odbioru, a klient zdecyduje się na wybór nowej metody, nie wyświetlimy mapy i nie będzie mógł skorzystać z tej metody dostawy. Klient zobaczy Inny sposób dostawy, a niżej okno, w którym będzie mógł wprowadzić dowolny koszt dostawy. Dlatego dodaj do swojego konta punkty odbioru osobistego:

27LUT
2019

Nowy zasób do pobierania numerów przesyłek

Udostępniliśmy nowy zasób w wersji beta GET /order/checkout-forms/{checkoutForm.id}/shipments, dzięki któremu pobierzesz listę numerów przesyłek dla zamówienia.

19LUT
2019

Nowy zasób do dodawania numeru przesyłki

Udostępniliśmy nowy zasób w wersji beta POST /order/checkout-forms/{checkoutForm.id}/shipments, dzięki któremu dodasz numer przesyłki do zamówienia. Możesz go przypisać do dowolnie wybranych lineItems.id z danego zamówienia.

Pracujemy też nad metodą GET do pobierania numerów przesyłek, które dodałeś do konkretnego zamówienia. Powinna być dostępna w najbliższych tygodniach. Postaramy się opublikować ją jak najwcześniej.

14LUT
2019

Moje oferty - nowe pole i filtr - external.id

W metodzie GET na zasobie /sale/offers/ zwracamy pole z sygnaturą (external.id). Dodaliśmy również filtr po sygnaturze (external.id).

Przykładowe wywołanie z użyciem filtra - GET /sale/offers?external.id={external_id}.

14LUT
2019

Zmiany w zasobie /sale/offer-contacts

Od dziś, jeśli chcesz utworzyć nowy kontakt zasobem /sale/offer-contacts, podaj przynajmniej jeden numer telefonu lub adres email. Inaczej otrzymasz od nas odpowiedź o statusie 422:
“Dodaj do kontaktu przynajmniej jeden numer telefonu lub adres email.”

11LUT
2019

Dokumentacja REST API Allegro w nowej odsłonie

Wdrożyliśmy dziś nowy widok dokumentacji REST API Allegro. Znajdziesz w nim m.in.informacje, czy dany zasób jest publiczny.

6LUT
2019

Usprawnienia w zasobie do wyszukiwania i przeglądania ofert w REST API

Wdrożyliśmy dziś dwie zmiany w zasobie /offers/listing:

 • wartość offsetu nie musi już być wielokrotnością limitu, od dziś możecie podać dowolną wartość liczbową
 • dla wartości liczbowych spoza dopuszczalnego zakresu (np. -1 lub 3847498327493279847), bądź tych, które nie są liczbą całkowitą będziemy zwracali błąd ze statusem HTTP 422 Unprocessable Entity.
30STY
2019

Ujednolicimy dane metod dostawy

 • 4.02.2019 ujednolicimy nazwy metod dostawy w REST API i WebAPI.
 • Dzięki temu:

  • w całym API Allegro będziemy posługiwali się tymi samymi nazwami metod dostawy
  • nazwy będą lepiej się prezentować w aplikacjach mobilnych, ponieważ wiele z nich skrócimy

 • 28.02.2019 zmienimy maksymalne wartości dla metod wysyłki w REST API i WebAPI.
 • Zmianę wprowadzamy, aby ujednolicić wartości maksymalne dla metod wysyłki w API Allegro.

28STY
2019

Kalkulator opłat - aktualizacja

Wprowadzamy zmianę w kalkulatorze opłat w REST API. Dodaliśmy nowe pole w odpowiedzi “cycleDuration”. W tym polu znajdziecie informacje w jakich cyklach będziemy naliczać daną opłatę. Więcej informacji o opłatach i prowizjach znajdziesz w naszym regulaminie. Zmiana jest kompatybilna wstecz i nie podnosimy wersji zasobu.

{
  “quotes”: [
    {
      “type”: “listingFee”,        – typ opłaty początkowej
      “name”: “Opłata za wystawienie”,   – nazwa opłaty
      “fee”: {               – kwota w złotówkach
        “amount”: “0.00”,
        “currency”: “PLN”
      },
      “cycleDuration”: “PT240H”      – informacje w jakich cyklach będziemy
                         naliczać daną opłatę
    },
…
24STY
2019

Nowe możliwości zasobu do dodawania zdjęć w REST API

Udostępniliśmy możliwość przesyłania zdjęć za pomocą linku po protokole HTTP i HTTPS (tylko z ważnym certyfikatem) metodą POST na zasobie /sale/images. Zasady dla zdjęć nie zmieniły się:

 • minimalne rozmiary zdjęcia - dłuższy bok min. 500 pikseli,
 • maksymalne rozmiary zdjęć - 2560 x 2560 pikseli,
 • zdjęcia mogą mieć dowolne proporcje - 1:1, 4:3, 16:9 lub inne,
 • możesz stosować zdjęcia w formatach: jpg, png, gif.
Wcześniejsza metoda, która wymaga podania zawartości pliku w postaci binarnej jest również dostępna.

21STY
2019

21 lutego 2019 usuniemy metodę dostawy odbiór osobisty - zastąp ją odbiorem osobistym w punkcie sprzedawcy

21.02.2019 r. usuniemy metodę dostawy “Odbiór osobisty”. Do tego czasu zastąp ją nową metodą “Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy”. Dzięki zmianie:

 • punkty odbioru osobistego sprzedawcy wyświetlimy na mapie, którą klient widzi w procesie zakupowym
 • informacja o punkcie jaki wybierze klient:
 • klient nie będzie mógł zamówić z płatnością przy odbiorze do punktu, który nie ma takiej możliwości.

Jak włączyć odbiór osobisty, który klient będzie mógł wybrać z mapy:

REST API

Do swoich cenników dostawy dodaj nową metodę dostawy, przy pomocy zasobu /sale/shipping-rates/{id}. Jednocześnie pamiętaj, aby już nie przesyłać danych dla dotychczasowej metody dostawy

 • Odbiór osobisty - id a6e4845b-9ace-48ea-b232-918eaf11ba6c
 • Odbiór osobisty po przedpłacie - id 57b987de-ce2d-4e73-9b9f-a7c9ebe9611d

WebAPI

Przy pomocy metody DoChangeItemFields przypisz do swoich ofert nową metodę dostawy. Jednocześnie pamiętaj, aby usunąć fid 35 - “Darmowe opcje przesyłki”.

Ważne! Punkty odbioru osobistego możesz dodać przy pomocy dedykowanego zasobu /points-of-service. Zadbaj o komplet informacji na temat punktu, w którym klient może odebrać przesyłkę.

17STY
2019

Nowe metody dostawy - Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy

Udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET/sale/delivery-methods:

 • Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy - id afa68f62-0154-4556-9ee4-3f97c3c5bdca
 • Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy pobranie - id b6d6e4cf-67b3-4a4f-a38d-724335e9734f

Pamiętaj! Punkty odbioru osobistego dodasz dedykowanym zasobem /points-of-service, więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym poradniku.

17STY
2019

Zarządzanie aplikacjami Allegro - możesz już usunąć zbędne klucze aplikacji

Na stronie do zarządzania aplikacjami możesz już usunąć klucze aplikacyjne z których nie korzystasz.

Jeśli chcesz usunąć klucz aplikacyjny kliknij w przycisk “USUŃ” w danym wierszu.

WAŻNE! Jeśli usuniesz klucz aplikacyjny nie będziesz mógł go już przywrócić, a wszystkie powiązane z daną aplikacją konta Allegro stracą połączenie.

9STY
2019

Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży. Korzystaj z REST API

Od sierpnia 2016 możesz łączyć się z Allegro za pomocą dwóch protokołów API - REST i SOAP. Podstawowym i rozwijanym interfejsem programistycznym Allegro jest REST API, i tylko w nim udostępniamy wszelkie nowe funkcjonalności. W REST API opublikowaliśmy zestaw zasobów, które pozwalają:


Plany dla API Allegro

Rozwijamy REST API

Przypominamy, że możesz wystawiać i zarządzać ofertami przez REST API - odpowiednie zasoby są od września 2018 w wersji public.

Harmonogram dla REST API - Luty/Marzec 2019

 • Produktyzacja - grupujemy oferty z tym samym produktem
  • planujemy udostępnić zasoby, które pozwolą powiązać nową i istniejącą ofertę z produktem z naszej bazy danych. Zasoby opublikujemy w wersji beta, by poznać twoje uwagi i sugestie.
  • Równolegle pracujemy nad zasobami, które pozwolą dodać produkt do naszej bazy.
 • zasoby, które pozwalają obsługiwać zamówienia udostępnimy w wersji public. Do tego czasu jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag i sugestii czego jeszcze brakuje w obsłudze zamówień. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów.
 • udostępnimy nowy zasób, którym dodasz informacje o przesyłce.
 • wspólnie z InPostem rozwiążemy problem integracji związany z nowymi numerami zamówień.

Wygaszamy WebAPI

WebAPI to stare rozwiązanie, które utrzymujemy głównie z uwagi na kompatybilność wsteczną z istniejącymi aplikacjami. Nie rozwijamy go już i planujemy jego wygaszenie. Nowe funkcjonalności będziemy udostępniać tylko w REST API.


O planach dla innych metod i zasobów w API będziemy informować na bieżąco. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

09STY
2019

Punkty odbioru osobistego - zmiany w zasobie

Zgodnie z zapowiedzią od dziś w metodach POST i PUT na zasobie /points-of-service w strukturze “address” pola:

 • “Street”
 • “Coordinates”

stają się obowiązkowe. Dokładny opis zasobów do zarządzania punktami odbioru osobistego znajdziesz w naszych aktualnościach.

08STY
2019

Pokaż swoim użytkownikom ekran potwierdzenia konta

Dodaliśmy dziś ekran, gdzie użytkownik potwierdza konto, na którym chce uwierzytelnić daną aplikację:


Dzięki temu użytkownik, może upewnić się, że wiąże poprawne konto z aplikacją.

WAŻNE! Jeśli użytkownik nie będzie zalogowany zamiast ekranu potwierdzenia konta, wyświetlimy stronę logowania.

03STY
2019

Przerwa techniczna

9 stycznia w godzinach od 01:00 do 05:00 będzie miała miejsce przerwa techniczna Allegro.


W tym czasie REST API i WebAPI Allegro mogą być niedostępne.

24GRU
2018

Client_credentials flow dla Allegro OAuth2

W ramach Allegro OAuth2 udostępniliśmy ścieżkę, dzięki której możesz autoryzować się bez zgody użytkownika na działanie. Wybierając ten sposób uzyskasz dostęp do zasobów, które nie wymagają kontekstu użytkownika (pobieranie listy kategorii, przeglądanie listingu itp.)

12GRU
2018

[Zapowiedź] Punkty odbioru osobistego - zmiany w zasobie

Od 09.01.2019 w metodach POST i PUT na zasobie /points-of-service w strukturze “address” pola:

 • “Street”
 • “Coordinates”

staną się obowiązkowe. Dokładny opis zasobów do zarządzania punktami odbioru osobistego znajdziesz w naszych aktualnościach.

10GRU
2018

Nowe metody dostawy - Dostawa przez sprzedającego

Udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET/sale/delivery-methods:

 • Dostawa przez sprzedającego - id c9091ffb-727e-4a88-bd7c-b17dddbefb4a
 • Dostawa przez sprzedającego płatność przy odbiorze - id d1744bea-fb26-49d4-a2b9-2b59c25132e1
 • 03GRU
  2018

  Przerwa techniczna

  4 grudnia w godzinach od 00:00 do 02:00 będzie miała miejsce przerwa techniczna Allegro.


  W tym czasie REST API i WebAPI Allegro mogą być niedostępne.

  26LIS
  2018

  Nowe pole external.id w zdarzeniach i zamówieniach

  Dodaliśmy nowe pole external.id w zasobach:

  Jeśli w ofercie sprzedawca dodał zewnętrzny identyfikator, pokażemy go w zdarzeniach i zamówieniach utworzonych od dnia 23.11.2018 r.

  22LIS
  2018

  Nowe zasoby - grupowa edycja ceny i liczby przedmiotów

  Udostępniliśmy zasoby, które pozwolą:


  1. Zmienić cenę w wielu ofertach jednocześnie:


  2. Zmienić liczbę przedmiotów w wielu ofertach jednocześnie:

  21LIS
  2018

  Nowe pole w parametrach typu string - allowedNumberOfValues

  W zasobie GET /sale/categories/{categoryId}/parameters wdrożyliśmy nowe pole “allowedNumberOfValues” w parametrach typu string (możesz dodać jedną lub wiele wartości). W tym polu możesz sprawdzić, ile wartości możesz podać w danym parametrze.

  Przykład dla parametru “Załączone wyposażenie” (identyfikator kategorii: 67480)

  {
    “id”: “216917”,
    “name”: “Załączone wyposażenie”,
    “type”: “string”,
    “required”: false,
    “unit”: null,
    “options”: {
      “variantsAllowed”: false,
      “variantsEqual”: false
    },
    “restrictions”: {
      “minLength”: 1,
      “maxLength”: 40,
      “allowedNumberOfValues”: 10   – informacja o tym, ile wartości możesz
                      podać w danym parametrze
    }
  }

  20LIS
  2018

  Zarządzanie aplikacjami Allegro - zmień adres przekierowania

  Na stronie do zarządzania aplikacjami możesz już zmienić adres przekierowania (redirect URI) w aplikacji, którą wcześniej zarejestrowałeś.

  Aby zmienić adres przekierowań, wystarczy, że klikniesz w przycisk “EDYTUJ” pod wybranym adresem. Następnie wprowadź nowy adres w polu “Adres URI do przekierowania” i zapisz zmiany. Adres możesz zmieniać wielokrotnie.

  15LIS
  2018

  Powiązane aplikacje

  Od dziś w dedykowanej zakładce “Powiązane aplikacje” w “Moim Allegro” użytkownik może:

  • usunąć powiązanie aplikacji ze swoim kontem
  • sprawdzić jakie aplikacje są powiązane z jego kontem.

  14LIS
  2018

  Device flow dla Allegro OAuth

  W ramach rozbudowy możliwości Allegro OAuth przygotowaliśmy nową ścieżkę, dzięki której możesz zautoryzować użytkownika na urządzeniach lub w aplikacjach, które nie posiadają:

  • interfejsu graficznego,
  • przeglądarki,
  • lub innego prostego sposobu na wpisanie tekstu.

  04LIS
  2018

  Obsługa oznaczeń na liście ofert dla rabatów ilościowych

  Udostępniliśmy nowe zasoby do obsługi i zarządzania płatnymi nowymi specjalnymi oznaczeniami na liście ofert dla rabatów ilościowych na jednej ofercie.

  30PAŹ
  2018

  Nowe pole “smart” w szczegółach zamówienia

  Udostępniliśmy nowe pole ‘smart’. Od teraz w zasobach:

  zwracamy wartość true/false, która informuje czy kupujący skorzystał z opcji smart wybierając sposób i metodę dostawy.

  30PAŹ
  2018

  Od 8.11. nie zwracamy kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo

  Od 8 listopada nie będziemy zwracać wartości kodu EAN w metodach doShowItemInfoExt i doGetItemsInfo. W odpowiedzi wartość pola EAN zawsze będzie pusta.

  Wartość kodu EAN będziemy nadal zwracać w metodach i zasobach, które pozwalają pobierać dane o ofertach sprzedawcy, który je wystawił:

  25PAŹ
  2018

  Nowe pole “discounts” w szczegółach zamówienia

  Udostępniliśmy nowe pole ‘discounts’. Od teraz w zasobach:

  zwracamy wartość, która informuje z jakiej zniżki skorzystał kupujący:

  • COUPON - podczas płatności użyto kuponu,
  • BUNDLE - niektóre przedmioty z zamówienia zostały kupione w zestawie,
  • MULTIPACK - co najmniej jeden przedmiot w zamówieniu został kupiony z rabatem ilościowym,
  • CROSSMULTIPACK - niektóre przedmioty z zamówienia zostały kupione z rabatem ilościowym na wielu ofertach.
  25PAŹ
  2018

  Przerwa techniczna

  28 października w godzinach od 01:50 czasu letniego do 03:30 czasu zimowego serwis będzie niedostępny.

  W tym czasie dostęp przez REST API Allegro będzie niemożliwy.

  22PAŹ
  2018

  Wielowariantowość w REST API nowy pole - parametr weryfikujący

  Wprowadziliśmy nowe pole ‘variantsEqual’ (parametr weryfikujący). Jeśli chcesz połączyć oferty w ramach wielowariantowości, to wszystkie warianty oferty muszą mieć tą samą wartości w parametrach z włączoną opcją ‘variantsEqual’

  18PAŹ
  2018

  Nowy zasób - moje oferty w wersji beta

  Udostępniliśmy zasób do pobierania listy wszystkich ofert zautoryzowanego sprzedawcy, który utworzył te oferty (Moje oferty) w wersji beta:

  15PAŹ
  2018

  Nowe pole w odpowiedzi w zasobach do zarządzania cennikami

  Udostępniliśmy nowy pole “paymentPolicy” (rodzaj płatności) w odpowiedzi w zasobie:

  12PAŹ
  2018

  Wprowadziliśmy limit na liczbę edytowanych ofert

  Od dziś w zasobach:

  wprowadziliśmy limit dla jednego zapytania. Liczbę ofert, w których możesz za jednym razem dokonać zmian ograniczyliśmy do 1000. Jeśli w tablicy prześlesz więcej identyfikatorów oferty niż 1000 otrzymasz błąd.

  {
    “errors”: [{
      “code”: “VALIDATION_ERROR”,
      “message”: “size must be between 0 and 1000”,
      “details”: “Invalid value:“,
      “path”: “offerCriteria[0].offers”,
      “userMessage”: “size must be between 0 and 1000”
    }]
  }
  10PAŹ
  2018

  W kwietniu 2019 usuniemy metodę doGetItemsList

  Od dziś metodę doGetItemsList oznaczymy jako deprecated.

  Zachęcamy do korzystania na REST API z metody GET na zasobie /offers/listing, więcej na jej temat znajdziecie tutaj.

  09PAŹ
  2018

  Nowe zasoby - mapowanie dealId i lineItemId

  Udostępniliśmy metodę GET na zasobie /order/line-item-id-mappings, dzięki któremu możesz uzyskać dealId podając wartość lineItemId lub odwrotnie. Nowa metoda pozwoli ci na połączenie nowego i starego dziennika zdarzeń.

  09PAŹ
  2018

  Nowy zasób do usuwania draftów ofert

  Udostępniliśmy nowy zasób do usuwania draftów ofert DELETE /sale/offers/{offerId}. Można nim usunąć tylko oferty o statusie “INACTIVE”.

  08PAŹ
  2018

  Rabaty ilościowe dla zakupów w wielu ofertach sprzedającego

  Poszerzyliśmy możliwości zasobu promotions dla rabatów ilościowych. Od teraz możesz stworzyć promocję dla zakupów w wielu ofertach. Dzięki temu kupujący nie jest już ograniczony do jednej oferty. Przykładowo klient może zakupić przedmioty w trzech różnych ofertach i na najtańszy przedmiot otrzyma określony przez ciebie rabat procentowy.

  04PAŹ
  2018

  Nowe możliwości w zasobie do wyszukiwania i przeglądania ofert w REST API

  Wdrożyliśmy dziś dwie zmiany w metodzie GET na zasobie /offers/listing w REST API:

  • Wdrożyliśmy nowy filtr, dzięki któremu możecie wyszukiwać oferty z darmową dostawą SMART.
  • W odpowiedzi dodaliśmy nowe pole do filtrów numerycznych z jednostką “unit”.
  03PAŹ
  2018

  Aktualizacja - kalkulator opłat

  Wprowadzamy zmianę w kalkulatorze opłat w REST API. Dodaliśmy nowy parametr do pola “offer”: “multiVariant” czyli “oferta multiwariantowa”.

  26WRZ
  2018

  Zasoby do wystawiania i edycji ofert od dziś w wersji public

  Zakończyliśmy okres testowy dla zasobów do wystawiania i edycji ofert i dziś udostępniliśmy je w wersji public. Wersję beta będziemy wspierali do 10.10.2018. W tym okresie możecie systematycznie przechodzić na wersję public.


  Aby przejść na wersję public wystarczy, w nagłówkach: ‘accept’ i ‘content-type’ wywołania danego zasobu zmienić wartość:


  ‘application/vnd.allegro.beta.v1+json’ na ‘application/vnd.allegro.public.v1+json’


  Lista zasobów, które wystawiliśmy w wersji public::


  25WRZ
  2018

  Nowe zasoby - Zarządzaj tagami i załącznikami w ofertach

  Udostępniliśmy zestaw zasobów do zarządzania tagami w ofertach oraz do dodawania załączników. Uzupełniliśmy także o tagi i załączniki nasz poradnik “Jak wystawić ofertę w Allegro REST API”.

  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozwinięciu komunikatu.


  18WRZ
  2018

  Nowe zasoby - Dyskusje

  Udostępniliśmy zasoby, które pozwolą ci korzystać z dyskusji za pomocą REST API na koncie zautoryzowanego sprzedawcy.

  Przygotowaliśmy następujące metody:


  11WRZ
  2018

  Wprowadzamy ograniczenia dla zmiany ceny w aktywnej ofercie

  24 września wprowadzimy następujące ograniczenia dla jednorazowej zmiany ceny w ofercie:

  • Jeśli cena w ofercie wynosi do 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 50 zł
  • Jeśli cena w ofercie wynosi ponad 50 zł - sprzedawca może ją zwiększyć maksymalnie o kolejne 100%.
  Ograniczenia dotyczą pojedynczej zmiany ceny Kup Teraz w aktywnych ofertach.

  Przy próbie zmiany ceny powyżej ograniczeń w zasobach:

  zwrócimy komunikat błędu:
  • Jeśli cena w ofercie wynosi ponad 50 zł:
   “message”: “You cannot increase the price by more than PLN 50. The maximum price is PLN {cena Kup teraz + 50zł}.”,
   “userMessage”: “Nie możesz podnieść ceny więcej niż 50 zł. Maks. cena to {cena Kup teraz + 50zł} zł.”
  • Jeśli cena w ofercie wynosi ponad 50 zł:
   “message”: “You cannot increase the price by more than 100% The maximum price is PLN {cena Kup teraz + 100%}”,
   “userMessage”: “Nie możesz podnieść ceny o więcej niż 100%. Maks. cena to {cena Kup teraz + 100%} zł.”

  Sprzedawca może zwiększyć cenę powyżej założonych ograniczeń, najpierw jednak trzeba zakończyć ofertę. Po zmianie ceny może ją wznowić i dzięki temu ponownie udostępnić w serwisie.

  31SIE
  2018

  Nowe metody dostawy od Poczty Polskiej

  Wspólnie z Pocztą Polską, udostępniliśmy nowe metody dostawy. Identyfikatory nowych metod możesz uzyskać zasobem GET/sale/delivery-methods:

  • Allegro Pocztex Kurier 48 - w cenie nie wyższej niż 9,90 zł - id 6eced786-aee4-47ba-9cb6-e24f8b1d3182
  • Allegro Pocztex Kurier 48 pobraniowy - w cenie nie wyższej niż 12,36 zł - id ec0e7fff-8233-4869-99ce-fe2b67a7de84
  Do końca września zaprezentujemy nową formę przesyłki:
  • Allegro Przesyłka polecona - w cenie nie wyższej niż 5,90 zł - id aa1d05e0-943b-47cb-a759-9d8c16707129

  20SIE
  2018

  Przerwa techniczna

  21 sierpnia w godzinach 02:00 - 05:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro.

  W tym czasie REST API Allegro może być niedostępne.

  16SIE
  2018

  Nowy zasób, którym pobierzesz id ostatniego zdarzenia

  W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy zasoby, dzięki którym możesz zarządzać zamówieniami w REST API Allegro. Dzisiaj opublikowaliśmy zasób order/event-stats. Za jego pomocą możesz pobrać ostatnie zdarzenie dla zautoryzowanego sprzedającego wraz z datą wystąpienia tego zdarzenia. Mając takie dane, będziesz mógł odczytywać kolejne zdarzenia począwszy od otrzymanego identyfikatora zdarzenia w ramach tego zasobu.

  Dodaliśmy również pole phoneNumber w sekcji buyer w odpowiedzi metody GET dla zasobu order/checkout-forms dla każdego ze statusów.

  14SIE
  2018

  Nowe zasoby - Zarządzaj cennikami dostawy

  Do istniejących zasobów, które pozwalają pobrać dane o cennikach:

  Dodaliśmy zasoby, które pozwolą tworzyć i edytować cennik dostawy:

  13SIE
  2018

  Zasoby do wystawiania i edycji ofert od września w wersji public

  Zasoby do wystawiania i edycji ofert będą w wersji beta do końca sierpnia 2018. Zdecydowaliśmy się wydłużyć okres bety, ponieważ chcemy dostosować REST API ofert do Waszych uwag i wymagań.

  Zasoby udostępnimy w wersji public od września, gdy:

  • dodamy obsługę tagów w ofertach
  • tymczasowo nie będziemy wymagać cennika dostawy, gdy wznawiasz lub modyfikujesz ofertę przez REST API. W pierwszej połowie przyszłego roku będziemy wymagać cennika dostawy również przy wznawianiu i edycji oferty
  • udostępnimy nowe zasoby, dzięki którym będziecie mogli tworzyć i edytować cenniki dostaw.

  13SIE
  2018

  Przerwa techniczna

  16 sierpnia w godzinach 02:00 - 05:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro.

  W tym czasie REST API Allegro będzie niedostępne.

  08SIE
  2018

  Dodaliśmy nową strukturę w modelu oferty - Pasuje do pojazdów

  W metodach:

  • POST na zasobie /sale/offers
  • PUT na zasobie /sale/offers/{offerId}
  • GET na zasobie /sale/offers/{offerId}

  wdrożyliśmy nową sekcję. Jeśli sprzedajesz w jednej z wybranych podkategorii Części samochodowych:

  W tej sekcji dodaj listę marek i modeli aut, do których pasuje oferowana część. Sekcję wyświetlimy pod opisem oferty.

  07SIE
  2018

  Nowe zasoby do zarządzania zamówieniami

  Udostępniliśmy dziś nowe zasoby (w wersji BETA) do zarządzania zamówieniami w ramach Allegro REST API. Dzięki nim możecie pobrać listę zdarzeń, a na ich podstawie szczegóły zamówień. W październiku metody w WebAPI do zarządzania zamówieniami oznaczymy jako deprecated:

  Dla zamówień przygotowaliśmy nowe zasoby w Allegro REST API:

  27LIP
  2018

  Od dziś w ramach Allegro REST API możecie pobrać utworzone oferty wielowariantowe.

  Dla wielowariantowości przygotowaliśmy nowy zasób w Allegro REST API:

  18LIP
  2018

  Aktualizacja - zasób, którym sprawdzicie datę naliczenia kolejnej opłaty w ofercie

  Zaktualizowaliśmy zasób, którym sprawdzisz datę w której naliczymy kolejne opłaty w ofercie. Dodaliśmy nową opłatę - za utrzymanie ofert, którą będziemy naliczać od 25 lipca. Zmodyfikowaliśmy następujący zasób:

  GET /pricing/offer-quotes - chcę sprawdzić datę naliczenie kolejnej opłaty w Allegro.

  W polu type dodaliśmy wartość ILF czyli opłatę utrzymaniową.

  09LIP
  2018

  Od dziś w ramach Allegro REST API możecie tworzyć oferty wielowariantowe.

  Dla wielowariantowości przygotowaliśmy nowe zasoby w Allegro REST API:

  Zanim połączysz oferty przy pomocy wielowariantowości poprzez REST API, zapoznaj się z poradnikami o wielowariantowości - jak połączyć oferty i dobre praktyki.

  03LIP
  2018

  Od dziś w ramach Allegro REST API możecie wyszukiwać i przeglądać oferty.

  Dla list ofert przygotowaliśmy nowy zasób w Allegro REST API:

  GET /offers/listing - chcę pobrać listę ofert według podanych parametrów

  Tym samym metodę doGetItemsList wygasimy na początku drugiego kwartału 2019 roku. We wrześniu 2018’ oznaczymy ją jako deprecated.

  03LIP
  2018

  Możesz wystawić maksymalnie 100 000 ofert na jednym koncie

  Wdrożyliśmy dziś limit aktywnych ofert na jednym koncie. Sprzedawca może wystawić maksymalnie 100 000 ofert. Limit dotyczy też ofert, w których ustawił datę wystawienia w przyszłości. Jeśli przekroczy limit i spróbuje wystawić nową albo wznowić zakończoną ofertę - otrzyma komunikat błędu:

  
     {“errors”: [{
        “code”: “PublicationValidationException.MaxActiveOffers”,
        “message”: “Offer cannot be published - your account has exceeded
        the maximum number 100 000 of active offers”,
        “details”: null,
        “path”: null,
        “userMessage”: “Nie można wystawić oferty - Twoje konto przekroczyło
        maksymalną liczbę 100 000 aktywnych ofert”
      }]}
     

  02LIP
  2018

  Możesz już wprowadzić nazwę aplikacji

  Na stronie rejestracji nowej aplikacji wyświetlamy nowe pole - Nazwa aplikacji. Możesz w nim podać nazwę aplikacji, którą wyświetlimy klientowi, gdy ten będzie próbował powiązać zewnętrzną aplikację z kontem Allegro. Po tym jak podasz nazwę aplikacji, nie będziesz mógł jej zmienić.

  Jak nadać nazwę już zarejestrowanej aplikacji

  Możesz również nadać nazwę aplikacji, które zarejestrowałeś w przeszłości. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik Ustaw nazwę, który znajduje się w kolumnie Nazwa aplikacji.

  28CZE
  2018

  Oferta w wersji beta do końca lipca. Czekamy na Wasze uwagi i opinie

  Zasoby w wersji beta, które pozwalają wystawić i edytować ofertę, będą jeszcze dostępne do 31 lipca.

  Zdecydowaliśmy się przedłużyć okres testowy, ponieważ nie odnotowaliśmy do tej pory zadowalającej ilości wywołań. W związku z tym okres testowy potrwa do 31.07.2018.

  Jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag, sugestii i komentarzy. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów. Po tym okresie oznaczymy je jako public. Wówczas wprowadzenie większych zmian ze względu na kompatybilność wsteczną będzie utrudnione.

  Chętnie wysłuchamy Waszych uwag, sugestii i komentarzy - zapraszamy na nasze forum.

  22CZE
  2018

  Zwiększamy liczbę kontaktów w ogłoszeniach

  W styczniu udostępniliśmy nowe zasoby do zarządzania kontaktami w ogłoszeniach. Informowaliśmy o nich w tym artykule. Teraz zwiększyliśmy ilość kontaktów jakie możesz dodać dla pojedynczego konta Allegro z 15 do 50 kontaktów.

  13CZE
  2018

  Wznów zakończoną ofertę

  Udostępniliśmy dziś nową opcję - sprzedawcy mogą ponownie wystawić zakończoną ofertę - pod tym samym numerem ID. Wznowioną ofertę ponownie udostępnimy w naszym serwisie.

  Zakończoną ofertę - w statusie ENDED - możesz wznowić za pomocą akcji ACTIVATE komendą PUT /sale/offer-publication-commands/{commandId}.

  13CZE
  2018

  15.06. - kończymy oferty na środowisku testowym

  W piątek 15 czerwca ok. godz. 9:00 zakończymy wszystkie aktywne oferty na środowisku testowym.

  Przygotowujemy się do zmian w drzewie kategorii. W pierwszej kolejności będziemy je wprowadzać w środowisku testowym, dlatego chcemy je odpowiednio przygotować. Dodatkowo - docelowo uspójnimy drzewo kategorii środowiska testowego i produkcyjnego.

  11CZE
  2018

  Aktualizacja regulaminu REST API

  Pracujemy nad rozwojem REST API, a zmiany technologiczne, które wprowadzamy, wymagają aktualizacji Regulaminu tej usługi.

  Nowa wersja Regulaminu Allegro REST API będzie obowiązywać od 18 czerwca - znajdziesz ją tutaj.

  Co zmienimy?

  • dostosujemy Regulamin do wymogów RODO
  • wprowadzimy nowy tryb akceptacji zmian Regulaminu
  • uporządkujemy jego treść

  Korzystanie z REST API jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  Jeśli nie akceptujesz przedstawionych zmian, będziemy musieli wyłączyć Twój dostęp do usługi -
  w tym celu zgłoś się do nas.

  06CZE
  2018

  Wygaszamy WebAPI do obsługi ofert i sprzedaży. Korzystaj z REST API

  Rozwijamy REST API

  Do końca czerwca 2018 zasoby, które pozwalają wystawiać i edytować oferty, są w wersji beta. Jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy twoich uwag, sugestii i komentarzy. Dlatego tym bardziej zachęcamy do testów.

  Harmonogram dla REST API

  • Lipiec 2018 - zasoby, które pozwalają wystawiać i edytować oferty udostępnimy w wersji public.
  • Lipiec 2018 - udostępnimy zasoby do pobierania i zarządzania zamówieniami z Allegro w wersji beta.
  • Październik 2018 - udostępnimy zasoby dla zamówień w wersji public

  Docelowo REST API Allegro będzie jedynym interfejsem aplikacyjnym, który pozwoli ci zarządzać ofertą i zamówieniami.

  Wygaszamy WebAPI

  • Nowe funkcjonalności będziemy udostępniać tylko w REST API.
  • W październiku 2018 oznaczymy metody do obsługi oferty i zamówień jako deprecated. Od tego momentu, będziemy odradzać użycia tych metod w nowych rozwiązaniach i mocno zalecać migrację na REST API w istniejących rozwiązaniach.
  • W kwietniu 2019 usuwamy metody do obsługi oferty i zamówień.
  25MAJ
  2018

  Do 31 maja zaktualizuj protokół szyfrowania danych TLS

  TLS (ang. Transport Layer Security) zapewnia poufność i integralność transmisji danych. Wersja 1.0 powstała w 1999 roku i nie spełnia już dzisiejszych standardów bezpieczeństwa.

  Zaktualizuj oprogramowanie na serwerze i połącz się z Allegro za pomocą protokołu TLS 1.1 lub 1.2. Instrukcje, jak to zrobić,znajdziesz w artykule naszej Pomocy.

  Ważne! Jeżeli nie zaktualizujesz oprogramowania na serwerze, wówczas:

  • po 31 maja: stracisz możliwość pobierania, tworzenia i edycji danych przez API Allegro. Jeśli wyślesz request z takiego serwera, to otrzymasz komunikat błędu, że używasz przestarzałej wersji protokołu TLS. Pełne wersje komunikatów dostępne są w naszej pomocy.
  • po 30 czerwca: nie będziesz mógł nawiązać połączenia z API Allegro.
  24MAJ
  2018

  Zmiany w obsłudze kluczy API

  Wdrożyliśmy kilka zmian w obsłudze kluczy przez Allegro WebAPI i REST API.

  11MAJ
  2018

  Aktualizacja - kalkulator opłat

  Wprowadzamy zmianę w kalkulatorze opłat w REST API. Dodaliśmy nowy parametr do pola “offer”: “condition” czyli parametr “Stan”.

  10MAJ
  2018

  Przerwa techniczna

  17 maja w godzinach 01:00 - 03:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro.

  W tym czasie REST API Allegro będzie niedostępne.

  9MAJ
  2018

  Udostępniliśmy parametr typu string

  Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, udostępniliśmy parametr typu string.

  Możecie go dodawać do ofert z poziomu Formularza wystawiania, WebAPI i REST API w dwóch kategoriach:

  • Fotografia > Aparaty cyfrowe - Model
  • Motoryzacja > Części samochodowe > Filtry > Kabinowe - Numer katalogowy

  Początkowo parametry typu string nie będą obowiązkowe. Część z nich oznaczymy, jako wymagane w późniejszym czasie.

  O wszystkich zmianach będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.

  23KWI
  2018

  Nowy rodzaj parametru - zapowiedź

  W najbliższych tygodniach udostępnimy nowy rodzaj parametru - parametr stringowy.

  Będzie to parametr, w którym będziecie mogli sami zdefiniować wartości.

  Będą dostępne dwa rodzaje parametru typu string:

  • z jedną wartością
  • z wieloma wartościami

  Przykładowy parametr stringowy:

  Skład:

  Bawełna 80%

  Elastan 10%

  Poliester 10%

  19KWI
  2018

  Grupowa edycja ofert - poszerzamy możliwości zasobu

  Poszerzyliśmy możliwości zasobu do grupowej edycji ofert i draftów.

  Obecnie dzięki zasobowi możesz grupowo przypisać:

  • usługi dodatkowe
  • cenniki dostaw
  • tabele rozmiarów
  • opcje fakturowania
  • opcje promowania
  • pogrubienie
  • wyróżnienie
  • podświetlenie
  • oferta promowana na stronie kategorii
  • pakiet promowania: wyróżnienie, podświetlenie i pogrubienie oferty

  19KWI
  2018

  Tabele rozmiarów w REST API

  Od teraz możesz pobrać identyfikatory Tabel rozmiarów i ich zawartość.

  12KWI
  2018

  Wystawiaj i zarządzaj ofertami przez REST API

  Udostępniliśmy nowe zasoby w Allegro REST API do wystawiania i zarządzania ofertami w wersji beta.

  Metody w wersji beta, to zasoby w których mogą pojawić się jeszcze zmiany, ale już teraz zachęcamy abyście je przetestowali. Zmiany, jakie będziemy wprowadzać do oferty, np. tabelę rozmiarów będziemy udostępnia tylko w Allegro REST API.

  Już teraz testujcie nowe zasoby. Dzięki temu, że są w wersji beta, jesteśmy otwarci i chętnie wysłuchamy Waszych uwag, sugestii i komentarzy.

  Jeśli napotkacie na jakieś problemy dajcie nam znać

  Od teraz przez REST API możesz:

  • wystawiać oferty
  • zakończyć oferty
  • modyfikować oferty
  • pobierać oferty
  • pobrać numer kategorii
  • pobrać parametry dla danej kategorii

  Ponadto możesz również:

  • korzystać z cenników dostaw
  • przesyłać zdjęcia
  • tworzyć drafty ofert, które uzupełnisz w późniejszym czasie
  • skorzystać z zewnętrznego id, dzięki któremu możesz powiązać swoje oferty z produktem na magazynie
  22MAR
  2018

  Nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox

  Udostępniliśmy nowe środowisko testowe - Allegro Sandbox, pod adresem https://allegro.pl.allegrosandbox.pl. To lepsze, stabilniejsze i mniej awaryjne środowisko, na którym możecie testować dotychczasowe oraz nowe rozwiązania w serwisie Allegro.pl.

  Nowy serwis, w przeciwieństwie do WebAPI Sandbox, jest cały czas tak samo aktualny jak serwis produkcyjny. Ponadto niektóre nowe funkcjonalności wdrożymy w pierwszej kolejności właśnie na Allegro Sandbox.

  Szczegóły dotyczące nowego środowiska znajdziecie w tym miejscu.

  Dotychczasowe środowisko testowe wkrótce wyłączymy:
  Uwaga! Na nowym środowisku testowym będziemy obsługiwać TLS 1.0 wyłącznie do 2 kwietnia, dlatego jak najszybciej przejdź na TLS 1.1 lub 1.2.

  13MAR
  2018

  Przestajemy wspierać domenę https://ssl.allegro.pl

  Zgodnie z zapowiedzią przestajemy dziś wspierać domenę https://ssl.allegro.pl ponieważ zmieniliśmy adres domeny w procesie autoryzacji OAuth z https://ssl.allegro.pl na https://allegro.pl

  Jeśli dotychczas tego nie zrobiłeś, zaktualizuj adres domeny w swoim oprogramowaniu.

  7MAR
  2018

  GitHub zamiast Facebooka

  Wszystkie profile Allegro.pl na Facebooku połączyliśmy z głównym profilem.

  Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy ankietę, w której pokazaliście nam, że GitHub jest najlepszym wyborem. Nasze repozytorium znajdziecie tutaj.

  Pytania dotyczące API zadawajcie w zakładce Issues.

  6MAR
  2018

  Przestajemy wspierać domenę https://ssl.allegro.pl

  W listopadzie 2017 roku zmieniliśmy adres domeny w procesie autoryzacji OAuth z https://ssl.allegro.pl na https://allegro.pl.

  Zgodnie z zapowiedzią domenę https://ssl.allegro.pl przestaniemy wspierać 13 marca. Od tego momentu powinieneś logować się tylko na https://allegro.pl. Zaktualizuj do 13 marca adres domeny w swoim oprogramowaniu.

  28LUT
  2017

  Przerwa techniczna

  28 lutego w godzinach 02:00 - 04:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro. W tym czasie REST API Allegro będzie niedostępne.

  23LUT
  2018

  Zmieniamy nazwę domen allegroapi.io na allegro.pl

  Od dziś nasze strony związane z REST API udostępniliśmy w ramach domeny allegro.pl.

  Jeśli podasz dotychczasowy adres stron, to przekierujemy cię na nową domenę.

  Zmiana dotyczy:

  Zachęcamy także, abyście zmienili adres, w wywołaniach do REST API z https://allegroapi.io na https://api.allegro.pl. Dotychczasowy adres będziemy nadal utrzymywać przez co najmniej rok, o planowanej dacie jego wygaszenia poinformujemy was z odpowiednim wyprzedzeniem.

  14LUT
  2018

  Udostępniamy zasób, którym sprawdzicie datę naliczenia kolejnej opłaty w ofercie

  Od sierpnia 2017 roku opłaty naliczamy w cyklach 10 dniowych. Dziś udostępniamy zasób, który pozwoli wam w prosty sposób sprawdzić, kiedy dany cykl się skończy i kiedy naliczymy kolejną opłatę.

  13LUT
  2018

  Rabaty ilościowe i Zestawy promocyjne - nowe pole w odpowiedzi “status”

  Poszerzyliśmy response w metodach:

  o nowe pole ‘status’. Dla tego pola dostępne są dwie wartości:

  • ACTIVE - oznacza, że w danej ofercie masz wystarczający zapas przedmiotów i promocja jest gotowa do wykorzystania
  • SUSPENDED - oznacza, że masz za mały zapas produktów w danej ofercie, aby skorzystać z tej promocji. Aby z niej skorzystać, uzupełnij ilość przedmiotów

  WAŻNE! Obecnie dla Zestawów promocyjnych to pole zawsze będzie miało wartość ACTIVE.

  1LUT
  2018

  Rabaty ilościowe

  Poszerzyliśmy możliwości zasobu promotions - od teraz możesz dzięki niemu zarządzać także rabatami ilościowymi. Dzięki rabatom ilościowym możesz zaoferować kupującym rabat na kolejną sztukę, przy zakupie określonej liczby sztuk. Przykładowo: jeśli klient kupi trzy pary soczewek, to czwartą otrzyma 50% taniej.

  17STY
  2018

  Udostępniamy zasoby do zarządzania kontaktami

  Niedawno udostępniliśmy ogłoszenia w Allegro, dlatego teraz udostępniamy wam zasoby, które pozwolą zarządzać kontaktami w REST API.

  24LIS
  2017

  Zmieniamy adres domeny w procesie autoryzacji

  Zmieniamy adres domeny w procesie autoryzacji OAuth z https://ssl.allegro.pl na https://allegro.pl. Zaktualizowaliśmy informacje na stronie REST API Allegro.

  Uwaga! Domenę https://ssl.allegro.pl planujemy wyłączyć w marcu 2018. Od tego momentu użytkownik będzie mógł się zalogować tylko na https://allegro.pl. Zaktualizuj do tego czasu adres domeny w swoim oprogramowaniu.

  9LIS
  2017

  Grupowa edycja ofert

  Udostępniliśmy nowe zasoby do grupowej edycji ofert. Obecnie zasób pozwala na grupowe przypisanie usług dodatkowych. Usługami dodatkowymi są np.: zapakowanie na prezent, wniesienie, montaż itp.

  2LIS
  2017

  Usługi dodatkowe

  Udostępniliśmy naszym sprzedającym usługi dodatkowe w Allegro. Usługami dodatkowymi są np.: zapakowanie na prezent, wniesienie, montaż itp. Sprzedawca może dodać usługi dodatkowe w swoich ofertach.

  30PAŹ
  2017

  Kalkulator opłat

  Udostępniamy ogłoszenia w Allegro, dlatego wprowadzamy zmiany w kalkulatorze opłat w REST API.

  26PAŹ
  2017

  Przerwa techniczna

  29 października pomiędzy godziną 1:50, a 3:30 nastąpi przerwa techniczna związana ze zmianą czasu z letniego na zimowy. Serwis będzie w tym czasie niedostępny, a na stronie Allegro pojawi się plansza informująca o przerwie technicznej.

  Oferty kończące się w trakcie przerwy przedłużymy o 24 godziny.

  Dodatkowo, między godziną 02:00 a 05:00 niedostępna będzie usługa PayU.

  26PAŹ
  2017

  Allegro.pl sp. z o.o. łączy się z Grupą Allegro sp. z o.o.

  2 listopada br. Allegro.pl sp. z o.o. łączy się z Grupą Allegro sp. z o.o. Wszelkie prawa i obowiązki Grupy Allegro sp. z o.o. przejdą na Allegro.pl sp. z o.o.

  Oznacza to, że 2 listopada br. zmieni się nazwa administratora Waszych danych osobowych. Nie ulegną natomiast zmianie zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych. Zawsze macie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  W związku z tą zmianą, zaktualizujemy Regulamin Allegro i pozostałe regulaminy usług świadczonych przez Allegro.pl sp. z o.o. Nową wersję Regulaminu Allegro zamieściliśmy w tym dokumencie. Fragmenty, które dodamy zaznaczyliśmy na zielono, a te które usuniemy - na czerwono

  18PAŹ
  2017

  Promocyjne zestawy ofert

  Udostępniliśmy naszym sprzedającym promocyjne zestawy ofert. Dzięki temu sprzedawca może sprzedawać w obniżonej cenie zestaw kilku ofert.

  9PAŹ
  2017

  Nowe zasoby, którymi pobierzesz informacje o ocenach

  Udostępniliśmy nowe zasoby dzięki którym - jako zalogowany Użytkownik - pobierzecie otrzymane oceny oraz statystyki ocen. Dotychczasowe zasoby oznaczyliśmy jako depracated i w przyszłości (za około pół roku) usuniemy zupełnie. Dlatego zachęcamy, abyście korzystali z nowych.

  19WRZ
  2017

  Kalkulator opłat

  Udostępniliśmy Sprzedającym kalkulator opłat w REST API. Sprzedający mogą sprawdzić jakie opłaty pobieramy w każdej kategorii. W związku z tym 19 pażdziernika wyłączymy metodę doGetPaymentData, która zwraca niedokładne dane.

  14SIE
  2017

  Punkty odbioru osobistego

  Udostępniliśmy naszym sprzedającym punkty odbioru osobistego. Użytkownik może ustawić listę takich punktów. Wyświetlimy je w sekcji Dostawa i płatność we wszystkich jego ofertach z odbiorem osobistym.

  Dla punktów odbioru przygotowaliśmy nowe zasoby w REST API Allegro.

  26LIP
  2017

  Przerwa techniczna

  27 lipca pomiędzy godziną 3:00, a 5:30 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API.

  Oferty, kończące się w czasie przerwy technicznej, przedłużymy o 24 godziny.

  29CZE
  2017

  Przerwa techniczna

  31 czerwca pomiędzy godziną 3:00, a 5:30 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API.

  Oferty, które kończą się w czasie przerwy technicznej, przedłużymy o 24 godziny.

  22CZE
  2017

  Nowe zasoby, którymi pobierzesz informacje o ocenach

  Przygotowaliśmy dwa endpointy dzięki którym pobierzesz informacje o ocenach.

  29MAJ
  2017

  Przerwa techniczna

  31 maja pomiędzy godziną 1:00 a 5:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API, głównie w kwestiach związanych z płatnościami.

  Oferty powinny zakonczyć się w czasie przerwy technicznej, a więc 31.05.2017 od godziny 01:00 do 05:00, przedłużymy o 24 godziny.

  11MAJ
  2017

  Przerwa serwisowa środowiska WebAPI Sandbox

  Dzisiaj, 11 maja, o godzinie 12:00 rozpoczniemy przerwę serwisową środowiska WebAPI Sandbox, która potrwa do końca dnia.

  Przypominamy, że prace wykonywane podczas przerwy serwisowej skutkują przerwą w dostępie do środowiska oraz permanentnym usunięciem wszelkich danych utworzonych do tej pory na Sandboxie (np. dodatkowi użytkownicy czy transakcje kupna).

  11MAJ
  2017

  Przerwa techniczna

  12 maja w godzinach 4:00 - 5:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro. W tym czasie możecie odczuć przerwy w działaniu Allegro WebAPI oraz REST API, głównie w kwestiach związanych z logowaniem.

  Oferty kończące się w czasie przerwy technicznej, a więc 12.05.2017 od godziny 04:00 do 05:00, zostaną przedłużone o 24 godziny.

  06KWI
  2017

  Usunięcie zasobów - “Publikuj Ofertę również na Allegro.de”

  Usunęliśmy dwa endpointy do hurtowego udostępniania ofert w Allegro.de.

  05KWI
  2017

  Nowe zasoby - “Warunki oferty”

  Przygotowaliśmy trzy endpointy dzięki którym pobierzesz listy warunków oferty.

  15MAR
  2017

  Przerwa techniczna

  15 marca w godzinach 1:00 - 4:00 przeprowadzimy prace modernizacyjne w serwisie Allegro. W tym czasie REST API Allegro może być niedostępne.

  06LUT
  2017

  Przerwa techniczna

  8 lutego między godziną 6:00 a 7:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. Podczas trwania przerwy technicznej możecie napotkać chwilowe problemy z wystawianiem i edycją ofert przez API.

  01LUT
  2017

  Nowe zasoby - “Publikuj Ofertę również na Allegro.de”

  Przygotowaliśmy dwa endpointy do hurtowego udostępniania ofert w Allegro.de.

  19STY
  2017

  Przerwa techniczna

  25 stycznia między godziną 1:30 a 5:00 zaplanowaliśmy prace modernizacyjne. W tym czasie usługa REST API nie będzie dostępna.

  16LIS
  2016

  Przerwa techniczna

  Informujemy, że w środę, 16 listopada, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:00 do 5:00, usługa REST API Allegro będzie niedostępna.

  28PAŹ
  2016

  Przerwa techniczna

  Informujemy, że w niedzielę, 30 października, w związku z planowaną przerwą techniczną która będzie miała miejsce od godziny 01:50 (czasu letniego) do 03:30 (czasu zimowego), usługa REST API Allegro będzie niedostępna.

  11SIE
  2016

  Wydłużyliśmy czas ważności refresh_tokena do 365 dni

  Dziękujemy za pierwsze uwagi oraz sugestie dotyczące REST API. Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy odnośnie procesu autoryzacji, który periodycznie wymaga ingerencji użytkownika. Kwestia ta zostanie rozwiązana w niedalekiej przyszłości – o aktualizacji procesu autoryzacji będziemy informować na bieżąco.

  Tymczasem dla aplikacji zarejestrowanych od 06.08.2016 wydłużyliśmy czas ważności refresh_tokena do 365 dni.

  01SIE
  2016

  Możliwość zmiany ceny Kup Teraz

  Od dziś w ramach Allegro REST API masz możliwość modyfikacji ceny w trwających ofertach, nawet jeżeli pojawiła się w nich sprzedaż.

  Służy do tego zasób Change the Buy Now price. Zachęcamy do zapoznania się z jego dokumentacją.

  01SIE
  2016

  Allegro REST API - zaczynamy!

  Udostępniliśmy dziś nowy interfejs programistyczny oparty o architekturę REST.

  Pierwszy zasób, z którego możecie korzystać w ramach nowego interfejsu to: Change the Buy Now price, który pozwala na zmianę ceny w trwających ofertach, niezależnie od tego czy pojawiła się w nich sprzedaż.