Wysyłam z Allegro to narzędzie, które ułatwia zarządzanie przesyłkami w Allegro. Sprzedawcy mogą utworzyć w nim i wydrukować etykiety oraz zamówić odbiór paczek przez przewoźników ze wskazanego adresu.

Ważne! Zanim skorzystasz z API Wysyłam z Allegro, aktywuj swoje konto na stronie:

Zmiany konfiguracyjne, które wprowadzisz na GUI wymagają odczekania kilku minut, aby ich rezultat był widoczny w API.

Jak pobrać listę usług dostawy

Skorzystaj z GET /parcel-management/delivery-services, aby pobrać listę usług dostawy dostępnych dla zautoryzowanego użytkownika. W odpowiedzi zwrócimy dostępne usługi dostawy zdefiniowane na koncie użytkownika, w tym:

 • identyfikator usługi dostawy,

 • nazwę usługi dostawy,

 • identyfikator przewoźnika,

 • usługi dodatkowe w ramach danej usługi dostawy.

Identyfikator przekaż, gdy będziesz tworzyć nową paczkę.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/delivery-services’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' 
 


Przykładowy response:

 
 {
  "deliveryServices": [
    {
      "id": 8490564,							-- ID usług dostawy
      "service": "DPD",            -- wyróżnik usługi dostawy
      "name": "Allegro DPD",					-- nazwa usług dostawy
      "carrierId": "DPD",           -- identyfikator przewoźnika
	 		"additionalServices": {					-- dostępne usługi dodatkowe w ramach
													danej usługi dostawy
       	"cashOnDelivery": {			
     			"available": true,
     	 		"expressAvailable": true
    		},
    		"options": [						-- dodatkowe opcje dostawy
     			{
      		"name": "guarantee0930",		-- nazwa opcji dostawy
          "description": "Delivery up to -- opis opcji dostawy
          9:30 / 10:30 (depending on location)"
     			}
    		]
   		},
   		"owner": "ALLEGRO"						-- właściciel umowy z 
													przewoźnikiem, dostępne wartości
													to ALLEGRO lub CLIENT
    }
  ]}
 
 

Jak utworzyć nową paczkę

Pamiętaj, że wybrana przez kupującego metoda dostawy ma wpływ na to, jaką usługę dostawy możesz wybrać dla danego zamówienia. Usługa dostawy odpowiada umowom podpisanym przez ciebie lub przez Allegro z firmą przewozową.

Poniższa tabela przedstawia dostępne możliwości, typ umowy (własna lub Allegro) sprawdzisz w polu owner w odpowiedzi dla GET /parcel-management/delivery-services.

Metoda dostawy wybrana przez kupującego Dozwolona umowa własna (usługa dostawy) Dozwolona umowa Allegro (usługa dostawy)
Allegro Kurier DPD dowolna Allegro DPD
Allegro Kurier DPD pobranie dowolna Allegro DPD
Allegro Kurier UPS (do 10 kg) dowolna Allegro UPS do 10 kg
Allegro Pocztex Kurier 48 dowolna Allegro Poczta
Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie dowolna Allegro Poczta
Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch dowolna Allegro Poczta
Allegro Przesyłka polecona dowolna Allegro Poczta
Allegro Paczkomaty 247 InPost dowolna Allegro Inpost*
wszystkie pozostałe dowolna -


*Umowa Allegro Inpost wymaga dodania w ustawieniach Wysyłam z Allegro umowy własnej i wybrania opcji “Używaj oferty dla sprzedawców Allegro”.


Aby utworzyć nową paczkę, skorzystaj z PUT /parcel-management/parcel-create-commands/{commandId}. Jako commandId przekaż numer UUID - wygeneruj go automatycznie we własnym zakresie. Pamiętaj, aby dla każdej nowej przesyłki, którą tworzysz, użyć nowego numeru UUID.


Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy request:
curl -X PUT 
'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-create-commands/14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e’
-H 'Authorization: Bearer {token}'
-H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json'
-d ‘{ "serviceId": 8490564, – wymagane, ID usługi dostawy, pobierzesz je za pomocą GET /parcels/delivery-services "receiver": { – dane odbiorcy "address": { "street": "Testowa 172", – ulica i numer budynku "postCode": "61-132", – kod pocztowy "city": "Poznań", – miasto "countryCode": "PL" – kod kraju zgodny ze standardem ISO 3166-1 alpha-2 }, "email": "hamu7udk3p+17454c1b6@allegromail.pl", – wymagany, adres e-mail. Musisz przekazać prawidłowy maskowany adres e-mail wygenerowany przez Allegro. "name": "Jan Kowalski", – imię i nazwisko "company": "Allegro.pl sp. z o.o.", – nazwa firmy "phone": "500600700", – numer telefonu "pointId": "1234567" – wymagane, jeśli adresem odbiorczym jest punkt odbioru. ID punktu odbioru, pobierzesz z danych zamówienia za pomocą GET /order/checkout-forms }, "pickup": { – wymagane, dane nadawcy "address": { – informacje o adresie odbioru "street": "Testowa 8", – ulica wraz z numerem budynku "postCode": "10-200", – kod pocztowy "city": "Warszawa", – miasto "countryCode": "PL" – kod kraju zgodny ze standardem ISO 3166-1 alpha-2 }, "email": "email@mail.com",
"name": "Jan Kowalski",
"company": "Allegro.pl sp. z o.o.",
"phone": "500600700",
"pointId": "1234567"

}, "items": [ – wymagane, informacje o paczkach. Maksymalna liczba przesyłek dla przewoźników to: 10 - DHL (oprócz palet), DPD (oprócz kopert), GLS, INPOST_KURIER, UPS (umowa własna), FEDEX; 5 - DHL (paleta); 1 - pozostali przewoźnicy. { "weight": { – waga paczki "value": 12, "unit": "KILOGRAM" },
"dimensions": { – wymiary paczki "height": { – wysokość paczki "value": 20, "unit": "CENTIMETER" },
"width": { – szerokość paczki "value": 20, "unit": "CENTIMETER" },
"depth": { – głębokość paczki "value": 20, "unit": "CENTIMETER" },
}, "type": "PACKAGE" – wymagane (jeśli nie przekażesz pola “type” na głównym poziomie), typ przesyłki "description": "Car wheels.", – opis zawartości paczki "value": { – deklarowana wartość paczki "amount": "2.50", "currency": "PLN" } } ], "type": "PACKAGE", – wymagane (jeśli nie przekażesz pola type na poziomie sekcji items), typ przesyłki "label": { – niewymagane, informacje na etykiecie "sender": { – informacje o nadawcy na etykiecie "address": { "street": "Testowa 8", "postCode": "10-200", "city": "Warszawa", "countryCode": "PL", "county": null – niewymagane, uzupełnij tylko, jeśli wysyłasz paczkę z Irlandii, USA lub Kanady }, "email": "email@mail.com", "name": "Jan Kowalski", "company": "Allegro.pl sp. z o.o.", "phone": "500600700" }, "fileFormat": "PDF", – format pliku etykiety "referenceNumber": "abcd1234" – zewnętrzny ID / sygnatura, który nadaje sprzedający, dzięki któremu rozpozna przesyłkę w swoim systemie }, "additionalServices": { – usługi dodatkowe. Dostępne są tylko te możliwości, które otrzymałeś w odpowiedzi dla GET /parcel-management/delivery-services dla danej usługi dostawy "cashOnDelivery": { "value": { "amount": "2.50", "currency": "PLN" }, "accountNumber": "12345678901234567890123456", "name": "Jan Kowalski", "express": false }, "options": [ "guarantee0930" ] } }’


information

Informacje o walidacji pola “type”:

 • jest wymagane tylko na jednym z poziomów (głównym lub w “items”),
 • jeśli pola “type” są uzupełnione na dwóch poziomach, sprawdzimy czy wszystkie pola “type” na poziomie “items” mają taką samą wartość jak pole “type” na głównym poziomie. Jeśli nie, zwrócimy błąd.

information

Jeżeli używasz pól pickup.pointId i receiver.pointId, wypełnij je wartością pobraną z API odpowiedniego przewoźnika. Model każdego z nich jest różny, dlatego odwołaj się bezpośrednio do dokumentacji API przewoźników.

Przykładowe wartości poszczególnych przewoźników:

 • DHL (API): “1020384”
 • DPD (API): “PL11033”
 • Fedex (API): “331535”
 • InPost (API): “ADA01N”
 • Poczta Polska (API): “116744”
 • Ruch (API): “183000” lub “WS-183000-01-93”
 • UPS (API): “U00032786”

Tę wartość można również znaleźć w szczegółach zamówienia: GET /order/checkout-forms/{id}, w polu: delivery.pickupPoint.id.


Ważne! W odpowiedzi otrzymasz status 201 Created, pamiętaj jednak, że nie jest to równoznaczne z prawidłowym utworzeniem paczki. W nagłówku Retry-After zwrócimy informację o tym, za ile sekund możesz sprawdzić status zadania za pomocą GET parcel-management/parcel-create-commands/{commandId}.

Przykładowy response:

 
{
 "id": "14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e",
 "input": {
 "serviceId": 8490564,   				
 "receiver": {								
  "address": {
   "street": "Testowa 172",		    
   "postCode": "61-132",					
   "city": "Poznań",						
   "countryCode": "PL"			
  },
  "email": "hamu7udk3p+17454c1b6@allegromail.pl", 
  "name": "Jan Kowalski",					
  "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",		
  "phone": "500600700",					
  "pointId": "1234567"					
 },
 "pickup": {								
  "address": {							
   "street": "Testowa 8",				
   "postCode": "10-200",					
   "city": "Warszawa",					
   "countryCode": "PL"					
  },
  "email": "email@mail.com",		
  "name": "Jan Kowalski",			
  "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",		
  "phone": "500600700",			
  "pointId": "1234567"	
 },
 "items": [								
  {
   "weight": {							
     "value": 12,
     "unit": "KILOGRAM"
   },		      
   "dimensions": {						
    "height": {							
     "value": 20,
     "unit": "CENTIMETER"
    },				
    "width": {							
     "value": 20,
     "unit": "CENTIMETER"
    },		
    "depth": {							
     "value": 20,
     "unit": "CENTIMETER"
    },					
   },
   "description": "Car wheels.",  
   "value": {
    "amount": "2.50",
    "currency": "PLN"
   }
   "type": "PACKAGE"		
  }
 ],
 "type": "PACKAGE",						
 "label": {								
  "sender": {								
   "address": {
    "street": "Testowa 8",
    "postCode": "10-200",
    "city": "Warszawa",
    "countryCode": "PL",
    "county": null           
   },
   "email": "email@mail.com",
   "name": "Jan Kowalski",
   "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",
   "phone": "500600700"
  },
  "fileFormat": "PDF",				
  "referenceNumber": "abcd1234"  		
 },
  "additionalServices": {										
   "cashOnDelivery": {
    "value": {
     "amount": "2.50",
     "currency": "PLN"
    },
    "accountNumber": "12345678901234567890123456",
    "name": "Jan Kowalski",
    "express": false
   },
  "options": [
   "guarantee0930"
  ]
 }
 }
}
 

Jak sprawdzić status utworzenia paczki

Za pomocą GET /parcel-management/parcel-create-commands/{commandId} sprawdzisz status utworzenia paczki. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, w odpowiedzi zwrócimy nagłówek Retry-After, w którym znajdziesz informację, za ile sekund możesz odpytać o status komendy.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \ 
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-create-commands/14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json'
 


Przykładowy response:

 
 {
  "id": "14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e",  -- numer UUID żądania
  "parcelId": "7739951",				 			-- ID paczki 
  "status": "SUCCESS",				 			-- status zadania, dostępne wartości to:
							 						IN_PROGRESS (zadanie w trakcie
 													przetwarzania), SUCCESS (zadanie wykonane  
 													prawidłowo), ERROR (wystąpił 
 													błąd)
  "errors": []									-- informacje o błędach
 }
 

Przykładowy response, gdy nie przekażesz numeru budynku:

 
 {
  "id": "279b7e5a-640a-4c6b-82ae-99446a64bf52",
  "parcelId": null,
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    {
      "code": "VALIDATION_ERROR",
      "message": "Brak numeru budynku",
      "details": null,
      "path": "receiver.street",
      "userMessage": null
    }
  ]
 }
 


Przykładowy response, gdy przekażesz błędny numer telefonu:

 
 {
  "id": "610ea12b-6a5b-4ebe-9ed4-a387b6dcab7e",
  "parcelId": null,
  "status": "ERROR",
  "errors": [
    {
      "code": "VALIDATION_ERROR",
      "message": "Niepoprawny numer telefonu (może zawierać od 9 do 14 cyfr)",
      "details": null,
      "path": "receiver.phone",
      "userMessage": null
    }
  ]
 }
 

Jak pobrać szczegółowe informacje o paczce

Aby pobrać szczegółowe dane paczki, użyj GET /parcel-management/parcels/{parcelId}. Jako parcelId przekaż identyfikator paczki, który otrzymasz w odpowiedzi dla GET /parcel-management/parcel-create-commands/{commandId}.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcels/7740851’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' 
 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
curl -X PUT \
'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-create-commands/14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d 
 ‘{
  "parcelId": "7740851",           -- ID paczki
  "serviceId": 8490564,            -- ID usługi dostawy
  "label": {
    "sender": {
      "name": "Jan Kowalski",
      "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",
      "address": {
        "street": "Testowa 10",
        "postCode": "61-132",
        "city": "POZNAŃ",
        "county": null,
        "countryCode": "PL"
      },
      "email": "email@mail.com",
      "phone": "500600700"
    },
   "fileFormat": "PDF",            -- format pliku etykiety
   "referenceNumber": "abcd1234",       -- zewnętrzny ID / sygnatura, który nadaje
                        sprzedający, dzięki któremu rozpozna przesyłkę 
                        w swoim systemie
  },
  "receiver": {                -- dane odbiorcy
    "name": "Jan Kowalski",
    "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",
    "address": {
      "street": "Testowa 7",
      "zipCode": "61-132",
      "city": "POZNAŃ",
      "county": null,
      "countryCode": "PL"
    },
    "pointId": null,
    "email": "sdasd@allegromail.pl",
    "phone": "500600700"
  },
  "pickup": {                 -- dane nadawcy
    "name": "Jan Kowalski",
    "company": "Allegro.pl sp. z o.o.",
    "address": {
      "street": "Testowa 8",
      "zipCode": "61-132",
      "city": "POZNAŃ",
      "county": null,
      "countryCode": "PL"
    },
    "pointId": null,
    "email": "email@mail.com",
    "phone": "500600700"
  },
  "items": [                 -- informacje o paczce
    {
      "waybill": "0000000767923Q",    -- numer listu przewozowego 
      "weight": {             -- waga paczki
        "value": 20,
        "unit": "KILOGRAM"
    },   ,      
      "dimensions": {           -- wymiary paczki
        "height": {           -- wysokość paczki
         "value": 20,
         "unit": "CENTIMETER"
     },    
        "width": {           -- szerokość paczki
         "value": 20,
         "unit": "CENTIMETER"
     },  
        "depth": {           -- głębokość paczki
         "value": 20,
         "unit": "CENTIMETER"
     },  
      },
      "description": "Car wheels.",    -- opis zawartości paczki
      "value": {             -- deklarowana wartość paczki
        "amount": "2.5",
        "currency": "PLN"
      },
     "type": "PACKAGE"           -- typ przesyłki
    }
  ],
  "type": "PACKAGE",             -- typ przesyłki
  "additionalServices": {},          -- informacje o ewentualnych usługach 
                        dodatkowych
  "state": null                -- aktualny status paczki. Dostępne wartości
                        to: DRAFT (wystąpi, gdy utworzysz paczkę przez 
                        GUI jako draft, a następnie przez API pobierzesz jej szczegóły), 
                        CREATED (utworzona) i CANCELLED (anulowana) 
 }’

Jak anulować paczkę

Jeżeli utworzyłeś paczkę, ale np. nieprawidłowo wypełniłeś niektóre dane, możesz ją anulować za pomocą PUT /parcel-management/parcel-cancel-commands/{commandId}. W strukturze żądania przekaż parcelId wraz z ID paczki, którą chcesz usunąć.


Przykładowy request:

 
 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-cancel-commands/14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' 
 -d ‘{
	"parcelId": "7740818"			-- ID paczki, którą chcesz usunąć
  }’
  


Ważne! W odpowiedzi otrzymasz status 201 Created, pamiętaj jednak, że nie jest to równoznaczne z prawidłowym anulowaniem paczki. W nagłówku Retry-After, zwrócimy informację o tym, za ile sekund możesz sprawdzić status za pomocą GET /parcel-management/parcel-cancel-commands/{commandId}. Status SUCCESS nie gwarantuje, że wysyłka paczki została anulowana, np. nie możesz anulować paczki odebranej przez kuriera lub nadanej w paczkomacie.

Przykładowy response:

 {
  "id": "14d3b9c4-ca3b-4e37-89c0-6f6cac24a02e",
  "input": {
    "parcelId": "7740818"
  }
 }
 

Jak sprawdzić status anulowania paczki

Za pomocą GET /parcel-management/parcel-cancel-commands/{commandId} sprawdzisz status anulowania paczki. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, w odpowiedzi zwrócimy nagłówek Retry-After, w którym znajdziesz informację, za ile sekund możesz sprawdzić status komendy.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-cancel-commands/7832d3ff-9dd8-4473-9f4a-ebdeb0b73261’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' 
 

Przykładowy response:

 
 {
  "id": "7832d3ff-9dd8-4473-9f4a-ebdeb0b73261",    -- numer UUID żądania
  "status": "SUCCESS",				   			 -- status zadania, dostępne 
   													 wartości to: IN_PROGRESS (zadanie w 
														 trakcie przetwarzania),   
   													 SUCCESS (nie gwarantuje, że wysyłka 
														 paczki została anulowana, np. nie
														 możesz anulować paczki odebranej
														 przez kuriera lub nadanej w
														 paczkomacie), ERROR 
														 (wystąpił błąd)
  "errors": []						   			-- informacje o błędach
 }
 
 

Jak sprawdzić proponowaną datę odbioru paczek przez kuriera

Aby otrzymać propozycje dat i godzin odbioru paczek przez kuriera, skorzystaj z GET /parcel-management/pickup-date-proposals. W żądaniu przekaż parametry:

 • parcelId - wymagany, ID paczki, który zwróciliśmy w odpowiedzi dla GET parcel-management/create-commands/{commandId}. Możesz przekazać maksymalnie 100 ID paczek, np. parcelId=7740851&parcelId=7740818. Dla każdej paczki zwrócimy osobny zakres dat;
 • readyDate - niewymagany, data, kiedy paczki będą gotowe do odbioru. Datę przekaż w formacie YYYY-MM-DD, np. 2020-07-10.

W odpowiedzi, w tablicy proposals, otrzymasz zbiór paczek z proponowaną datą odbioru i zakresem godzinowym. Wybrany termin przekażesz w kolejnym kroku, gdy będziesz zamawiać odbiór paczek przez kuriera.

Ważne! Kurier Pocztex nie obsługuje odbiorów przesyłek, możesz jedynie nadać paczkę w punkcie. W tym przypadku w odpowiedzi zwrócimy pustą tablicę.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/pickup-date-proposals?parcelId=7740851&parcelId=7740818&readyDate=2020-07-08’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' 

 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "parcelsProposals": [
{ "parcelId": "7740818", – ID paczki "proposals": [ – propozycje dat i godzin odbioru paczek przez kuriera { "date": "2020-07-08", – data "minTime": "10:00", – najwcześniejsza godzina odbioru "maxTime": "14:00" – najpóźniejsza godzina odbioru }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "12:00", "maxTime": "14:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "14:00", "maxTime": "16:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "15:00", "maxTime": "17:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "16:00", "maxTime": "18:00" } ] }, { "parcelId": "7740851", "proposals": [ { "date": "2020-07-08", "minTime": "10:00", "maxTime": "14:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "12:00", "maxTime": "14:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "14:00", "maxTime": "16:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "15:00", "maxTime": "17:00" }, { "date": "2020-07-08", "minTime": "16:00", "maxTime": "18:00" } ] } ] }

Jak zamówić odbiór paczek przez kuriera

Skorzystaj z PUT /parcel-management/parcel-pickup-request-commands/{commandId}, aby zamówić odbiór przesyłek przez kuriera. Jako commandId przekaż numer UUID - wygeneruj go automatycznie we własnym zakresie. Pamiętaj, aby przy każdym nowym żądaniu, użyć nowego numeru UUID.

Ważne! Dla przewoźników InPost, Poczta Polska, RUCH i GLS nie możesz wybrać daty podjazdu kuriera. W tych przypadkach nie przekazuj w żądaniu pola pickupDate.

Przykładowy request:

 
 curl -X PUT \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-pickup-request-commands/deb2238a-f7ac-4e12-89c9-537583143203’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'Content-Type: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -d ‘{
 "parcelIds": [				-- tablica z identyfikatorami paczek do odbioru przez 
 								kuriera
  "7740851",
  "7740818"
 ],
 "pickupDate": {				-- informacje o dacie i zakresie godzinowym odbioru
 								paczek. Przekaż tutaj dokładnie te same wartości, 
								które otrzymałeś w odpowiedzi dla 
								GET /parcel-management/pickup-date-proposals
  "date": "2020-05-01",		-- data odbioru
  "minTime": "10:00",			-- najwcześniejsza godzina odbioru
  "maxTime": "14:00"			-- najpóźniejsza godzina odbioru
 }
 }’
 


Ważne! W odpowiedzi otrzymasz status 201 Created, pamiętaj jednak, że nie jest to równoznaczne z prawidłowym utworzeniem zamówienia odbioru paczek. W nagłówku Retry-After, zwrócimy informację o tym, za ile sekund możesz sprawdzić status za pomocą GET /parcel-management/parcel-pickup-request-commands{commandId}.

Przykładowy response:

 {
  "parcelIds": [
  "7740851",
  "7740818"
  ],
  "pickupDate": {
    "date": "2020-05-01",
    "minTime": "10:00",
    "maxTime": "14:00"
  }
 }

Jak sprawdzić status zamówienia odbioru paczek

Za pomocą GET /parcel-management/parcel-pickup-request-commands/{commandId} sprawdź status zamówienia odbioru paczek. Jeśli zadanie nie zostało jeszcze ukończone, w odpowiedzi zwrócimy nagłówek Retry-After, w którym znajdziesz informację, za ile sekund możesz sprawdzić status komendy.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcel-pickup-request-commands/deb2238a-f7ac-4e12-89c9-537583143203’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' 
 


Przykładowy response:

 
 {
  "id": "deb2238a-f7ac-4e12-89c9-537583143203",  -- numer UUID żądania
  "status": "SUCCESS",				  			-- status zadania, dostępne wartości to:
							  						IN_PROGRESS (zadanie w trakcie
  													przetwarzania), SUCCESS (zadanie 
  													wykonane prawidłowo), 
  													PARTIAL_SUCCESS (zwrócimy, gdy 
  													część zamówień utworzymy prawidłowo,
  													a dla części zwrócimy błąd), ERROR 
  													(wystąpił błąd)
  "errors": []						 			-- informacje o błędach
 }
 
 

Jak utworzyć etykietę na paczkę

Za pomocą GET /parcel-management/parcels/label utworzysz etykietę, którą następnie sprzedawca umieści na paczce. W żądaniu, dla parametrów:

 • parcelId - wymagane, przekaż ID paczki.
 • pageFromat - niewymagane, format strony. Przekaż wartość “A4” lub “A6”. Dotyczy tylko plików w formacie PDF.

W odpowiedzi otrzymasz plik PDF, EPL lub ZPL (w zależności od wybranego formatu na etapie tworzenia paczki), który musisz zapisać na dysku. Pamiętaj, aby prawidłowo przekazać nagłówek Accept.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcels/label?parcelId=7740851&pageFormat=A4’
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/pdf' \     // lub text/plain
 -H ‘Content-Type: application/pdf'   // lub text/plain
 


Przykładowy response:

 
 Status 200 OK
 

Jak pobrać protokół nadania przesyłek

Za pomocą GET /parcel-management/parcels/protocol pobierzesz protokoły nadania przesyłek. W żądaniu, dla parametrów parcelId, przekaż ID paczek, np. parcelId=1233&parcelId=1234. W odpowiedzi otrzymasz plik w formacie PDF, który musisz zapisać na dysku. Dokument wygenerujemy w dwóch kopiach - po jednej dla sprzedawcy i kuriera. Pamiętaj, aby prawidłowo przekazać nagłówek Accept.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/parcel-management/parcels/protocol?parcelId=7740851&parcelId=7740818’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/pdf' \
 -H ‘Content-Type: application/pdf'
 


Przykładowy response:

 
 Status 200 OK
 

Jak pobrać listę punktów Allegro

Za pomocą GET /order/carriers/ALLEGRO/points pobierzesz listę punktów Allegro, w których klienci mogą nadawać i odbierać przesyłki. Skorzystaj z zasobu, gdy np. musisz zmienić punkt odbioru przesyłki. Zasób zwróci listę wszystkich punktów, dlatego aby zmniejszyć rozmiar odpowiedzi możesz użyć nagłówka Accept-Encoding: gzip. Dzięki temu odpowiedź skompresujemy przy pomocy algorytmu gzip.

Aby uniknąć niepotrzebnych interakcji, listę punktów możesz także filtrować za pomocą parametru w nagłówku If-Modified-Since (data ostatniej modyfikacji danych).

 • jeśli wprowadziliśmy zmiany po dacie wskazanej w żądaniu - otrzymasz w odpowiedzi pełen zestaw danych (status: 200 OK);
 • jeśli nie zmieniliśmy danych - otrzymasz pustą odpowiedź (status: 304 Not Modified).


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/order/carriers/ALLEGRO/points’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.public.v1+json' \
 -H 'If-Modified-Since: Wed, 07 Apr 2021 08:00:30 GMT' 

 

Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
  "points": [
    {
      "id": "A001536",      -- identyfikator punktu, który przekażesz w
                    Wysyłam z Allegro
      "name": "POK2",       -- nazwa punktu
      "type": "PUDO",       -- typ punktu, dostępne wartości to PUDO (Pick Up 
                    Drop Of) lub APM (Automated Parcel Machine)
      "services": [        -- usługi dostępne dla punktu
        {
          "type": "PICKUP"  -- odbiór paczek
        },
        {
          "type": "DROPOFF"  -- nadania paczek
        }
      ],
      "restrictions": [      -- ograniczenia, które mogą mieć wpływ na wybór 
                    punktu. Aktualnie dostępna jest jedna wartość - 
                    OVERLOADED (punkt przepełniony).
  {
    “type”: “OVERLOADED”
  }
],     
      "description": “Sklep z książkami dla dzieci”,   -- opis punktu (jeśli go    
                                zawiera)
      "payments": [        -- metody płatności dostępne w punkcie
        {
          "method": "CASH"  -- płatność gotówką           
        },
        {
          "method": "CARD"  -- płatność kartą
        }
      ],
      "address": {        -- dane adresowe punktu
        "postCode": "01-360",
        "city": "Warszawa",
        "street": "Testowa 1",
        "countryCode": "PL",
        "coordinates": {
          "lat": 52.2288804171526,
          "lon": 20.9118756802585
        }
      },
      "opening": [          -- informacje na temat dni i godzin otwarcia 
        {
          "dayOfWeek": "MONDAY", -- dzień
          "from": "06:00",    -- godzina otwarcia
          "to": "12:00"      -- godzina zamknięcia
        },
        {
          "dayOfWeek": "WEDNESDAY",
          "from": "06:00",
          "to": "20:00"
        },
        {
          "dayOfWeek": "THURSDAY",
          "from": "00:00",
          "to": "24:00"
        },
        {
          "dayOfWeek": "FRIDAY",
          "from": "00:00",
          "to": "24:00"
        },
        {
          "dayOfWeek": "SATURDAY",
          "from": "09:00",
          "to": "15:00"
        },
        {
          "dayOfWeek": "SUNDAY",
          "from": "09:00",
          "to": "15:00"
        }
      ]
    },
…
}

Jak pobrać historię statusów przesyłek Allegro

Za pomocą GET /order/carriers/ALLEGRO/tracking?waybill={waybill} pobierzesz historię statusów przesyłek Allegro. Jako waybill przekaż numer przesyłki z usługi dostawy Allegro, który otrzymasz w odpowiedzi na GET /parcel-management/parcels/{parcelId} w polu items.waybill. Usługa dostawy Allegro jest bezpośrednio powiązana z przewoźnikiem o id “ALLEGRO” - skorzystaj z GET /parcel-management/delivery-services i zwróć uwagę na wartość w polu carrierID, aby łatwo rozróżnić usługę dostawy tego typu.

Możesz przekazać więcej niż jeden numer, maksymalnie 20, np. GET /order/carriers/ALLEGRO/tracking?waybill=waybill1&waybill=waybill2&waybill=waybill3.

Możliwe statusy przesyłek to:

 • PENDING - przesyłka została przygotowana przez nadawcę, oczekuje na nadanie;
 • IN_TRANSIT - w drodze. Status obejmuje zdarzenia takie jak:
  • nadanie przesyłki w punkcie,
  • odebranie jej przez kuriera,
  • przyjęcie na sortownie,
  • przekierowanie do innego punktu.
 • RELEASED_FOR_DELIVERY - w trakcie doręczenia przez kuriera (na adres odbiorcy lub do punktu odbioru);
 • AVAILABLE_FOR_PICKUP - oczekuje na odbiór w punkcie;
 • NOTICE_LEFT - kurier wystawił awizo, przesyłka będzie do odbioru pod adresem podanym na awizo;
 • ISSUE - wystąpił problem z przesyłką. Status obejmuje zdarzenia takie jak:
  • odmowa przyjęcia przesyłki,
  • zagubienie przesyłki.
 • DELIVERED - przesyłka została doręczona do odbiorcy lub odebrana z punktu odbioru;
 • RETURNED - przesyłka została zwrócona do nadawcy.


Przykładowy request:

 
 curl -X GET \
 'https://api.allegro.pl/order/carriers/ALLEGRO/tracking?waybill=ALE0000000E5D200’ \
 -H 'Authorization: Bearer {token}' \
 -H 'Accept: application/vnd.allegro.beta.v1+json' 
 
Kliknij, żeby zobaczyć przykładowy response:
{
 "carrierId": "ALLEGRO",          – ID przewoźnika, w przypadku tego
                      endpointu będzie to zawsze
 ALLEGRO
 "waybills": [               – informacje o statusach dla
                      poszczególnych przesyłek
  {
   "waybill": "ALE0000000E5D200",    – numer listu przewozowego
   "trackingDetails": {         – informacje o statusach przesyłki.
Przyjmuje wartość null, w przypadku, gdy
waybill nie został rozpoznany w systemie
(np. z powodu braku zarejestrowanego jakiegokolwiek statusu albo dotyczy paczki sprzed ponad 60 dni) "statuses": [ – lista statusów { "occurredAt": "2021-01-22T11:30:21.092Z", – czas wystąpienia zdarzenia "code": "PENDING" – status przesyłki }, { "occurredAt": "2021-01-22T11:30:34.710Z", "code": "IN_TRANSIT" }, { "occurredAt": "2021-01-24T08:33:27.219Z", "code": "ISSUE", "details": "Possible delay in delivery" – opcjonalny opis dla danego statusu }, { "occurredAt": "2021-01-24T16:11:31.829Z", "code": "AVAILABLE_FOR_PICKUP" }, { "occurredAt": "2021-01-25T11:35:01.859Z", "code": "DELIVERED", "terminal": true – czy status jest końcowy, po którym nie powinny już wystąpić kolejne zmiany statusu przesyłki } ], "createdAt": "2021-01-22T11:30:22.163Z", – czas rozpoczęcia rejestrowania trackingu przesyłki "updatedAt": "2021-01-25T11:36:02.217Z" – czas zarejestrowania ostatniej zmiany w trackingu przesyłki } } ] }

Lista zasobów

Pełną dokumentację zasobów w postaci pliku swagger.yaml znajdziesz tu.

Lista zasobów podstawowych opisanych w poradniku: